Algemene informatie – les 14

ONTDEK JE KARMA MET TAROT

Wat is Karma? Het woord Karma kent vele betekenissen. Hier wordt met Karma bedoeld: Je Lot, de ‘rode draad’ in je leven. Datgene wat in dit leven altijd voor jou van belang is. Je lessen, ervaringen die nodig zijn om je innerlijk te ontwikkelen. De Karmakaart is een richtingaanwijzer op je Pad van Innerlijke Ontwikkeling.

Hoe bereken je je Karmakaart? De berekening is niet zo moeilijk. De uitkomst van de berekening correspondeert met een kaart van de Grote Arcana.

We gaan aan het rekenen!
Tel je geboortedag, -maand en – jaar bij elkaar. Maak er een optelsom van.

Bijvoorbeeld: je bent op 5 februari 1978 geboren. De optelling wordt dan:

Geboortedag:          5
Geboortemaand:        2
Het geboortejaar:  1978
Opgeteld: 1985 = 1 + 9 + 8 +5 = 23

De Karmakaart voor deze persoon is: 5 De Hogepriester

Let op: kom je bij de tweede optelling hoger dan uit dan het getal 22, tel dan deze cijfers opnieuw bij elkaar op. Voorbeeld: het opgetelde getal is 28, dan wordt de Grote Arcana kaart 2 + 8 = 10 = Rad van Fortuin.

Er zijn twee uitzonderingen

  1. Bij het opgetelde getal 19 horen drie Karmakaarten, te weten:
    IXX De Zon, X Het Rad van Fortuin en 1 De Magiër
  2. Bij het opgetelde getal 22 horen twee Karmakaarten, te weten:
    IV De Keizer en 0 De Dwaas

Door je Karmakaart te kennen zul je gaan begrijpen welke kwaliteiten en mogelijkheden je Ziel heeft meegenomen. Bovendien zie je welke leerprocessen nog uitgediept dienen te worden en welke facetten je nog wilt overstijgen in dit leven.

Daarbij kun je ontdekken met welke processen anderen te maken hebben, deze kunnen uiteraard zeer verschillend zijn van die van jou.

De betekenis van je Karmakaart

0   De Dwaas

Het getal 0 staat voor alles en niets. Beseffen dat je dit bent, laat je eenvoudig zijn. Wees minder serieus, maar pas op voor achteloosheid. Je bent gekomen om je eigen ervaringen op te doen. Neem daarom risico’s in plaats van zekerheid te willen hebben. Je Levenspad vraagt van je altijd in beweging te zijn, telkens nieuwe ontdekkingen doen. Ga net als een kind alles zorgeloos tegemoet. Pas op voor je ego, want als je met je hoofd in de wolken loopt, kun je grote blunders maken. Wees dwaas zonder de zot te zijn. Als je eenvoudig blijft, avonturen tegemoet gaat, zal de beloning aan het einde van je Pad een groot kosmisch bewustzijn zijn!

I   De Magiër

Je hebt vele kwaliteiten op elk gebied, goede contactuele eigenschappen en invloed op andere mensen. Je hebt de taak om je dienstbaar te maken aan je omgeving. Leer je energie en talenten niet te verspillen aan nutteloze zaken. Elke keer wordt je weer een nieuwe kans geboden om aan jezelf te werken. Je zult geduld en zelfbeheersing dienen te ontwikkelen. Elke keer zul je ervaren dat opgestarte projecten, voordat ze afgemaakt zijn, veranderd dienen te worden. Samenwerking met anderen en delegeren zal vaak moeilijk voor je zijn, het is de bedoeling dat je dit leert. Een ontwikkeling van individu naar gemeenschapsmens! Een brugfunctie tussen twee werelden.

II   De Hogepriesteres

Je bent gevoelig en intuïtief. Je voelt situaties goed aan, doch het is moeilijk voor je om deze te verwoorden. Je twijfelt, leeft met onduidelijke angsten. Je voelt  intuïtief aan wat goed of slecht is voor de ander, daardoor is het mogelijk dat je de ander hun eigen ‘fouten’ c.q. ervaringen ontneemt. Het is de bedoeling, dat je je intuïtieve en paranormale vermogens onder begeleiding gaat ontwikkelen. Leer met je impulsieve handelingen en uitspraken om te gaan. Leer af te wachten, zodat de tijd de oplossing kan brengen.

III   De Keizerin

Je zorgt graag voor anderen en daardoor cijfer je jezelf veel te vaak weg. Je bent creatief, houdt van mooie dingen en wilt er graag aantrekkelijk uitzien. Hierdoor kun je wel eens teveel nadruk leggen op de ‘buitenkant’ van het leven.
Leer tevreden te zijn met jezelf en met je omgeving. Beheers jezelf in het streven het ‘uiterlijke’ leven mooi te willen maken. De zorg voor innerlijke rijkdom is belangrijker. Neem het leven zoals het komt. Vervul je ‘moederrol’ in vreugde. Heb begrip voor jezelf en voor anderen. Eerzucht past niet bij je! Zoek je kracht in je natuurlijk-zijn en in de natuur zelf!

IV   De Keizer

Je hebt een enorme zelfbeheersing, zelfs té! Je stelt hoge eisen aan jezelf en verwacht dat anderen daar ook aan voldoen. Je hebt moeite met gezag en autoriteiten. Je geestdrift kan anderen tot actie brengen. Leer om te gaan met gezag. Biedt weerstand tegen de verleiding om te willen ‘winnen’. Accepteer je zwakheden, beheers je heerszucht. Durf je éigen verantwoordelijkheden te dragen, zodat je niet meer zo de behoefte voelt om die van anderen over te nemen. Ontwikkel het speelse kind in je!

V   De Hogepriester

Je bent iemand die zoekt naar de zin van alles. Je hebt dan ook de kwaliteit om antwoord op al je vragen te krijgen van binnenuit. Je vindt het moeilijk om hulp aan anderen te vragen. Je wilt vrede in je leven en doet daar veel voor.
Het is de bedoeling dat je je innerlijke leermeester ontwikkelt. Dit kun je ten volle als je bereid bent om van anderen te leren. Zoek daarvoor iemand waarbij je je vertrouwd voelt en ontwikkel het ‘ontvangen’. Je bent een goede bemiddelaar. In dit leven dien je jezelf op te offeren ter wille van anderen. Leer echter te delegeren, doe niet alles alleen!

VI   De Geliefden

Je kunt je emoties uitschakelen en verstandelijke beslissingen nemen. Je streeft naar liefde en waarheid in het leven. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel jegens anderen. Daardoor zul je geneigd zijn de ander voor je te laten beslissen.
Jouw karma is in dit leven zélf je beslissingen te nemen, niet door je verstand te gebruiken, maar juist door te vóelen wat je wilt. Kom uit je droomwereld, kom voor jezelf op! Je hébt een vrije keuze! Gebruik deze dan ook. Laat niet de omstandigheden of anderen jouw leven bepalen, kies voor jezelf. Zet jezelf niet gevangen door altijd lief en aardig te willen zijn.

VII  De Zegewagen

Je bent een energieke persoonlijkheid. Je hebt doorzettingsvermogen als je voor anderen moet opkomen. Voor jezelf opkomen vind je echter moeilijk. Je voelt situaties goed aan, je twijfelt echter of je het wel bij het juiste eind hebt. Durf je innerlijke kracht te gebruiken! Geef niet zo gauw de moed op als iets je niet lukt. Leer je zelfbeheersing niet te verliezen. Werk aan je zelfvertrouwen. Onderneem actie om je innerlijke conflicten de baas te worden.

VIII  De Kracht

Je hebt moed en gaat moeilijkheden niet gauw uit de weg. Je gaat daar soms echter te ver in! Het lijkt soms of je alleen maar het moeilijke levenspad kunt bewandelen.
Krijg vat op je ongetemde driften, je angsten. Leer harmonie te vinden in je kracht en het gebruik daarvan. Word innerlijke spanningen de baas. Tem niet je kracht, maar wel je innerlijke onrust. Laat je begeleiden hierin. Probeer niet alles alleen te doen. Met zachte hand je zelfdiscipline ontwikkelen. Leer van jezelf te houden!

IX   De Heremiet

Je hebt veel innerlijke wijsheid en een analytisch vermogen. Jouw pad is op zoek te gaan naar deze innerlijke wijsheid. Probeer je innerlijke balans te vinden. Het leven en jijzelf bestaat niet alleen maar uit wit of zwart, uit positief of negatief. Leer met jezelf alleen te kunnen zijn. Leer je verlangens in daden om te zetten, je dromen werkelijkheid te laten worden. Kom over het gevoel van eenzaamheid heen door je aan te sluiten bij het geheel!

X   Rad van Fortuin

Je wisselende stemmingen brengen nog al wat onrust in jezelf teweeg. Je hebt moeite om met veranderingen om te gaan. De vele veranderende levensomstandigheden waar je in terecht komt, zijn voor jou dan ook hét leerproces. Zie ze niet als kwellingen, aanvaard je lot, doch wees niet passief! Buig beproevingen om in gelukskansen. Het zal je brengen naar een gelukkig en welvarend leven!

Volgende week bespreek ik de Karmakaarten XI t/m XXI.

We gaan naar de bespreking van de Grote Arcanakaart:

XIII de Dood

13dedoodIn het Verhaal van je Leven betekent: de Dood, de 13.
Voor de kaart XIII de Dood heeft menigeen angst. Ik vind dit echter de mooiste kaart van de Grote Arcana. De Dood kondigt een nieuw leven aan. Het is een gelukskaart!
Wat er sterft is alleen maar datgene dat niet meer bij je past. Het is een stap naar een nieuw begin, het is de dood van je oude persoonlijkheid. Als je het oude loslaat word je voor een tweede maal geboren. De Dood is juist het einde van een vervelende kwestie of fase. Het oude wordt opgeruimd om plaats te maken voor het nieuwe. Ja, het gaat wellicht samen met weerstand en daardoor pijn. Je moet echter eerst je oude ogen uit je hoofd gehuild hebben, voordat je nieuwe kunt krijgen.

Als je XIII De Dood kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:
Het advies in deze kaart is: aanvaard het onvermijdelijke van de veranderingen die op je pad komen. Het zal een positieve, bevrijdende verandering zijn. Het kondigt nieuwe activiteiten en mogelijkheden aan. Het betekent wel dat je dan iets of iemand moet loslaten. Wees niet bang, vooral geen paniek, het kondigt het einde van een probleem, een fase of een cyclus aan. Na deze ervaringen ervaar je het als een tweede keeer geboren worden. Het is een gelukskaart, de transformatiekaart. Er komt stilte na de storm, een stap verder in je ontwikkeling!

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:

Les 1 tm 10 Les 11 Les 12 Les 13


Een paar tips:

  • Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.
  • Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.