Je innerlijke wijsheid vertelt…

 

Innerlijke wijsheid werkt als Google. Iedereen wordt geboren met innerlijke wijsheid. Wijsheid opgebouwd in andere levens, opgeslagen in je ziel. Je ziel die altijd en eeuwig blijft leven. De één heeft wat meer levens geleefd dan de ander. Ik noem dat een oude, puber of jonge ziel. Hoe oud je innerlijk bent, heeft niets te maken met je leeftijd. Het kan zijn dat iemand van twintig ouder is dan iemand van vijftig. Vooral vanaf 1990 zijn er veel oude zielen naar de aarde gekomen. Dat heeft zeker te maken met de transformatie hier op aarde. We gaan de komende decennia naar een andere sociale wereld.
Terug naar innerlijke wijsheid. Zoals ik al zei: iedereen heeft innerlijke wijsheid. Wijsheid die al in je is op het moment dat je wordt geboren. En waar de nodige wijsheid bij komt uit je huidige leven. Geen kennis uit boeken, maar levenservaringen. Hoe groot je innerlijke wijsheid is merk je pas als je het nodig hebt. Er doet zich een bepaalde situatie voor en ineens weet je hoe je daar het beste op kunt reageren. Of iemand heeft een probleem en je ziet voor deze persoon de oplossing, het advies. Men noemt het intuïtie of een ingeving, maar het is de innerlijke wijsheid die te voorschijn komt als je het nodig hebt.
Een laatje opentrekken. Ik vergelijk het met een archiefkast waarin allerlei dossiers zijn opgeslagen. Wellicht wat ouderwets om het daarmee te vergelijken. Een ander voorbeeld: op internet zijn vele zoekmachines. Je hoeft maar een woord in te tikken en je krijgt soms wel meer dan een miljoen pagina’s met antwoorden. Hoe preciezer je de omschrijving geeft, hoe minder pagina’s om de antwoorden te zoeken. En bij de exacte omschrijving krijg je meestal slechts een paar uitkomsten.
Zo werkt ook je innerlijke wijsheid. Als je de rust neemt om je vraag of je situatie duidelijk te omschrijven, krijg je een paar goede op jou of de persoon afgestemde adviezen. Zodat je zelf kunt kiezen welke je wilt gebruiken.
Innerlijke wijsheid is subtiel. Je innerlijke wijsheid laat zich horen als je gedachten stil zijn. Een voorbeeld: je zit een in een moeilijke situatie en je wilt daar graag een oplossing voor bedenken. Je bent echter in een speeltuin met allemaal opgewonden kinderen. Er komt uit een luidspreker heftige muziek en het verkeer raast ook nog eens om je heen. Je begrijpt dat je in die situatie onmogelijk rustig de uitkomst kunt bedenken. Het lawaai en de drukte staan dat niet toe. Je kunt het ook vergelijken met in een kamer zitten waar vier radio’s op verschillende kanalen hun geluid laten horen.
De opgewonden kinderen of de verschillende radio’s zijn je gedachten die almaar een oplossing willen bedenken. En daardoor blijf je gevangen in de maalstroom van het probleem. De drukte om je heen is het druk, druk zijn van elke dag. In al dat lawaai is het onmogelijk om het gefluister te horen van je innerlijke wijsheid. Deze wijsheid is zo verfijnd, zo subtiel, een flits, een nanoseconde. Zo vlug dat het al weer voorbij is als je aandacht even op iets anders is gericht. Een vallende ster die je niet ziet vallen omdat je een seconde de andere kant op kijkt. Vandaar stilte: in de stilte hoor je het antwoord. En heb dan het vertrouwen dat het je innerlijke wijsheid is.
Vertrouw op je innerlijke wijsheid. Hoe moeilijk de situatie ook is, als je op je innerlijke wijsheid vertrouwt, zal dit altijd het juiste inzicht geven om uit je situatie of je probleem te komen. Kost dat veel tijd? Nee en ja. Nee, want hoe intenser je stil kunt zijn en je kunt concentreren op je innerlijke wijsheid hoe vlugger het inzicht komt. Ja, als je niet gewend bent om de stilte in te gaan dan heb je daar wat langer voor nodig. Dan komt de tijd er bij om te wennen aan de stilte.
Up to you.
Je innerlijke wijsheid zal je nimmer dwingen tot iets. Je kunt geen advies afdwingen. Zeker niet als je per se een oplossing wilt hebben, terwijl nog niet alle gegevens bekend zijn. Of als je op dat moment niet echt de rust hebt, nerveus bent. Of als het nu niet de tijd, de energie is, om het opgelost te krijgen. Dan kan het zijn dat er geen antwoord komt, geen inzicht, geen inspiratie. Ofwel: up to you.
Kies wat je dan gaat doen. Wachten tot je voelt: nu is de tijd gekomen. Vertrouwen dat het so wie so opgelost gaat worden, want ook dat is een mogelijkheid. Of toch maar het besluit nemen wat je al in gedachten had. Want wellicht is dit besluit al eerder uit je innerlijke wijsheid als advies gekomen…

Veel wijsheid!
Hartegroet,
Daisha

Gewijzigd op 26/02/2017

Reageren is niet mogelijk.