Onzichtbare Verbintenissen, deel 7 en de Grote Bewustzijnsshift

Onze Ziel komt met een ‘blauwdruk’ naar de aarde. In deze blauwdruk zijn de redenen opgenomen waarom je nu in deze tijd op aarde kwam. Ook je gaven en kwaliteiten welke je wilt eigen maken of verder ontwikkelen zijn daar in bepaald. Een uitgestippelde weg waarvan je slechts de essentie hebt vastgelegd. Niet hoe je het als mens gaat ervaren, dat is de vrije wil van de mens, daar laat je Ziel je vrij in.

Zielen die een grootse verandering tot stand brengen!

De onzichtbare verbintenis met onze Ziel zorgt er voor dat we waarmaken wat we willen bereiken in dit leven. Jonge Zielen zullen een klein stapje maken op de weg van een Hoger Bewustzijn – soms voor oude Zielen nauwelijks zichtbaar. Oude Zielen komen om grote sprongen te maken, om zo ver mogelijk ontwikkeld deze aarde weer te verlaten.

deel 7 2En er zijn de afgelopen decennia Zielen gekomen om hier op aarde een grootse verandering tot stand te brengen. Namelijk de weg voor te bereiden en/of te bewerkstelligen van harmonie, vrede en gelijkwaardigheid voor alle wezens hier op aarde. Je begrijpt geen eenvoudige taak.
Door de onzichtbare verbintenissen met alle levende wezens op aarde en in het Universum – die wij allen hebben – hebben zij daartoe in hun Ziel een gepassioneerde drang meegekregen om voor anderen wat te betekenen. Op welke wijze? Dat kan op zoveel manieren, iedere daarvoor uitgekozen Ziel krijgt de mogelijkheden mee om dat op eigen wijze te doen. In ieder geval dient het ‘wij-denken’ daarbij onvoorwaardelijk aanwezig te zijn. Het is zelfs een noodzaak om op dat pad wat te kunnen bereiken.

Het Grote Keerpunt

In maart 2015, kondigde ik een groots keerpunt in ons mensen en op aarde aan. Een keerpunt die de Indianen, de Maya’s en de Oude Wijzen reeds jaren aankondigen. Waarvan zij zeggen dat dit elke keer om de 25.920 jaar op aarde zal plaatsvinden. Zo groots dat ieder mens en de hele aarde er niet aan kan ontkomen.
In maart waren het nog 300 dagen te gaan, in deze 300 dagen zou iedereen er mee te maken krijgen. Gelukkig kennen ze in het Universum geen tijd, dus het kan voor een enkeling ook nog drie maanden of drie jaar zijn. Maar dat wij mensen sterk aan het veranderen zijn, en dat ook willen, dat is een feit.

Waarom deze bewustzijnsshift?
Wat heeft dit te maken met de onzichtbare verbintenissen?
Dit keerpunt naar een Hoger Bewustzijnsdimensie heeft consequenties. Wanneer je bent gekomen om harmonie en gelijkwaardigheid in deze wereld te brengen, dient er eerst harmonie en vrede in jezelf en in je ‘eigen’ wereld te zijn. Dat betekent dat er eerst een grote schoonmaak in je niet werkende verplichtingen of in je niet (meer) goed functionerende relatie wordt gemaakt. Of dat je ego eerst tot een neutraal level dient te worden teruggebracht.

deel 7Nu is het helaas zo dat het ego van de mens, het IK, er voor zorgt dat eigen belangen voorgaan. Het ego wordt vaak door onbewuste processen gestuurd. Soms denkt men het ego overwonnen te hebben en in het ‘wij’ te leven. Maar wanneer je teleurgesteld bent, je afgewezen voelt, je verzet tegen een bepaalde situatie, angst, wraak, hebzucht, zelfbeschadiging, enz. nog een rol speelt, is het ego nog volop aanwezig. Ook wanneer je een oordeel hebt over anderen, jezelf beter vindt, boos bent, brutaal, uitsluitend aan jezelf denkt.

Toch hebben we ook een ego nodig om ons niet te laten ondersneeuwen, om voor onszelf net zo op te komen als dat we dat voor anderen doen. Een gezond ego is belangrijk, maar daar hoort wel bij dat je een reëel zelfbeeld hebt, jezelf niet over- of onderschat.

Heftige gebeurtenissen, soms complete verwarring

In mijn consulten heb ik de afgelopen maanden veelvuldig te maken gehad met mensen die op het punt staan te gaan scheiden, met intense relatieproblemen, bedrijfsproblemen, problemen op het werk, nieuwe activiteiten die men wil aangaan, enz. enz.
Bij de meesten zag ik dat ze zijn gekomen om mee te helpen aan dat immens belangrijke keerpunt hier op aarde. Maar daarvoor dienen ze wel eerst schoon schip in hun eigen leven te maken.
Dus: weg uit een functie waar zij hun taak niet voldoende kunnen uitoefenen, in de praktijk betekent dat ontslag vanwege reorganisatie of faillissement. In een slechte relatie: of te gaan scheiden of er juist voor 100% voor te gaan. Dit laatste als er jonge kinderen zijn of wanneer je door financiële omstandigheden niet kunt scheiden.

deel 7 1Zo is het ook als je een goed lopend bedrijf had, maar ineens wordt er geen winst meer behaald. Het is dan de bedoeling dit om te zetten naar werkzaamheden waarvoor je bent gekomen. Dierbaren die uit je leven verdwijnen is om ruimte te maken zodat je je taak kunt uitvoeren. Een net gestarte activiteit die totaal niet loopt omzetten in iets dat (nog meer) het belang van anderen dient. Zo kan ik nog vele voorbeelden noemen.

Ben je teleurgesteld omdat je praktijk, je pas uitgegeven boek, je net opgezette seminar of opleiding, je bedrijf niet loopt? Het loopt niet omdat het ego nog te groot aanwezig is. Je wilt resultaten zien. Met een neutraal-ego maakt het je niet uit of je met datgene dat je doet één mens of honderd mensen bereikt. Daarbij één mens helpen betekent tegelijkertijd tien mensen helpen, doordat de ander een uitstraling heeft op anderen.

Dus waarom zit je nu – of heb je gezeten – in zo’n chaotische, verwarrende, onverkwikkelijke, afschuwelijke, teleurstellende, verdrietige situatie? Waarom krijgt het ego een zo grote knauw dat je je totaal afgebrand voelt?

Een geschenk van God of het Universum

Ah, je begrijpt het, geweldig! Inderdaad, het ego heeft nog niet het level van neutraal-zijn bereikt. Doordat iets niet werkt of gaat zoals je wilt (ego-eigen) krijg je door deze (meestal heftige) gebeurtenissen de kans om je leven zinvol te maken voor jezelf en daardoor voor anderen. Ofwel om je passie te volgen.

deel 7 3Het is een geschenk van God of het Universum! Een geschenk om je bewust te maken dat de weg die je volgde niet bedoeld was om te gaan. Je op het uitverkoren Pad te zetten en dat kan je op elke leeftijd gebeuren, ook na je vijfenzestigste!
Vraag je niet af ‘waarom overkomt mij dit’. Voel de vreugde in je hart, in je Ziel, voel: ik krijg nu de kans om te verwezenlijken waarvoor ik kwam. Er komt ruimte in mijn leven voor deze belangrijke taak. Mijn ego maakt het tot een moeilijke tijd. Mijn Ziel noemt het een uitdaging.

Mensen die meehelpen deze geweldige bewustzijnsshift in de wereld tot stand te brengen hebben een sterk karakter, hebben doorzettingsvermogen en passie. Die eigenschappen zijn ook nodig voor deze complexe taak. Je kunt deze gaven gebruiken voor eigen belang of voor het algemeen belang.

Gebruik je ze voor eigen belang – terwijl je Ziel had voorgenomen om mee te werken aan de grootse ommekeer – dan krijg je te maken met dat je ego in de loop van je leven door heftige gebeurtenissen wordt afgebroken. Hoe meer doorzettingsvermogen en hoe krachtiger je bent – ofwel hardleerser – hoe meer je in je leven te verduren krijgt. Om zo op een gegeven moment te beseffen, dat het algemeen belang voorrang heeft.
Gefeliciteerd: je bent dan naar het Hogere ofwel Super Bewustzijnsniveau getransformeerd!

Lieve groet,
Daisha

Heb je de vorige blogs over Onzichtbare Verbintenissen gemist? Hier vind je deel 1, deel 2deel 3deel 4deel 5 en deel 6.

Elke 1e dinsdag van de maand beantwoord ik vragen in het programma ‘Daisha Live – Vragenuur’. Het begint om 21.00 uur en is te beluisteren via internetzender Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl Je kunt het daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren: Heb je een vraag? En dat kan over allerlei kwesties gaan, jezelf, je gezin, werk, familie, droom, gezondheid, etc. stuur deze met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen uiterlijk op de maandag er voor naar daisha@radiomerlijn.nl  Privacy is verzekerd, ik noem geen naam of geboortedatum in het programma. Op de eerste dinsdag van de maand wordt dan je vraag in het programma beantwoord!

 

Gewijzigd op 25/08/2016

Reageren is niet mogelijk.