Opleiding Tarot Therapeut

startdatum 11 oktober 2019 – is reeds begonnen.

Startdatum 16 oktober 2020

Dit is de meest uitgebreide en degelijke Opleiding Tarot! Waarbij het belangrijkste is dat je deze oeroude kennis gebruikt in sessies met cliënten of doorgeeft aan cursisten. Het is een opleiding tot Tarot Therapeut. Met het geleerde kun je in één sessie de oorzaak van een probleem ontdekken. De adviezen die je daardoor kunt geven zijn to-the-point en zeer verhelderend voor de geconsulteerde. Ben je psycholoog, therapeut, coach en/of anderszins begeleider? Of ben je voornemens dit te gaan worden? Dan is deze opleiding een must in je praktijk.

Door middel van deze opleiding zullen je sessies en begeleiding kort en krachtig zijn. In zeer korte tijd help je de cliënt verder met haar of zijn leven aan te kunnen. Je maakt kennis met een oeroude wetenschap. Kennis, welke uitsluitend mondeling wordt doorgegeven en in geen enkel boek te vinden is!

TAROT is zeker niet bedoeld als middel om de toekomst te voorspellen. Belangrijk is dat het verle­den en het heden worden verduidelijkt. In één gesprek worden zowel de oorzaak van het probleem, als hoe dit op te lossen reeds duidelijk. Tarot geeft via beelden inzicht in de vaak ingewikkelde denkpatronen van de mens. En helpt om een schitterend en oplossend spiritueel proces op gang te brengen.

Een intakegesprek
Om deel te nemen aan de Opleiding Tarot Therapeut is er eerst een intakegesprek. Je kunt daartoe telefonisch een afspraak maken: 0575 – 50 2264.

Voor wie is deze opleiding geschikt?

De opleiding is voor iedereen die 
·         mensen begeleidt of gaat begeleiden
·         de eigen intuïtieve gaven verder wil ontwikkelen.
·         meer eigenwaarde en zelfvertrouwen wil krijgen.
·         zichzelf en/of andere mensen wil helpen met hun vragen.

Wat is Tarot?

Tarot is een eeuwenoud kaartspel dat door middel van beelden en symbolen inzicht geeft in allerlei mogelijke aspecten van het dagelijkse leven. Of het nu gaat om je persoonlijke ontwikkeling, menselijke eigenschappen, gedragspatronen, werk, relatie, de liefde of carrière, Tarot is behulpzaam om tot een groter universeler inzicht te komen.

Hoe werkt Tarot?

Onze Ziel ‘denkt’ in beelden en op deze manier ‘spreken’ Tarotkaarten tot ons. De symbolen, kleuren en afbeeldingen beleef je tot in het diepste van je ziel. Je wordt er door geraakt, erdoor gegrepen. Zo werken Tarotkaarten als raadgever: een spiegel om in jezelf een innerlijk proces op gang te brengen. Ze helpen je om je innerlijke eigen Wijsheid naar boven te laten komen en geven je inzicht in je vragen.

TAROT bestaat uit beelden, het ontsluiert de geheimen van het verleden, heden en de toekomst.

► Je leert waardevolle adviezen te geven, zowel bij persoonlijke als zakelijke kwesties.

► Je leert een karakteranalyse te maken.

► Je leert te adviseren bij relatieproblemen.

► Je intuïtie wordt zodanig ontwikkelt dat je ook ‘achter’ het probleem kunt kijken.

► Je leert een beoogt doel te verwezenlijken.

► Je ontdekt hoe je pro­blemen creatief kunt oplossen.

► Je krijgt meer begrip voor jezelf en voor anderen.

De Opleiding TAROT biedt:

* Algehele kennis TAROT

* Grote en Kleine Arcana– de 78 kaarten worden uitvoerig besproken.

* Diverse praktische methoden om TA­ROT te leren kennen en er mee te werken.

* TAROT-karakteranalyse Hiermee kun je je persoonlijke levens­doel ontdekken. Je ambities en kwali­teiten zullen je helder voor ogen ko­men te staan, zodat deze tot steun kunnen zijn voor de lessen die in dit leven geleerd kunnen worden.

* Vragen en/of problemen  Door middel van een oeroude, door overlevering doorgegeven, legging leer je problemen op te lossen en antwoor­den op je vragen te vinden. Deze waar­devolle legging zal je in geen enkel boek aantreffen.

* Persoonlijke adviezen  Het meest belangrijke onderdeel van de opleiding! Iedere cursist krijgt voldoende gelegenheid om persoonlijke proble­men en/of vragen via de Tarot uit te diepen en op te lossen. Door het kleine aantal cursisten (maximaal tien) krijgt ieder volop de aandacht.

* Relatie-analyse / verbeter je relatie!  Er worden verschillende methoden aangereikt om een relatie te doorgron­den; eventuele problemen in een relatie op te lossen en/of de relatie te optima­liseren.

* Het Keltische Kruis  De meest bekende legging van Tarot is wel het Keltische Kruis. Deze legging gebruik je met name als het innerlijke zaken betreft. Het geeft de kern van de problematiek weer. Het leerproces van de vrager wordt duidelijk in beeld ge­bracht. Het geeft je aanwijzingen over je innerlijke kracht.

Wat levert het je op?
·         Je krijgt meer inzichten in jezelf en in anderen.
·         Je krijgt een beter contact met je intuïtie.
·         Je krijgt helderheid en inzicht in lastige vraagstukken.
·         Je werkt op een leuke ontspannen manier aan je eigen ontwikkeling.

Met behulp van TAROT krijg je inzichten en adviezen.

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Maak direct een afspraak voor een intakegesprek

Je leert intuïtief te denken, je keuzen te onderkennen en problemen effectiever op te lossen!

Docent:   Daisha de Wijs

Tijden:     vrijdag van 19.00 – 22.00 uur en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Plaats:     Wellenberg Academie, Wellenbergweg 2, 7383 RX  Voorst – 0575-502264

Data 2020:  16 en 17 okt.; 13 en 14 nov.; 18 en 19 dec.
Data 2021:  15 en 16 jan., 19 en 20 febr., 19 en 20 mrt., 16 en 17 april, 21 en 22 mei, 18 en 19 juni incl. examendag

Prijs:        Het lesgeld bedraagt voor 32 dagdelen € 1.995,= incl. alle kosten, zijnde: inschrijfgeld, materialen, overnachtingen en volpension. (Overnachting is verplicht.)

Het is ook mogelijk om in termijnen te betalen. De eerste aanbetaling is € 575,= en vervolgens zeven termijnen van € 210,=.

Aanmelding: via het aanmeldingsformulier

Met TAROT krijg je meer greep op je leven én je intuïtie !

TAROT bestaat uit 78 kaarten. De Grote Arcana (22 kaarten) en de Klei­ne Arcana (56 kaarten). Arcana komt van het Latijnse woord ‘arcanum’ en betekent geheim. De Grote en de Kleine Arcana ontsluieren de geheimen van het verleden, het heden en de toekomst. (Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met de Rider Waite Tarot kaarten.)
TAROT is reeds in onze oerbeschaving ontstaan, namelijk nog voor de ondergang van het legendarische rijk Atlantis. De kennis is later naar het oude Egypte overgebracht. Omstreeks het jaar 1300 komt Tarot naar West-Europa. Het oudste spel kaarten, dat we hiervan kennen, is in 1367 vervaardigd in Bern, Zwitserland.
TAR betekent pad en ROT betekent koning. TAROT is het Koninklijke Pad. Vroeger was het alleen voorbehouden aan koningen en regeerders. Belangrijke beslissingen nam men pas nadat men de Tarot had geraadpleegd. Het was voor de gewone burger strikt verboden om Tarot te gebruiken. Er stonden zelfs zware straffen op. De regeerders waren veel te bang dat de burgerij teveel kennis zou vergaren.

* Staven De Staven zeggen iets over de wil van de mens, wat men nastreeft. Ze zeggen iets over je ontwikkeling, je groeimogelijkheden, je levenslust en je energie.

* Bekers (Kelken) De Bekers vertellen over je gevoelens, het aanvoelen, je intuïtie, je sociale kontakten, maar ook over de illusies die je je maakt.

* Zwaarden De Zwaarden hebben te maken met je verstand, theoretische zaken. Ze hebben te maken met strijd en agressie. Het overwinnen van of zegevieren over hindernissen. Zwaarden laten het ver-schil zien tussen goed en kwaad, tussen pijn en verdriet.

* Pentakels (Pentagrammen, munten) De Pentakels hebben betrekking op alles wat tastbaar is, op praktische zaken en alledaagse dingen. Ze gaan over jouw realiteit, over je fysieke gesteldheid en alle tastbare en materiële zaken in je leven.