Opleiding Energetisch Therapeut

   startdatum vrijdag 21 september 2018

Inwijding in Hoger Bewustzijn !

Na het volgen van deze opleiding heb je

 •   …je kwaliteiten en gaven verder ontwikkeld
 •   …een helder bewustzijn van je doel of missie
 •   …een stevige basis om te starten als therapeut, coach of adviseur
 •   …als ervaren therapeut vaardigheden om cliënten effectiever te kunnen helpen

Deze tijd vraagt een andere benadering van de mens. De mens is gevoeliger geworden voor diverse energieën. Bij het begeleiden van de hulpvrager is het belangrijk te weten hoe de spirituele wetten, intuïtieve vermogens, het energetisch bewustzijn en de psychologische processen functioneren.

De Energetisch Therapeut werkt vanuit een ander mensbeeld dan de meeste andere sectoren van de gezondheidszorg. Ieder mens heeft niet alleen een fysiek lichaam, maar wordt ook omgeven door een subtiel energetisch veld. Dit veld heeft invloed op cellulaire processen en werkt vanaf een hoger energetisch niveau.

De Energetisch Therapeut leert de onzichtbare energetische processen te doorzien. Je leert diepgaande veranderingsprocessen bij de hulpvrager in beweging te zetten. Je werkwijze zal niet alleen kennis zijn, maar ook ervaring én vanuit je hart.

Voor wie is de opleiding?

De opleiding is op HBO-niveau, de opbouw is veelzijdig en gericht op de praktijk. Het is een bijscholing voor mensen die op therapeutisch of op energetisch gebied werkzaam zijn. Maar ook is de opleiding geschikt

 •   Voor iedereen die dagelijks met mensen te maken heeft.
 •   Wanneer je wilt starten als therapeut, coach of adviseur.
 •   Wanneer je meer uit je leven wilt halen.
 •   Voor iedereen die streeft naar een hoger bewustzijn.
 •   Wanneer je een zinvolle bijdrage wilt zijn in onze maatschappij.

Een opleiding voor mensen die zichzelf en anderen
willen begeleiden naar een gelukkig leven.

De opleiding is een begeleiding tot therapeut, coach, adviseur of bewustvol mens. En heeft tot doel je gaven en kwaliteiten op natuurlijke wijze verder te ontwikkelen. Het is geen vrijblijvende opleiding en geen vervanging voor therapie. Er wordt van de studenten volledige inzet verwacht.

Het probleem is vaak alleen maar de vorm

Een belangrijk aspect van het begeleiden van mensen vormt de positieve benadering. In Nederland is het gebruikelijk dat therapeuten en coaches hun cliënten aan de slag laten gaan met hun ‘zwakke of slechte punten’. In de opleiding begeleid je de persoon om hem of haar te laten ontdekken wat zijn/haar sterke punten zijn. Waarna je hem/haar stimuleert deze verder uit te bouwen. Hierdoor verbeteren uiteindelijk ook de zwakkere punten.

Het is een tweejarige opleiding, de kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Maak direct een afspraak voor een intakegesprek

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Geestelijke begeleiding

Steeds meer mensen zijn in geestelijke nood. Dit heeft verschillende oorzaken. Mensen weten niet meer hoe zij verder moeten. Of hebben het gevoel op een kruispunt van hun leven te staan. Anderen zitten in een situatie die hen ongelukkig maakt of hebben klachten waarbij de medici zeggen: ‘daar moet je mee leren leven’. Daarbij zijn er mensen die

 •   Een andere werk- of thuis situatie wensen.
 •   Niet weten wat de zin of de missie van hun leven is.
 •   Chronische klachten hebben.
 •   Bepaalde angsten hebben, welke hen ‘verlammen’ in hun dagelijkse leven.

De Energetisch Therapeut analyseert, motiveert, begeleidt en is het ‘zaadje’ waarmee de persoon zelf verder kan gaan. In de opleiding wordt aandacht besteed aan zowel individuele- als groepsbegeleiding.

Verlies- en rouwbegeleiding

Verlies- en rouwverwerking, het omgaan met echtscheiding en begeleiding van gecompliceerde rouw processen krijgen ruim de aandacht. Je krijgt inzicht en vaardigheid in het begeleiden van (groepen) mensen die met verlies en rouw te maken hebben. Dit kan zijn het verlies van een dierbare, van een kind, van werk door pensionering, van een huisdier of anderszins. Ook leer je werken met kinderen in een verlies- en rouwsituatie, zodat zij en eventueel hun ouders weten om te gaan met het verlies.

Relatie therapie / Relatie en Organisatie opstellingen

Relatie therapie

Je leert een methode waarbij in korte tijd veel problemen helder worden gemaakt. De hulpvrager ontdekt hierdoor welke invloed anderen op hem hebben, maar ook: hij op de ander. Dit laatste is vaak nog belangrijker. Men ontdekt de oorzaak van het probleem, het knelpunt en dat is meestal de eerste stap naar een oplossing.

Enkele voorbeelden zijn: In het gezin loopt het allemaal niet zo soepel, je wilt dat opgelost hebben. Al jaren heb je een onbestemd gevoel en je wilt weten waar dat vandaan komt. Er zijn een paar sollicitanten voor de functie die je in je bedrijf open hebt, wie moet je kiezen? Er wrikt al jaren iets tussen jou en je ouders of tussen jou en je broers en zussen, hoe los ik dat op? Aan de omgang met de medewerkers schort het een en ander, maar wat?
Voorbeelden te over, teveel om hier allemaal op te noemen. De mensen waar het om gaat kunnen zelfs overleden zijn, dat maakt niet uit. Het probleem kan gaan van personen tot abstracte zaken, en alles wat daar tussen ligt.

Para-, analytische en sociale- psychologie

Veel mensen die een therapeut of hulpverlener consulteren doen dit vanwege psychische klachten. Het is dan ook belangrijk dat deze op de hoogte is van diverse mogelijke psychische processen. Gedachten, gevoelens en gedragingen kunnen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen. Mensen worden bewust of onbewust beïnvloed door hun omgeving. Een ziekte betreft vooral de persoon, het lijden kan echter door de omgeving zijn ontstaan. In deze module leer je alle invloeden te herkennen en daardoor een compleet beeld van de cliënt te vormen.

Energetische invloeden

Het karakter, de opvoeding en de omgeving zijn van invloed op hoe de persoon in het leven staat. Maar er is meer: (soms onzichtbare) invloeden die energetisch sterk bepalend kunnen zijn. Zoals het element (aarde, water, lucht, vuur) dat het sterkst in de persoon aanwezig is, de kleuren die hij kiest of om zich heen heeft, onbewuste beelden welke hij ervaart. En wat net zo belangrijk is: in welke tijdsperiode hij of zij is geboren.

Healing / magnetiseren

Magnetiseren is een liefdevolle wijze van energie geven. Al ver voor Christus was men bekend met deze mooie methode van heling. Door kosmische kracht aan te trekken en door te geven heel je op energetische wijze en herstel je de balans in het lichaam. Zo kun je pijn verminderen of zelfs weghalen en eventuele andere klachten behandelen. Het is ontspannend en het effect lijkt op een wonder.

Het helpende gesprek

Groepsbegeleiding

Een goede gespreksvaardigheid is belangrijk bij het begeleiden van een of meer hulpvragers. Je leert te observeren, non-verbaal gedrag te analyseren en feedback te geven. Je ontwikkelt verschillende gespreksvaardigheden die van belang zijn bij de diverse klachten.

Filosofie

Westerse en niet westerse filosofieën worden behandeld. Om het heden te begrijpen moet je de diverse stromingen van de huidige en de oude denkwijzen kennen. De student wordt geconfronteerd met hoe om te gaan met verschillende religies en denkwijzen.

Praktijkvoering

Het opzetten en uitvoeren van je praktijk. Aandacht voor je profiel, wel of niet een samenwerkingsverband. Bijzondere aandacht voor een verantwoorde praktijkvoering, begeleiding van groepen en persoonlijke begeleiding.

Duur van de opleiding

Ieder opleidingsjaar bestaat uit zeven weekenden van vrijdag t/m zaterdag, de Intensive Week in juni van woensdag t/m zaterdag en negen keer een zondag. Het diploma wordt uitgereikt als alle benodigde onderdelen zijn gevolgd en een laatste test is afgelegd.

Een intakegesprek

Om deel te nemen aan de Opleiding Energetisch Therapeut is er eerst een intakegesprek. Je kunt daartoe telefonisch een afspraak maken: 0575 – 50 2264.

De kosten van dit gesprek zijn € 50,= incl. 21% BTW, en duurt een half uur. Dit bedrag wordt, indien deelname aan de training volgt, in mindering gebracht op het opleidingsgeld.

Individuele sessie

Gedurende het opleidingsjaar heb je recht op één privésessie met Daisha de Wijs. Je kunt daarvoor zelf het tijdstip kiezen.

Docenten

Daisha de Wijs, Sander de Wijs en gastdocenten

Tijden

Vrijdag: aankomst uiterlijk 18.30 uur, aanvang programma 19.00 uur t/m zaterdag 16.00 uur (het kan iets uitlopen) I.v.m. de intensiteit van de lessen en de lestijden is overnachting verplicht.
Op zondag van 10.00 – 16.00 uur.

Data

2018: 21, 22 en 23 september, 21, 26 en 27 oktober, 18, 23 en 24 november, za.22 en zo. 23 december
2019: 13, 25 en 26 januari, 17 februari, 1, 2 en 17 maart, 5, 6 en 14 april, 17, 18 en 19 mei,
zo. 16 t/m do. 20 juni Intensieve Week

Locatie: Wellenberg Academie, Wellenbergweg 2, 7383 RX Voorst

Prijs

€ 2.398,= per jaar inclusief overnachtingen en volpension op vrijdag en zaterdag.
Eventueel in termijnen te betalen: 1e termijn € 748,=, vervolgens 7 termijnen van € 250,=.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven voor de Opleiding Energetisch Therapeut via het aanmeldingsformulier op de website van De Wellenberg Academie
aanmelden