Be a Trendsetter

 

Stop met in het NU leven, wees een Trendsetter! Telkens wordt er geroepen: Leef in het NU, leef bewust. En wat heeft dat ons tot nu toe gebracht? Dat we van de ene in de andere dag voortsukkelen. Dat we proberen ons dagelijks bewust te zijn van wat we aan het doen zijn. Niets mis mee natuurlijk, zelfs een hele goede start. Maar het geeft geen progressie, we komen niet vooruit. Het lijkt wel of we juist stilstaan. Namelijk stilstaan bij de dag, terwijl we graag enthousiast willen leven. En je leeft enthousiast als je perspectieven ziet, als je naar een doel toeleeft. Bewust leven is leven vanuit je tweede level, terwijl er nog twee levels over zijn om te gebruiken! Want geloof me: we kunnen dagelijks vier levels gebruiken en/of beleven.

Wat zijn die vier levels? Onze vier bewustzijnniveaus:
1. Onbewuste. Dit bewustzijn slaat alle data op die we via ons bewuste binnenkrijgen. Het vergelijkt daarnaast alle nieuw binnengekomen data met de reeds opgeslagen data. Het onderbewuste is niet in staat om een nieuwe of originele gedachten voort te brengen.
2. Bewuste. Dit niveau ontvangt alle data via de zes zintuigen. Dit wordt direct het onbewuste ingestuurd om te worden verwerkt. Als het in het onbewuste komt, beslis je: ik herken dit, het is hetzelfde. Of Ik herken het niet, dit is een nieuwe situatie. Bewust onderscheid je de binnengekomen informatie en beslis je hoe je hierop zult reageren. Dit proces gebeurd allemaal in een fractie van een milli-milli-milli-seconde.
3. Hoger bewuste. Dit bewustzijn bevat alle data uit het verleden, het heden en de toekomst. Op dit niveau bestaan tijd en plaats niet meer. Je verwerkt alle data tegelijkertijd en creëert van hieruit verlangens en inspiratie. Van dit niveau is ook je intuïtie afkomstig.
4. Superbewuste. Dit bewustzijn omvat het onbewuste, bewuste en hoger bewuste. Je ziet dan zowel het onbewuste, het bewuste, verleden, heden en toekomst. Mensen die op dit niveau leven, kunnen mensen redden van hun verkeerde ideeën over zichzelf. Ze hebben de gave om mensen terug te geven aan henzelf.

Een trendwatcher leeft vanuit zijn derde level. Hij kijkt naar wat er in het verleden zoal is geweest, combineert dit met de mogelijkheden van het heden. En plaatst zijn bevindingen plus eigen visie in de toekomst. Ook al zal hij er dichtbij zitten, het wil toch weleens niet zo gaan als hij voorspelde.

Trendsetters leven vanuit het vierde level. Zoals bijvoorbeeld de initiatiefnemers van www.beyondbabyboom.net. Ze hebben gekeken naar de mensen die lang geleden zijn geboren, wat ze tot nu toe hebben gedaan en/of verteld, concludeerde daaruit dat er nog ongebruikte gaven en mogelijkheden zijn. Vervolgens hebben ze het in de toekomst geplaatst en handelen alsof de Babyboomers zich al hebben verzameld om hun wijsheid door te geven.

Hoe leven en handelen Trendsetters? Je haalt uit je onbewuste je nog ongebruikte kwaliteiten, talenten en mogelijkheden, plaatst deze in het heden en handelt alsof het al is gerealiseerd. Je bent je uiteraard bewust wat hiervan de consequenties zijn. Bijvoorbeeld: dat je er een eenling in bent. Of dat je commentaar krijgt, zoals: dat lukt je toch niet of: wat je nu doet werkt niet. Maar omdat je het verleden, het heden en de toekomst met elkaar verbindt, trek je je daar niets van aan, je weét dat het werkt. En zie: je bent een voorbeeld voor anderen. Na enig tegensputteren zullen anderen je volgen!

Laten we aannemen dat je vindt dat er teveel agressie in de wereld is. Daar heb je volkomen gelijk in, op dit moment staan er van de mensen – voorzichtig geschat – voor 60% negatief (boos of agressief) in het leven en voor 40% positief.
Jij bent de Trendsetter die dat gaat terugbrengen tot in ieder geval 50/50. Je hebt gezien dat er tegen ingaan alleen nog maar meer agressie oproept (verleden). Je ziet ook dat als je het goede voorbeeld geeft, je niet veel mensen meekrijgt (heden). Vrede (toekomst) betekent begrip, erkenning, rust en harmonie. Je besluit om, hoe de ander ook naar je doet, te reageren alsof het al vrede is. Je stemt je af op de persoon, je kijkt beyond de woorden, en ziet waarom die ander boos of agressief is (begrip). Je voelt dat hij, als je het door zijn ogen bekijkt, terecht boos is (erkenning). En je reageert vanuit begrip, erkenning, rust en harmonie. Ik weet zeker dat als je dit als Trendsetter op je neemt, je spoedig de verhouding van Liefde en negativiteit naar 50/50 krijgt!
Als Trendsetter kun je alles op je nemen. Als je er een gedachte over hebt hoe het zou moeten zijn, dan kun je dat ook verwezenlijken. Hoe of waar dan ook: op je werk, in je relatie, met jezelf, elk aspect van je leven.
Be a Trendsetter!
Veel Liefde,
Daisha

www.wellenberg.nl

Gewijzigd op 03/01/2012

Reageren is niet mogelijk.