Contact met Overleden Dierbaren

Het overlijden van een dierbaar persoon is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Vooral als het plotseling is en er geen mogelijkheid was tot afscheid nemen. Het kan zijn dat je voor je gevoel het contact niet goed hebt afgesloten. Of je wilt graag weten hoe het met die persoon gaat.

Schuldgevoelens kunnen een rol spelen om contact met de dierbare overledene te willen maken. Of misschien heb je nog allerlei vragen, of je wilt weten hoe het met de persoon gaat. Dan is het belangrijk te weten wat wel en niet waar is over contact met overledenen.

Ik ga je advies geven hoe je zelf contact kunt maken met je dierbare overledene. Maar voordat ik dat doe eerst uitleg over het hoe en waarom.

Waarom zelf contact maken met je dierbare overledene?

Je kunt naar een medium gaan om met je dierbare contact te leggen. Ook zou ik contact kunnen leggen met de Ziel van de overledene, zodat je antwoorden krijgt. Maar dat is slechts eenmalig, terwijl je er meerdere keren behoefte aan zult hebben. Vandaar: doe het zelf, je kunt het, zeker met de adviezen die ik je ga geven. Het kan je helpen om het verlies een plek te geven, om het verdriet los te laten en om weer verder te kunnen.

Er zijn vele misverstanden omtrent het contact leggen met een overledene. Soms ingegeven door het geloof, soms door anderen die niet weten hoe het werkelijk ‘werkt’. Mensen denken bijvoorbeeld:

– dat je geen contact mag zoeken. Echter zolang je aan de persoon denkt, zoekt hij of zij in wezen contact met jou.

– dat je de overleden personen hier op aarde kunt houden door contact te zoeken. Helaas is denken dat je invloed kunt uitoefenen op een eeuwig levende Ziel de arrogantie van de mens. De Ziel die eeuwig leeft is krachtiger dan de mens die slechts één tel op dat eeuwige leven hier op aarde is.

– dat je overledenen met rust moet laten, anders kunnen ze niet naar het Licht. De Ziel geeft zelf aan of deze rust wil of niet. Het teken daarvoor is dat je de ene keer wel contact kan krijgen en de andere keer niet. De Ziel van de overledene maakt vaak zelf contact via een veertje, een vlinder, een zonnestraal, een geur, een vogel of via andere signalen.

– dat als ze al lang geleden overleden en dus al weer geïncarneerd zijn, dat contact niet meer mogelijk is. Een Ziel blijft eeuwig leven, wanneer deze weer geïncarneerd zou zijn is contact nog steeds mogelijk.

– dat ze alleen via een medium met je contact kunnen hebben. Dat is onzin. Jij, degene die hem of haar het beste heeft gekend, staat dichter bij deze Ziel dan wie dan ook.

– dat het moeilijk is om echt contact te krijgen. Dat hoeft niet, contact maken is zeker mogelijk wanneer je de rust hebt om dat te doen. Een Ziel ‘fluistert’, dus wanneer het druk in je hoofd is, dan ‘hoor’ je het niet. Omdat in films vaak een hoorbare stem gebruikt wordt, denken veel mensen dat je de ‘stem’ van een Ziel ergens buiten jezelf moet horen.

Dit is de werkelijkheid

Wat waar is: de overledene is niet weg. Overlijden (over het lijden heen!) is een overgang van de stoffelijke wereld naar de geestelijke wereld. De Ziel van de overledene is springlevend! Hij of zij kan horen en zien hoe het met je gaat, en reageert op hetgeen wij denken en uitzenden. Alleen het verdriet en het lijden in het rouwproces blijft de overledene bespaart, dit hoort echt bij onze aardse dimensie. Ofwel emoties kun je alleen voelen via je lichaam, de Ziel heeft geen lichaam en ervaart alles liefdevol en neutraal.

De overledene wil ook contact met jou! Ze willen je graag helpen als je het moeilijk hebt, bijvoorbeeld troost bieden. Je vragen beantwoorden als ze relevant zijn. Laten weten, ‘ïk ben er nog’.

Je Ziel is alomvattend. Ook al is de Ziel geïncarneerd, je kunt nog steeds met de Ziel communiceren. Je Ziel is tijdloos en niet aan plaats gebonden. Zelfs niet als het een ander lichaam heeft aangenomen. Je Ziel blijft zich altijd alles her-inneren.

Hoe maakt de Ziel van de overledene zich zichtbaar?

Vroeger werd al gesteld: vogels zijn de Zielen van overledenen. En regelmatig maakt de Ziel van de overledene zich op die manier zichtbaar.

Bijvoorbeeld mijn overleden zus kwam als musje zich melden. Mijn vader komt nog steeds op ‘bezoek’ als roodborstje. De partner van mijn vriendin kwam regelmatig als een lichtstraal of zonnestraal. Maar het kan ook door middel van een grijze wolk die door je kamer gaat. Of het kloppen op een muur.

Toen ik nog in Huissen woonde, kwam de vorige eigenaar regelmatig op bezoek. Hij had het huis helemaal naar zijn smaak laten bouwen en had wekenlang in de woonkamer op sterven gelegen. Vanuit de woonkamer had hij een prachtig uitzicht, waar hij dagelijks van genoot. Het huis was hem heel dierbaar. De ene keer kwam hij dan ook als een grijze wolk, de andere keer als ‘klopgeest’.

De overleden Ziel komt in de vorm die jou het meeste aanspreekt.

Nog jarenlang kreeg ik rond mijn verjaardag cadeaus van mijn overleden man Ferdi. Hoe dat mogelijk is? Het eerste jaar na zijn overlijden was ik terug in Thailand. Ik zag in een winkel een prachtig Lapis Lazuli beeldje, afgebeeld als wijze man. Het beeldje was voor mij te kostbaar, het was 1993 en het kostte 1.000 gulden. Hoe het gebeurde weet niemand, maar plotseling viel het op de grond en viel er een stukje af. Voor de winkel was het hierdoor onverkoopbaar geworden en na enige verwikkelingen kreeg ik het cadeau!

Zo ook de jaren er na, rond mijn verjaardag gebeurde er altijd wel iets waardoor ik onverwachts een cadeau kreeg waarvan Ferdi wist dat ik het graag ontving. Hij deed dit op diverse wijzen, meestal via mensen die zelf niet begrepen waarom ze het wilden of ‘moesten’ doen.

De overleden dierbare wil graag contact met hun geliefden op aarde. Dit omdat de liefdesband er altijd nog is, en het weten van elkaars bestaan ook na de dood voor beiden vreugdevol is. Je haalt daar een overledene nimmer mee omlaag naar de aarde, integendeel. Volg je eigen gevoel, als je behoefte hebt om contact te leggen, om wat voor reden dan ook, laat je niet afschrikken door wat anderen er over zeggen.

De Ziel blijft altijd bestaan

Overledenen zijn niet weg. Ze zijn echter niet constant met ons bezig. Waar ze nu zijn is genoeg te ‘zien’, te ‘doen’, te ontdekken. Ze ontmoeten andere overledenen, komen weer op krachten en bereiden zich op een gegeven moment voor om naar de aarde terug te keren.

Iedere overledene woont zijn of haar eigen begrafenis- of crematie plechtigheid bij. Het kan zelfs zijn dat de dierbare daar zelf ook nog inbreng in heeft. Toen mijn man Ferdi overleden was, gaf hij mij een datum door waarop zijn begrafenis zou plaatsvinden. Het was kort na zijn overlijden en de datum was voor mij toen irreëel, namelijk ruim veertien dagen later. Toch werd het die datum, hoe ik ook probeerde het op een andere dag te krijgen. Zo gaf hij na zijn overlijden nog meer ‘adviezen’ inzake wat te doen met zijn begrafenis.

Neem van mij aan dat de overledene de begrafenis of crematie als feestelijk ervaart. Logisch want je ‘ziet’ de mensen die voor jou zijn gekomen, de bloemen, kaarsen, de zorg die er aan je afscheid is besteed. En ook het verdriet om jouw gemis wat je misschien toen je nog leefde nooit vermoed zou hebben.
Tijdens het leven kan de overledene veel hebben meegemaakt en kan dus toe zijn aan rust en heling. Daardoor kan de afscheidsplechtigheid daarin een helende werking hebben, juist vanwege de liefde die dan ervaren wordt door de overledene.

De Ziel is krachtiger dan de mens

Wanneer ik me op een overledene afstem, kan ik nog steeds voelen hoe de persoon in zijn c.q. haar leven is geweest. De energie, de missie hier op aarde, het karakter, hoe de overledene zijn/haar leven heeft ervaren blijft voelbaar, ook na het overlijden. Dat verdwijnt niet door de dood. Er komt juist een extra dimensie bij, namelijk: hoe de Ziel van de overledene zich voelt nadat hij of zij bevrijdt is van het lichaam.

Bij het afstemmen is de dierbare nog zo aanwezig dat het voor mij soms moeilijk is om te voelen of de persoon leeft of overleden is. Je zet immers je leven als Ziel, je energie voort in een andere vorm, in een andere dimensie. De overledene is als Ziel slechts naar een andere dimensie gegaan. Een dimensie waar alles van de aarde zichtbaar is. Je kunt het vergelijken met de wind. Je ziet de wind niet, maar je voelt het en het zet dingen in beweging. Je leven heeft geen begin of einde, slechts de vorm verandert. Je Ziel, de energie van Licht, krijgt op aarde pas een lichaam.

Een Ziel besluit zelf wanneer deze weer op aarde terugkomt. Daar hebben de nabestaanden, de mensen hier op aarde, geen inbreng in. Dus je kunt de Ziel ook nimmer op aarde houden door contact te maken. Een Ziel besluit zelf of het contact tot stand komt of niet.

De buit was verstopt

Lang geleden kwamen drie mensen bij mij op consult. Ze wilden contact hebben met een overleden partner c.q. vriend. Het was de partner van de vrouw die samen met twee vrienden van de man bij me kwam. Ze vertelden een triest verhaal, de overledene was op gruwelijke wijze vermoord. En nu wilde het geval dat hij iets, dat voor de vrouw heel belangrijk was, zo goed had opgeborgen dat het onvindbaar was. De vraag was: Wil je contact maken met de overledene en vragen waar hij het heeft opgeborgen?

Ik stemde me af op de overledene, maar er gebeurde niets. Hoe ik ook probeerde de Ziel van de overleden man gaf geen enkel signaal. Dit kan gebeuren wanneer de Ziel zoiets heeft van: ik wil niet met jou praten. Of dat de Ziel het niet prettig vindt dat een vreemde contact maakt. Vandaar dat ik dan eerst een gesprek met de Ziel aanga, vertel wat de bedoeling is, etc. Door de Ziel gerust te stellen en te verzekeren dat ik niets zal openbaren wat de Ziel niet aan de nabestaanden kwijt wil, is contact bijna altijd mogelijk. Ook deze keer…

Na de geruststelling kreeg ik een heel verhaal te horen. Een verhaal dat zo gruwelijk was dat ik nu slechts de grote lijnen ervan vertel. De man was door een van deze twee vrienden vermoord. Het belangrijke waarvoor ze kwamen ging om een groot kapitaal dat hij met de verkoop van drugs had verdiend. Hij had het verstopt omdat hij niet wilde dat zijn vrouw onverzorgd achter zou blijven als hem iets zou gebeuren. Hij vertelde mij waar hij het had verstopt, maar ik mocht dat onder geen beding kenbaar maken. Hij wist dat zijn vrouw dat in de toekomst zelf zou vinden. En hij was bang dat ook zijn vrouw vermoord zou worden wanneer de vrienden wisten waar het geld lag.

De Ziel gaf mij het advies om net te doen dat het voor mij onmogelijk was om contact te krijgen. Als ik ook maar één blijk zou geven dat er wel contact was, dan stond hij niet in voor mijn veiligheid. En dat deed ik dan ook… De vrienden stonden dreigend voor me en eisten dat ik contact moest maken. Ik bleef volhouden dat het niet mogelijk was. Na enige tijd verlieten de drie mensen, de vrouw teleurgesteld, de twee vrienden woedend mijn pand.

Een vader zoekt de moordenaar van zijn dochter

Het is mij zelden gebeurd dat ik niets mocht vertellen van de overledene. Toch gebeurde het jaren later weer een keer. Twee ouders kwamen, met iemand die ik goed had geholpen met het contact met haar dierbare overledene, bij me op consult. Het ging om hun zestienjarige dochter, deze was twee jaar geleden vermoord gevonden. De dader was na al die tijd nog steeds niet gevonden, eigenlijk was het voor iedereen een raadsel hoe ze op die plek terecht was gekomen en wat er was gebeurd.

De ouders wilden weten hoe haar laatste uren waren geweest en of ze veel had geleden. Een aannemelijk verzoek, dat toch een dubbele betekenis had – zo bleek later. Ik stemde me af op het meisje en ook dit keer gaf de Ziel geen thuis. Na het aandringen van de ouders en degene die mee was gekomen, bleef ik contact zoeken.

Op een gegeven moment liet het meisje me de beelden van haar laatste uren zien. Alles was heel onschuldig en ik vertelde aan de ouders wat ik zag. Toen ik verder wilde gaan, namelijk de laatste minuten voor haar dood, weigerde het meisje me nog iets te vertellen. Toen ik naar de reden vroeg, antwoordde ze dat haar ouders op zoek waren naar haar moordenaar en dat ze daarom alles in detail wilden weten. En dat haar vader deze persoon zeker zou vermoorden, het kon hem niet schelen of hij daardoor in de gevangenis zou belanden.

Nog even liet ze heel iets van de laatste minuten zien en vroeg ze me te vertellen dat ze niet had geleden. Ik deed dat en inderdaad kreeg ik de woede van haar vader over me heen. Hij wilde de moordenaar, want dan zou hij hem…

Wat ik met deze voorbeelden wil aangeven is dat de Ziel de nabestaanden nimmer wil belasten met gruwelijke dingen. Of zeker wil voorkomen dat je in gevaar zou kunnen komen, of… er kunnen zoveel redenen zijn. Kortom dat als het niet goed voor je is dat je het weet, dan zal de Ziel je dat ook niet vertellen. Dus dring nimmer aan, dreig niet of wordt niet boos, de Ziel bepaalt en niet jij!

Volgende week leg ik uit hoe je zelf contact kunt maken met de Ziel van je dierbare overledene.

Lieve groet,
Daisha

P.s. Heb je hier vragen over? Stuur ze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’ te beluisteren bij Radio Merlijn !

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

 

Gewijzigd op 10/02/2017

3 Responses to “Contact met Overleden Dierbaren”

 1. Lucien

  Wat een mooi artikel weer, ik heb het met veel plezier gelezen, zeker omdat het op het juiste moment komt, gezien de privesituatie.

  Het artikel deed me aan het volgende denken.
  Zo kreeg ik ooit eens de ” opdracht” om een orchidee te kopen voor een dame die al een poosje weduwe was en zeer bedroefd, ik kende haar uit het bos waar we beiden met onze hondjes liepen. Ik gaf het af aan de deur en zei dat het slechts een aardigheidje was , en nee ik hoefde niet binnen te komen.
  Een half jaar later kon ik haar pas vertellen dat ik vast geloofde dat het een groet van haar overleden was die ik mocht komen brengen. (En nu ik dit opschrijf heb ik kippenvel)

  Heel mooi om een boodschapper te zijn maar ik vind het heel vreselijk dat onbekenden zich zo dreigend en ongepast opstellen zoals ik lees.
  Lucienne

 2. Daisha de Wijs

  Lieve Lucienne,
  heel mooi wat je vertelt over de orchidee. Zo zijn we allemaal boodschappers van het Universum, c.q. God.
  De angst voor het onbekende doet mensen soms vervelend reageren.

  Mijn vader wist ook zeker dat er geen leven na de dood was. Toen ik hem vroeg: Als het wel zo is, hoe laat je me dat dan weten?
  Hij gaf als antwoord: ik kom dan als een roodborstje bij je. Dat vond hij zulke lieve vogeltjes. Hij was net gestorven en wat zat er op mijn vensterbank? Je raadt het al: een roodborstje. Bijna elke morgen komt er sinds zijn overlijden een roodborstje me ’s morgens begroeten!

  Veel liefs,
  Daisha

 3. Edith Houwertjes

  Goedemorgen,
  Vanmorgen liep ik de trap op naar boven en rook de geur van mijn overleden vader. 34 jaar geleden overleden. Ik dacht hee daar is papa, wat zal hij me willen vertellen, wist ik het maar. Of wil hij alleen laten weten dat hij er is. Ik ging verder met me ding doen om naar mijn werk te gaan, hoor ik een bons en is er een kauwtje, zwarte vogel, tegen mijn raam gevlogen aan de achterzijde. Allemaal veren, maar de vogel was er niet meer. Nu ga ik er vanuit dat mijn vader wil laten weten dat hij er even was. Ik ben zo benieuwd of hij me wat duidelijk wil maken en waarom snap ik dan niet hoe ik het moet lezen of zien.
  Groetjes Edith

Reageren is niet mogelijk.