de Cycli van ons Leven

Het leven is constant op zoek naar balans en harmonie. De aarde, de zon, de maan en de planeten zijn continu bezig met een kosmische dans van aantrekken en afstoten. Deze wisselende krachten zorgen er voor dat het Universum in balans blijft. Zo is ook ons leven: een kosmische dans die bedoeld is om in balans te komen.
De planeet Saturnus helpt je daarbij. Deze planeet staat voor het ontwikkelen van zelfkennis en staat voor volwassen worden. Het loslaten van geprogrammeerde (opvoedings)regels, het loslaten van Zielenpijn meegenomen uit andere levens en onszelf opvoeden door onze werkelijke, authentieke IK in ons naar boven te halen. Saturnus heeft ook te maken met ons geweten en de eisen die we soms onnodig aan onszelf stellen. Evenals het loslaten van schuldgevoelens en onze ‘drempels’ overstijgen.

Herken je je levensfase?

Saturnus heeft een cyclus van gemiddeld 28 jaar. Elke 28 jaar komt deze planeet weer terug op de plaats waar hij oorspronkelijk bij onze geboorte stond. Dan vangt een nieuwe fase in ons leven aan: als het ware een nieuwe geboorte! In welke cyclus van het leven ben jij nu?
Wat ik vertel is in ieder van ons leven in essentie aanwezig. Uiteraard zullen we het door ons karakter en onze mogelijkheden niet hetzelfde emotioneel ervaren. De leeftijden die ik aangeef kunnen iets afwijken in jouw leven, maar hooguit een of twee jaar.

De Cycli van ons Leven: elke cyclus van 28 jaar kent vier perioden van zeven jaar:
1e periode is een geboorte
2e is een losmakings-periode
3e dit is een periode van uittesten c.q. puberteit
4e de periode van resultaat willen boeken

Dit is elke keer de essentie van de vier fasen, maar je begrijpt dat hoe ouder je wordt hoe hoger je ontwikkelingsniveau is en elke fase een andere ‘vorm’ krijgt.

De beschrijving van onderstaande cycli is alleen de essentie. De volledige beschrijving zou een boek op zichzelf zijn, dus die zet ik op mijn lijst van te schrijven boeken…

cicly leven 1De 1e cyclus is van 0 – 28 jaar

1 – 7 jaar  geboorte en een heftig leerproces
Deze eerste fase heeft alles te maken met het landen hier op aarde ofwel bewustwording. Het is de fase van de vervulling van onze primaire behoeften. We gaan onszelf en de wereld om ons heen ontdekken. De ontwikkeling in deze fase gaat snel, heel snel. We moeten vertrouwd worden met zowel het gezin als de buitenwereld. In deze eerste zeven jaar leren we van een afhankelijke baby te groeien naar een zelfstandig wezen. En moeten we leren omgaan met het leven zelf.

8 – 14 jaar  is de eerste losmakingsfase met daarbij rond je 13e/14e levensjaar: puberteit
Deze tweede fase van zeven jaar is de fase waar de aandacht geconcentreerd is op het opdoen van kennis. De geest wordt ontwikkeld en tevens de prille ontwikkeling van onze talenten, het ontdekken van onze kwaliteiten en bovenal het ontdekken van onze eigen IK. Hoe sterker en krachtiger de puberteit wordt geleefd, hoe zelfverzekerder we straks in de maatschappij staan. Hier wordt de basis gelegd van hoe we verder gaan in de volgende fase.

15 – 21 jaar het uittesten en puberteit
In deze fase worden relaties belangrijk. Een ontdekkingstocht op sociaal gebied, het uittesten van jezelf en je mogelijkheden. We willen ergens bijhoren, we willen erkenning en geaccepteerd worden. Het is een voortzetting van de puberteit, maar dan op het gebied van liefde. Het creëren van een band met leeftijdgenoten. De ouders c.q. opvoeders worden even opzij geschoven. We willen geliefd worden en de liefde in alle vormen ontdekken, zowel vriendschap als intiem.

cicly leven 222 – 28 jaar is het toegroeien naar een nieuwe fase, je wilt resultaten boeken
In deze fase gaan we bezig met ons neer te zetten in de maatschappij. Het werken aan respect hebben voor jezelf en krijgen van anderen, status hebben. Er is grote behoefte aan erkenning en waardering. Of dat nu zelfwaardering is en/of waardering door anderen. We leggen een concrete basis voor ons bestaan. Dit door middel van een huis, een baan en/of een gezin. In deze periode wordt langzaam toegewerkt naar onze werkelijke bestemming. Door meerdere keren onze bestemming te wijzigen ontdekken we rond ons 28ste tot 30ste  jaar wat we werkelijk willen. De aangebroken leeftijd van 28 jaar is dan ook een cruciaal moment: wordt het een nieuwe geboorte en maak je een nieuwe start?

De tweede cyclus is van 28 – 56 jaar

28 – 35 jaar geboorte, een zeer energiek leerproces
Dit is weer een fase van geboren worden, maar dan op een hoger en intenser level. Het leren van discipline en tegelijkertijd aandacht voor je behoeften. Vertrouwd worden met verantwoordelijk zijn voor anderen, maar ook heel bewust de verantwoording voor je handelen en uitspraken op je nemen. Het belang van de drie r’s nastreven: rust, reinheid en regelmaat. Jezelf heropvoeden hoort bij deze fase, een fase van zelfontdekking en zelfbewustzijn.

36 – 42 jaar dit is een losmakings-periode
We gaan ons losmaken van niet functionerende relaties en/of functies. We worden ons bewust dat er meer is tussen hemel en aarde. Ook als je voor deze leeftijd al spiritueel bezig was, is deze periode een nog intenser naar binnen keren. Je afvragend: hoe wil ik verder?  Waarbij meditatie, een opleiding, bijscholing, een sabbatical of anderszins belangrijk worden. Een belangrijke heroriëntatie in ons leven. Rond je 42ste ga je een nieuwe puberteitsfase in. Men zegt: het leven begint bij veertig. Je kunt beter stellen rond mijn veertigste. Wanneer je rond je 42ste het oude niet loslaat, dan zal dit een moeilijke levensfase voor je zijn.

43 – 49 jaar testen van jezelf c.q. de puberteitsfase
We verlangen naar zelfstandigheid, willen hoger opkomen en zeker geen marionet van anderen zijn. Hierdoor gaan we nieuwe situaties aan om te testen wat nu werkelijk bij ons past. Soms daarbij te veel risico’s nemend, maar we kunnen niet anders. We willen voor onze passie gaan, zelfs als dat vervelende consequenties met zich meebrengt. We hebben het verlangen om meer te worden dan wie we in aanleg zijn. Onze potentiële mogelijkheden en kwaliteiten uitproberen. Dit kan voor anderen als een egoïstische fase aanvoelen, maar zoals reeds gezegd: we kunnen niet anders. We willen alles uit ons halen wat er in ons zit. We nemen bestuurlijke taken op ons, van een vereniging, de politiek of anderszins.

cicly leven 450 – 56 jaar is het toegroeien naar een nieuwe fase en resultaten willen halen
Dit is de periode van oogsten. In de vorige fasen van je leven heb je naar deze jaren toegewerkt. We voelen ons niet meer beknot door onze strijd om een plaats in de groep. We voelen ons vrij van angst, en vrij van de waardering of beoordeling van anderen. De leeftijd van 56 jaar is weer een cruciaal moment in ons leven: wordt het nog een keer vlammen? Of zijn we moe gestreden van het veroveren van onze plaats in de maatschappij en in relatiesfeer? Het uur U is aangebroken, het is D-day ofwel Decision Day! Gaan we voor de fase van de held of gaan we ons terugtrekken?

De derde cyclus is van 56 – 84 jaar

56 – 63 jaar de fase van een nieuwe geboorte en een nieuw leerproces
De een zal behoefte hebben om het arbeidsleven de rug toe te keren en zijn of haar bucket list af te werken. De ander wil juist nog een keer iets groots neerzetten, maar dan iets wat goed is voor de mensheid, de natuur of dieren. Of zich settelen in het buitenland. Voor iedereen wordt het in deze fase een nieuw avontuur. Tegelijkertijd de uitdaging aangaan om ons niets aan te trekken van de zogenaamde goede adviezen van anderen. Datgene beleven wat we al jaren wensen en daar helemaal voor gaan, hoe de uitkomst ook zal zijn. Een verfrissende start met de daarbij vele opgebouwde leerervaringen uit het verleden, we weten zeker wat we willen. Een zelfbewustzijn van het hoogste niveau!

64 – 70 jaar is de losmakings-periodecicly leven 3
We gaan aan de gang met onze bucket list en ontdekken dat wat we voor ogen hadden op een gegeven moment is uitgeraasd. We worden bedachtzamer, stiller, willen meer verinnerlijken. Bij deze fase hoort een boek schrijven, het begeleiden van jongeren, er zijn voor anderen. Om rond onze 70ste levensjaar nog één keer een puberteitsfase in te gaan. Ook deze keer is het belangrijk het oude los te laten. Zowel in relatiesfeer als onze plek in de maatschappij. We krijgen te maken dat dierbaren uit ons leven verdwijnen. Lukt het loslaten ons niet, dan wordt dit een moeilijke levensfase. We moeten accepteren dat onze gezondheid, ons uithoudingsvermogen, onze positie in de maatschappij minder is geworden. Alles mag, niets hoeft meer en dat kan juist frustrerend zijn wanneer je nog volop wilt ‘meetellen’.

71 – 77 jaar het uittesten van de maatschappij, van jezelf en de laatste puberteitsfase
Zolang we onze energie nodig hebben voor de strijd om het bestaan, hebben we geen energie beschikbaar om te besteden aan ons beschikbare potentieel, aan onze menselijke mogelijkheden. Dit te weten is niet alleen belangrijk in deze levensfase, maar ook in ons hele leven. In deze levensfase is het cruciaal om nog een keer alles uit ons te halen en daardoor onszelf aan te bieden als vrijwilliger of bij een (slecht) betaalde functie. We willen nieuwe mogelijkheden in onszelf ontdekken, bijvoorbeeld op creatief en/of organisatorisch gebied. De laatste puberteitsfase die anderen als onbezonnen, onverantwoordelijk of anderszins negatief kunnen bestempelen. Gelukkig trekken we ons daar niets van aan. Nog even de laatste wensen van onze bucket list afwerkend!

78 – 84 jaar resultaat boeken
We kijken terug op ons leven, herinneringen worden belangrijk. We praten er ook graag over, vooral over onze overwinningen. Dit is de laatste fase om Zielenpijn te overstijgen door zelfonderzoek en erkenning van onszelf. We willen resultaten boeken en doen dit door onze levenslessen met jongeren te delen. Of een adviseursfunctie op ons te nemen. We staan nog steeds midden in het leven, maar alles hoeft niet meer zo nodig. We worden rustiger en vinden het belangrijk dat we leven zoals we willen leven, zonder de belangstelling voor anderen te verliezen.

Weet in welke levensfase je bent en je begrijpt waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren

cicly levenDe leeftijden rond de 28 en 56 jaar zijn cruciale momenten doordat hier zo’n nieuwe geboorte c.q. start plaatsvindt. Dit kan een moeilijke fase zijn doordat iets nieuws alleen de ruimte krijgt als het oude los wordt gelaten. De leeftijden 14, 42 en 70 hebben een ‘puberteit’ inslag. Alles wordt op een rijtje gezet en (opnieuw) getoetst.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Hier kun je je abonneren op mijn blogupdates.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, stuur deze dan naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord ze in het programma ‘Zielentaal’ dat ik elke zondagavond om 21.00 uur presenteer via internetzender Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl Je kunt het nog de hele week bij ‘Uitzending Gemist’ terugluisteren.

Wil je een uitgebreid persoonlijk of zakelijk advies? Kijk dan bij consulten naar de mogelijkheden en de tarieven. En bel naar 0575-502264 om een afspraak te maken.

 

Gewijzigd op 05/03/2019

Reageren is niet mogelijk.