Tarot les 8: De Overwinning !

Hofkaarten

De Kleine Arcana is onderverdeeld in vier ‘hoofdstukken’ van 14 kaarten, te weten:

staven, bekers of bokalen, zwaarden en de munten (ook pentagrammen of pentakels genaamd).

Ieder ‘hoofdstuk’ is weer onderverdeeld in kaarten 1 t/m 10 en Page of Schildknaap, Ridder, Koningin en Koning. Deze laatsten worden de Hofkaarten genoemd.

De essentie van de kaarten 1 t/m 10 heb ik besproken in les 5 en 6. Mocht je dit nog niet gelezen hebben, dan raad ik je aan om dat alsnog te doen. Wanneer je de essentie van een kaart kent, begrijp je beter de betekenis van het beeld dat de kaart weergeeft. Daarbij ook rekening houdend met de betekenis van of het een staven-, bekers-, zwaarden- of muntenkaart is.

De betekenis en essentie van de Hofkaarten de Koning en de Koningin is:

Koning – het mannelijke – de geest: De Koning heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen en besluitvaardig te zijn. Hij is naar buiten gekeerd en heeft betrekking op uiterlijke zaken. Hij is de uitvoerder en heeft gezag. Ofwel dient zijn gezag uit te oefenen. Dit kan hij ook, want hij heeft de kennis om het uit te dragen of te beheersen.

Iedere Koning heeft onder de kroon een schermmuts of kap. Dit als symbool van verantwoordelijkheid.

Koningin – het vrouwelijke – de Ziel: Dit is een persoon welke wijsheid verenigt met mildheid. Zij zoekt zelfkennis en gaat dan ook over innerlijke zaken. Het is de moeder, het is gezag in innerlijke vorm. Zij brengt licht en bewustwording. De Koningin heeft altijd een andere houding dan de Koning van dezelfde serie. Zij dienen dezelfde essentie, maar dienen een ander aspect daarvan.

Volgende week bespreek ik de essentie van de Ridder en de Schildknaap.

We gaan naar de bespreking van de Grote Arcanakaart: VII de Zegewagen

In het Verhaal van je Leven betekent bij VII de Zegewagen:

De zegewagenDe Zegewagen vertegenwoordigt de periode van de puberteit. Alles willen overwinnen, ook al kost je dat veel moeite en tegenspel. Door de strijd aan te gaan leer je je eigen krachten kennen. Door je dadendrang en je enorme wilskracht wordt je een sterke persoonlijkheid. Je wordt meester over je eigen lot door je geestelijke en lichamelijke inspanning. Soms schept de puber revolutie, puur om wille van de revolutie zelf. Dit lijkt een energieverspilling, maar dat is het niet. Je leert hierdoor je grenzen en je mogelijkheden te ontdekken. Als je je echt inzet zul je alles kunnen overwinnen.

Als je VI de Zegewagen kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:

De VI de Zegewagen heeft te maken met je wilskracht. Deze kaart is een hoopgevend voorteken. En brengt je dan ook succes en een overwinning, maar wel door inspanning van jezelf. Je staat er alleen voor en zult dus het voortouw of de leiding op je dienen te nemen. Het is een overwinning puur door wilskracht. Volg je dadendrang en wordt Meester over je eigen lot. Hiervoor wordt wel zowel geestelijke als lichamelijke inspanning vereist. Breng de tegengestelde krachten van je persoonlijkheid in evenwicht. Door zelfbeheersing en heel bewust er mee om te gaan, zul je veel bereiken. De kaart kondigt triomf aan en dat kan zijn in geldzaken, overwinning van ziekte of het verslaan van tegenstanders. Kortom het is een overwinning op vele gebieden door hard te werken. Dus geef de moed niet op en ga het vol zelfvertrouwen aan.

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:

Les 1Les 2Les 3Les 4Les 5Les 6Les 7

 

 


Een paar tips:

–          Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.

–          Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.

Volgende week les 9: De Kracht !