Tarot Les 17 en het vervolg van Bereken je Jaarkaart

Algemene  informatie

Vervolg van Bereken je Jaarkaart

Vorige week heb ik de berekening van je Jaarkaart uitgelegd. Mocht je les 16 nog niet hebben gelezen, ga daar dan eerst naar toe. Bereken je jaarkaart en zie wat het komende jaar je gaat brengen!

Persoonlijk ritme
Iedereen heeft een persoonlijk ritme. Van jaar tot jaar verschillend. Bereken nu eens de jaarkaart van je huisgenoten. Zitten jullie in dezelfde ‘kaart’? Dan is het vaak wat moeilijker om de ander als er problemen zijn bij te staan. Je zit dan immers ook in dezelfde energiestroom!

Nieuw bewustzijn
Elk jaar krijg je duidelijke richtingen en nieuwe mogelijkheden aangereikt. Door je dit bewust te zijn zul je deze leren te integreren en eigen maken. Een grote stap naar een nieuw bewustzijn!

Tip: Bekijk ook eens wat de leermogelijkheden van de afgelopen drie jaar waren. En waar je de komende drie jaar aan kunt werken.

 

Vervolg JAARKAARTLESSEN

XI – De Gerechtigheid
Een jaar van wikken en wegen. Je tracht evenwicht en harmonie te krijgen met je omgeving. Een jaar waarin je leert jezelf en situaties te beoordelen en niet te veroordelen. Je krijgt dit jaar te maken met wettige en financiële overwegingen, meestal eindigend met een contract of (aangaan of beëindiging van een) partnerschap.

XII – De Gehangene
In dit jaar leer je om te gaan met je negatieve eigenschappen en het overwinnen c.q. loslaten daarvan. Deze eigenschappen kunnen zijn: zelfopoffering, afhankelijkheid, verslaving enz. Je doorbreekt starre ideeën, instellingen en/of overtuigingen. Je gaat jezelf en daardoor de wereld om je heen met andere ogen zien.

XIII – De Dood
Je wordt dit jaar gedwongen om van iemand, iets of een aspect in je leven afstand te doen c.q. te nemen. Waardoor een nieuwe fase in je leven aanbreekt en een kans krijgt. Het gaat vergezeld met weerstand en het kan pijnlijk zijn. Je moet echter eerst je oude ogen uit je hoofd gehuild hebben, voordat je nieuwe kunt krijgen. Laten afsterven wat niet meer bij je hoort en opnieuw geboren worden!

XIV – De Matigheid
Een jaar van bezinning. Werken aan de ontwikkeling van je geest en je gezondheid. Je onderzoekt en beproeft. Een rustig jaar en dat mag ook wel na het jaar van De Dood en als voorloper op wat je bij De Duivel te wachten staat. Je bent dit jaar creatief en vindt harmonie in jezelf.

XV – De Duivel
Een onrustig jaar. Je krijgt te maken of met macht en manipulatie. Of met ziekte, verleidingen en ondermijnende activiteiten. Het enige wat je er dit jaar tegen kunt doen: het zien als een grote grap en de negatieve aspecten, die over je heen komen met humor bestrijden. Alleen met een grote dosis humor zul je alles kunnen overwinnen. In het gunstige geval brengt dit jaar je een mooie financiële meevaller!

XVI – De Toren
Dit jaar ga je rigoureus schoonmaak houden. Dit kan zijn op lichamelijk gebied, door te vasten. Of op sociaal gebied, door oude en achterhaalde structuren omver te werpen. Het kan echter ook op het geestelijke vlak zijn. Je krijgt te maken met woede en pijn, doch deze zullen je juist bevrijden.

XVII – De Ster
Na het jaar van De Duivel en De Toren komt er een jaar waarin je erkenning zult krijgen. Een jaar vol vriendschappen, idealen worden verwezenlijkt. Je wordt je bewust van je krachten.

XVIII – De Maan
Een jaar waarin je meegesleurd wordt door je (onbewuste) begeerte, je illusies, je dromen. Je zult echter dit jaar de werkelijkheid onder ogen moeten gaan zien en je sterke verbeelding beteugelen.

XIX – De Zon
Dit jaar zul je een belangrijk doel verwezenlijken. Huwelijk, geboorte, besef van eigenwaarde. Je bent het stralende middelpunt. Men luistert naar je. Je bent hartverwarmend.

XX – Het Oordeel
Een jaar van evaluatie. Een nieuwe levenskijk of -overtuiging ontstaat. Je doorstaat kritiek. Je wordt (op langzame wijze) als hernieuwd herboren. Je leert omgaan met veranderende aspecten in je leven.

XXI – De Wereld
In dit jaar ontdek je (en besef je) je vele mogelijkheden. Je ontdekt, dat je ondanks beperkingen toch dansend door het leven kunt gaan. Je voltooit een fase in je leven en verwelkomt de nieuwe. Je mannelijke en vrouwelijke eigenschappen komen in harmonie met elkaar.

 

We gaan naar de bespreking van de Grote Arcanakaart:

XVI de Toren

de torenIn het Verhaal van je Leven betekent: De Toren, de 16.
Het kan niet uitblijven, als je als middelbaar persoon voor jong door wilt gaan, gaat dat op een dag fout. De Toren is door de mens zelf gebouwd, maar de bouwstenen zijn niet uit het goede materiaal vervaardigt. Hij bestaat uit stenen vol met luchtbellen en daardoor stort het hele bouwwerk in. De innerlijke conflicten bevrijden je uit je eigen boeien. Door dit dieptepunt in je leven krijg je grotere kennis en bewustwording. Je wordt bevrijd van de verleiding en van je angsten. De vernietiging is een slag van het noodlot om weer terug te keren naar de werkelijkheid. Je wordt uit je eigen geestelijke gevangenis bevrijd. Je krijgt jezelf weer in de hand.

 

Als je XVI de Toren kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:
XVI de Toren wordt ook wel de Hand van God genoemd. De toren staat symbool voor het materialisme, ofwel de door jezelf gebouwde gevangenis. Wanneer je denkt alles onder controle te hebben of te moeten hebben slaat de bliksem toe. ‘De door het Licht getroffene.’ Betekent een grote stap in je ontwikkeling. Je wordt je bewust dat rijkdom (de gouden kroon), materiële levensopvatting, roem, ijdelheid en/of seksueel genotzucht je niet gelukkig maakt. De vonken zijn geen straf, maar juist genade (vuur vernietigt het slechte). Wanneer je je ego opzij zet, je kroon afzet, word je opgevangen door de 22 pranadruppels = levensenergie, verlichting. Wanneer je dat niet doet – zie de rechter figuur op de kaart – kan je diep vallen.

XVI de Toren heeft altijd de betekenis van het onverwachte. (Een donderslag bij heldere hemel!) Na deze ‘ramp’ wordt het echter beter, tenminste wanneer je je perfectie achter je laat. Verkeerde, aanmatigende of zelfzuchtige plannen worden teniet gedaan door fysieke, mentale, emotionele of materiële tegenslagen.
Men moet leren dat je als mens niet alles zelf onder controle hebt. Uitsluitend wordt datgene vernietigd dat verstard is. Het is het vrijmaken van datgene wat levend is.
Door dit dieptepunt (beproeving) krijg je grotere kennis en bewustwording. Je wordt bevrijd van angst, doordat je wordt gedwongen om over je leven na te denken.
Er wordt een verandering in de wijze van leven aan je gevraagd. Tegelijkertijd is het een bevrijding van negatieve situatie(s) of zaken. De waarheid komt aan het licht!

Alles kan in één slag worden vernietigd, behalve je Ziel!

 

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:

Les 1 tm 10 Les 11 Les 12 Les 13 Les 14 Les 15 Les 16

Een paar tips:

  • Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.
  • Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.

Volgende week les 18: De meest Gelukbrengende Tarotkaart !