Algemene uitleg Tarot – les 10

Snelle en langzame kaarten

Zoals alles in het leven kan iets vlug of langzaam gaan, en alles dat daar tussen in zit. Zo heb je ook de zogenaamde snelle of langzame Tarotkaarten. Het geeft aan of het proces waar je in zit of waar je de vraag over stelt erg lang of heel kort in tijd zal zijn.
Bij de snelle kaarten is de situatie of de kwestie in een hele korte tijd opgelost. Het vraagt wel van je: niet nadenken maar doen! Dus impulsief zijn.
De langzame kaarten nemen meer tijd in beslag dan je graag zou willen. Hier dien je dus geduld te hebben, heel veel geduld. En is het motto: Bezint eer ge begint!

Snelle kaarten: De volgende Tarotkaarten hebben te maken met dat iets wel heel snel zal worden verwezenlijkt of dat de situatie zich oplost:

I de Magiër, VII Zegewagen, X Rad van Fortuin, XVI de Toren, XVII de Ster en XXI de Wereld

Snelle kaarten, het is eerder opgelost dan je denkt:
O de Dwaas, III Keizerin, VI de Geliefden, VIII Kracht, XIII de Dood, XIX de Zon

Langzame kaarten zijn, reken op een lange periode voordat het is opgelost:
II de Hogepriesteres, IX de Heremit, XII de Gehangene, XV de Duivel en XVIII de Maan

Een beetje langzame kaarten, het duurt wat langer dan je zou verwachten:
IV de Keizer, V de Hogepriester, XI Gerechtigheid, XIV Matigheid, XX het Oordeel

 

We gaan naar de bespreking van de Grote Arcanakaart:

IX De Heremit, de Kluizenaar

9 de heremietIn het Verhaal van je Leven betekent bij de Heremit, de Kluizenaar, de 9:
Je hebt afscheid genomen van je opvoeders en besloten om zelfstandig te gaan wonen. Je trekt je vrijwillig terug uit de beschermende en geborgenheid biedende omgeving. Je gaat je afvragen: Wie ben ik of wat ben ik? Je put kracht uit je innerlijke wijsheid en wil alles zelf ontdekken. De 9, het getal van rijping (de zwangerschap duurt 9 maanden, graan en wijn rijpen ook in 9 maanden). Je wilt leren met jezelf alleen te kunnen zijn. De Kluizenaar symboliseert deze vrijwillige keuze van afzondering. Je vuur van onstuimigheid is wat gedoofd. Je gaat op zoek naar wat je werkelijk van het leven verwacht. Langzaam, maar zeker ontwikkel je je innerlijk weten.

Als je IX de Heremit kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:
Deze persoon is zeker geen ‘kuddedier’. Maar kan zich temidden van een groep mensen toch heel eenzaam voelen. Pas op dat je niet van anderen afgezonderd geraakt. Ga op zoek naar je innerlijke Zelf. Door je bijvoorbeeld een tijd uit de situatie terug te trekken.

  • Het is de kaart van absolute wijsheid. Van tevreden zijn met je huidige leven en over jezelf tevreden zijn.
  • Doe aan zelfanalyse: wat wil ik zelf? Daarom zonder je vrijwillig enige tijd af van de situatie waar je in zit. En put kracht uit je innerlijke wijsheid. Beslis niet te snel: bezint eer ge begint!
  • Verwacht geen raad van buitenaf. Je moet het helemaal alleen doen en dat kun je ook.
  • Door een of andere vervelende ervaring wordt je op jezelf teruggeworpen. Maar weet er is een langzame, maar zorgvuldige vooruitgang. Advies: Luister naar je innerlijke stem.
  • Het kan ook te maken hebben dat je het verlangen hebt om een lange reis te maken. Advies: ga op reis! Waarschuwing voor: verbittering, vervreemding, verstarring of je afsluiten voor sociale contacten.

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:

Les 1Les 2Les 3Les 4Les 5Les 6Les 7Les 8Les 9

 

 


Een paar tips:

  • Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.
  • Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.

Volgende week les 11: Het Geluk is voor je weggelegd !