Les 19: Na het droevige Pad gaat de Zon weer schijnen!

Tot nu toe heb je al heel wat kennis opgedaan van Tarot. Niet alleen kennis van de kaarten, maar ook hoe je ze kunt gebruiken en algemene wetenswaardigheden. Zoals je bekend is bestaat de Grote Arcana uit 22 kaarten, hiervan heb ik er nu 18 besproken. Nog een paar en dan heb je alle informatie compleet.

Deze week krijg je de betekenis van twee kaarten die min of meer bij elkaar horen. De Maan en de Zon, afwisselend kunnen we ze gedurende een dag aan de hemel zien staan. De Maan als het donker is en de Zon in het licht. Het spreekwoord dat bij deze twee kaarten hoort is: ‘Na regen komt zonneschijn.’ De donkere periode van de Maan wordt verdreven als de Zon weer in je leven gaat schijnen.

We gaan naar de bespreking van de Grote Arcanakaart:

XVIII de Maan en XIX de Zon

Volg je nog steeds het Verhaal van je Leven? Hierin beschrijven de Tarotkaarten de fasen van je leven, dus welke aspecten je gedurende je leven kunt verwachten. Op deze manier belicht ik de kaarten vanuit een ander gezichtspunt.

In het Verhaal van je Leven betekenen de volgende kaarten:

XVIII De Maan, de 18

De Maan is het droevige pad dat wij allemaal eens zullen moeten bewandelen. Een pad vol onvoorziene gevaren, maar je bewandelt het vrijwillig. Je weet dat aan het einde van dit pad een nieuwe wereld voor je open ligt. Je wilt je bevrijden uit je beperkingen. De Maan is de overgang van een aktief leven naar een wat passievere periode. Het afscheid nemen van je medewerkers, een afscheid van het arbeidsproces. Je weet dat het moet. Er wordt ook passieve overgave van je vereist. Je weet dat je leven nu vervuld kan gaan worden met leuke dingen. Maar je voelt je eenzaam en verlaten. Zoals de Fransen zeggen: afscheid nemen is een beetje sterven.

XIX de Zon, de 19

Na het uittreden uit het arbeidsproces ontdek je dat er een nieuw leven voor je open ligt van doen waar je zin in hebt. Het is een uitbreken uit een strak regime. Je trekt er op uit, de vrije natuur in. Je geniet van de zon. Het leven is kinderlijk eenvoudig. Er breekt een enorme vrijheid aan. Een wonderbaarlijke verandering van het beperkte bewustzijn naar openheid en vrijheid. Je ziet de wereld in een geheel nieuw licht. Je ziet de betrekkelijkheid in van zaken, die eerst zo belangrijk leken. Je geniet van het leven en voelt je weer jong.

Als je de volgende kaarten kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:

XVIII De Maan, de 18

De symbolen op de kaart vertellen de essentie van XVIII de Maan.

de maan

Je ziet een pad zonder einde ofwel het leven is oneindigend. De maan is een illusie, pas op voor zelfbedrog. De kreeft vertegenwoordigt onze bewustwording. Van nature trekt een kreeft zich terug in het water, nu komt hij juist uit het water. In plaats van achteruit gaat hij vooruit en laat zich zelfs niet afschrikken door de hond (is ons onbewuste) en de weerwolf (een ongetemde oerkracht). Het gezicht van de maan is ernstig en drukt dan ook de bittere strijd uit die reeds is gestreden en het verdriet dat ondervonden werd in de achterliggende periode. De zonnestralen wijzen op de oneindigende veelheid aan mogelijkheden om tot een nieuwe situatie te komen.

De torens zijn de toegang tot een nieuw gebied. De samenstand van zon en maan betekent dat er een einde is gekomen van een karmische cyclus. De maan vertegenwoordigt je persoonlijkheid, de zon je Hogere Zelf. Het land is kaal, dat betekent dat het materialisme bijna geheel is verdwenen, materie is niet meer belangrijk. En de bergen geven aan dat je de kracht hebt om alles te overwinnen.

Het advies is: neem een zodanige beslissing, zodat je weer inzicht in de situatie krijgt. Of neem een (grote) taak op je en volbreng deze tot het eind. Je maakt een evolutie door naar een mens zonder angsten, zonder illusies. Bevrijd je van de door jezelf of door een ander opgelegde beperkingen. Laat je ware ‘gezicht’ zien. Krijg zelfvertrouwen door niet meer toe te geven aan dagdromen of het maken van illusies. Zie de werkelijkheid en verwacht niet teveel van het leven of van de huidige situatie. Wees niet teleurgesteld als het anders gaat dan dat je verwacht. Er wordt overgave van je verwacht, maar blijf alert!

XIX de Zon, de 19

De symbolen op de kaart vertellen de essentie van XIX de Zon:

de zonHet kind is de uiting van een leven zonder bedenkingen, ofwel leef eenvoudig. Het paard is de ongezadelde volgzaamheid (dienaar) en werkkracht. De wapperende banier geeft vrijheid aan. De vier zonnebloemen vertegenwoordigen de minerale, de plantaardige, de dierlijke en de menselijke wereld. Ofwel vrijheid op alle fronten. Het naakte kind en het witte paard symboliseren het zuivere en het ongerepte. De zon is een geweldige bron van energie en het centrum van het leven. Het grijs is het grijze verleden en de muur symboliseert het stabiele en dat het van goede bouwstenen is gemaakt. Tegelijkertijd geeft het een begrenzing aan.

De 22 zonnestralen vertegenwoordigen de Grote Arcana ofwel het gehele Universele leven.

Het gezicht van de zon is sereen, vredig. De haarkrans van het kind bestaat uit myrthe en symboliseert de uitstralende energie (met pluim). Het kind is totaal open en vrij, losgebroken uit een beperkt situatie. De zonnebloemen staan naar het kind toe: al die scheppingsmogelijkheden zijn bedoeld voor de vervolmaking van de mens.

Het advies is: De kaart kondigt geluk, vreugde en volmaaktheid na inspanning aan. Ook kun je materiële voorspoed verwachten en succes in datgene dat je onderneemt.

Kenwoorden van de Zon zijn: levensvreugde, waardering, beloning, vrijheid, optimisme en nieuwe energie. Als je vastberaden bent en doorzet, kan alles bereikt worden. Je ziet de wereld in een geheel nieuw licht. Een succesvolle verandering, de komst van een kind – iets nieuws. Het is de bedoeling dat je het kinderlijk eenvoudig oplost, maak het niet te moeilijk. Je krijgt opheldering krijgen over iets. Je kunt spontane warmte en liefde verwachten.

Geniet van het leven, voel je jong en leef je uit!

Conclusie:

De Zon geeft zowel het vreugdevolle moment weer na de zware doorstane test van De Maan, als de  voorbereiding op Het Oordeel (het spiritueel ontwaken) en De Wereld (de wedergeboorte).
De Zon geeft een actieve, energierijke toestand weer. Alles is eenvoudig en vreugdevol.
De Zonnemens ziet alles, elk mens, elk dier, alle planten en stenen, de lucht, de hele kosmos.
Niet op een wereldse manier, maar een met de natuur.
Kinderlijke vreugde. Open en onbevangen. Het is het aanbreken van een enorme vrijheid. Het heeft ook een element van losbreken uit het conventionele in zich. Een wonderbaarlijke verandering van het beperkte bewustzijn in openheid en vrijheid.

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:

Les 1 tm 10 Les 11 Les 12 Les 13 Les 14 Les 15 Les 16 Les 17 Les 18

Een paar tips:

  • Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.
  • Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.

Volgende week les 20: een verhelderende Tarot legging !