Les 6: De Getallenleer, zowel voor Tarot als kennis van je geboortedatum!

Algemene informatie

De naam op iedere Tarotkaart van de Grote en Kleine Arcana heeft een betekenis, maar ook de getallen. Elk getal heeft een bepaalde vibratie, een energie met een eigen karakter. De combinatie met de afbeelding op de Tarotkaart en het getal vertelt alles over de betekenis van de kaart. Net zoals ieder geluid en iedere kleur een eigen trilling heeft, zo heeft ook het getal op de Tarotkaart een eigen trilling. Deze kennis is al zeer oud en werd door grote wijsgeren toegepast. Het getal geeft een extra dimensie mee aan de kaart. Zo begrijp je nog beter wat je Ziel via de Tarot je wilt vertellen.

De Getallenleer van de Tarot is net iets anders dan Numerologie. Numerologie is de moderne wetenschap, terwijl de getallen van de Tarot al eeuwenlang op de kaarten worden gehanteerd. Het is kennis die mondeling wordt doorgegeven. Eigenlijk is de vibratie van zo’n getal nauwelijks in woorden te vatten, gebruik daarom ook je intuïtie.

De getallen worden besproken van de Grote Arcana, maar de vibratie, de trilling, de energie van het getal is eveneens van toepassing op de kaarten van de Kleine Arcana.

Je geboortedatum

De Getallenleer vertelt ook de betekenis van de getallen in je geboortedatum. Kijk naar je geboortedatum, de cijfers vertellen welke leerprocessen in dit leven voor je belangrijk zijn. De 1900 telt voor iedereen die in 1900 t/m 1999 geboren is. Dus mensen die in de vorige eeuw geboren zijn hebben de 1 en de 9. Vanaf 2000 heeft men het getal 2 gezamenlijk.

De betekenis van de getallen 5 t/m 10

5  =  ondergaande zon  = mercurius  =  logica  =  introvert

De 5 is het getal van de vervulde wensen, de oogst en de eerste Inwijding. Het oogsten van wat men bij 1 gezaaid heeft. De 5 is het getal van communicatie. Liefde, die alles overwint. In de natuur komt het getal 5 vaak voor: een bloem heeft vijf blaadjes. De vijf-puntige ster. Vijf vingers en vijf tenen.

De 5 is verstandig, begrijpend, rechtvaardig, neemt waar en is een goede bemiddelaar. Een mens die denkt voordat die doet. Het is het getal van vermeerdering, maar ook van erotiek en voortplanting. Het is het getal van geven en ontvangen.

In negatieve zin betekent het: roddels en sensatie.

6  =  afdaling van de zon  =  venus  =  liefde/plezier  =  gezelschapsmens

Het zesde zintuig (5 zintuigen + derde oog). De 6 is het getal van samenwerking, het huwelijk. Het getal 6 doet enigszins kronkelig aan, daarom wordt het ook de slang genoemd. In de vroege Oudheid zag men in de slang wijsheid en de kracht tot genezing.

De 6 is onvoorspelbaar. Is kunstzinnig, creatief, muzikaal. Heeft ontzettend veel liefde in zich, is sympathiek, heeft contactuele eigenschappen. De 6 heeft ook te maken met evenwichtig zijn, telepathie, waarheidlievend, eensgezindheid, samenwerking. Het geestelijke. Voldoening, goedheid, schoonheid, herstel. De 6 is een geluksgetal !

In negatieve zin betekent de 6: men kan verstrikt raken in het opeisen van de ander en in dogmatisch gedrag (wij met z’n allen, ja gezellig!).

7  =  zon op zijn nadir  =  negatieve maan  =  natuurlijk proces  =  sterke wilskracht

Er zijn zeven dagen in een week. Er zijn 7 kleuren, 7 tonen, 7 tijdperken, 7 oude planeten, 7 zeeën.. De 7 is dan ook voornamelijk een natuurlijk proces. Het heeft grote mystieke waarde en is dan ook het getal van de tweede Inwijding.

Het getal is verbonden aan tal van symbolen, zoals: de zeven engelen, het beest met de zeven horens, de zeven trompetten (boek der Openbaringen) en de zevenarmige kandelaar (van het Joodse geloof).

Het getal zeven betekent: doorzettingsvermogen, strijdbaar zijn, leiderschap. De 7 heeft invloed op anderen en grote psychische kracht. Weet zich aan te passen en is veelzijdig. Maar kan ook dromerig zijn, soms vaag. Je hebt ruimte nodig en zoekt vaak de eenzaamheid op. Vandaar dat het getal ook te maken heeft met even terugtrekken.

Standvastigheid en gelijkmatigheid horen ook bij de 7. Het getal 7 heeft verder te maken met overeenkomsten, contracten en onderhandelingen. Maar ook prestige en eerzucht.

8  =  saturnus  =  de nacht valt  =  geduldig, hard werken

De 8 heeft betrekking op het bereiken van een eindpunt. Het heeft te maken met het afsluiten van een vervelende periode. Het getal acht is verbonden met Karma = wet van oorzaak en gevolg. Dit karmische getal geeft je de mogelijkheid problemen uit het verleden op te lossen.

Het is het getal der oplossingen. Beslissingen moeten zorgvuldig bekeken worden. De sleutelwoorden voor de 8 kan zijn kwetsbaarheid en ontberingen. Daardoor hoort ook bij de 8: revolutie, opstandigheid, echtscheiding en uit elkaar gaan.

Het heeft te maken met grilligheid en tegenstand. Het getal der oplossing maakt je krachtig en buigzaam. Het leert je inzicht in jezelf en de ander te krijgen.

9  =  mars  =  zonsopgang  =  zelfbewust zijn

De 9 is het getal van rijping. De dracht van 9 maanden. Graan en wijn rijpen in 9 maanden. Het is het getal van wijsheid, de échte Inwijding. Men slaat een nieuwe weg in. Door schade en schande wijs geworden.

De 9-mens is ijverig, energiek, scherpzinnig. Houdt van vrijheid en wil alles graag alleen doen. Heeft een helder verstand. Laat een negatieve situatie naar zichzelf toe vaak te lang bestaan. En is daarna een vernietigende vulkaan, waarbij vaak geen weg terug meer is.

Men slaat een nieuwe weg in. Het is het getal van intensiteit, van wedergeboorte, van voorgevoelens, van intuÏtie.

Het is ook getal van volmaaktheid, helderhoren, -zien en -voelen, het zesde zintuig. De 9 is een openbaring en loutering tegelijkertijd.

10  =  de tien geboden = de tien plagen

De 10 is het getal van een nieuwe cyclus. De 10 is een combinatie van 0 en 1. Ofwel vergelijkbaar met de 0 maar dan een nivo hoger. Het getal van verandering, van uitdagingen en opnieuw beginnen. Een nieuwe weg, die uiteindelijk leidt tot geluk en voorspoed.

De tienen van de Kleine Arcana zijn overbrekelijk verbonden met de drie kaarten van de Grote Arcana, te weten: De Dwaas (0), De Magiër (1), Het Rad van Fortuin (10).

De tienen zijn belangrijk omdat zij aangeven hoe de mens met zijn eigen leven en mogelijkheden om kan gaan. De volkomenheid, de nieuwe cyclus, de nieuwe start.

De tien is het getal van vele veranderingen en tegelijkertijd door ze aan te gaan succes te boeken.

We gaan naar de bespreking van de Hogepriester, de 5

hogepriesterIn het Verhaal van je Leven betekent 5 de Hogepriester:

Na de onderbouw van de basisschool, de vroegere kleuterschool, gaat het kind naar de bovenbouw, de vroegere lagere school. De 5 is het getal van communicatie, het denken en begrijpen. De Hogepriester is een leerproces. Het onbewuste wordt bewust gemaakt. Het kind dient bereid te zijn om van anderen te leren en te gehoorzamen aan sociale gebruiken en normen. Het is de tijd om de diepere zin van het leven te ontdekken, te werken aan de eigen ontwikkeling. Een periode van leren, van luisteren en spreken. De moeilijkheden kunnen niet omzeild worden, maar zullen moeten worden opgelost.

Als je deze kaart kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:

De Hogepriester heeft te maken met eigen verantwoordelijkheid nemen. Wees daarbij bereid om van anderen te leren. Jij kunt je eigen adviseur zijn en/of voor anderen. Wordt geen slachtoffer van je eigen (dogmatische) ideeën, sta juist open voor nieuwe.

Zoek naar de zin van de situatie waarin je bent gekomen of in je relatie. En heb vertrouwen dat het allemaal goed komt. Het is de kaart van overgave en geduld. Werk aan je ontwikkeling door te onderzoeken wat het beste bij je past. Het heeft te maken met jezelf (her)opvoeden en de diepere zin van het leven ontdekken en/of naleven.

Volgende week gaan we naar de uitleg van de Kleine Arcana. Het zou mooi zijn als je volgende week een stel Tarotkaarten – en dan natuurlijk het liefst Rider Waite bij de hand hebt. Misschien kun je ze van iemand lenen.

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:
Les 1Les 2Les 3Les 4Les 5