HET KONINKLIJKE PAD

 

TAROT, het verhaal van het leven!

geschreven door Daisha de Wijs

TAROT is reeds in onze oerbeschaving ontstaan. Namelijk nog voor de ondergang van het legendarische rijk Atlantis. De kennis is later naar het oude Egypte overgebracht. Omstreeks het jaar 1300 komt Tarot naar West-Europa. Het oudste spel kaarten, dat we hiervan kennen, is in 1367 vervaardigd in Bern, Zwitserland.

TAR betekent pad en ROT betekent koning. TAROT is het Koninklijke Pad. Vroeger was het alleen voorbehouden aan koningen en regeerders. Belangrijke beslissingen nam men pas nadat men de Tarot had geraadpleegd. Het was voor de gewone burger strikt verboden om Tarot te gebruiken. Er stonden zelfs zware straffen op. De regeerders waren veel te bang dat de burgerij teveel kennis zou vergaren.

Universeel inzicht. Tarot is de spiegel van je ziel, een katalysator om innerlijke processen op gang te brengen. Als je de taal van de symbolen verstaat, bieden de Tarotkaarten je de kans om je tot een hoger of universeler inzicht te ontwikkelen. De Tarot brengt een spiritueel proces op gang en helpt je eigen wijsheid naar boven te laten komen. Ze verschaffen je inzicht in hoe te handelen. In ieder van ons schuilt wel een Magiër of een Hogepriesteres.

De beelden op de kaarten zijn zo universeel dat interpretatie in een korte tijd mogelijk is. Symbolen beleef je, je wordt erdoor gegrepen en meegenomen, als het goed is dringen ze in je diepste wezen door. Je Ziel ‘denkt’ in beelden, op deze manier word je Ziel gevoed. Het doel van de Tarot is ook niet zozeer het voorspellen van de toekomst, maar vooral om inzicht te krijgen in onze eigen, vaak ingewikkelde levenspatronen.

We gaan beginnen met de grote Geheimen van het Leven.

De 22 kaarten van de Grote Arcana van Tarot vertellen ons wat wij in ons leven kunnen verwachten. De kaarten beschrijven een compleet levensverhaal. Voor de één wellicht op een ander tijdstip in zijn/haar leven dan voor de ander. We ontkomen er echter niet aan. Met alle facetten, die de 22 kaarten van het leven laten zien, krijgen we te maken. Het kan zelfs zijn dat de verschillende fasen vlak achter elkaar komen, misschien zelfs wel op één dag!

Lees het verhaal mee.

Om het verhaal nog meer voor je te laten spreken zetten we bij elke tekst de bijbehorende kaart van de 22 kaarten van de Grote Arcana ernaast. Ik gebruik de Rider Tarot. Deze bevat voor ons westerse mensen de meest eenvoudige symbolen. Symbolen, die we allemaal kunnen begrijpen. Zeker, als ze een keer uitgelegd zijn. Ook zonder uitleg zijn de kaarten echter goed te doorgronden.

De Grote Arcana kaarten vertellen het verhaal van het leven.

De Dwaas, de 0, het ei.

De DwaasDe Dwaas is de zwangerschap. Het ei, de oerbron van onze energie. Hieruit ontstaat alles en eens zal je er weer in terugkeren. De Dwaas met zijn cijfer 0 hoort wel en niet bij het leven. Het is er al wel, maar je kunt het nog niet zien. Het ongeboren kind, dat roert in de moederschoot. De ene keer baldadig, de andere keer slapend.
Nog onbewust van wat er in de werkelijke wereld gebeurt. Onwetend over wat hem nog te wachten staat. Onbekommerd en zich telkens meldend als hem iets niet zint. Vol vertrouwen wentelt het zich in het vruchtwater en wacht het moment van de geboorte af.

De Dwaas kan als eerste kaart van de Grote Arcana gezien worden, maar ook als laatste. Als je deze kaart kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:

In het begin van een legging heeft het de betekenis van onwetendheid, nog tot elke vergissing en dwaasheid in staat. Het advies is: wees impulsief, maar blijf alert. Vertrouw op je intuïtie!
Aan het einde betekent de kaart, dat je door schade en schande wijs bent geworden. Je staat, door je ervaringen en opgedane wijsheid, klaar om een nieuwe cyclus in je leven binnen te treden.

Wil je deze serie Tarot-lessen blijven volgen? Abonneer je dan hier op de nieuwsbrief van Radio Merlijn!