Les 2: We gaan weer verder met Tarot en tegelijkertijd het verhaal van ons leven.

De verhalen gaan dat Tarot oorspronkelijk uit Egypte komt. Ook wordt gezegd dat Tarot werd gemaakt om de oude wijsheid te bewaren na het afbranden van de bibliotheek in Alexandrië.

Tarot wordt zelfs met Atlantis in verband gebracht.

Hoe komt het dat sommige mensen angst hebben voor Tarot? Omdat in de middeleeuwen het Koninklijke Pad uitsluitend voor Koningen en Bestuurders mocht worden gebruikt. Wanneer het gewone volk dit gebruikte stond er zelfs de doodstraf op. Het wordt ook vaak in verband gebracht met hekserij, waar vroeger ook de doodstraf op stond. In bepaalde religies is er daarom een sterke afkeer naar Tarot. Het zou des Duivels zijn. Die oude angst kan in je genen zijn doorgegeven.

Tot aan het einde van de 18de eeuw is Tarot uitsluitend gebruikt voor waarzeggerij. Pas rond de jaren 1850 werd Tarot ernstig bestudeerd, door mensen zoals Eliphas Levi, en geassocieerd met Kabbala. Ongeacht hoe en waar Tarot ontstond, het is een feit dat Kabbala en Tarot uiterst gelijkaardig zijn en elkaar aanvullen.

Jehova (God) wordt in het Hebreeuws met 4 letters gespeld, n.l. Yod, He, Waw, He (YHWH). Aan deze letters heeft men een symbolische betekenis gegeven: de eerste letter Yod duidt op het actieve beginsel ofwel initiatief nemen. De tweede He betekent het passieve beginsel ofwel traagheid. De derde Waw duidt op evenwicht ofwel ‘vorm’. En de vierde betekent resultaat ofwel latente energie. De kabbalisten beweren, dat ieder verschijnsel en ieder voorwerp uit deze vier beginselen bestaat, d.w.z. dat ieder voorwerp en ieder verschijnsel uit de Goddelijke Naam bestaat. YHWH  Deze naam vind je ook terug in het boek de Mozes Code.

 TARO(T) betekent:

  • TORA  Leer, aanwijzing (Hebreeuws)
  • ORAT  Taal, het woord (van het Latijnse ‘oratio’)
  • RATO  De verwezenlijking (van het Latijnse ‘ratus’)
  • ATOR  Egyptische godheid van de inwijding
  • ROTA  Het rad van wording (Latijn)
  • OTAR  Horen (van het Griekse ‘otarion’)
  • AROT Werken (van het Griekse ‘arotos’)

 

De Magier, de 1

tarotDe Magier is het moment van geboorte. Je wordt geboren met ongekende, oneindige mogelijkheden. Alles is reeds aanwezig, maar manifesteert zich nog niet. Het is nog niet

ontwikkeld. De Magier, de geboorte, is tegelijkertijd een openbaring, het positieve en aktieve begin van je leven. Daadkrachtig laat de baby zijn stem horen. Hij wil leven, het begin van een nieuwe fase. Door de geboorte wordt het goddelijke naar de aardse werkelijkheid gebracht. Alles is in de baby aanwezig: emotie, gevoel, intellect, groei, wilskracht, en alle waarden die het leven biedt. Het is een tovenaar en heeft grote invloed op zijn omgeving.

Als je deze kaart kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:

Je hebt oneindig veel mogelijkheden, gebruik daarbij je wilskracht. Je hebt de kwaliteiten en mogelijkheden in je om je wensen te verwezenlijken. Maak een krachtige nieuwe start. Ga met de nieuwe start aan de gang, doe het zonder aarzelen en zonder te overwegen. Wees impulsief, want dit is één van de gelukskaarten van de Tarot. Het geluk is met je!