Diverse tips voor het Wakker maken van je Zielsbewustzijn

Zielsbewustzijn, wat is dat?

Waarom is het belangrijk dat je een wakker Zielsbewustzijn hebt? Je Ziel bevat alle data uit het verleden, het heden en de toekomst. Deze gegevens hoeven vaak alleen maar wakker te worden gemaakt. Wanneer je een intens Zielsbewustzijn hebt, is het wakker! Het helpt je om te genieten van het leven, problemen te relativeren en de zin van je leven ten volle te beleven.

Wanneer je Zielsbewustzijn wakker is, ben je je bewust dat je op de eerste plaats jezelf bent en daarna pas vader, moeder, kind, werknemer of werkgever, de therapeut, de leraar, de grootouder, enz.

Ofwel: als je jezelf accepteert zoals je bent, dan kun je je pas écht beschikbaar stellen in een andere hoedanigheid. Dan kun je er pas zijn voor de ander. Er ‘zijn’ voor de ander is nimmer in lijdzaamheid jezelf opofferen. Wanneer je vanuit Zielsbewustzijn leeft doe je de dingen in het belang van de ander én van jezelf. Het kan op een gegeven moment zijn dat het belang van die ander voor jou belangrijker is dan je eigen belang.
Je handelt dan uitsluitend in het belang van de ander en niet van jezelf. Maar je doet dit bewust, je doet dit vrijwillig, niet omdat je jezelf op dat moment opoffert. Je voelt je VRIJ!

Niet lekker in je vel?

Wanneer iemand min of meer onbewust leeft krijgt hij momenten in zijn leven dat hij het niet meer ziet zitten. Dat hij of zij zich niet lekker in zijn vel voelt en de neiging krijgt om moeilijke situaties te ontvluchten. Meestal doet hij of zij dit ook. Hij heeft daardoor het gevoel dat hij de vrijheid tegemoet treedt, maar uiteindelijk zal hij zich weer in een vrijwel gelijksoortige situatie plaatsen. Omdat deze situatie een andere vorm heeft, herkent hij niet meteen dat hij in dezelfde ‘misère’ is beland!

En zo kan men van de ene vervelende situatie naar de andere leven. Er kunnen enkele maanden, misschien zelfs enkele jaren, van geluk tussen zitten. Uiteindelijk belandt men weer in een voor hen onoverkomelijke probleemsituatie.
Sommige mensen zijn daar een leven lang druk mee. Niet bewust leven is tegelijkertijd egoïstisch leven. Je bent namelijk zo druk met jezelf dat er geen plaats is voor een ander. Je probeert jezelf gelukkig te krijgen. De ander is de ‘kapstok’, die de schuld krijgt als dat niet lukt.

Toon Hermans zei eens: ‘Hij is zóveel met zichzelf bezig, dat hij zichzelf op weg naar dagelijks geluk, voortdurend voor de voeten loopt.’

Ik sta altijd voor een ander klaar

Sommige mensen zeggen: ‘Ik doe heel veel voor een ander, maar de ander waardeert het meestal niet.’ Zodra je echter iets doet voor een ander om daarvoor bedankt te willen worden of om er liefde voor terug te krijgen, doe je het voor jezelf!
Het is dan immers meer in het belang jouzelf, jíj wilt je goed voelen. Dat heeft niets te maken met leven vanuit Zielsbewustzijn. Je hebt dan meestal al toegestemd, of toegezegd, voordat je je besefte of je het daadwerkelijk vrijwillig wilde doen.

Mensen die vanuit hun Zielsbewustzijn leven, verwachten geen dankbaarheid van de ander. Ze doen het immers in het belang van de ander én omdat ze het zelf willen doen. Ze weten dat ze daar vrij in zijn, ze kiezen daar zelf voor. Daardoor ontstaat er geen teleurstelling als de ander niet dankbaar is. Mocht de dankbaarheid er toch zijn, dan geeft dat aan datgene wat je deed een toegevoegde waarde, maar het is beslist geen voorwaarde!
Jezelf deze vrijheid geven is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor je hele omgeving. Als jij problemen hebt, kan het niet anders of je omgeving krijgt daardoor ook problemen. Natuurlijk werkt het ook andersom. Als je samenleeft met mensen die niet vrij zijn, brengen ze hun problemen naar jou!

Een wakker Zielsbewustzijn is te alle tijden Vrij Zijn, Geestelijk Vrij!

Jezelf geen vrijheid geven duidt op een nog niet ontwaakt Zielsbewustzijn. En brengt tegelijkertijd met zich mee dat oude patronen zich telkens herhalen. Je denkt dat je ontsnapt bent uit een probleemsituatie, en wat blijkt? Na enige tijd herhaalt zich het patroon, alleen in een andere vorm!
Totdat je besluit te leven vanuit Zielsbewustzijn en daardoor vrij te zijn. Dat betekent bewust naar de situatie te kijken die bij jou de problemen veroorzaakt. Je bewust worden van het herhaalde patroon dat er telkens in voorkomt. Zo kun je ontdekken hoe je deze negatieve spiraal kunt ombuigen naar een positieve levensspiraal!

Het is belangrijk voor jezelf, maar ook voor je kinderen en volgende generaties om te leven vanuit Zielsbewustzijn. Je doorbreekt dan een herhalend patroon, welke wellicht al generaties lang aanwezig is. Wanneer jij degene bent die dit patroon doorbreekt, zullen allen die na jou komen niet meer in soortgelijke probleemsituaties terecht komen. Het lijkt me dat je dat graag als erfenis wilt nalaten, toch?

Laat ik eerst uitleggen hoe bewustzijn werkt!

Er bestaan vier niveaus van bewustzijn:

  1. Onderbewust bewustzijns niveau of het onbewuste

Dit bewustzijn slaat ALLE data op die het bewuste niveau binnenkrijgt. Het onthoudt alles dat het menselijk ras ooit heeft meegemaakt. Het bestaat uit het persoonlijk onderbewustzijn, het groepsbewustzijn en het collectief onderbewustzijn.
Het vergelijkt bovendien alle nieuw binnengekomen data met de reeds opgeslagen data.  Het onderbewuste is niet in staat om een nieuwe c.q. originele gedachte voort te brengen.

  1. Bewust bewustzijnsniveau, ons bewustzijn

Dit niveau ontvangt alle data via de zes zintuigen. Dit wordt direct het onbewuste ingestuurd om verwerkt te worden. Als het in het onbewuste komt, beslis je:
–           Ik ga ermee akkoord, het is hetzelfde
–           Ik ga er niet mee akkoord, dit is een nieuwe situatie, ik reageer op een andere manier

Je onderscheidt dus de binnengekomen informatie en beslist hoe je erop zal reageren. Dit proces gebeurt allemaal in een nanoseconde. (= een miljardste van een seconde!)

Een voorbeeld: je partner begint liefdevol met je te stoeien. Je onbewuste gaat het vergelijken en vindt het erg lijken op iemand die je aanvalt. Je onderbewuste meldt dan aan je bewustzijn: vlucht als het kan!
Wanneer je leeft vanuit Zielsbewustzijn ga je dieper voelen en beslis je dat deze situatie anders is. Je kiest om niet te vluchten, je laat je partner doorgaan en je stoeit lekker verder.

Ons bewustzijn is de hoofdzetel van ons ego. Het wordt voornamelijk aangedreven door verlangens. Al onze herinneringen en toekomstverwachtingen worden door onze verwachtingen vorm gegeven. Het bewustzijn wil redeneren, deduceren en besluiten nemen.

  1. Super bewustzijnsniveau – het Hogere bewustzijn ofwel Zielsbewustzijn

Dit bewustzijn bevat alle data uit het verleden, het heden en de toekomst. Op dit niveau van bewustzijn bestaat tijd en plaats niet meer. Het verwerkt alle data tegelijkertijd en produceert je verlangens en inspiratie. Van dit niveau is je intuïtie afkomstig.

Het bestaat uit verschillende gedachtenvormen, zowel emotioneel, mentaal als spiritueel. Het Hoger bewustzijn, ofwel Zielsbewustzijn, groeit geleidelijk. De groei wordt geactiveerd door oefeningen die neurologische verbindingen tot stand brengen. Bijvoorbeeld: regelmatig mediteren, ‘stilvallen’ , concentratie, visualisaties, zelfreflectie (dus horen wat je zelf zegt tegen een ander en dan meteen verifiëren of je dat zelf ook doet).

Door elke avond je dag te overdenken, activeer je en ontwikkel je dit bewustzijn. Vaak niet eenvoudig, want je komt je zelf dan dagelijks tegen – zoals dat heet. Ofwel je ego komt in opstand, je gaat immers voorbij je ego.
Wanneer je nog onopgeloste emoties hebt, kun je door deze oefening in confrontatie met jezelf ofwel je ego komen. Als je niet de diepte in wilt of durft te gaan, kun je het ook als saai of niet interessant ervaren. Het vergt een stevige discipline om het elke avond te doen. Wanneer je deze fase hebt doorleefd, kun je pas doorgroeien naar het volgende bewustzijnsniveau.

Het spreekwoord ‘Ken U Zelve’ is tegelijkertijd de basis voor je spirituele ontwikkeling. Anders heb je de kans een zweverig type te worden.
Door de verschillende oefeningen wordt de neurologische celstructuur geactiveerd. De neurologische kanalen voor het onderbewustzijn veranderen, worden toegankelijk. Hierdoor komt er een verbinding tot stand waardoor je via je Zielsbewustzijn in contact bent met het Collectief Onderbewustzijn!

Ook kunnen crisissen in je leven leiden tot een intens Zielsbewustzijn. Het traumatische schokeffect opent de kanalen en brengt je Ziel in verbinding met je onderbewustzijn. Je kunt niet anders meer. Zeker als de crisis zodanig is dat je niets meer te verliezen hebt en alles al verloren is. Hierdoor wordt het ego minder actief en staat er niet meer tussen.
Hiervoor is wel nodig dat er een degelijke basis is, anders kan men juist verzanden in de ego-sfeer ofwel slachtofferrol. Deze basis kun je opbouwen door regelmatig de oefeningen te doen die nodig zijn voor de ontwikkeling van dit bewustzijn. Gelukkig wordt iedereen geboren met de aanleg om dit verder te ontwikkelen.

Contact met je voorouders

Zie je zelf als een boom: je wortels zijn je ouders en je voorouders. Respect en acceptatie van hen, leidt tot acceptatie van jezelf, daardoor raak je goed geworteld. Heb je geen respect gehad en voelde je je niet geaccepteerd, heb dan toch respect voor hen. Accepteer dat je een nazaat bent, een nazaat die de essentie kan veranderen. Maar alleen dan wanneer je je verbindt met je ouders en voorouders.

De stam ben jij, jouw groeiproces. De ringen zijn de jaren dat je leeft. Het sap dat in de stam vervoerd wordt, is de voeding (de wijsheid) die je haalt uit je wortels en je omstandigheden. Als de wortels dieper in de aarde gaan, met andere woorden: als je contact dieper wordt met je onderbewustzijn, je ouders en je voorouders, dan zullen de takken en het bladerdak ook meer de hoogte in gaan.

Een groei in de diepte zorgt ervoor dat ook het Hogere, je Zielsbewustzijn, groeit. Door de sapstroom vanuit de diepte van je wortels te laten komen, verbind je jezelf met je Zielsbewustzijn. Je verbindt jouw (w)aarde met jouw hemel. Hierdoor stroomt het in je en komen er creatieve krachten vrij. Deze creatieve krachten hebben weer verbinding met je Zielsbewustzijn.

Hoe beter je jezelf voedt, zowel lichamelijk als geestelijk, hoe beter je geworteld raakt. Bovendien dringen je wortels diep door in je onderbewustzijn en daardoor krijg je contact met datgene dat daar is opgeslagen. Oude kennis, ook het Collectieve Onderbewustzijn, kan zomaar door jou worden uitgesproken. Zo kun je steeds meer je trauma’s transformeren c.q. verwerken die in je persoonlijke onderbewustzijn zijn opgeslagen.

Door de oefeningen te doen die ik hieronder geef, leer je je af te stemmen op jezelf en anderen. Ofwel je hebt dan contact met je Ziel, die van de ander en met elk groepsbewustzijn. Je weet wat anderen beroeren, nodig hebben, etc. En dan kun je doorgroeien naar het:

  1. Supra bewustzijnsniveau

Dit bewustzijn omvat het onbewuste, bewuste en superbewuste. Je ziet dan zowel het onbewuste, het bewuste en het verleden, heden en toekomst. Mensen die op dit niveau bewust zijn, kunnen mensen redden van hun verkeerde ideeën over zichzelf. Het zijn de échte Healers, zowel lichamelijk, emotioneel als geestelijk!

Zo maak je je Zielsbewustzijn wakker!

Oefeningen om je Zielsbewustzijn wakker te maken:
De meest eenvoudige oefening, die je overal en ook elke dag zou moeten doen is als volgt:
Neem iedere keer als je een ruimte binnenkomt alles in je op wat je ziet, energetisch voelt, enz. Als je dit regelmatig beoefent zal je merken dat je steeds meer dingen gaan opvallen.

De uitgebreide oefening waar je even de tijd voor moet nemen:
Ontspan je eerst door te mediteren, te dansen of rek- en strekoefeningen te doen.
Vraag je zelf daarna af: Welke kwaliteiten en eigenschappen slapen nog in mijn onderbewustzijn?
Ga diep bij jezelf naar binnen, elk woord dat na deze vraag door je heen schiet schrijf je op. Weet dat niets gek is, alles dat je kunt bedenken is aanwezig en kun je ontwikkelen.

En vervolg dan met:
Hoe kan ik deze kwaliteiten en eigenschappen wakker maken en/of ontwikkelen?
Schrijf of teken wat er in je opkomt. Blijf net zolang schrijven als er woorden in je op komen. Of teken vanuit je intuïtie, laat je hand de pen c.q. de kleurpotloden ‘besturen’. En zie dan later welke symbolen je hebt getekend. Neem de tijd om wat je getekend hebt te ontcijferen. Of laat de tekening aan iemand anders zien en vraag: wat zie jij hierin?

Als laatste: Noem tien personen die je bewondert. Wat bewonder je in hen? Dat is precies  datgene dat je nog niet (genoeg) ontwikkeld hebt en dus nog (verder) ontwikkelt kan worden!

Door deze uitgebreide oefening krijg je een intens contact met je diepste innerlijke zelf. Ofwel je Zielsbewustzijn wordt klaarwakker!

Volgende week: Zo ben je altijd VRIJ !

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn !
En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

 

Gewijzigd op 24/10/2019

Reageren is niet mogelijk.