God is…

Het wonder, het magische…

Het moet in de jaren zeventig zijn geweest toen ik voor het eerst een hologram zag. Het was een Egyptische afbeelding. Wanneer je de plaat bewoog, bewogen de figuren mee, heel indrukwekkend. De persoon die ze me liet zien had meer van die platen, ook van dieren.
Hologram van LeeuwenHij vertelde dat, wanneer ik een stukje af zou breken, de beeltenis exact hetzelfde zou zijn als de plaat in zijn geheel. Ongelovig keek ik hem aan. Hij zei: Doe maar! Nou zo vlug lukte dat niet, de plaat was nogal stevig. Hij pakte de plaat van mij over en brak een stuk rechtsonder aan af. En ja hoor in dat stukje, net iets groter dan een vierkante centimeter, zag ik de hele afbeelding. Voor mij was het zoiets wonderlijks, magisch!

Wie of wat is God?

Als kind vroeg ik me al af: wie of wat is God? Dat het de boze Vader was, zoals Hij soms werd afgeschilderd kon ik niet geloven. Welke rol heeft God in het geheel, op aarde, in het Universum?
Het hologram bleef me bezig houden. Mijn vraag, hoe het hologram als geheel nog steeds als geheel zichtbaar bleef, ook als je er een stukje vanaf afbrak, werd technisch uitgelegd. De uitleg ging bij mij het ene oor in en het andere weer uit. Dat was niet wat mij obsedeerde. En zoals gewoonlijk, als ik iets niet begreep, bleef ik er over nadenken.

Ineens was daar het inzicht: Elk stukje van een hologram bevat het hele hologram. Zo is het ook met God en ons mensen. Wij zijn geen delen van God, maar in het klein Zijn geheel! God is Alles, het hele Universum, in alles en overal aanwezig. Vandaar dat sommigen met recht beweren: wij zijn God! Soms stelt men het anders en heeft men het over onze innerlijke God.

Wij zijn God !

Ook de Bijbel verklaart dat wij Gods gelijkenis zijn: “En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)

En daarna liet Hij het verder over aan de mens: “Adam … verwekte (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld”. (Genesis 5:3)

Zijn we nu een deel van God of liet God het verder aan de mens over om te scheppen? De zon werd voor onze jaartelling tot God bestempeld. Nog niet eens zo’n gekke gedachte. De zon zorgt voor warmte, voor groei, voor licht in de duisternis. Zonder zon zou er geen leven op aarde zijn. Zonder God zou er geen leven zijn. Volgens de verhalen is God nooit mens geweest, net zoals de zon. Eén groot liefdevol Licht, waar we ooit weer naar terugkeren.

Zijn we kopieën van Adam en Eva?

Wanneer wij naar Gods gelijkenis zijn geschapen, dan zouden we geen menselijk lichaam hebben, toch? Het kan daarom niet anders dan dat onze Ziel Gods evenbeeld is. God is zowel mannelijk als vrouwelijk, zie wat de Bijbel daarover zegt. Ook onze Ziel is zowel mannelijk als vrouwelijk.

God isEn toen God de Zielen had geschapen gaf hij ze een lichaam, Adam en Eva. En liet Hij het verder aan de mens over om zich naar dat eerste beeld te herhalen. Tja, en daar zit het probleem. We zijn in essentie God, ook al is het in het klein. Net zoals onze Ziel onze essentie is, het eeuwige leven van ons.
Hoe kan het dan dat sommigen onder ons moorden? Dat de mens jaloers kan zijn, hebzuchtig, agressief, gewelddadig, enz.? In mijn beleving is God altijd de goedheid Zelve geweest.
Zou Hij dan ook zulke negatieve eigenschappen hebben? Komt het omdat we slechts een deel van onze hersenen gebruiken en daardoor het geheel niet kunnen over zien? Ofwel niet kunnen zien wat de gevolgen zijn van onze daden? Natuurlijk weet men dat wel ‘ergens achter in het hoofd’. Maar de drang kan zo sterk zijn, dat men de eventuele gevolgen volkomen negeert.

Wat kies jij?

Of zou het dit kunnen zijn? Heb je ooit in een kring iets fluisterend doorgegeven? Dan weet je dat wat de eerste persoon zei bij de laatste persoon er (bijna) niets overbleef van wat er in oorsprong werd gezegd. Het kan niet anders dan dat het ook zo met de mens moet zijn. De eerste mensen waren zuiver. Ik geloof namelijk niet in de zondeval van Adam en Eva. Maar als de mens zich herhaalt en herhaalt kunnen er allerlei ‘verstoringen’ optreden. Negatieve eigenschappen, terwijl in essentie de positieve bewaard blijven. God gaf de mens de vrije wil, ofwel je mag zelf kiezen naar welke eigenschappen je leeft. Wat kies jij?

Er wordt door wetenschappers gesuggereerd dat het grootste deel van onze hersenen ligt te verstoffen. Ja, we gebruiken wel ons hele brein, maar wij gebruiken qua bewustzijn slechts een klein deel van onze hersenen. De een zegt 10%, de ander noemt meer. Maar ook al zouden we 40% bewust zijn, dan blijft er nog heel wat over dat we kunnen ontwikkelen. En wanneer dat voor 100% is ontwikkeld weet ik zeker dat, doordat ons bewustzijn 100% is, de negatieve eigenschappen van de mens zijn opgelost in het Licht!

God is Licht, is het hele hologram, kun je nagaan hoe groots God is!

Je hele leven wordt de rechtstreekse uitdrukking van God..

God is 3Mooji said on 29th July, 2015http://mooji.org/
Turn yourself entirely over to God or the Master. Otherwise you retain a self who lives with a stolen teaching and your ego creates a distorted version of the Truth, and there begins your downfall. But the one who surrenders everything in the first place becomes empty and does not need to imitate anything. Their whole life becomes the direct expression of God.

Een prachtige uitspraak van Mooji, juli 2015, vrij vertaald:
Geef je volledig over aan God of de Meester. Anders houdt je een Zelf over, die leeft met gestolen onderwijs en je ego creëert dan een vervormde versie van de waarheid, en zo begint je ondergang. Maar degene die zich totaal over geeft, wordt volkomen leeg en hoeft niets te imiteren. Je hele leven wordt de rechtstreekse uitdrukking van God.’

Volgende week kun je lezen: Hoe een overledene jou signalen kan geven via beelden!

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Elke 1e dinsdag van de maand beantwoord ik vragen in het programma ‘Daisha Live – Vragenuur’. Het begint om 21.00 uur en is te beluisteren via internetzender Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl Je kunt het daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren:
Heb je een vraag? En dat kan over allerlei kwesties gaan, jezelf, je gezin, werk, familie, droom, gezondheid, etc. stuur deze met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen uiterlijk op de maandag er voor naar daisha@radiomerlijn.nl  Privacy is verzekerd, ik noem geen naam of geboortedatum in het programma. Op de eerste dinsdag van de maand wordt dan je vraag in het programma beantwoord!

Wil je meer weten over een hologram, kijk dan hier: http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/wetenschap-techniek/hoe-maken-ze-een-hologram-wie-heeft-dat-ooit-bedacht

 

Gewijzigd op 13/10/2018

2 Responses to “God is…”

  1. Sandra

    Valt mij altijd op dat er in dat stukje tekst van de bijbel, door de gelovigen die hem lezen, altijd iets essentieels over het hoofd wordt gezien.
    Namelijk. En God zei: laat ONS mensen schapen naar ONS evenbeeld en ONZE gelijkenis. Als hij dan Adam en Eva schiep. Wie zou dan het andere deel zijn geweest, als HIJ de mens schiep.
    Het hele vrouwelijke deel wordt er in de bijbel uitgelaten. Onze hart (innerlijke zelf, hogere zelf, intuïtie of hoe je het ook noemt) is ons vrouwelijke deel. Onze hersenen ego of hoe je het ook noemen wilt ons mannelijk deel. Zonder balans tussen die twee kun je niet scheppen xx

Reageren is niet mogelijk.