Herkenning Zielsverwant

zielsverwant

Het lijkt wel alsof je de ander al jaren kent

Je ontmoet de ander voor het eerst, toch heb je het gevoel: ik ken jou. Je kijkt elkaar aan en je ziet dat de ander ook jou herkent. Wanneer je samen in gesprek komt, lijkt het wel alsof je elkaar al jaren kent. Er is niets vreemd, het is een gevoel van thuiskomen. Je hoeft niets tegen elkaar te zeggen om toch dat vertrouwde gevoel te hebben. Je vraagt nog voor de zekerheid: ‘Hebben we elkaar al eens eerder ontmoet?’ ‘Nee, niet dat ik weet.’ is het antwoord. Het is de herkenning van Zielsverwanten!

De Ziel is een energievorm die in ons lichaam tijdelijk ‘verblijft’. De Ziel staat voor de spirit, de kennis, ervaringen en emoties die je in dit leven en vorige levens hebt opgedaan. Het is een energielichaam in je lichaam. Dit lichaam, je Ziel, weegt bijna niets en is verbonden met je lichaam door middel van een (zilveren) levensdraad. Je tastbare lichaam is slechts als een jas of een huis voor je, het is tijdelijk. Na je dood komt je Ziel los van het lichaam en verlaat deze.

Mythe is werkelijkheid

Zielsverwanten hebben al vele levens samen gedeeld, vandaar de herkenning. Het is heel goed mogelijk dat de relatie al in de tijd van Atlantis is ontstaan.In het oude Egypte dacht men dat de Ziel van de mens in het hart verbleef. Het hart was voor de oude Egyptenaren het belangrijkste orgaan in het lichaam. Voor hen wordt daar alles in opgeslagen: de lichte, zuivere en de slechte, zware daden. En deze bepalen het gewicht van het mensenhart. Vandaar dat de overledene direct na zijn overlijden werd gewogen in de Hal van de Twee Waarheden. Daar stond een weegschaal waarop aan de ene kant een veer lag en aan de andere kant moest de overledene zijn hart neerleggen. Wanneer het hart even zwaar was als de veer mocht de dode door naar de hemel. Was het hart zwaarder en sloeg de weegschaal door, dan at een monster het hart op. En de Ziel moest dan eeuwig over de aarde zwerven. Je zou kunnen zeggen dat dat de huidige hel is.

Het is een mythe die op waarheid is gebaseerd. De Amerikaanse arts Dr. Duncan MacDougall deed in het begin van de 20e eeuw onderzoek naar de ziel. Hij wilde graag weten of deze daadwerkelijk bij het overlijden het lichaam verlaat. Na een aantal overledenen voor en direct na het overlijden te hebben gewogen, kwam hij tot de conclusie dat de Ziel gemiddeld 21 gram weegt. Een gemiddelde, want er was duidelijk verschil. Hij heeft niet onderzocht of de mythe van het oude Egypte klopt qua goede en slechte daden. Maar bij de een was het gewicht sterk minder en bij de ander sterk zwaarder.

Een subtiele energie brengt de herkenning teweeg

Herkenning van een Zielsverwant begint van binnenuit. Tenminste als we er ons voor openstellen. Hoe bewuster je in het leven staat, hoe alerter je bent om subtiele energieën te herkennen. Het herkennen van Zielsverwanten gaat via deze subtiele trillingen. Misschien dat de ene persoon de Zielsverwantschap herkent, maar de ander niet. De ander heeft wel het gevoel van ‘je komt me bekend voor’, maar kan het vervolgens niet plaatsen.

Er komen momenteel vele geïncarneerde Zielen samen terug. Wanneer je de wijsheid van eeuwen voor onze jaartelling en die van nu vergelijkt, zie je veel overeenkomsten. Zo ook qua technologie. De huidige mens is dan ook verbaasd dat de duizenden jaren geleden gemaakte bouwwerken slechts haalbaar kunnen zijn met de huidige technische mogelijkheden.

Wanneer je de verhalen over Atlantis kent, verhalen die al zo’n vierhonderd jaar voor onze jaartelling door Plato zijn opgetekend, dan zie je vele overeenkomsten met recente uitvindingen. Zoals voertuigen die geruisloos over de wegen ‘zweefden’. De lesstof werd op een groot scherm geprojecteerd, zelfs computers en mobieltjes beschreef hij. Ook beschreef hij de grote glasachtige gebouwen, de prachtige natuur, hoe men met elkaar omging, enz.
De wereld die Plato beschrijft en door Edgar Cayce als doorgeving is ontvangen, is voor mij de ideale wereld. Langzaamaan zien we deze tot werkelijkheid komen. We zijn er nog lang niet, maar de vele geïncarneerde Zielen vanuit die tijd helpen mee om dit te verwezenlijken.

Samen geïncarneerde Zielen

Zielsverwanten hebben al vele levens samen gedeeld, vandaar de herkenning. Het is heel goed mogelijk dat de relatie al in de tijd van Atlantis is ontstaan. Ze voelen elkaar aan en zijn graag samen, vaak om iets moois tot stand te brengen. Zielsverwanten overtroeven elkaar niet, zij stimuleren en inspireren elkaar, om samen nog dieper te gaan.

Vandaar dat er soms verwarring kan ontstaan. De vonk kan zo plotseling overslaan. En dit kan tussen man/vrouw of tussen vrouw/vrouw of tussen man/man zijn. Het heeft niets met sekse te maken. Door de geweldig heftige ‘vonk’ kan men denken dat je elkaar hebt ontmoet om tot een relatie te komen en een gezin te stichten. Het kan, maar het hoeft niet. Vaak gaat het juist om samen te werken aan een doel of een visie te verwezenlijken.

Liefde als krachtige basis

Wanneer je de ander herkent als Zielsverwant, kom je er op een gegeven achter waarom je elkaar ‘moest’ ontmoeten. Dat heeft meestal tijd nodig. Dus denk niet te vlug: dit is de partner voor de rest van mijn leven. Het kan zijn dat het uitsluitend bedoeld is om samen aan een voorbestemd doel te werken. Of het starten van een Zielengroep met een missie waarbij anderen zich kunnen aansluiten.

Zielengroepen werken als een katalysator, mensen zien en horen ervan. Men ziet dat de aangeslotenen bij zo’n Zielengroep gelukkige mensen zijn. Mensen die zich innerlijk sterk ontwikkelen en, door aangesloten te zijn, zich veilig en geborgen voelen.
De basis van de Zielengroep is Liefde, een krachtige basis. Een potentie dat ten goede komt aan de hele mensheid én de Aarde. Liefde op zo’n uitzonderlijk zuiver niveau dat niet aangeslotenen dit niet kunnen vatten en er negatief op reageren of over spreken. Er gaat echter een enorme aantrekkingskracht van uit. Eerst zal men misschien afgunstig zijn en vervelende uitingen doen naar die personen. Maar op een gegeven moment kunnen ze er niet meer onderuit, het is zo zichtbaar dat de mensen Liefde verspreiden. Hoe negatief men ook is, op een gegeven moment verlangd men er naar om er bij horen.

Kom er bij, er is altijd plaats

Radio Merlijn is zo’n Zielengroep. Luisteraars die regelmatig luisteren ervaren dit ook, Zij voelen zich betrokken bij alles en bij elkaar. Helemaal de mensen die geregeld op de chat zijn, zoals Ilse, Geer, Yolanda, Paulina, Trudy, Max, Netty, Johan, Hans en anderen. Ook de mensen die niet op de chat zijn – en dat zijn er velen – ervaren het is alsof we elkaar al jaren kennen. En dat is ook zo, ook al hebben we elkaar nog nooit in levende lijve ontmoet, de ontmoeting op energielevel is zo sterk dat dat ook niet nodig is.
www.radiomerlijn.nl

De mensen die regelmatig naar Satsang komen, zijn een Zielengroep. Sommigen komen al meer dan twintig jaar elke maand naar Satsang. Alleen als als men op vakantie is of door ziekte wordt het een keer overgeslagen. Sommigen komen jarenlang en dan zie ik ze niet meer. In hun hart weten ze, dat hoe lang ze ook wegblijven, ze altijd weer thuiskomen. Mieke ervaart het als ‘een knuffel halen’. Trudy komt om haar wijsheid en ervaringen te delen, ze is na al die jaren als een soort moeder geworden. Addie en Mary brengen regelmatig nieuwe mensen mee. En zo kan ik nog vele namen noemen, mensen waarbij de Zielengroep Satsang een deel van hun leven is. Kijk voor meer informatie over Satsang op de website van mijn opleidingscentrum de Wellenberg Academie.

De studenten van de opleiding Energetisch Therapeut zijn een Zielengroep. Elk jaar wordt dat intens beleefd. De opleiding is intensief en nimmer vrijblijvend, maar altijd weer die krachtige basis: Liefde!

Zelfs door regelmatig mijn blog te lezen, vorm je met alle lezers samen een Zielengroep. Mocht je nog niet aangesloten zijn bij één van deze Zielengroepen, kom en ervaar… Er is altijd plaats genoeg!

Lieve groet,
Daisha

Gewijzigd op 26/02/2017

4 Responses to “Herkenning Zielsverwant”

 1. maria vermeulen

  Samenwerken met je zielsverwanten is heel mooi als je dat mag ervaren.Dan straal je als groep maar ook als individu iets heel moois uit. Het klopt wat je zegt over de afgunst die anderen dan op je hebben die de klik en de liefde die jij met je zielsverwanten hebt niet begrijpen.De afgunstigen kunnen het je nog knap lastig maken in het leven, helaas zelf ondervonden. Weet je Daisha, als je het beeld van de ideale samenleving vol liefde en saamhorigheid, zonder competitie, in je ziel kent, dan weet je waar je naar toe wil. Maar er zijn nog zoveel mensen die dat beeld helemaal niet kennen en er ook niet op vertrouwen dat het de oplossing is voor een ideale samenleving. Zij kennen de dualiteit en de competitie en houden daar sterk aan vast. Voor hen is dat de drijfkracht in hun bestaan. Iemand die de dualiteit als ideaal ziet vindt dat mensen die de liefde en het eenheidsideaal hebben, onnozele zwevers. Ze doen er alles aan om je te forceren om ook eens kwaad en agressief te worden. Want op agressie kunnen ze reageren en niet op liefde, dat frustreert ze. Ben je een ziel van het liefdevolle saamhorigheid denken en samenwerken naar een mooiere en vredevolle wereld, dan krijg je heel veel onbegrip en agressie op je pad. Rustig blijven en liefdevol respectvol blijven en altijd alleen naar het goede streven voor alle betrokkenen, niet voor een specifieke groep, maakt de dualist woedend, hij kan daar helemaal niets mee. Ik maak het tegenwoordig dagelijks mee. Dualisten worden steeds vijandiger en agressiever naar mij toe.
  En soms ontmoet je dan zo maar vanuit het niets een zielsverwant die net als jezelf denkt en voelt, dan hoef je helemaal niets uit te leggen,dan is er een zalige warmte van begrip, weten en voelen; echte vrede, wat je ieder mens op aarde gunt.
  Samenwerken i.p.v. duel. De groot bezitters van de Macht en het Geld in deze wereld, willen helemaal niet dat het volk samenwerkt, zij zaaien steeds weer ergens in de wereld chaos om de dualiteit extra aan te wakkeren en daar zelf hun gewin uit te generen. Dood, verderf en ellende van de massa stoort hen niet, ze organiseren het juist voor eigen gewin.
  Dus wil de saamhorigheidsziel de aarde tot een tuin van vrede en liefde brengen,voor iedereen, dan is er heel veel werk te doen. De vraag die mij nu bezig houd is: gaat het ons nog lukken voordat de aanhangers van de nieuwe wereld orde alles aan hun machtswellust onderworpen hebben.We zullen heel alert moeten blijven op de vals spelers op deze aarde, en al onze liefde voor de vrede, de mooie natuur en mensenzielen bundelen, elkaar helpen ondersteunen, informeren om de gelukkige wereld voor iedereen mogelijk te maken. Overal ter wereld van je laten horen, de boodschap van liefde voor iedereen.Doe je mee. Geen oorlogen meer, geen kruistochten meer, geen islamisering meer, geen onderdrukking meer van lagere kasten, geen meisjes en kindermisbruik meer, geen mannen bolwerken meer, waar vrouwen ondergeschikt zijn,geen geweld en geen machtsmisbruik meer, maar samenwerken aan het recht van bestaan voor alle levende wezens op deze aarde, ruimte voor ieder levend wezen. De gehele schepping mag er zijn, in liefde en vrede. Doe je mee.

  • Marcel

   Daisha ,mooi verwoord ,ik heb er ook ervaring mee ,mensen maken het liefst Jou liefdevolle relatie en uitstraling kapot ,afgunst en jaloezie . Maar blijf geloven in goede en zuivere dingen ,en ja je kan alleen de wereld niet veranderen ,maar misschien net die kleine aanzet maken dat mensen toch op het goede spoor komen . Zie ook artikelen over lichtwerkers .
   Gr Marcel

 2. Michelle

  Ik voel mij dus sterk verbonden met iemand (die in Engeland woont, pas vader is geworden en getrouwd is) waarvan ik het niet wil, niet realistisch vind want het lijkt zo sterk op ‘obsessief verliefd’ en andere mij voor gek zien. Ik geef ze gelijk want het lijkt zo maar toch kan ik van mijzelf zeggen dat ik beter weet wat ik voel. Alles wat er zojuist beschreven wordt over zielsverwantschap, zo voel ik dat ook met deze persoon. Ik hoef niets te zeggen en hij beschrijft mijn hele verleden, hij kijkt naar me en antwoord lijkt te geven op mijn diepste kwetsbaarheid. Nog nooit ontmoet en de eerste ontmoeting met deze persoon duurde een hele avond, we begrepen elkaars gezichtsuitdrukkingen en lichaamstalen zo sterk dat we ongecontroleerd erop reageren.. op een manier van; wtf. Ik ben altijd heel sceptisch geweest en ik verklaar mezelf voor gek.. want het wijkt iets af van verliefdheid.

  • Daisha de Wijs

   Hallo Michelle, deze week publiceer ik een nieuwe blog ‘Onzichtbare Verbintenissen, deel 8 de Relatie met een Zielsverwant’. Je zult dan begrijpen wat je meemaakt. Hartegroet, Daisha

Reageren is niet mogelijk.