Keukentafel Psychologie hfdst. 14 Je plek en je persoonlijkheid

In de vorige hoofdstukken kon je lezen hoe je harmonie krijgt door de plaatsen aan tafel – in de woonkamer, kantoor of elders – heel bewust te bepalen. Deze kennis kun je ook op een andere manier toepassen, namelijk om te ontdekken hoe iemands karakter is. Heel handig om daar op voorbereid te zijn. Bijvoorbeeld bij een samenwerkingsverband, met collega’s, bij verenigingswerk, etc., maar natuurlijk ook wanneer je visite krijgt.
Waarom zou je dat willen weten? Uiteraard niet om over de ander te oordelen. De ene persoonlijkheid is niet beter of slechter dan de andere, het is alleen maar anders. Maar indien je de leider, de manager, de gastheer c.q. –vrouw bent, dan is het prettig om te weten hoe je met de betreffende persoon kunt omgaan. Plus welke kwaliteiten en mogelijkheden de persoon heeft om zich in het betreffende gezelschap thuis te voelen of tot zijn of haar recht te komen.

Voorbeelden te over…

Laat ik eerst een paar voorbeelden geven, voordat ik het hoe en waarom uitleg.
Je hebt met vakantie een leuk stel ontmoet. Het klikte meteen en je nodigt ze uit om, als jullie weer thuis zijn, bij je op visite te komen. Wanneer je met vakantie bent, is de situatie uiteraard anders dan thuis. Je hebt met vakantie samen een meer gelijkwaardige positie, allebei op onbekend terrein. Heel leuk, avontuurlijk en zoals een oud gezegde zegt: wanneer je je wilt ontwikkelen, moet je één keer – liefst meerdere keren – per jaar in een voor jou onbekend oord zijn.
Maar als mensen voor het eerst bij je op visite komen, is dat toch anders. Jij voelt je thuis en de visite moet dat gevoel nog krijgen. Door de mensen zelf hun zitplaats te laten kiezen, ontdek je hoe je hen het beste op hun gemak kan stellen.

Nog een voorbeeld: Je voelt je (sterk) betrokken bij een vereniging en je hebt je opgegeven als bestuurslid. Men is blij met je komst en de eerste bestuursvergadering is daar. Je besluit er niet als eerste te zijn, zodat je kunt zien hoe de plaatsen aan tafel zijn ingenomen. Hierdoor weet je al een beetje hoe de hiërarchie in de vereniging verdeeld is en wat je qua karakter van de andere bestuursleden kunt verwachten.

Een ander voorbeeld: Het is je eerste werkdag en je hebt erg veel zin in de nieuwe functie. Voordat het werk begint heb je nog even tijd om samen met je collega’s koffie te drinken. Je wacht tot iedereen in de koffiekamer heeft plaats genomen, kijkt de kring rond en weet meteen hoe je het beste met je nieuwe collega’s kunt omgaan.

hfdstuk 14… en de essentie is steeds hetzelfde !

Zo zou ik nog vele voorbeelden kunnen geven, de essentie blijft echter telkens dezelfde. Wanneer je bewust leeft, kun je er bewust voor kiezen om de situatie zodanig te maken dat jij in harmonie bent met de nieuwe kring.
Ik neem als voorbeeld een groep van negen mensen. Waarom? Het getal negen vertegenwoordigt een compleet geheel. Laten we aannemen dat deze mensen in een kring zitten. Of dat nu aan de vergadertafel, keukentafel of op gemakkelijke stoelen is, dat maakt niet uit. In een ruimte is er altijd een deur waar je door naar binnenkomt. Die deur is nu even het belangrijkste uitgangspunt. Ik laat andere eventuele deuren buiten beschouwing. Vaak zijn er ook ramen, maar ook die doen nu niet mee.

Wat zegt de stoel over het karakter?

kamer-stoelenOp het plaatje hiernaast zie je de stoelnummers. Ik vertel de positieve karaktereigenschappen van de persoon die op de betreffende stoel plaatsneemt. Ook laat ik de minpuntjes zien, die hebben we nou eenmaal ook. En hoe je het beste met de persoon kunt omgaan. Let op! Dit is een heel beknopt en onvolledig overzicht van de persoonstypen. In mijn boek over Keukentafelpsychologie dat dit jaar uitkomt zal ik dieper ingaan op de verschillende karakters.

Op stoel nr. 1 zal de initiatiefnemer, de leider, de zelfbewuste, maar ook de macho, de dominante of eigenzinnige plaatsnemen. Hier heeft hij of zij zicht op de deur van binnenkomen. Liefst zo ver mogelijk van de deur vandaan, zodat de persoon overzicht heeft over de hele kring.
Wanneer je het gezellig wilt houden, laat je de persoon zijn of haar zegje doen. Af en toe de aandacht naar de andere personen in het gezelschap brengen. Diplomatie en geduld is hierbij echt een vereiste.
Ben je de gastheer c.q. –vrouw, ga dan op stoel nr. 5 zitten. Je hebt daar zelf ook overzicht over het gezelschap en kan dus alert zijn of iedereen tot zijn of haar recht komt. Het praktische is dat je meteen bij de deur bent om de mensen iets te eten of te drinken te geven.

Wanneer het om belangrijke zaken gaat en je hebt besloten om als laatste plaats te nemen, wees dan bewust in wat voor positie c.q. rol je door de anderen wordt toebedeeld. Onbewust zullen anderen op je reageren zoals bij de energie van de ingenomen plek hoort. Die rol hoef je natuurlijk niet op je te nemen. Je zou echter kunnen besluiten om dat wel te doen en te zien hoe de bijeenkomst zich verder ontwikkeld. Door bewust een bepaalde rol in te nemen, heb je de keuze hoe hier mee om te gaan.

Op stoel nr. 2 gaat de helper, de ondersteuner, de filosoof zitten. Altijd handig om te weten wie je kunt inschakelen om een hekel aandachtspunt tijdens een vergadering nog eens goed te laten overdenken en overwegen. Deze persoon kan echter ook behoudend en/of achterdochtig zijn, dus wees voorzichtig bij het vragen van zijn of haar steun. 

Op stoel nr. 3 zal de beschermer, de rustige, zelfstandige overpeinzer gaan zitten. Luister naar deze persoon, deze zal niet veel zeggen, maar alles dat wordt gezegd is waardevol en to-the-point. Wanneer er teveel en onnodig wordt gesproken, zal hij of zij zich terugtrekken of prikkelbaar worden.

Op stoel nr. 4  gaat de creatieve, de innovatieve, impulsieve onderzoeker zitten. Wanneer deze persoon niet de gelegenheid krijgt om zijn of haar zegje te doen, zal deze zwijgzaam en afwachtend zijn. Jammer, want de goede, soms wat ideologische, ideeën, komen dan niet boven tafel.

Op stoel nr. 5 zal de zorgzame, hulpvaardige, ijverige, praktische plaats nemen. De meest akelige plaats van de kring, maar dat deert deze persoon niet. Hij of zij kan dan ook taken op zich nemen die anderen schuwen. Maar complimenteer en laat deze persoon zeker niet links liggen, want dan zal deze strijdlustig en opstandig zijn.

Op stoel nr. 6  gaat de spring in het veld, de wispelturige, kwetsbare en zeer  temperamentvolle persoon zitten. Hij of zij zorgt er voor dat alles niet al te serieus wordt. Maar geef de persoon ook niet al te veel ruimte, want dan komt de aanhankelijkheid naar boven. Geef je deze persoon een opdracht, hou er dan rekening mee dat deze zal twijfelen om het aan te nemen. En je hebt kans dat de opdracht chaotisch wordt uitgevoerd.

Op stoel nr. 7 zal de wijze, de bemiddelaar, degene die harmonie in het gezelschap brengt, gaan zitten. Hij of zij zal als het gezelschap al te rumoerig of geïrriteerd is, zich stilhouden. Om op een gegeven moment iedereen tot de orde te roepen. Dat kan een schrikreactie en/of verzet bij de anderen teweeg brengen. Deze persoon kan ook, wanneer hij of zij het er niet mee eens is, aanmatigend en/of eigenwijs zijn

Op stoel nr. 8 gaat de doener, de optimist, de enthousiaste medewerker c.q. prater zitten. Soms wat luidruchtig en/of opstandig, dus niet al te veel ruimte geven. Tenminste als je anderen ook aandacht wilt geven of aan het woord wilt laten komen.

Op stoel nr. 9 zal de punctuele, traditionele persoon gaan zitten. Heel fijn dat de ‘leider’ een extra rechterhand naast zich heeft. Hij of zij is betrouwbaar en echt een manusje van alles. Maar kan soms ook kieskeurig en/of bepalend zijn.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: In het programma Zielsverwanten, elke zaterdag om 20.00 uur, beantwoord ik vragen. Je kunt dit daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren via Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl
Heb je een vraag? En dat kan over allerlei kwesties gaan, jezelf, je gezin, werk, familie, droom, gezondheid, etc. stuur deze met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen naar daisha@radiomerlijn.nl  Privacy is verzekerd, ik noem geen naam of geboortedatum in het programma.

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over Keukentafelpsychologie? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

Gewijzigd op 22/10/2020

Reageren is niet mogelijk.