Keukentafel Psychologie hoofdst 11 Ik hoor er helemaal bij !

Boos kijkende man met vrouw ernaastHet is alweer het elfde hoofdstuk en ik ben nog lang niet klaar met te vertellen hoe belangrijk het is welke plek je inneemt c.q. aangeboden krijgt.
De plaats aan tafel bij een gezellig samenzijn, op je werk, wanneer je op visite bent, bepalen of je je happy voelt of niet. Er zijn zoveel verschillende situaties dat ik er een boek over kan schrijven.

Schoondochter heeft het hoogste woord

Neem nu bijvoorbeeld wanneer er schoonouders, ouders of schoondochters c.q. -zonen op visite komen? Ook hierbij is de plaats aan tafel bepalend voor hoe het bezoek verloopt.

Een vrouw vertelde me dat als haar schoondochter op visite kwam die dochter alleen nog maar het woord had. Met haar zoon kon ze nauwelijks een gesprek voeren of zijn vrouw nam het gesprek alweer over. En zo vaak zag ze het gezinnetje niet. Hooguit om de zes weken kwam haar zoon met vrouw en twee kinderen een hele dag op visite. Ze zou het zo heerlijk vinden om gewoon eens rustig met haar zoon te kunnen praten. Dat deed ze wel wanneer ze elkaar belden, maar face-to-face was toch anders – vond ze. En dat is ook zo, wanneer je bij elkaar bent is de energie anders, vertrouwelijker. Tenminste wanneer je daar de kans toe krijgt.

Gezellig was toch niet zo gezellig!

Meestal zaten ze met elkaar aan de grote tafel. De kleinkinderen gingen dan meestal tekenen of met haar man een spelletje doen. Haar man zat aan het hoofd van de tafel en de kleinkinderen rechts en links naast hem. Oma of de moeder ging dan aan de linkerkant naast het jongetje van drie zitten. Haar zoon en schoondochter tegenover haar, naast het meisje van vijf, die aan de rechterkant van Opa zat. Ik begreep meteen waarom ze geen vertrouwelijk gesprek met haar zoon kon voeren. En jij waarschijnlijk ook al – tenminste als je alle hoofdstukken tot nu toe hebt gelezen.

Oma nam de plaats in van het jongste ‘kind’ en de schoondochter kreeg de plaats van de eregast. Nu hoeft dat geen probleem te zijn om je schoondochter de ereplaats te geven, maar bij deze dochter duidelijk wel. Nu is schoondochter zijn geen gemakkelijke rol wanneer de band tussen moeder en zoon goed is. Onbewuste energieën worden dan in gang gezet: moeders heeft het gevoel dat ze verdrongen is, dat er iemand tussen haar en haar zoon in is komen te staan. Schoondochter, de vreemde eend in de bijt, heeft het gevoel dat haar man niet meer haar man is wanneer ze bij zijn ouders zijn. Ofwel dat moeders hem toe eigent. Dan ontstaat er een onbewust gevecht om de aandacht van de zoon c.q. man. Niet beseffend dat een kind altijd kind van zijn ouders blijft, hoe oud het kind ook is.

Het kind dat 64 jaar oud was…

Toen ik – als belastingconsulent – de belastingaangifte deed van een 86-jarige zeer vermogend man, moest ik elk jaar er weer voor pleiten dat hij zijn kinderen het belastingvrije schenkingsdeel gaf. Scheelde hem in vermogensbelasting en straks voor de kinderen aan successierechten. Het kostte me heel wat overredingskracht om het jaarlijks voor elkaar te krijgen. Hij vond namelijk dat zijn kinderen het toch maar verbrasten. De oudste zoon ging er van op vakantie en de dochter kocht een nieuwe auto. Nee dan zijn derde zoon, die zette het tenminste op een spaarrekening, die wilde hij wel wat geven. Zijn ‘kinderen’ waren 64, 58 en 56 jaar!

Terug naar de situatie waar het over gaat. Ik gaf dit advies aan de vrouw: ‘Neem de plaats van de kostwinner in – zie de beschrijving in een eerder hoofdstuk. Je man gaat dan met de twee kleinkinderen aan de rechterkant van jou zitten. Het oudste kleinkind rechts van hem en de jongste links. Je vraagt of je zoon links naast je komt zitten en je schoondochter zal dan automatisch links van je zoon gaan zitten.’

Opa en kleinzoonIk hoor er helemaal bij!

Een paar weken later kwam het gezinnetje op visite en het lukte haar om inderdaad de plaatsen aan tafel zo te organiseren. De dag erna mailde ze me het volgende: ‘Hartelijk bedankt voor het goede advies! Geweldig, wat heb ik genoten, voor het eerst mijn zoon weer helemaal een keer zoals vroeger voor me alleen. Zijn vrouw had nu haar aandacht meer bij haar kinderen en mijn man. Ze ging wel na een paar uur aan het andere hoofd van de tafel zitten. Ik was even bang dat ze, zoals je wel eens vertelde, in de oppositie naar mij kwam. Maar nee, wat hebben we het gezellig gehad. Mijn schoondochter zei toen ze weggingen: ik heb nu pas het gevoel dat ik er echt bij hoor. Geweldig toch!’

Dit is waarom en hoe de energie tussen moeder en schoondochter veranderd is:
De schoondochter kreeg de plek toegewezen van de jongste dochter, links van haar man. Ze is ook een paar jonger dan haar man, dus helemaal goed. Doordat ze tegenover haar kinderen zat, voelde ze zich meer betrokken bij haar kinderen. Maar, hoe raar het ook klinkt, het contact met de vader was nu ook sterker. Ze kon zien hoe liefdevol de vader met haar kinderen omging. En liefde aan de kinderen geven, is ook liefde aan de moeder geven. Het op een gegeven moment tegenover de moeder gaan zitten, was een (onbewuste) uiting dat ze zich gelijkwaardig voelde aan de moeder. Ofwel ze begreep wat moederschap inhoudt en verlangt.

Volgende week: hoe is de situatie wanneer je een jonge c.q. oudere partner hebt, dus sterk in leeftijd verschillend? En een situatie uit de praktijk.

Heb je een vraag over jouw situatie? Mail deze dan naar info@wellenberg.nl  Het liefst met een foto van de kamer/tafel, de voornamen en geboortedata van de personen. Dan kan ik me beter op je situatie afstemmen en uiteraard vermeld ik de persoonlijke gegevens niet in mijn antwoord.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: In het programma Zielsverwanten, elke zaterdag om 20.00 uur, beantwoord ik vragen. Je kunt dit daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren via Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl
Heb je een vraag? En dat kan over allerlei kwesties gaan, jezelf, je gezin, werk, familie, droom, gezondheid, etc. stuur deze met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen naar daisha@radiomerlijn.nl  Privacy is verzekerd, ik noem geen naam of geboortedatum in het programma.

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over Keukentafelpsychologie? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

Gewijzigd op 12/09/2017

Reageren is niet mogelijk.