Liefde… kent vele vormen

Wat is Liefde?

Hoe weet je of het échte Liefde is? Hoe weet je of iemand echt van je houdt?
In een consult vertelt een moeder: ‘Ik ben voor mijn zoon en dochter geen goede moeder geweest. Ook al ontkennen zij dat, zij zeggen dat ze de beste moeder van de hele wereld hebben. Terwijl ik het gevoel heb, doordat toen ze jong waren en ik voor een carrière als actrice koos en vaak ’s avonds op de bühne stond, er niet voor hen was. Wel was er altijd oppas. Ze zijn zonder vader opgegroeid, na ons tweede kindje ging hij er vandoor met een jonge vriendin. En omdat hij daar een nieuw gezin mee stichtte had hij weinig tijd voor mijn zoon en dochter. Ik zit daar nu erg mee, en heb het gevoel: ik had toen ze jong waren er voor hen moeten zijn.’

Toen ik me op de kinderen afstemde zag ik dat zowel de zoon als de dochter gekomen waren om hun eigen leven te mogen leiden. Beiden wilden niet betutteld worden, ze wilden vrijgelaten worden om hun eigen beslissingen te nemen. Zelfs toen ze nog heel jong waren.
‘Je hebt hen juist een sterke basis meegegeven. Zo sterk dat ze nu als volwassenen ook stevig in hun leven staan.’ vertelde ik haar. ‘Wanneer je er altijd voor hen zou zijn geweest en hen geknuffeld had, dan hadden ze zich van je afgeduwd.’
‘Ja, dat is ook zo, ze redden zich geweldig, hebben een fijne relatie, zijn fantastische ouders. Over het knuffelen heb je gelijk. Wanneer ik hen lekker wilde knuffelen, omdat ik daar behoefte aan had, duwden ze me meestal van zich af. Ik voelde het toen als een afwijzing en ging daarom maar mijn eigen weg.’ antwoordde de moeder.

De perfecte vader of moeder

Velen hebben het beeld van moeder of vader zijn dat je altijd voor je kind klaar moet staan. Echter de perfecte ouder bestaat niet, er spelen zoveel factoren mee die bepalen welke begeleiding/liefde jouw kind krijgt en hoe deze het ervaart, zoals:

  1. Je begeleidt je kind zoals je eigen opvoeding is geweest. En dat betekent niet tegelijkertijd dat je je eigen opvoeding als prettig hebt ervaren. Meestal komt het voort uit dat je niets anders kent.
  2. Of je denkt dat je precies het tegenovergestelde moet doen van hoe je ouders liefde hebben gegeven. Dit omdat je voelt dat je liefde hebt gemist in je opvoeding. Maar zoals uit het eerste stuk van dit artikel blijkt: je kind heeft een geheel eigen karakter. En wat jij vroeger als kind nodig had is niet per se wat jouw kind nu nodig heeft.
  3. Het karakter van het kind verschilt met jouw karakter. Zelfs al zouden de karakters hetzelfde zijn, dan heb je nog een grote kans dat de vorm waarin liefde wordt gegeven door ieder kind anders wordt ervaren.
  4. De samenstelling van het gezin heeft grote invloed. Wie zijn er nog meer in het gezin en hoe is de klik (c.q. zielsverwantschap) van ouder naar ieder kind. En natuurlijk is er ook nog de wisselwerking tussen de kinderen onderling.
  5. De financiële omstandigheden wegen mee. Wanneer het kind vanuit een vorig leven het rijk heeft gehad, en nu terecht komt in een gezin dat nauwelijks financieel de touwtjes aan elkaar kan knopen, zal het kind snel het gevoel hebben beperkt te worden in (materiële) mogelijkheden.
  6. Ook het geloof dat de ouders hebben of één van de ouders, heeft een sterke invloed. Het moet maar overeenkomen met het geloof dat het kind zelf ambieert.
  7. Er zijn zoveel factoren die meespelen, oneindig veel!

Ik wil je niet ontmoedigen in het ouderschap (al lijkt het er wel een beetje op). Wat ik hoop is dat je in jezelf voelt dat de perfecte ouder niet bestaat, en dat er geen perfecte manier bestaat om je kind op te voeden. De grootste problemen binnen gezinnen die ik in mijn consulten tegenkom hebben meer te maken met het goed willen doen, of de perfecte ouder proberen te zijn. Wat er dan gebeurt is dat een eigen idee wordt gevolgd. Of iets wat een trend is in de bladen of wordt geadviseerd door derden.

Terwijl het enige dat nodig is om te ontdekken wat je kind nodig heeft is, is kijken naar je kind als een zelfstandig wezen, met een eigen karakter en een eigen missie hier op aarde. Door neutraal te kijken zonder je eigen ideeën, je jeugd of andere zaken erin te betrekken, ontdek je het karakter van je kind en wat het nodig heeft.
Dit geldt ook in de liefde naar je partner toe.

Liefde bestaat uit vele vormen

Alle vormen zijn goed, als ze passen bij wat het kind nodig heeft.

Liefde is een goede kostwinner zijn. Zodat je gezin zich veel of misschien zelfs wel alles kan permitteren wat ze willen. Heel fijn voor het gezin, maar ze zien je liever vaker thuis. Of je gezin moet materie net zo belangrijk vinden, en dat ze het niet erg vinden dat je er zoveel voor werkt.

Liefde is een vrije opvoeding geven. Meestal wordt deze vorm gekozen als tegenhanger van de strenge opvoeding die de ouder heeft ervaren. Heerlijk een leven zonder regels! Sommige heel zelfstandige kinderen met een krachtig karakter kunnen zich hierdoor heel goed ontwikkelen. Maar kinderen die wat aanhankelijker of onzeker zijn kunnen zich hier juist verloren of onbegrepen door voelen. Voor deze kinderen is grenzen stellen juist liefde en aandacht vanuit de ouders. Ofwel weten waar je aan toe bent.

Liefde is veel liefde geven aan het kind. Heerlijk 24/7 knuffelen en er altijd voor klaar staan met een natje en droogje! Kinderen die onzeker zijn of heel weinig liefde hebben gekregen in vorige levens hebben dit nodig om hun oude wonden te helen. De meeste kinderen die zonder erge trauma’s weer op deze wereld komen ervaren deze vorm juist als verstikkend. Ze kunnen zich geclaimd voelen, alsof ze geen eigen leven hebben..

Liefde is je zorgen maken. Je wilt immers niet dat je kind iets overkomt en het vrijwaren van lichamelijke en emotionele pijn. Dit uit zich bij ouders in controle willen hebben over het kind. Bijvoorbeeld door iedere keer te vragen wat het kind heeft gedaan en waar het is geweest. Zo leidt deze vorm van liefde ertoe dat het kind zich bespiedt voelt en geen vrijheid ervaart.

Liefde is dat je weet wat je kind nodig heeft. Dat uit zich dan in dat jouw hobby’s, jouw vakantie bestemmingen, c.q. bezigheden natuurlijk ook die van je kind zijn, het is immers je kind! Soms hebben kinderen echt dezelfde passie en interesses als een van de ouders. Dit is echter vrij zeldzaam, dus wees voorzichtig met het zomaar aannemen dat het zo is. Als volwassene heeft het kind dan het gevoel dat er nooit naar zijn of haar wensen werd geluisterd.

Liefde is je kind streng opvoeden. Omdat je graag wilt dat je kind zich later kan weren in de maatschappij. Tüchtig zijn, zoals mijn Opa zou zeggen. Zodat het later voor zichzelf kan opkomen in de maatschappij. Heel fijn voor jonge Zielen die iets nodig hebben om zich tegen af te zetten. Of voor Zielen die in hun toekomstige leven veel discipline nodig hebben. Je kind kan het echter ook als kil en afstandelijk ervaren, met name de hooggevoelige kinderen.

Liefde is nooit nee zeggen. Je kind grenzeloos verwennen, omdat je zelf het gevoel hebt als kind niet gezien te zijn, zelfs verwaarloosd. Je bent echter als ouder een opvoeder en geen Personal Assistant van je kind die dag en nacht klaarstaat om iedere wens (hoe vreemd ook) zonder vragen te vervullen. Voor kinderen is dit heel frustrerend wanneer ze later in de maatschappij komen waar ze niet meteen (of helemaal niet) hun zin krijgen. Ook in relaties wordt het lastig, want van de relatie wordt dan geëist dat deze de Personal Assistant rol van de ouder gaat overnemen. Hierdoor kan het kind geen of geen liefdevolle relatie opbouwen.

Liefde is je kind straffen. Ofwel het kind behoeden dat het als volwassene zich niet kan handhaven c.q. gedragen in de voor jou ‘harde’ maatschappij. Fysieke straf is echter voor geen enkel kind goed. Het gevoelige kind wordt hierdoor introvert, maar zelfs extraverte kinderen kunnen hierdoor introvert worden.

Liefde is met het gezin gezamenlijk ontbijten. Vroeger, in het gezin waar je opgroeide, ging ieder ’s morgens zijn of haar weg en werd er nooit samen ontbeten en dat heb je zo ontzettend gemist. En uiteraard gun je je kind wel die gezelligheid! Voor echte ochtendkinderen is dit geen enkel probleem en erg gezellig. Heb je echter een  kind dat ’s morgens moeilijk op gang kan komen, dan ervaart het deze verplichting juist als een gevangenis, als een slecht begin van de dag.

Liefde is er altijd zijn voor je kinderen. Wanneer de kinderen ’s middags uit school komen met een kopje thee en iets lekkers klaar zitten. Omdat je vindt dat het kind dan zijn of haar verhaal kwijt kan. Deze vorm past erg goed bij kinderen die het heerlijk vinden om lekker te keuvelen en te praten. Maar vooral gevoelige kinderen hebben langer de tijd nodig om de gebeurtenissen van de dag een plek te geven. Daarna kunnen ze er pas over praten. Zou je deze kinderen aan tafel zetten met een koekje en thee, dan zal het weinig zeggen. Voel je daardoor alsjeblieft niet afgewezen, de gebeurtenissen hebben simpelweg nog niet hun plek gekregen in het systeem van je kind.

Wat is voor jou liefde?

Liefde is … zo zijn er nog tientallen, misschien wel honderden vormen van liefde. Het belangrijkste is: hoe heb jij de liefde van je ouder, ouders, verzorger, ervaren? En wat misschien nog belangrijker is: hoe geef jij nu als volwassene liefde?
Voel je de ander zo goed aan dat je al meteen weet wat de ander nodig heeft? Je doet dit vanuit liefde, maar weet dat je tegelijkertijd het eigen leven van de ander afpakt. Of ben jij de wijze partner of ouder die altijd met raad en daad klaarstaat? Zodat de ander geen eigen ervaringen kan opdoen.

Wanneer ik vraag: wat is voor jou liefde? Krijg ik steevast als antwoord: aandacht geven, een luisterend oor zijn en vooral er zijn voor de ander. Maar het gaat er juist om hoe je aandacht geeft. Zie de vele vormen van aandacht geven die ik net beschreef. Welke vorm past het beste bij jou? Of zit er niet een bij en is voor jou liefde net even anders?
We handelen vanuit eigen ervaringen, hoe we zelf in het leven staan. Zo zal je (onbewust) denken dat dat de aandacht is die je partner, je kind, de ander, nodig heeft. Maar wie is degene die bepaalt wat nodig is?

Liefde, het is niet eenvoudig. Waarom? Omdat we allemaal anders zijn, een ander vorig leven hadden, andere karakters, etc. etc.

De spiritleeftijd bepaalt…

Een vrouw vertelde me dat ze na 52 jaar huwelijk niets meer voor haar man voelde. Ja, nu niet zo plotseling, langzaam was de liefde in haar de laatste jaren uitgedoofd. Toen ik me op beide afstemden zag ik waarom. In leeftijd verschilde ze slechts twee jaar, maar in spiritleeftijd wel dertig jaar.

Wat bedoel ik met spiritleeftijd? De spirit van je Ziel is je levenslust, je levenskracht, je behoeften om te zijn, het vuur in je. De vrouw, 71 jaar, stond nog midden in het leven, wilde uitdagingen en wilde avonturen beleven. De man, die al met een oudere spiritleeftijd was geboren, had het wel zo’n beetje gehad. Was het liefste thuis achter zijn computer, had geen behoefte om mensen op te zoeken. Mede doordat hoe zijn vorige leven was geweest, had hij altijd al de behoefte om zich in zichzelf terug te trekken. Vroeger kon hij zich er nog toe zetten om met zijn vrouw mee te gaan op avontuur, maar nu was het op, klaar…

De enige oplossing is dan ieder in de eigen waarde laten en het leven te leiden wat bij je hoort. De vrouw om er op uit te gaan, de man om thuis te blijven en zijn ding te doen. Het was niet de liefde die er niet meer was, het waren de verwachtingen die er waren. De verwachting van de vrouw dat ze haar man, net zoals vroeger, wel mee kon krijgen. Waardoor de vrouw (en ook de man) dagelijks teleurstellingen ervaarde. De enige oplossing is dan geen verwachtingen hebben. Ze vertelde dat ze tijdens de vakantie wel samen dingen deden, maar ja je kunt niet het hele jaar op vakantie, vertelde ze er achteraan.

Liefde is, zoals gezegd, niet eenvoudig. Kijk daarom nooit hoe je Liefde had willen of wilt ervaren. Kijk naar wat de ander voor mogelijkheden heeft om jou liefde te kunnen geven. Kijk ook naar hoe je jezelf Liefde geeft, het kan wel eens zijn dat je van de ander precies het tegenovergestelde verwacht.

Volgende week, de drie essenties van Liefde:
Eros, Philos en Agape.

Lieve groet,
Daisha

Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

P.s.: Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.
Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 19/04/2018

Reageren is niet mogelijk.