Littekens in je Ziel

Meer dan zeven miljard verschillende karakters!

Het doet pijn in je hart wanneer je ziet dat je kind of je dierbare niet gelukkig is. Je denkt goed te doen door advies te geven of iets voor ze te doen, maar het pakt helemaal verkeerd uit. We kunnen dan behoorlijk verward, onthutst zijn. Of ons zelfs afgewezen voelen wanneer we merken dat de ander het anders ervaart.

littekens zielHoe komt het dat er meningsverschillen zijn? Hoe komt het dat we de ander niet begrijpen? Hoe komt het dat de ander van ons weggaat of afstand neemt?

Zoveel Zielen hier op aarde, zoveel verschillende karakters en dat zijn er ruim zeven miljard (een 7 met negen nullen)!  En dan heb ik het nog alleen maar over mensen. Wanneer we de dieren, planten etc. er bij betrekken, komen we wellicht op 1 triljard (is een 1 met 21 nullen!). Dus ik hou het maar even bij mensen.
Hoezo zeven miljard? Er zullen toch wel gelijke karakters zijn? Dat is nauwelijks mogelijk, er zijn zoveel verschillende factoren waardoor een karakter wordt gevormd dat het (bijna) onmogelijk is dat een paar mensen exact hetzelfde zijn.

Het niet begrijpen van elkaar

Je vorige levens hebben grote invloed. Het kan zijn dat je niet in vorige levens gelooft. Ik weet niet waar je dat op baseert, want als je nuchter nadenkt is het onmogelijk dat het niet bestaat. Wanneer niemand een vorig leven zou hebben, hoe kan het dan dat we al met verschillende karakters worden geboren? Wanneer niemand een vorig leven heeft gehad, dan zou ieder mens precies gelijk zijn, een soort klonen. Jij zou dan weer kunnen stellen dat erfelijke factoren meespelen.

Wanneer er echter alleen maar erfelijke factoren een rol spelen, dan zouden de ouders zich in de baby herkennen. Ik maak echter te vaak mee, in consulten, dat beide ouders het kind niet begrijpen. Dat ze het gevoel hebben dat het kind niets van henzelf heeft of maar een klein beetje. En andersom ook: dat het kind de ouders niet begrijpt.
Natuurlijk bepalen erfelijke factoren mede het karakter, maar slechts voor een klein gedeelte. Zou dat 100% zijn dan zou elke ouder precies weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan.

Het bewijs van vorige levens

Je kunt al bij de geboorte bepaalde karaktertrekken zien, zelfs al in de zwangerschap. De ene baby is heel rustig in de buik, de ander kan heel druk zijn, verwekt door dezelfde moeder en vader. Baby’s reageren ook verschillend op de buitenwereld, al in de eerste minuut na de geboorte. Hoe kan een baby bang zijn voor vuur, terwijl die er nog nooit iets mee te maken heeft gehad? Je kunt gewoon niet anders concluderen dan dat de baby al met een eigen karakter ter wereld komt.

Ook hoeveel levens je hiervoor hebt gehad is een factor. Immers hoe meer levens, hoe meer kans je hebt gehad om je hier op aarde dingen eigen te maken, hoe wijzer je zult zijn. De ervaringen, opgedaan in vorige levens, zijn sterk bepalend voor je kwaliteiten, gaven én angsten. Wanneer je verguisd bent geweest, of slaaf, lichamelijk of geestelijk mishandeld, of andere misstanden in je vorige leven hebt meegemaakt, heeft het invloed op je functioneren in dit leven.

Wie was jij in je vorige leven?

Was je in een vorig leven monnik, landarbeider, van adel, huisvrouw, in de politiek of welke andere ‘rol’ dan ook? Je begrijpt dat je dan met andere ‘tools’, wensen en behoeften in dit leven verder gaat. Bijvoorbeeld een monnik neemt in dit leven mee de behoefte om zichzelf regelmatig terug te trekken en liever niet tussen veel mensen te hoeven functioneren. Soms hoor ik bij een dergelijk kind dat de ouder stelt dat hij of zij autistische trekjes heeft. Daar heeft het echter niets mee te maken.
litteken ziel 1Het kind komt wellicht in dit leven om zich om te buigen naar een persoon met veel vrienden. Maar dat hoeft niet, eerst maar eens wennen dat je niet meer geïsoleerd leeft.

Heeft de ouder een leven achter de rug als boer, dan verwacht deze van het gezin dat men volop meewerkt. Immers in je vorige leven hielp het hele gezin mee. Maar ja, als je kind van adel is geweest in een vorig leven, dan zal deze daar weinig zin in hebben. Het is dan niet lui, maar er aan gewend dat alles voor hem of haar wordt gedaan. Voor ouders is het dan de taak om met liefde het kind zodanig op te voeden dat het taken op zich neemt. Het komt immers niet voor niets juist bij deze ouder(s).

Niet alleen de ervaringen in vorige levens, ook hoe je bent gestorven heeft invloed. Wanneer iemand een vreselijke dood heeft gehad, kom je met dat litteken in je Ziel hier op aarde. Immers we zijn niet allemaal rustig en vol overgave in onze slaap gestorven. Het kan, maar zie maar eens om je heen hoe vreselijk sommige mensen sterven.

Begrijpen is geen liefhebben

Van helderziende gaven is het fijn dat je ziet welk leven je dierbaren – of dat nu je ouders, je partner, broers, zussen of kinderen zijn – hiervoor hebben gehad. Omdat dat grotendeels hun karakter bepaalt.
Zo kom je ook met een bepaalde levensmissie naar de aarde. Zowel om in jezelf dingen te overwinnen, verder te ontwikkelen of eigen te maken, maar ook om iets in de maatschappij te betekenen. Ofwel iets te doen voor het Grote Geheel en dat kan zelfs niets doen zijn. Immers wanneer je niets doet, geef je anderen de gelegenheid om voor jou zinvol bezig te zijn.

De ander willen begrijpen is geen goed uitgangspunt om iemand lief te hebben. Begrijpen is iets met je verstand willen volgen. Begrijpen is tegelijkertijd grip hebben op… Iedereen wil een eigen IK hebben, waar anderen geen grip op hebben. Grip hebben is meestal (deels) bepalen hoe de ander moet zijn of leven. Je hoeft je kind, je partner, je ouder, je vriend, vriendin, niet te begrijpen om ze lief te hebben.

Volgende week geef ik een voorbeeld van hoe littekens in je Ziel je in dit leven kunnen beïnvloeden.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Elke 1e dinsdag van de maand beantwoord ik vragen in het programma ‘Daisha Live – Vragenuur’. Het begint om 21.00 uur en is te beluisteren via internetzender Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl Je kunt het daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren:
Heb je een vraag? En dat kan over allerlei kwesties gaan, jezelf, je gezin, werk, familie, droom, gezondheid, etc. stuur deze met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen uiterlijk op de maandag er voor naar daisha@radiomerlijn.nl  Privacy is verzekerd, ik noem geen naam of geboortedatum in het programma. Op de eerste dinsdag van de maand wordt dan je vraag in het programma beantwoord!

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, ook over Keukentafelpsychologie? Hier kun je je abonneren op mijn blogupdates.

 

 

 

 

Gewijzigd op 30/11/2018

Reageren is niet mogelijk.