Zijn wij nazaten van Eva en God?

 

Zijn wij nazaten van Eva en God? Ben ik mijn eigen Voorouder?  In deze vervolg serie laat ik je ontdekken dat we waarschijnlijk onze eigen voorouders zijn! Maar eerst zal ik uitleggen waarom ik van mening ben dat we nazaten zijn van Eva en God.
De bewijzen aan de hand van gevonden fossielen vertellen ons dat de herkomst van de voorloper van de moderne mens afkomstig is uit Afrika en reeds 150.000 jaar geleden daar al rondliep, ver voordat de afstammelingen van deze mens zich langzaam over de wereld hebben verspreid. De afkomst uit Afrika is tevens bevestigd aan de hand van onderzoek naar het mitochondriaal DNA, het segment dat slechts via de vrouwelijke lijnen overerfbaar is.

In deze onderzoeken baseert men dat de gewone moederlijke voorouder een vrouw is die ongeveer 143.000 jaar geleden in Afrika leefde. Het onderzoek wordt beschreven bij http://www.fontijn.org  Volgens Professor Bryan Sykes, geneticus aan de Universiteit van Oxford, heeft het onderzoek veel meer aan het licht gebracht.  Iedereen in Europa stamt af van slechts zeven vrouwelijke voorouders. Zij arriveerden op verschillende tijden gedurende de afgelopen 45.000 jaar. Zij overleefden wilde beesten als beren en wolven,  de ijstijden en werden opgenomen in verschillende stammen waarvan de huidige menselijke bevolking van Europa afstamt.
Professor Sykes noemt ze de ‘zeven dochters van Eva’ en heeft ze individueel een naam gegeven, ze heten Helena, Jasmine, Katrina, Tara, Ursula, Valda en Xenia. Ook bij deze vrouwen zijn de gegevens gebaseerd op het mitochondriaal  DNA, welke overerfbaar is van moeder op kind. Volgens Sykes kunnen nu de voorouders van 99% van de Europeanen worden vastgesteld en zijn herleidbaar tot deze zeven vrouwen. Dit is vanzelfsprekend ook het geval bij de mannelijke bewoners van Europa.

De meest  recente mannelijke voorouder van alle menselijke aardbewoners was een man die ongeveer 59.000 jaar geleden in Afrika leefde. Daarnaast heeft dit onderzoek ook nieuwe vragen opgeworpen, omdat onze mannelijke voorouder tenminste  84.000 jaar jonger is dan onze vrouwelijke voorouder.
Uit onderzoek blijkt dat Europa slechts 10 oervaders heeft gekend die de voorvaderen blijken te zijn van 95 % van alle Europese mannen, een afstamming die via genetisch bewijs is verkregen. Wetenschappers geloven nu dat 80% van de Europese mannen hun Y chromosomen hebben verkregen via vererving van de primitieve jagers/verzamelaars die omstreeks 40.000 jaren geleden leefden.

Wetenschappelijk is door Professor Sykes bewezen dat de hele wereldbevolking slechts uit één vrouw is ontstaan. Hij noemde haar Eva. Eva is dus onze Oermoeder.  84.000 jaar lang is er geen sprake van mannelijke DNA. Toch zijn er al die jaren kinderen geboren. Was Eva androgyn, ofwel hermafrodiet, zowel mannelijk als vrouwelijk? Of werd Eva bevrucht door God?

Tegenwoordig wordt steeds meer gesproken over onze innerlijke God. Zijn wij in oorsprong nazaten van Eva en God? Het lijkt er op dat onze hele wereldbevolking slechts uit één moeder stamt en uit één vader. Weg erfzonde, hierin geloofde ik van kinds af aan al niet in. We worden volkomen onschuldig als baby geboren. Of we moeten in vorige levens vreselijke daden hebben gedaan en is dát onze erfzonde.
Het zou kunnen zijn dat Eva niet Adam verleidde, maar God zelf. En heette God nog niet God, maar Adam. God heeft al zoveel namen, dan kan deze er ook nog wel bij. Als duizenden jaren is getolereerd dat wij voortkomen uit Eva en God, hoe kan men dan 2.000 jaar geleden besluiten dat we met een erfzonde worden geboren?
Al eeuwen en eeuwen wordt er gesproken dat wij allen één zijn. Grote filosofen van ver voor onze jaartelling vertelden dit al. We hebben dezelfde oorsprong hebben, dezelfde essentie. Professor Sykes toont met zijn onderzoek aan dat dat genetisch is.

Maar zijn we ook onze eigen voorouder?
Wordt vervolgd!

Lieve groet,
Daisha

Gewijzigd op 20/07/2018

Reageren is niet mogelijk.