Ontdek of jouw naam bij je levensmissie past !

Wist je dat je roepnaam medebepalend is voor hoe je je voelt? Zelfs voor hoe je in het leven staat. Wanneer je van kinds af aan een niet bij jouw karakter en/of levensmissie passende naam hebt, kun je je ontzettend verloren voelen. Of een gevoel hebben van ik hoor er niet bij. Je naam kan zelfs onbewust als straf aanvoelen. Terwijl een bij jou gehele ‘Zijn’ passende naam je ‘vleugels’ doet geven, het leven als vredig en fijn ervaren!

je naam 1Wanneer je naam niet bij je past kan het zijn dat je telkens op zoek bent naar ‘Wie ben ik?’.
Je naam bestaat uit klanken, vandaar dat je reageert als iemand je naam noemt. Zelfs als jij niet degene bent die geroepen wordt, maar iemand anders met dezelfde naam reageer je. Past de naam bij je karakter en je Zielenmissie dan zal het horen en het uitspreken van je naam een veilig en prettig gevoel geven. Past de naam niet bij je, dan kan het als een zweepslag aanvoelen.

Zo kan het zijn dat daarom een kind niet reageert als je hem of haar roept of wat vraagt. Of dat het noemen van de naam van je kind pas na een paar keer tot haar of hem doordringt. Dat is geen onwil, de trillingen resoneren dan niet met het innerlijk van je kind.

Je naam is een energie uitwisseling!

Wij mensen, maar ook dieren en alles dat leeft, dus ook planten bomen, enz., reageren op geluid. Hier wordt heel mooi omschreven wat geluid is https://www.alpine.nl/wiki/wat-is-geluid/: ‘Geluid ontstaat door het trillen van de lucht. Als je bijvoorbeeld op een trommel slaat, zie je het trommelvel bewegen. Daardoor ontstaan er kleine veranderingen in de luchtdruk waardoor de lucht begint te trillen. Geluid plant zich voort via geluidsgolven, net zoals water zich voortplant via watergolven. En net als water kan geluid terugkaatsen via een muur of om een boom heen buigen.’

Geluid, resonantie is een energie uitwisseling! Een uitwisseling van energie tussen jou en iets of iemand anders, of tussen jou en jezelf. Resonantie veroorzaakt ook dat er nagalm optreedt. Ook als er niets meer wordt gezegd, dan blijft het resonerende systeem nog doortrillen.

je naam 3Een goed voorbeeld van resonantie is bijvoorbeeld schommelen. Als je de schommel een klein zetje geeft, dan gebeurt er niet veel. Maar als je telkens precies op het juiste moment een klein zetje geeft, kan je heel hoog komen. Doordat de schommel de energie van elke zet die je geeft behoudt én omdat je telkens op het juiste moment dat zetje geeft, heeft dit alles een cumulerende werking. Ofwel de energie van elke zet wordt bij elkaar opgeteld. De totale energie neemt op die manier gigantisch toe.

Een niet-passende roepnaam kan een zweepslag zijn…

Zo is het ook met woorden die je in gedachten hebt of je naam die telkens wordt genoemd. Elke zelfde gedachte, die met een bepaalde regelmaat wordt gedacht of geuit, wordt bij elkaar geteld en wordt steeds sterker en sterker. Ook als je het niet meer denkt. Alles dat meerdere keren wordt gedacht of gezegd neemt in energie zeer krachtig toe!
Past je roepnaam niet bij je, is het een straf of een zweepslag, dan kun je zelfs het idee hebben dat men niet van je houdt. Zelfs als je ouders je verder heel liefdevol behandelen. Je wordt immers telkens ‘geslagen’. Je kunt zelfs op een gegeven moment zoals dat heet jezelf kwijtraken!

Doordat het trillingen ofwel geluidsgolven zijn kunnen ook dove of slechthorende mensen de geluiden voelen.

Het gaat daarbij niet zozeer om de medeklinkers maar om de klinkers.
Bij mijn geboorte kreeg ik een roepnaam van mijn ouders welke ik niet prettig vond. Mede doordat ik al van kleins af aan te horen kreeg: Je bent naar je oma (van vaders kant) genoemd en je lijkt er ook nog op. De toon waarop dat werd gezegd klonk niet prijzend, maar juist beschuldigend. Zo kreeg ik een hekel aan mijn naam. Aangezien ik een onderzoeker ben, ging ik op zoek naar wat klanken met een levend wezen doen. En ontdekte dat een naam heel bepalend kon zijn voor hoe je je voelt. Niet alleen voor de mens, maar ook voor dieren.

Met klanken oefenen

Toen ik 21 jaar oud was kreeg ik mijn eerste hond, een bokser. Ik kon het teefje voor niet veel geld van een echtpaar kopen die totaal niet met haar overweg kon. Ze wilden haar naar een asiel brengen, want ze luisterde nergens naar. Doordat ze blij waren dat de hond niet naar het asiel hoefde, kreeg ik voor dat kleine bedrag alles mee, voerbakken, hondenmand, riem, etc.

Onderweg in de auto, we moesten zo’n veertig kilometer rijden, oefende ik met klanken. En keek naar de hond waarop ze ging reageren. Toen ik de klanken a en aa maakte, reageerde ze met een soort spingeluid en haar oren waren helemaal gespitst. Dus noemde ik haar Asta – met een lange aa op het eind. Vanaf het begin heb ik nimmer problemen met Asta gehad. Wanneer ze haar naam hoorde, kwam ze vrolijk aan huppelen, ze luisterde prima. Zo kreeg de pekinees, die een half jaar later kwam, de naam Dennis.

je naam 2Je begrijpt dat ik dit vanaf die tijd altijd met dieren heb gedaan. Met poezen die ik uit het asiel haalde, met de hondjes die we nu hebben, zelfs met de wilde poezen die hier zijn uitgezet door de Dierenbescherming. Door tijd te nemen om uit te zoeken welke naam bij het betreffende dier past, heeft elk dier zich bij me thuisgevoeld, geaccepteerd gevoeld. Hoe beschadigd ze soms ook uit het asiel kwamen.

Welke naam past bij jou?

Wanneer de studenten voor het eerst voor de opleiding komen, vraag ik nooit: Hoe heet je? Nee, ik vraag: Hoe wil je genoemd worden? Vaak heeft men daardoor daarna een andere naam aangenomen. Een naam die soms al jarenlang in hun achterhoofd klonk…

Welke naam past bij jou? Welke naam past bij jouw oorspronkelijke karakter, bij jouw Ziel, bij je levensmissie? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe kun je daar achter komen? Heel eenvoudig, door een moment te nemen waarop je rust hebt, ontspannen bent. En dan met de klanken van de klinkers gaan experimenteren. De a, aa, é, ee, i, ie, o, oo, u, uu, oe, au, ij, alle klanken laten resoneren in je hart, in je hele Zijn. Voel wat het doet met je, adem de klank in!

Elke klank, c.q. klinker, vertegenwoordigt een aantal eigenschappen. Karaktereigenschappen, kwaliteiten, gaven die jouw leven bepalen. Het kan van jou een grijs muisje tot een stevig in het leven staand iemand maken. Of van een egotripper tot een liefdevol mens. Wie wil je zijn of beter: wie ben je oorspronkelijk?

Elke klank is een heel verhaal

Weet dat elke klank een heel verhaal is, een lang hoofdstuk uit het boek van ons leven. Ik ga hieronder – heel kort – een paar eigenschappen van klanken noemen, maar het is veel uitgebreider. Dus daarom kun je het beste daar pas naar gaan kijken wanneer je voor jezelf hebt bepaald welke klank of klanken bij jou passen. Natuurlijk kun je ook kiezen op wat hieronder staat. Maar blijf het dan wel verifiëren met je hart, met je Ziel!

je naamIs je naam opgebouwd uit meerdere klinkers dan heb je van elke klinker in ieder geval een paar eigenschappen. Heb je de letter dubbel, dan is wat hieronder bij de klinkers staat ook dubbel zo sterk. Gecombineerde klinkers, zoals de au = a + u; de ou = o + u; de ui = u + i ; de ei = e + i ; de ij = i + j enz., behalve de y.
Wellicht herken je je misschien ook in een klinker die niet in je naam zit. Weet dan dat iedereen alles in zich heeft, alleen bij de een is het krachtiger aanwezig dan de ander.

Dit betekenen de klanken in het kort:
A = flexibiliteit, zorgen voor, dienstbaar zijn, diep in het leven duiken, harmonie brenger, mensen bij elkaar brengen, therapeutische c.q. adviserende taak, optimist.

E = spontaniteit, bouwer, alles willen beleven (zowel positief als negatief), extrovert, doorzettingsvermogen, evenwichtig worden, creativiteit, intense belevingen.

i = puntjes op de i zetter, ofwel to the point zijn, alertheid, detaillistisch, scherpzinnig, soms perfectionistisch, actief, eigenwijs, scheppend, strijdbaar, lichtbrenger, zelfstandig.

O = eindeloze stroom van eindigend en weer een nieuw begin, verwondering, overgave leren, kosmische interesses, werken aan gezondheid, praktische inslag, zowel in doen als denken.

U = punctueel, regels zijn regels, ontspannen, introvert, rechtvaardig, nuchter verstand, bereidwillig,

Y = bedachtzaam, rustig, volhouder, brugfunctie, zachtaardig,

Ik wens je een mooie ontdekkingstocht. Het grote avontuur beleven: welke roepnaam past bij mijn oorspronkelijkheid, mijn authentiek zijn!

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Mocht je er niet uitkomen, kijk bij consulten voor de mogelijkheden en de kosten van een consult!

 

Gewijzigd op 13/10/2018

Reageren is niet mogelijk.