Spirituele Communicatie

Heb je dat ook?

Heb je ooit het gevoel gehad dat je een belangrijke taak te vervullen hebt op onze planeet Aarde?
Beschouw jij jezelf als healer, of je nu wel of niet werkzaam bent als hulpverlener?
Word je voortdurend begeleid van gene zijde, maar vind je het moeilijk om die begeleiding te vertrouwen omdat je denkt dat je het jezelf allemaal inbeeldt?
Heb je ooit al eens iemand iets verteld zonder te weten waar die woorden vandaan kwamen, hoewel die woorden wel precies waren wat die persoon nodig had?
Heb je een innerlijk spiritueel weten dat je niet altijd onder woorden kunt brengen?

Als je op één of meerdere vragen ‘Ja’ hebt geantwoord dan is Spirituele Communicatie je niet vreemd. We hebben het allemaal in ons, het is slechts om op deze informatie te leren vertrouwen en onder woorden te brengen. Wat hebben we allemaal in ons?
Het helder zien, helder horen, helder voelen en helder weten, het kan nog sluimeren in je en het één kan sterker in je aanwezig zijn dan het andere. Maar je hebt beslist het helder zien, -horen, -voelen of -weten een of meerdere keren in je leven toegepast. Je zou deze blog niet zijn gaan lezen wanneer er niets van dat alles in je aanwezig is. Het heeft namelijk alles te maken met Spirituele Communicatie.

… en zij spraken met vurige tongen

Het Nederlandse woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse pentecostos, de vijftigste dag na Pasen. (In het Engels is Pinksteren Pentecost.) Een feest dat al vanaf het jaar 130 schijnt te worden gevierd.
In de Bijbel Handelingen 2 staat: ‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. 
Zij raakten allen vol van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hen ingaf.
Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken.’

De mensen die aanwezig waren bij dit gebeuren waren verward en verwonderd. Zij hoorden de apostelen in hun eigen taal spreken, en op dat moment waren er nogal wat verschillende landen met verschillende talen aanwezig. Ik vind het echter totaal niet vreemd, immers wanneer je vanuit je Ziel praat kan iedereen je ‘verstaan’ ofwel begrijpen. En dat ze vanuit hun Ziel spraken is wel duidelijk.

Geest = Ziel

‘Hij gaf de Geest’ zeggen we wanneer iemand sterft. Ofwel de Ziel verlaat het lichaam. In de zin ‘Zij raakten allen vol van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hen ingaf.‘  kun je vertalen als ‘‘Zij raakten allen vol van de Ziel en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Ziel hen ingaf.‘

Helder voelen, -weten, -zien en -horen is de taal van je Ziel. Vandaar dat je iemand iets spontaan kunt vertellen zonder te weten waar je woorden vandaan kwamen. Terwijl die woorden precies waren wat die persoon op dat moment nodig had. Ze kwamen uit je Ziel!
Zo is het ook met het gevoel dat je hebt dat je een belangrijke taak te vervullen hebt op onze planeet Aarde. Je Ziel is daarvoor gekomen en geeft dikwijls aan je de signalen om het in de praktijk te brengen. Je noemt het dan dat je het spontaan deed, het is echter een boodschap uit je Ziel. Ofwel je Ziel gaf je de impuls die je zonder erbij na te denken volgde. Daarom heb je de behoefte andere mensen te helpen, een healer te zijn, en dat betekent niet dat je ook als hulpverlener werkzaam moet zijn.

Soms komt je Ziel met signalen die niet in woorden te vatten zijn. En dan kan het zijn dat je het moeilijk vindt om daarop te vertrouwen. Je verstand kan zelfs zeggen dat je dat jezelf allemaal inbeeldt. Soms is je Ziel zo sterk aanwezig dat je een innerlijk spiritueel weten over iets hebt, zonder dat je het onder woorden kunt brengen.

De zin ‘en zij spraken met vurige tongen’ speelt vaak door mijn hoofd. In tongentaal spreken is een oud woord voor een boodschap van God doorgeven. Ook het Orakel van Delphi sprak in tongentaal. Het is niet de taal die de ander kan verstaan met zijn of haar verstand, maar die wel door de ander innerlijk wordt begrepen.

Klanken zeggen soms meer dan woorden

Voor mij betekent het: vanuit je Ziel spreken. Al vroeg kreeg ik daarmee te maken en wel op verschillende manieren. Ik ben van kinds af aan helderziend, zag dingen die anderen niet zagen. Wist dingen die ik niet kon weten, zoals gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden. In mijn boek ‘Stilte, geboren in stilte…’ heb ik daarover geschreven. Wanneer ik dat vertelde – ik was een open en spontaan kind – was men verward en verwonderd. Men begreep niet waar ik dat vandaan haalde, maar doordat het zo vaak voorkwam wist men dat het waar was.

Op mijn tiende gingen we voor het eerst met de caravan op vakantie naar Spanje. Hierop volgden nog vele jaren, ik kende de stad Barcelona beter dan Amsterdam. In Amsterdam kwam ik pas op mijn negentiende, terwijl ik al vele jaren in Barcelona was geweest. Eerst ging ik met mijn ouders naar Spanje, later met mijn eigen gezin.
Mijn moeder die alleen Nederlands sprak deed de boodschappen in Spanje. Toen waren er nog geen supermarkten en ging men naar de bakker, de slager, de groenteboer, de melkman, etc. In elke winkel gaf ze in het Nederlands aan wat ze wilde hebben. Door in haar eigen taal te blijven spreken kreeg ze precies wat ze wilde. Bij klanten, die in gebrekkig Spaans of Engels probeerden te praten, werd het zo verwarrend dat ze op een gegeven moment maar genoegen namen met wat de winkelier dacht te horen.
Ofwel door vanuit je hart, je Ziel te praten word je verstaan.

Kinderen doen het al vanzelf

Vanaf 1990 ging ik twintig jaar lang twee keer per jaar een maand naar Thailand. Thais vind ik een moeilijke taal met al die verschillende tonen. Ik heb er les in gehad, maar bracht er niets van terecht. Wanneer ik in het dorp Donkhaen met mijn ‘kinderen’ sprak, bleef ik dan ook in het Nederlands praten en zij in het Thais. Hele gesprekken hadden we dan, waarbij we elkaar prima verstonden. Hoe het kwam dat we elkaar verstonden? Wij spraken met vurige tongen!

Kinderen doen dat ook vaak met elkaar, zij spreken dan in een zelfbedachte taal. Ze praten dan een taal waarbij er geen echte woorden zijn, vaak slechts klanken. En wat hebben ze dan een lol samen, ze begrijpen precies wat ze bedoelen.
Ook jij hebt met je kind in vurige tongen gesproken, dat weet ik zeker. De baby die nog niet kan praten, slechts klanken kan laten horen. Je wist wat je kindje bedoelde en je kind wist wat jij bedoelde. Zo zal je ook beslist met je (huis)dieren spreken. Jij praat gewoon de taal die je gewend bent en het dier geeft antwoord in eigen taal. Misschien versta je niet precies wat het dier je vertelt, maar in je Ziel begrijp je het helemaal.

De tijd van bekrachtiging is aangebroken

De tijd van bekrachtiging is aangebroken om met vurige tongen te spreken, ofwel met de taal van je Ziel – Spirituele Communicatie – te spreken. Wat kun je daarvoor doen?
Om meer vertrouwen te krijgen in je eigen verbinding met je Spirit, je Ziel, kun je het volgende doen:

  • Heb vertrouwen dat we allemaal helderwetend, etc. zijn. Je kunt het intuïtie noemen, het is echter je Ziel die tot je spreekt. Wanneer we de rust in onszelf vinden is je intuïtie, is de spirituele communicatie het krachtigst. Hoe kun je de rust in jezelf vinden? Door het jammer te vinden dat je je tijd verspilt aan het onnodig piekeren of nadenken over dingen die nu niet aan de orde zijn. Vanuit dat gevoel ontstaat dan vanzelf de behoefte om je aandacht op het creëren van innerlijke rust te richten.
  • Wanneer er geen woorden komen, laat Stilte dan je antwoord zijn. Het verstand wil zich vaak overal mee bemoeien en zegt dan tegen je ‘datgene dat je voelt, dat moet je vertellen’. Terwijl je van binnen weet dat het niet goed is wanneer je dat zou doen. Stilte zegt vaak meer dan woorden!
  • Het antwoord uit je Ziel is als een vallende ster. Wanneer je even niet oplet hoor je het niet. Net zoals bij een vallende ster die je graag wilt zien, even één seconde de andere kant opkijken en je hebt het gemist. Dus wees alert, wees stil en luister naar wat je Ziel ‘fluistert’.
  • Je Ziel praat in de taal die voor de ander bestemd is. Heeft je Ziel een goed advies voor een ander, dan hoef jij die woorden niet te begrijpen. Vaak bemoeit je verstand zich er mee, want die wil alles begrijpen. Het zou jammer zijn wanneer je daar naar luistert, want dan zou een prachtige boodschap vanuit je Ziel (of is het de boodschap van God) niet geuit worden.
  • Neem je elke dag voor om in ieder geval vijf minuten naar je Ziel te luisteren. Te luisteren in alle rust en dat kun je overal doen, zelfs wanneer je op de wc zit. In die vijf minuten kun je vele boodschappen krijgen. Men noemt dat vaak inzichten of ideeën. Het is Spirituele Communicatie met jezelf!

Dit weekend is het Pinksteren!
Men zegt dat de ‘kerk’ werd gesticht toen de apostelen met vurige tongen spraken. De kerk is niet alleen een gebouw, het betekent ook ‘aan God gewijd’.
Laat je innerlijke God, je Ziel, spreken!

Fijne zonnige Pinksterdagen,
het kan jouw begin of een voortzetting zijn van een vruchtbare Spirituele Communicatie!

Lieve groet,
Daisha

Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

P.s.: Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.
Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 17/05/2018

Reageren is niet mogelijk.