Voorspelling 2010

 

Het jaar 2009 noemde ik in december 2008: Het Jaar van de Waarheid, dat is het ook geworden. Luchtkastelen stortten in, het volk stond op en hield protestmarsen. Zelfs in het onderwijs kwam men in opstand. Kopenhagen met de klimaattop. De Mexicaanse griepprik is kritisch gevolgd en er zijn vele vragen over gesteld. Men eiste goede voeding, dat resulteerde in minder e-nummers gebruiken, zoals bijvoorbeeld Cup-a-Soup. Er is in één jaar tijd al met al nog nooit zoveel tegenstand geboden tegen allerlei maatregelen, enz. als in 2009.

2010 wordt het Jaar van Bezinning, ofwel: Bezint eer ge begint!
Een heel oud spreekwoord dat tegelijkertijd aanduidt dat we weer teruggaan naar overdenken, aarzelen, lange termijn denken. In plaats van impulsaankopen overweegt men eerst of men het wel nodig heeft. In de voorgaande jaren vierde hebzucht hoogtij, in 2010 leert men – of men wil of niet – de hebzucht te bedwingen. Men moet wel!
Het wordt het jaar waar duurzaamheid en lange termijn denken weer belangrijk worden. Bedrijven, overheid, instanties en privé personen investeren of gaan dure projecten pas dan aan als de consequenties, met name de financiële, goed onderzocht zijn. Er wordt vooraf geshopt en vergeleken welke prijs-kwaliteit-verhouding het beste is.

De Mens:
We gaan in 2010 op zoek naar de zin van ons leven. Niet leven om carrière te maken of nog meer goederen aan te schaffen. Nee, we vragen ons af: hebben we het nodig? Zo ja, dan willen we kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zo nee, dan maar uitstellen of niet aangaan.

Was de persoonlijke ontwikkeling een beetje naar de achtergrond geschoven en de fysieke ontwikkeling op de voorgrond gekomen. In 2010 wordt dit omgekeerd en gaan we ons juist innerlijk ontwikkelen. De sportscholen gaan dit merken. Men gaat liever in de natuur een eigen sport beleven, dan in een gestroomlijnde sportschool of anderszins. Of de sportscholen moeten daarop inspelen en bijvoorbeeld een personal coach bieden of iets in de natuur.
Men ontwikkelt zich niet meer door een of andere goeroe of leermeester achter na te lopen. (Alhoewel er altijd mensen blijven die dat zullen doen.) Het merendeel gaat de eigen innerlijke leermeester ontwikkelen. Op zoek naar innerlijke rust en vrede met de huidige persoonlijke situatie. Hoe werkt dit in de praktijk? Men ‘duikt’ dieper in zichzelf, neemt daar ook de tijd voor. Leringen van leermeesters, goeroes en andere indrukwekkende mensen worden op een schaaltje gewogen. Men neemt niet zomaar alles klakkeloos aan wat er wordt gezegd. En haalt uit het grote aanbod van filmpjes, bijvoorbeeld op YouTube, lezingen, artikelen op sites, etc. een eigen zienswijze en spreekt dit ook uit.
De mens wordt in 2010 steeds mondiger. Doordat er innerlijke twijfel en onzekerheid heerst gaat men het soms zelfs overschreeuwen. Dit merkt men onder andere doordat er meer ingekomen brieven zullen komen bij media, overheidsinstanties, enz. Op artikelen die via internet worden gepubliceerd zal steeds meer gereageerd worden. Door de commentaren die daarop door anderen worden gegeven, vormt men de eigen mening.
De mens leert zich in 2010 te schikken naar de verminderde financiële situatie. En blijkt zeer creatief te kunnen omgaan met de weinige middelen.
Er zullen desondanks vele tegenstrijdigheden zijn: enerzijds zijn er de protestmarsen , is er oproer en zijn er stakingen, anderzijds zijn er oproepen tot vrede, bezinning en stilte. Men is bereid, als men het nut ervan inziet, in te leveren. Want dat staat voorop: men wil weten waarom en of het ook daadwerkelijk nodig is.

Economie:
– Aanhoudende crisis

Er gaan geluiden dat de crisis in 2010 voorbij zal zijn. Helaas, zie ik dat niet. Inderdaad krijgt de economie af en toe een opleving. Vooral in de maanden februari, juni en september. Maar er staan ook slechte tijden te wachten, met de grootste dip in het voorjaar van 2010. De maanden april, mei, augustus, oktober en december 2010 zijn slecht. In de andere maanden is het hard werken of worstelen om je hoofd boven water te houden.
In april/mei 2010 gaat men de resultaten of beter gezegd de vervelende gevolgen zien van de laatste jaren teveel geldlenen, teveel uitgeven, enz. En zullen schuldsaneringen, faillissementen veelvuldig voorkomen.

– Banken
Het slechtste besluit dat de banken in 2009 hebben genomen, was om de DSB-bank failliet te laten gaan.
Dit zal dan ook nog een staartje krijgen, wat men in de doofpot wilde stoppen komt in 2010 boven water. Er blijkt opzet in het spel te zijn en er vallen koppen bij hoge functionarissen.
De banken waar men altijd vol vertrouwen naar keek, hebben door de DSB-affaire het wantrouwen van de mens opgewekt. Men is argwanend geworden om te beleggen, te sparen of zelfs maar het geld op een gewone rekening te hebben staan. Je ziet dan ook dat mensen meerdere bankrekeningen openen om eventuele risico’s te spreiden. Cashgeld wordt langer in huis gehouden. Hierdoor hebben de banken hun eigen fundament onderuitgehaald. Terwijl leningen en kredieten hoog oplopen, gaan de tegoeden omlaag.
Cliënten van de bank willen andere transparante beleggingsvormen, men eist zekerheden. Er zullen andere vormen van sparen en/of beleggen worden ontwikkeld. Omdat duurzaamheid een hype wordt, gaat men het ook duurzaam noemen. Producten met deze benaming moet men zeer zorgvuldig onderzoeken, misleiding zal alom plaatsvinden.

– Kredieten
In de laatste maanden van 2009 hebben veel mensen teveel geld uitgegeven. Met Kerst 2009 is er 10 miljoen meer uitgegeven dan andere jaren. Helaas, werden deze inkopen vaak bekostigd met een lening of rood staan op de bank. Inderdaad helaas, want doordat in 2010 de vaste kosten hoger zijn en onverwachte kosten zich aandienen, kunnen de meeste mensen niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Er komen achterstanden bij de afbetaling van kredieten en men overschrijdt ruimschoots de drempel van rood staan. De verstandige bank lost dit op door een betalingsregeling te treffen. De bank met regels en principes zal het gaan opeisen. Een eventuele schuldsanering kan dan de redding zijn, maar in veel gevallen komt men daar niet voor in aanmerking. Zo zullen, vooral bij de ZZP’ers, mensen met een uitkering en in de vrije beroepen, faillissementen vallen. Zelfs grote kantoren ontkomen daar niet aan.
De kredietverlening komt in een gevaarlijke situatie terecht. Nog nooit zijn er zulke hoge consumptieve kredieten verstrekt als de laatste jaren. Kredieten waar geen waarde tegenover staat. Dit betekent dat als men het krediet gaat opeisen, omdat er betalingsachterstand is, de kredietverlener geen mogelijkheden heeft tot beslaglegging, anders dan loonbeslag.
De rechtbanken zullen op een gegeven moment in 2010 niet meer meegaan met dit loonbeslag. Doordat het netto-inkomen anders te laag wordt om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen. De kredietverstrekkers zullen dan ook rekening moeten houden met uitgestelde afbetalingen, welke zelfs meer dan een jaar stopgezet dienen te worden. Vele kredietverstrekkers zullen hierdoor in moeilijkheden komen.

– Ruilhandel en geldstroom
In tijden dat men weinig of geen geld heeft, is ruilhandel een goede oplossing. Tenminste voor de persoon, de economie zal er niet van opleven. In 2010 zal de ruilhandel volop bloeien. Dit door middel van een puntensysteem, een ander betaalmiddel, zoals bijvoorbeeld de Gelre of door wederdiensten. Hierdoor stokt de geldstroom. Weer één van de facetten waardoor de economie in herstel achterblijft. Een mens in het nauw wordt vindingrijk en vindt dan ook meerdere wegen om zonder geld voort te kunnen leven.

– Andere vormen van koop en verkoop
Het ouderwetse handjeklap zal weer terugkomen, zelfs in winkels. Heel vaak zal het in winkels en supermarkten voorkomen waar de Nederlanders om bekend staan: kijken, kijken, niet kopen. Of de verkoper moet een fikse korting geven. De consument gaat niet alleen de prijzen vergelijken, maar ook de kwaliteit die wordt geboden. Is de kwaliteit niet goed, dan gaat men verder.
Foodartikelen worden kritisch bekeken, nieuwe producten zal men moeten laten proeven voordat het wordt gekocht. Er wordt gelet op wat er in zit, zo zal er nog meer gekeken worden of er E-nummers in zitten.
Markten, braderieën, internetveilingen en –bedrijven zullen goede tijden kennen. Tenminste als ze goede kwaliteit leveren.
Een persoonlijke bediening in de (grote) supermarkten bij de versproducten zal meer omzet bieden dan bijvoorbeeld voorverpakte artikelen.

– Openingstijden
Er zullen in 2010 soepele openingstijden mogelijk worden gemaakt en ingevoerd. Zowel voor supermarkten en andere verkoopkanalen, als banken, juridische sector, dienstverlening en overheid. Men wordt zich bewust dat het merendeel van de mensen pas ’s avonds of in het weekend tijd heeft om te winkelen en/of zaken te regelen.

– Tweedehands goederen

In 2010 is er een run op tweedehands goederen, zowel duurzame artikelen als kleding en zelfs voeding. In de eerste paar maanden van 2010 heeft men de neiging om de prijzen hiervoor op te drijven, maar al gauw blijkt dat – doordat de mens wikt en weegt in 2010 – dit heel onverstandig is.

– Werknemers/werkgevers

Zowel werknemers als werkgevers krijgen het zwaar. De werkgever wordt geconfronteerd met steeds meer lasten. En een andere strategie van bedrijfsvoering, waardoor meer kosten gemaakt moeten worden voor adviseurs, onderzoek en investeringen.
De werknemers worden geconfronteerd met of ontslag of geen verhoging van inkomen of zelfs teruggang in salaris. Doordat bedrijven een andere opstelling naar afnemers c.q. consumenten aannemen (de klant is weer koning!), zullen functies vervallen of inhoudelijk wijzigen. In 2010 wordt zowel van de werknemer als de werkgever een flexibele houding verlangd.

Media:
– Tv en radio

In de laatste helft van 2009 zijn er al ontslagen gevallen bij radio en tv, dit zet door in 2010. Salarissen worden verlaagd, nog slechts korte termijn contracten aangeboden, één misstap en men ligt er uit. De weelderige tijden voor BN’ers zijn voorbij en zullen ook tot zeker 2014 niet meer terugkomen.
In 2009 voorspelde ik reeds dat men oude programma’s nieuw leven in zou blazen, desnoods in een modern jasje, in 2010 zal men daar mee doorgaan. Oude films, musicals, series en programma’s worden weer uitgezonden, documentaires zullen veelvuldig op de buis te zien zijn. Glitter en glamour is uit en blijft uit!
Terug naar de eenvoud en niet alleen vanwege de financiële middelen, ook omdat daar juist belangstelling voor is. De kijker of luisteraar wil zichzelf en hoe ze leven kunnen herkennen in de programma’s.
Oude tijden herleven, zowel op tv als radio. Het hoeft niet meer zo snel te gaan. Programma’s met korte snelle shots roepen irritatie op en worden gemeden, zelfs op een gegeven moment door de jeugd.
De mediamakers zullen hun strategie moeten wijzigen, de huidige denkpatronen zijn verouderd. Daarmee doorgaan kost kijkers en/of luisteraars. Een hele omschakeling, waar de één zich snel in zal kunnen vinden en de ander het moeilijk in krijgt. Er zullen dan ook schrille tegenstellingen zijn in hoe de programma’s bekeken of beluisterd worden. Zelfs bij een en dezelfde omroep.
De mediamakers die de programma’s iets langer de kans geven dan nu gebruikelijk is, zullen op den duur meer succes hebben. Dit omdat ook een aantal mensen nog bezig zijn met de omschakeling naar de nieuwe tijd en moeten wennen aan de verandering van het aangebodene.

– Kranten en tijdschriften

De kranten en tijdschriften krijgen het zwaar in 2010. Men gaat een fusie aan, stopt omdat het niet meer rendabel is of gaat failliet. Er zal een grote uitdunning plaatsvinden bij kranten en tijdschriften. Om verschillende redenen: er worden minder advertenties geplaatst, een groot aantal mensen zegt het abonnement op en de verkrijging van informatie via internet zal explosief stijgen.
Het gevolg is dat drukkerijen en aanverwante bedrijven worden meegetrokken in de onrendabele situatie, waardoor ook deze bedrijven in financiële nood komen of failliet gaan.
In 2010 zullen enkele nieuwe tijdschriften en kranten worden gelanceerd. Men denkt de plaats in te kunnen nemen van degene die gegaan zijn. Echter alleen met veel kapitaal en doorzettingsvermogen zullen deze levensvatbaar kunnen worden.

– Internet
In 2010 is het voor de meeste mensen nog wennen aan internet radio en tv. Toch zal het, door de technische mogelijkheden, steeds meer groeien. De groei is echter niet zo vlug als men verwacht. De tv als computer wint wel terrein, maar heel langzaam. Daarbij wil men, in een huishouden met meerdere personen, een eigen internetgebruik blijven behouden. In 2010 zullen hoofdzakelijk de eenpersoonshuishoudens de combinatie van tv, radio en internet aanschaffen.
Het aanbod van tv en radio kanalen via internet zullen explosief stijgen, waardoor de spoeling dun wordt. Het is dan ook een komen en gaan van de diverse zenders. Mede doordat de kijker en/of luisteraar nog van mening zijn dat het aangebodene via internet gratis moet zijn. In 2010 zal men daar schoorvoetend aan gaan wennen. Raadzaam is actueel en vernieuwend te zijn en blijven bij de steeds wisselende behoeften van de mensen in 2010.
Ook kranten en tijdschriften zullen steeds meer gebruik maken van internet. Het vervelende is ook hier dat de gebruiker denkt dat dit gratis dient te zijn. Uit plaatsing van advertenties zal men niet voldoende geldmiddelen halen om alles te kunnen blijven bekostigen. Er zal op den duur in 2010 een contributie worden gevraagd voor de aangeboden diensten, echter lager dan de kosten van een normaal abonnement. De mensen zullen komend jaar er langzaam aan wennen dat niet alleen producten via internet geld kosten, maar ook actualiteiten, enz.

– Social media
Social media, zoals Twitter, Hyves, LinkedIn, Facebook, SMS en social media platforms, zal steeds minder door privé personen worden gebruikt en steeds meer door bedrijven. Privé personen zijn wel aangemeld, maar maken er minder gebruik van.
Het systeem van bijvoorbeeld MI Connect van Media Injection zal de markt in 2010 veroveren. Dit netwerk verbindt in ene keer alle digitale en sociale netwerken. Waardoor aanbiedingen, communicatie met klanten, prospects en promoties in één keer worden verzonden naar de belanghebbenden. Bedrijven, organisaties, overheid, kunnen op deze wijze hun campagnes met één klik in verschillende mediakanalen uitzetten. Deze nieuwe manier van reclame uiting is goedkoop, snel en effectief. Hierdoor zullen de consumenten en relaties eerder op de hoogte zijn en wordt communicatie directer en eenvoudiger.

Huizenmarkt
De huizenmarkt krijgt in 2010 nog een keer een enorme dip te verwerken. Panden blijven lang leeg staan, doordat er veel aanbod is en weinig vraag. Men wacht liever totdat men weer weet waar het financieel naar toe gaat. Knapt liever het eigen huis op of doet een zodanige (kleine) verbouwing, zodat men weer tevreden is. Bovendien stellen de banken steeds hogere eisen voor het verstrekken van een hypotheek.
De starter is angstig om een hypotheek aan te gaan, wacht en gaat liever huren. Mocht je je huis leeg te koop hebben staan, dan is het raadzaam om je pand voor bijvoorbeeld één of twee jaar te verhuren.
De huizenmarkt en de verkoop of huur/verhuur van bedrijfspanden zullen in 2010 geen herstel laten zien. Een enkele keer een opleving, waarna de dip al weer snel volgt.
Of men moet een bepaalde strategie bij de verkoop volgen. Deze strategie is voor ieder pand weer verschillend. De makelaar kan niet meer volstaan met de geleerde regels en zal zijn/haar intuïtie dienen in te schakelen. Of bij mij te rade gaan. Al meer dan dertig jaar adviseer ik bij de aankoop en verkoop van panden, elke keer zeer succesvol.

Politiek
De regering ligt zwaar onder vuur in 2010 en wordt vaak ter verantwoording geroepen. De mensen stellen steeds indringender vragen. Men eist transparantie, duidelijkheid en laat zich niet meer met een dooddoener wegsturen.
Het blijkt dat de voorgenomen maatregelen om de economie te verbeteren geen resultaat hebben. Actiegroepen eisen heroverweging van diverse plannen en projecten. Een paar keer ziet het er naar uit dat het kabinet gaat vallen. Echter doordat de regering water bij de wijn doet en een andere opstelling aanneemt, zal dit niet het geval zijn. Maar elke keer is het op het randje.
Doordat de mensen in 2010 mondiger zijn en helderheid eisen wijzigen de voorgenomen maatregelen nog voordat ze ingaan. Maatregelen uit vorige jaren worden aangepast, zoals bijvoorbeeld het rookverbod in openbare gelegenheden.
De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zal verrassend zijn, qua opkomst en qua verdeling van de partijen. Het zegt echter niets over hoe de verdeling van de regeringspartijen in november 2011 zal worden. De kiezer zal voor die tijd nog vaak van mening veranderen.
Er zullen nieuwe leiders opstaan, leiders die voorheen nog onbekend waren.
In de top van CDA, PvdA en VVD vinden wisselingen plaats. D66 wint steeds meer stemmen. TON verliest het laatste stukje geloofwaardigheid en kan dit niet meer herstellen.

Energie
Nieuwe vormen van energie worden geïntroduceerd. Doordat de aardolie prijs stijgt gaat men over op andere energievoorzieningen. Zo zal men thuis, door middel van zonne- en/of windenergie. over een eigen redelijk betaalbare energiecentrale kunnen beschikken. Er komen steeds meer en beter ontwikkelde elektrische vervoermiddelen. Ook qua verlichting is men nog lang niet uitgedacht en komen er spectaculaire uitvindingen.

Azië
Azië, en vooral China, zal steeds meer de markt van Europa gaan veroveren. Men ziet nu al een verschuiving naar de bedrijven in China, dit zal in 2010 nog meer toenemen. China zal in Europa investeringen doen, leningen verstrekken, zodat ze steeds meer voet aan de grond krijgen in Europa. Of we daar zo blij mee moeten zijn, is de vraag. China zal meer macht krijgen dan welk Aziatisch land dan ook.
Japan krijgt een economische dip en herstelt zich langzaam.
De Thaise koning sterft en het land is een tijd volkomen stuurloos. Louche praktijken en opstand zijn het gevolg.
India wordt krachtiger, doch langzamer dan gewenst.
Birma ofwel Myanmar stelt zich steeds meer open, zeker voor handelsbetrekkingen en toeristen. Er komen meer grensovergangen om het handelsverkeer te vergemakkelijken.
Vietnam blijft achter qua economische vooruitgang, maar doen een sprong vooruit op technisch en medisch gebied.

Algemeen
We krijgen met een andere opstelling van de mens te maken. Was men voorheen min of meer passief en liet men zich dingen ontnemen c.q. over zich heengaan. In 2010 is dit, zeker in de tweede helft, nauwelijks nog mogelijk. Men is kritisch, wikt en weegt, onderzoekt en is opstandig. Bij beperkende maatregelen moet men het belang er van inzien, anders gaat men er niet in mee. Het kritische uit zich in alle aspecten van de samenleving. Naar bestuurders, politie, krijgsmacht, onderwijs, zorginstellingen, overheid, bedrijven en (vak)organisaties. Geen enkel gebied ontkomt er aan.

Relaties: De mensen zijn meer op elkaar aangewezen dan ooit. Nabuurschap is en wordt heel belangrijk, ook mantelzorg zal steeds meer als gewoon worden ervaren. Sociale controle is in en neemt de taken over van diverse instanties. Controle door overheid of instanties wordt niet op prijs gesteld.
Heb je een slechte relatie met iemand of je partner? Je gaat inzien dat compromissen sluiten de meest aangewezen weg is. We hebben elkaar in 2010 hard nodig om ons in de gewijzigde omstandigheden te kunnen handhaven.

Nerds zijn in! De macho-man is uit! De ‘vrouwelijke’ man is in! De ongenaakbare en ongevoelige man is uit! Dit houdt tegelijkertijd in dat pesterijen op school worden teruggedrongen. Aan het eind van 2010 zal er op straat minder agressie zijn, dit als gevolg van de veranderende houding van de man c.q. jongeman.
De vrouwen voelen zich weer vrouw en kijken naar wat ze werkelijk willen in hun leven. Aan de top zullen steeds meer vrouwen plaatsnemen. Niet omdat het wordt afgedwongen, maar omdat de vrouw zich daarvoor verantwoordelijk voelt.

Schaduwkanten

Door de onzekere situatie zullen mensen onder druk komen te staan. Hierdoor zullen veel mensen in een psychische crisis komen. Er zijn meer zelfmoorden of worden er pogingen daartoe ondernomen. Agressie zal in eerste instantie toenemen, pas in de tweede helft van 2010 ziet men dit weer afnemen.
Het is eigenlijk de weerstand voor de overgave aan alle veranderingen.

Niet alleen in Nederland, maar overal lijkt het land in twee partijen te zijn gesplitst: de doemdenkers, de opstandelingen, de angstaanjagers met wilde verhalen over rampen, machthebbers en de Nieuwe Wereld Orde, enz. En de optimisten, de vredesactivisten, die het soms weer te rooskleurig zien. Deze komen fel tegenover elkaar te staan. Totdat men, maar dan zijn we toch al in het najaar van 2010 gekomen, ontdekt dat men in essentie hetzelfde voor ogen heeft.

2010 van kwartaal tot kwartaal
Eerste kwartaal: De tering naar de nering zetten valt voor velen niet mee, zowel privé personen als bedrijven. Men denkt nog steeds dat het uitgaven patroon van voorheen gehandhaafd kan blijven. Hierdoor werken velen zich steeds meer in de schulden. Men durft er niet mee naar buiten te komen, zodat er ook geen oplossing kan komen. Het is zelfs zo dat men net doet of er niets aan de hand is. De economie gaat wat beter en men krijgt weer hoop. Door fusies en samenwerkingsverbanden aan te gaan, lijkt er ook een oplossing te zijn gekomen voor de onhoudbare situatie.
Men maakt plannen voor de vakantie en boekt een reis, helaas vaak ver boven de begroting zodat deze weer geannuleerd dient te worden.
Het familiegebeuren is belangrijk en krijgt steeds meer aandacht. Alles is volop in beweging, alhoewel er ook veel twijfel en argwaan is of het allemaal wel zo goed gaat.
De concurrentie is groter dan ooit. De samenwerkingsverbanden blijken nog niet te functioneren. Toezeggingen door de regering worden uitgesteld. Men is ontevreden en gaat ‘ten strijde’. De één doet dat door protestmarsen, de ander door thuis te blijven en zich ziek te melden.

Tweede kwartaal:
De felheid wordt groter nu blijkt dat de voorspelde economische opleving slechts tot een dip heeft geleid. De regering staat onder grote druk en er kan dan ook maar nauwelijks ontsnapt worden aan nieuwe verkiezingen.
Banken worden nog kritischer in hun beleid. Faillissementen worden aangevraagd als blijkt dat het krediet niet afbetaald kan worden of als de jaarrekening van 2009 van de diverse bedrijven bekend wordt gemaakt.
Het lijkt er op dat het niet slechter kan, maar helaas… Het is voorjaar, de zon schijnt, de mens is dan altijd optimistischer. Alleen is er niets om optimistisch te zijn. Het tweede kwartaal zal gekenschetst worden als de bewustwording dat de economie voorlopig niet herstelt. Tenminste geen duurzaam herstel. Men focust zich uiteindelijk nog maar op één doel: hoe overleven we dit?
Hierdoor worden er mogelijkheden ontworpen om het herstel te bespoedigen. Dure (overheids)projecten worden uitgesteld of herzien. Men gaat zuiniger leven, de ruilhandel is volop in zwang. Het is alert zijn bij het aangebodene, er zou wel eens een addertje onder het gras kunnen zitten.
Aan het einde van dit kwartaal zullen de mensen die de afgelopen maanden nieuwe wegen zijn gaan bewandelen of maatregelen hebben genomen voor financieel herstel, weer kunnen ademhalen. Zo stil als het in de afgelopen maanden was, nu is alles weer volop in beweging. De mensen zijn optimistisch, de regering wordt soepeler in bepaalde maatregelen. Het is juni en de zon schijnt weer, men houdt allerlei vredesacties, – concerten of – bijeenkomsten.

Derde kwartaal: In het begin van dit kwartaal lijkt het er op dat de economie weer aantrekt. Er bieden zich nieuwe perspectieven aan. Men ziet steeds meer het belang van samenwerking in en heeft goede moed voor de komende maanden. Dan komt er plotsklaps een omslag. In augustus 2010 komt er weer een dip door tegenvallende geldstromen en inkomsten.
Hierna worden er nog meer maatregelen getroffen. Maatregelen zoals: banken worden nog scherper gecontroleerd op kredietverstrekking en salarissen, de zorg gaat ‘onder het mes’, ontslagvergunningen worden veelvuldig ingewilligd, bezuinigingen aangekondigd en de regering stelt kostbare projecten uit. Op alle fronten wordt de broekriem aangetrokken, waardoor er weer zicht is op herstel.

Vierde kwartaal: Men is terug bij af; de situatie is zoals deze was in januari 2010. Doch de mentaliteit van de mensen is veranderd. In dit laatste kwartaal is men bereid in te leveren, opofferingen te doen, de tering naar de nering te zetten. Steeds meer is men zich bewust dat het ‘wij’ in de plaats moet komen van het ‘ik’. Men heeft er genoeg van om telkens tegenslagen te moeten ondergaan. Er worden duurzame oplossingen bedacht en in versneld tempo ingevoerd. Eind 2010 ziet men daarvan de resultaten en men ziet vol vertrouwen 2011 tegemoet. Het einde van 2010 lijkt als het einde in een sprookje: toch nog min of meer een happy end!

Conclusie: Veel mensen verwachten dat er in 2012 grote veranderingen komen. Zolang hoeven we gelukkig niet te wachten. 2012 zal de voltooiing ofwel het fijntunen zijn van de vele veranderingen die in 2010 en 2011 hebben plaatsgevonden.
De snelle veranderingen ontstaan doordat de financiële middelen sterk verminderd zijn en doordat men weer beseft dat we samen sterker en krachtiger zijn. Onderlinge contacten worden hersteld als ze waren verbroken of verstevigt als ze al bestaan. Samenwerking, samen doen, vrijwilligerswerk is belangrijker dan ooit tevoren en wordt dan ook – zeker eind 2010 – algemeen goed. Men is verdraagzamer, hoewel dat in de eerste helft van 2010, zelfs tot in het najaar, juist tegengesteld lijkt.
De veranderingen van 2010 zullen in eerste instantie dan ook veel protesten opleveren. Uiteindelijk ziet men het belang van deze veranderingen in en gaat men er creatief mee om. Het is raadzaam om in 2010 een flexibele levenshouding te hebben, zodat de vervelende aspecten minder invloed hebben op je welzijn.
Het mooie van 2010 is: de economie daalt, de menselijke maat stijgt. Men ziet in dat dat het meest belangrijke in het leven is, maar dan moeten we nog even tot medio 2011 wachten.

Daisha Bol: Vanaf 1965 adviseer ik bedrijven en particulieren. Ik stem me af op de situatie, de tijd waarin het plaatsvindt, de identiteit en mogelijkheden. Mijn vakkennis op vele gebieden, o.a. fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal, wordt eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Zodoende is het advies iedere keer uniek en uitsluitend bestemd voor die persoon of voor dat bedrijf c.q. organisatie.
Zo zijn veel mensen en bedrijven ‘gered’ uit penibele situaties. Bedrijven én particulieren van klein naar groot gegroeid. Onzekerheden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip op de eigen situatie komt. Kortom eenieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is.
Ik bied geen garanties. Dat kan ook niet vanwege het simpele feit dat ik niet degene ben die het uiteindelijk gaat doen, maar juist degene die mij om advies vraagt.

Voor 2010 wens ik je: veel wijsheid, een goede gezondheid, Liefde en geluk!
Lieve groet,
Daisha

Gewijzigd op 03/01/2012

Reageren is niet mogelijk.