Voorspelling 2012

 

De voorspelling 2013 is beschikbaar! klik hier voor de belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2013
Veel geschreeuw, weinig wol.
De tering wordt naar de nering gezet.

 

Highlights 2012 en komende jaren

 • Ontdekking van een nieuwe gasbel in midden Nederland.
 • Terwijl het in de hele wereld economisch slecht gaat, is het in Nederland in vergelijking met andere landen nog redelijk goed.
 • China krijgt steeds meer invloed in Nederland.
 • Er zullen nieuwe verkiezingen zijn in 2012.
 • Eind 2012, begin 2013 beginnen de traditionele kerken weer vol te lopen. Dit door vernieuwingen en oecumenische diensten.
 • Het bestaan van Ufo’s wordt in 2012 bewezen en feitelijk geaccepteerd.
 • In 2013 en in 2014 wordt het concrete bewijs geleverd dat er leven is op een andere planeet.
 • Reclame voor snoep met suiker en additieven wordt in 2015 verboden.
 • Eind 2015 en in 2016 veel emigratie en immigratie, een opmerkelijke wereldwijde volksverhuizing.
Datgene dat in 2011 in gang is gezet, versterkt zich in 2012. Mijn voorspelling van 2011 zet zich voor een groot gedeelte in 2012 voort. Op dit moment, december 2011, wordt steeds meer gewezen op eigen verantwoordelijkheid, zoals ik vorig jaar voorspelde. Zowel op het werk als voor ouders naar hun kinderen toe. Dat er vele onfrisse zaken in 2011 naar boven kwamen, hebben we allemaal kunnen vernemen.
Ook voorspelde ik de extreme tegenstellingen en dat dit zich in 2012 doorzet. Zie tekst van 2011: ‘Mensen die totale vernieuwingen willen, waardoor vele zaken onder vuur komen te liggen. Voornamelijk het koningshuis, de kerk, de Zorg en de rechterlijke macht. Aan de andere kant komen groeperingen hevig in verzet tegen deze roep naar vernieuwing. Het is een strijd tussen de vernieuwers en de behouders, zelfs in het innerlijk van de mens.

Er zal in 2011 geen ‘winnaar’ uit de strijd komen, want ook in 2012 zet zich dit voort. Pas in 2013 kan men tot compromissen komen. De media heeft hier in een belangrijk aandeel. Sensationeel wordt alles nog eens extra aangedikt en tegen elkaar opgezet. Is men de ene dag nog voor vernieuwing, de volgende dag kan het tegenovergestelde worden beweerd. Hierdoor verliest de media de geloofwaardigheid bij de lezers, de kijkers en de luisteraars.’

2012 is op vele fronten de voortzetting van 2011. Zijn er dan geen nieuwe ontwikkelingen? Jawel, maar tegelijkertijd is het ook de verdere ontwikkeling van wat in voorgaande jaren in gang is gezet.

Economie

Crisis is geen crisis meer
Een spreekwoord luidt: ‘Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. ‘ De mens is krachtig en creatief. Doordat de bomen niet meer naar de hemel groeien, ofwel alles niet meer vanzelfsprekend is, gaat de mens deze kenmerkende eigenschappen en kwaliteiten weer gebruiken. Men prikt steeds meer door uiterlijke schijn heen en ontwikkelt een innerlijke bewustwording die menigeen naar een hoger geestelijk level brengt.
Trendwatchers en mensen die zich bezig houden met wat er gaat gebeuren in de toekomst laten sombere geluiden horen voor 2012. Bijvoorbeeld dat in 2012 de euro niet langer zal bestaan. Dat de economie een nog grotere terugval krijgt, dat de huizenmarkt nog verder instort. De komende jaren worden zelfs vergeleken met de jaren dertig.
Zijn anderen momenteel pessimistisch, ik zie voor 2012 geen achteruitgang doch juist een kleine vooruitgang. Door de maatregelen die genomen zijn en nog genomen zullen worden, bezuinigingen en een kleine belastingverhoging, gloort er aan de horizon weer hoop.

Het lijkt wellicht dat ik nu een sprookje vertel, eind volgend jaar kun je dit verifiëren:
De economie stabiliseert langzaam. Zoals ik vorig jaar voorspelde: ‘Het zal echter de komende vijf jaar mondjesmaat verbeteren.’ Tot en met 2016 kunnen we geen bijzondere groei verwachten. Stabilisatie en een kleine vooruitgang, dus zeker geen achteruitgang, is wat we in 2012 zullen ervaren. De beurzen beleven in het begin van 2012 hectische tijden. In het derde kwartaal wordt het rustiger en blijven de grote koersverschillen uit.

Soberheid, terug naar eenvoud, wordt een hype.
Doordat veel mensen worden geconfronteerd met een lager besteedbaar inkomen wordt eenvoud min of meer noodgedwongen standaard. Is luxe dan taboe geworden? Nee, de luxe bestaat er uit dat men liever iets degelijks koopt dan bling bling. Merken die een langdurige garantie geven, zullen ondanks dat men minder geld te besteden heeft, meer verkopen. Duurzaamheid is niet meer voor enkelingen, maar wordt steeds meer trend.

Woningmarkt en woningbouw
De woningmarkt zal hetzelfde zijn als in 2011: de verkoop van huizen blijft stagneren, huizen staan lang te koop en de prijzen zullen nog iets omlaag gaan. Niet veel, maar toch… In plaats van leeg te laten staan, worden de huizen verhuurd. Nieuwe woningbouw wordt tot het minimale teruggebracht. Hierdoor zullen er in de bouw wederom ontslagen vallen.
De mensen stellen het onderhoud aan hun woning uit of doen het zelf. De bouwmarkten varen daar wel bij.

Vrije woningbouw wordt steeds meer toegestaan. Geen eenheidsbouw, maar verschillende stijlen in één wijk. Bij nieuwe woningbouw neemt de natuur en het natuurlijke een steeds grotere plaats in.
De belangstelling voor Ecodorpen (Werelddorpen) groeit. Earthship en Transition Towns zijn begrippen die iedereen in 2012 op zijn minst van heeft gehoord of bij betrokken is.

De EU blijft de komende jaren bestaan
Het blijft rommelen in de Europese Unie. Steeds is er sprake van dat enkele landen, waaronder Nederland, zich uit de EU willen terugtrekken. Toch wordt deze stap in 2012 niet genomen. Wel wordt er een andere financiële opzet gemaakt. Het belang van een verenigd Europa blijft groot, vandaar dat men er alles aan doet om de EU in stand te houden. Er wordt bezuinigd op salarissen en kosten, kredieten worden heroverwogen en deze worden mondjesmaat verstrekt.

Banken komen en verdwijnen
In 2011 gebeurde wat ik voorspelde: oude banken verdwijnen of gaan op in nieuwe samenwerkingen. In 2012 zal zich dit voortzetten. Nieuwe banken kondigden zich al aan. Ook in 2012 zal dit zich verder ontwikkelen. Deels vanuit de verzekeringswereld, maar ook vanuit de Chinese en de Arabische wereld. Er zal een concurrentiestrijd zijn om de spaarders aan zich te binden.
De banken blijven onder streng toezicht staan. De eisen wat betreft salarissen voor hoge functies en het uitkeren van bonussen zullen in 2012 verder worden aangescherpt en kritisch gevolgd.

Renteaftrek en sparen, wisselende rente
De renteaftrek voor hypotheken ligt vele malen onder vuur, doch deze blijft aftrekbaar. Behoudens een aanpassing voor de hogere inkomens, welke een maximum qua aftrek krijgen.
Werd de rente van kredieten in 2011 bewust laag gehouden en ging de spaarrente juist omhoog, in 2012 wordt het als volgt: De rente van hypotheken en leningen ondergaan een lichte stijging in het eerste halfjaar van 2012 om vervolgens later in het jaar weer te dalen. De spaarrente zal stijgen en daarna stabiel blijven.

Energie, nieuwe gasbel in midden Nederland
De prijs van aardolie stijgt verder. Elektrische voertuigen winnen meer terrein in 2012. Ook worden alternatieve energievormen steeds meer gemeengoed. Er worden concrete stappen ondernomen om de kolenmijnen te heropenen.
Er wordt een nieuwe gasbel ontdekt in midden Nederland. De grote windmolen parken krijgen in 2012 hierdoor geen ondersteuning om deze te kunnen verwezenlijken.
Het verzet tegen de kerncentrale in Borssele wordt even heel hevig, maar dit leidt niet tot sluiting.

Winkels en webshops, grote concurrentieslag
Er komt een groot gevecht om de klant. Er zal in 2012 een prijzenslag plaatsvinden zoals we nog nooit hebben gekend. Zowel bij de groot winkelbedrijven als bij de webshops. Niet verstandig, want het lijkt ten goede te komen aan de klant, maar op een gegeven moment zullen er daardoor meer ontslagen vallen. Dus uiteindelijk schiet niemand wat op met deze moordende concurrentieslag.
Door de vele webshops die er ontstaan, ook vanuit de groot winkelbedrijven, wordt de spoeling erg dun. Het enige voordeel voor de klant is dat er steeds meer service wordt verleend. De klant is weer Koning.

Faillissementen en ontslagen
In het eerste halfjaar van 2012 zal de stroom van faillissementen, die in 2011 op gang is gebracht, nog doorgaan. Om vervolgens in het tweede halfjaar tot staan te komen. Door de vele ontslagen komen er steeds meer ZZP’ers bij.

Gezondheid
Wat in 2011 in gang is gezet, zal de komende jaren gemeengoed worden. Namelijk dat gezonde voeding en leefwijze steeds meer terrein winnen. Roken, alcohol, voeding met additieven gaat men als verwerpelijk beschouwen. Doordat de mens gevoeliger is, is het contact met het eigen lichaam versterkt en ervaart men de nadelige gevolgen van ongezond leven eerder en sterker.

Puur natuur wordt steeds meer algemeen goed
Op elk gebied wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met puur natuur. Dit is in de kledingindustrie, schoonheidsmiddelen, schoonmaakmiddelen, grondstoffen bij woningverbetering of onderhoud. Kortom bij alle gebruiksmiddelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat het van pure stoffen wordt gemaakt.

Alles zelf maken en zelf doen.
In 2011 voorspelde ik dat men weer zou gaan breien en zelf dingen maken. Je zag in de herfst van 2011 dat zelf gebreide truien en andere kleding zelfs dé mode werden. Gebreide kerstboomballen werden een hype. Maakte je het niet zelf, dan kocht je het alsof het zelf gemaakt was in de winkel. In 2012 wordt dit nog verder uitgebreid naar: speelgoed, het zelf maken van woning accessoires en andere praktische dingen waar geen elektronica in zit. Ook hier zet de trend naar kwaliteit zich voort.

Voeding, alcohol en biologisch
Fabrikanten ontkomen er niet aan om verder te gaan met het ontwikkelen van nieuwe onbewerkte, gezonde producten. Ze gebruiken steeds minder suiker of kunstmatige stoffen in hun producten. In reclames worden producten aangeprezen waar dit niet meer in zit. Of dat ook werkelijk zo is, wordt van diverse kanten kritisch gevolgd.
De oerdis, gezonde en biologische voeding worden heel gewoon. Terug naar vroeger, zelf bakken en koken.
Klachten over de gevolgen van aspartaam en andere schadelijke additieven krijgen gehoor, maar het zal nog tot 2014/15 duren voordat het gebruik hiervan wordt verboden.
Er komen campagnes om het drinken van alcohol tegen te gaan. Naar alcoholvrij bier of wijn zal, ook in bars en restaurants, steeds meer vraag zijn.

Volkstuintjes
Of het nu komt doordat men minder geld heeft of meer tijd vanwege de vele ontslagen, volkstuintjes worden helemaal in. De vraag om zelf groenten, bloemen en fruit te verbouwen is groot in 2012. Zo groot dat er een wachtlijst ontstaat. Boeren ontdekken deze markt en maken zo een gedeelte van hun land op een andere wijze rendabel.

Zorgcentra
Preventieve gezondheidszorg wint steeds meer terrein. Deels wordt door de mensen zelf betaald en door de verzekeringsmaatschappijen.
Ziekenhuizen zullen fuseren, waardoor een aantal ziekenhuizen zullen verdwijnen. Kleine huisartsenpraktijken gaan zich samenvoegen tot een grote praktijk. Huisartsenposten veranderen steeds meer in Zorgcentra, waarin de diverse disciplines – zoals fysiotherapie, diëtiste, acupunctuur, wijkzorg, e.d. – ondergebracht zijn.

Verkiezingen in 2012
De tegenstellingen bij de regeringspartijen nemen zulke vormen aan, dat men niet meer met elkaar verder wil gaan. In de tweede helft van 2012 zijn er nieuwe verkiezingen.
De VVD, PVV en SP blijven stabiel. CDA en PvdA komen in noodweer. Een nieuwe partij behaalt bij de verkiezingen twee zetels. Mark Rutte wordt weer de nieuwe minister-president.

Koningshuis
Over het Koningshuis wordt steeds meer geschreven en gezegd. Het gaat gebukt onder felle kritiek. Men eist zelfs het aftreden van Koningin Beatrix en men heeft voor Willem Alexander uitsluitend een onbeduidende rol voor ogen.
Koningin Beatrix weet van geen wijken. Doordat de verkiezingen op een gegeven ogenblik alle aandacht opeisen, wordt het weer rustig rondom het Koningshuis. In 2013 doet Koningin Beatrix afstand van de troon en neemt Willem Alexander het van haar over.

Rampen in Nederland
We zien het nu al (december 2011): veel en vaak grote verkeersongelukken, gebouwen die om onverklaarbare redenen instorten, te weinig water in de rivieren.
In 2012 zullen deze rampen herhaaldelijk voorkomen. De scheepvaart zal zelfs op een gegeven moment stil liggen, omdat er niet genoeg water in de Rijn en daardoor in andere rivieren is.

Rampen en Oorlog in de wereld
Ook in de rest van de wereld zullen er zich regelmatig (natuur)rampen voor doen. Geen bijzondere voorspelling, omdat deze elk jaar ergens in de wereld gebeuren.
Ik voorzie echter dat 2012 gekenmerkt wordt door oorlog. Oorlog tussen Israël en Palestina. Oorlog in Iran, waar de VS zich net zo zal gedragen als in Libië. Geen goede zaak, want het veroorzaakt ook oorlog in de omringende landen. In elk werelddeel, behalve in Europa, broeit het en ontstaat er eerst opstand en daarna oorlog. Het geweld eist vele slachtoffers. Mijn voorspellingen komen elk jaar voor 90% uit. Ik hoop dat dit de 10% is die ik verkeerd zie, want de gruwelijke gewelddadigheden zijn hemel schreiend.

Goede doelen
De Stichtingen met een goed doel worden in 2012 zeer kritisch bekeken en beoordeeld. Er komt de eis dat de overhead kosten niet meer mogen bedragen dan een redelijk percentage. Voldoet men niet aan de aangescherpte eisen, dan wordt de subsidie sterk verminderd of zelfs stopgezet.

Het Geloof
Door de vernieuwingen binnen de traditionele kerken en de groeiende hang naar samen te zijn, krijgen traditionele geloven steeds meer aanhang. Ook omdat er steeds meer oecumenische diensten worden gehouden. Dit alles zorgt er voor dat de kerken eind 2012 en in 2013 weer volstromen.

Paus Benedictus is de drijfveer achter de vernieuwingen binnen de Katholieke Kerk. Helaas wordt hij ernstig ziek, zo ziek dat er in 2013 een nieuwe Paus wordt aangesteld.

Conclusie: Voor echte spectaculaire veranderingen en ontdekkingen moeten we wachten tot eind 2013 en vooral in 2014. Zoals het concrete bewijs dat er leven is op een andere planeet en mogelijk meer planeten.
2012 zal evenwichtiger zijn dan voorgaande jaren. Men raakt gewend aan dat we nu eenmaal met minder moeten doen. Het is af en toe passen en meten, maar we komen er uit. Dit jaar én volgende jaren worden een combinatie van wat in de jaren zestig, zeventig en tachtig speelde.

Het teruggrijpen is geen teruggang, maar juist de vooruitgang naar een nieuwe samenleving. Op vernieuwde wijze wordt verder ontwikkeld wat ongeveer vijftig geleden in gang werd gezet. Men is er door de economische crisis, het anders gaan denken, nu pas aan toe om de flower-power-tijd om te zetten in zorg voor elkaar.

Mijn advies voor 2012: De hand van God is in Nederland duidelijk merkbaar. Vertrouw op je innerlijke stem, op je creatieve geest en dat het leven nimmer bedoeld is om een lijdensweg te zijn. Kijk naar wat je hebt, in plaats van wat je ontbreekt en je zult weten hoe verder te gaan.

Het mooie van 2012 is dat we ongebruikte kwaliteiten en gaven in onszelf ontdekken en volop kunnen gebruiken. Doe meer met minder!

 


Daisha de Wijs
(ook bekend als Daisha Bol):helderziend zakelijk en persoonlijk adviseur. Daisha stemt zich af op de situatie, de tijd waarin het plaatsvindt, de identiteit en mogelijkheden. Al jaren wordt bewezen dat 90 procent van haar voorspellingen uitkomen.
Haar vakkennis op vele gebieden is groot, zowel fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal. Dit wordt uiteraard eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Zodoende is het advies iedere keer uniek en uitsluitend bestemd voor die persoon of voor dat bedrijf c.q. organisatie.

Op deze wijze zijn veel mensen en bedrijven ‘gered’ uit penibele situaties. Bedrijven én particulieren van klein naar groot gegroeid. Onzekerheden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip op de eigen situatie komt. Kortom ieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is om verder te kunnen gaan of te groeien. 

Gewijzigd op 10/07/2019

8 Responses to “Voorspelling 2012”

 1. yves

  Dankjwel Daisha.

  oorlogen..
  zo jammer,zo zinloos,zo schreinend..
  massa’s onschuldige slachtoffers,kinderen..
  ik begrijp het niet..
  maar ja.. vele dingen waar ik niet kan bijkomen.

 2. Diana

  Hoi Daisha,
  ik had nog nooit van jou gehoord,maar kwam jouw voorspellingen tegen met googelen.
  Jammer dat Rutte weer MP wordt…
  We zijn al een eind op weg in 2012 en je voorspellingen kloppen dus al aardig!
  Veel succes en ik hoop meer van jou te mogen horen.

  • Daisha

   Fijn dat je me ontdekt hebt Petra én dat je de tijd hebt genomen om te reageren op mijn blog. In mijn radioprogramma een dag voor de verkiezingen heb ik ook iets verteld over de nieuwe coalitie. Je hoeft je geen zorgen te maken dat het alleen VVD wordt. Er komt een samenwerking tussen VVD, SP, D66 en CDA. Wat ik ervan heb gezien een heel unieke combinatie en een goed team. Dus houdt de moed erin! Je kunt het fragment hier terugluisteren : http://merly.in/O1wV4B

   Lieve groet,
   Daisha

 3. Petra

  Hai Daisha,
  Ook ik had nog nooit van je gehoord en ben verbaasd over de juistheid van je voorspellingen.

  • Daisha

   Hoi Petra,
   Dank voor je reactie. Het klinkt raar, maar ik ben ook zelf nog iedere keer verbaasd over mijn eigen voorspellingen. Ondanks dat ik als kind al helderziende gaven had. Helderziendheid blijft nog altijd een wonder en een mysterie.

   Lieve groet,
   Daisha

 4. erwin

  Beste Daisha,

  Ik heb, had nog nooit van jou gehoord maar het verbaast me wat er uit is gekomen. Kun jij een voorspelling geven over de winter 2012 2013 wordt deze exstreem? komen er nog exstremen voor omtrent het jaar 2012 doomday?

  Graag hoor ik van jou.

  Mvg,

  Erwin

  • Daisha

   Beste Erwin,

   Hoe het weer wordt heb ik me nog niet op afgestemd. Wellicht dat ik daar in een komend blog nog op terugkom. Wat ik wel weet is dat er deze winter, en ook de komende jaren geen doomsday zal zijn. Wel zijn er uiteraard grote veranderingen, maar dit gaat niet met een grote klap zoals sommige mensen denken. In 2013 en 2014 zie ik het concrete bewijs komen dat er leven is op andere planeten. Je kunt je voorstellen dat dit feit een grote impact zal hebben op hoe wij mensen onszelf, de wereld en het universum zien. Ook op religieus gebied heeft dat grote gevolgen.
   Er komt gelukkig geen invasie 🙂 Wat ik heb gezien lijken ze heel veel op mensen die qua energie en uitstraling vergeleken kunnen worden met André Kuipers. Onderzoekend, wetenschappelijk ingesteld en positief. Zeker niet oorlogszuchtig.

   Dus geen wereldwijde vernietiging, maar wel heel spannende tijden!

   Lieve groet,
   Daisha

Reageren is niet mogelijk.