Authentiek zijn = afgestemd zijn op…

Wees jezelf, wees authentiek!
Een mooi woord ‘authentiek’, maar hoe doe je dat? Wanneer ben je dat? In het tv-programma ‘Dream School’ op NPO3 gaan 14 voortijdige schoolverlaters drie weken lang de confrontatie met zichzelf aan. Een grote stap, niet in de laatste plaats omdat het ritme waar ze mee starten haaks staat op hun huidige ritme. In Dream School proberen bekende Nederlanders schoolverlaters opnieuw te inspireren om zichzelf te ontwikkelen. Naast inzicht in zichzelf, krijgen de deelnemende jongeren les in sport en zeer uiteenlopende onderwerpen. De jongeren die centraal staan zijn tussen de 16 en 23 jaar en zijn stuk voor stuk vastgelopen in het reguliere schoolsysteem.

Het zijn jongeren die op hun jonge leeftijd al een dramatisch verleden achter de rug hebben. Ontroerende en pijnlijke verhalen als je hoort wat ze hebben meegemaakt. Geen wonder dat je als kijker helemaal met ze meeleeft. Je kunt hun opstandig en agressief gedrag begrijpen. De bedoeling van Dream School is dat de jongeren hun oude pijnen kunnen loslaten, destructieve overleving-mechanismen doorbreken en met nieuwe mogelijkheden naar huis gaan.

Wie ben ik?

Authentiek zijn wordt ook wel uitgelegd als: trouw zijn aan je eigen persoonlijkheid. Jezelf zijn en handelen vanuit eigen drijfveren. Je bewust zijn van wat je wilt en waar je voor staat. Authentiek zijn is jezelf laten zien hoe je bent, open en eerlijk zijn naar jezelf en anderen. In de Dikke van Dale staat hierover: echtheid, geloofwaardigheid.
Weer een ander vermeldt dit erover: Authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is aan haar of zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe krachten en invloeden. Wat ook vaak wordt gezegd: authentiek zijn is jezelf zijn. Maar is dat ook zo?

Wanneer de jongeren aan dit grote avontuur beginnen voldoen ze immers helemaal aan vorenstaande beschrijving. Wanneer je aan hen zou vragen: ‘Ben jij jezelf?’ Dan krijg je beslist een bevestigend antwoord. Toch zijn ze niet authentiek in de zin zoals authentiek zijn wordt bedoeld. Wanneer de jongeren aan de training beginnen zijn ze tegendraads, houden zich niet aan de regels die zijn gesteld en je kunt zien dat ze niet erg gelukkig zijn. Wanneer je authentiek bent sta je open voor nieuwe ervaringen, en dat vinden de jongeren onder andere erg moeilijk.

Ik heb grote bewondering voor wat men in die drie weken tijd met deze jongeren bereiken. Afgelopen week was er na een jaar de Reünie, wat een verschil bij de jongeren. De meesten hebben hun kwaliteiten en mogelijkheden ontdekt en zijn ervoor gegaan. Je ziet het aan hun gezichten, hun hele houding naar de buitenwereld is totaal veranderd: open en vol vertrouwen. Terwijl er eerst verzet, wantrouwen en agressiviteit was.

Wat is authentiek zijn…

Wanneer je authentiek bent, verwelkom je nieuwe dingen die op je pad komen. Je staat er open voor. Het wil niet zeggen dat je er klakkeloos mee aan de gang gaat. Je ontvangt, relativeert en besluit in alle rust of je er wel of niet wat mee gaat doen. Er is geen wantrouwen naar anderen, en waarom zou je agressief zijn? Je weet je hebt keuzes en soms niet, maar ook bij het laatste onderga je het niet als dwang. Immers je staat open voor… Je leeft via je diepste gevoel, je hebt zelfvertrouwen en je voelt je vrij.

Hoe authentiek ben jij? Wat is het diepste gevoel in jou op dit moment? Wat kan je meer doen dan te volgen wat er in je leven gaande is? Of op zijn minst te erkennen? Wat kan je nog meer doen? Je kan niet verder of dieper gaan dan hetgeen je momenteel kunt zien.
Wanneer je authentiek wilt leven, hoort daar ook bij dat je de consequenties van het authentiek-zijn erbij moet nemen. Je kunt niet verwachten dat iedereen je zal steunen in dat authentiek leven. In feite mag je van niemand verwachten dat ze je ergens in ondersteunen. Ze doen het misschien, maar je mag het niet verwachten.

Wat is het diepste gevoel in jou op dit moment? Mensen steunen je als je netjes in het rijtje loopt, als je de regels volgt, aan hun verwachtingen voldoet. Maar als je authentiek bent, ben je alleen. Weet dat je áltijd alleen bent. Zelfs als er iemand bij je is, ben je alleen. Omdat het volgende moment, als je authentiek bent, je iets kan doen of zeggen waardoor je alleen gelaten wordt. Dus ben je altijd alleen.

Je werkelijke diepste IK volgen

Het heeft niets te maken met gelukkig of droevig zijn. Het heeft niets te maken met extase of depressie, niets met feestvieren of je slecht voelen, het overstijgt dat. Het gaat om wat achter al die ervaringen ligt.
Je weet: ‘Dit is hoe de dingen op dit moment zijn. Zo zitten de dingen nú in elkaar. Dit is mijn leven nú. Dit is wie ik nú ben. Dit is wat me nú wordt gegeven. Hier moet ik nú mee omgaan. Dit is mijn respons op de situatie op dit moment. Het kan me niet schelen of het goed, slecht, waar, verkeerd, populair, impopulair, nuttig of onnuttig is voor mij, voor iemand anders of voor het grote geheel. Het is wie ik nú ben.’

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet…

In de opleidingen, c.q. seminars, die ik geef is het niet de bedoeling om je kunstjes te leren. Of om je in extase te brengen, je prachtige ervaringen te laten beleven of je het licht te doen zien. Ook al kunnen deze dingen allemaal gebeuren. De voornaamste bedoeling is gewoonweg datgene meer en meer te openen wat authentiek in je is. Authentiek leven of te zien wat waarachtig is in het moment, moet iedereen voor zichzelf doen. Niemand anders kan dat voor jou doen.

Dit maakt het verschil…

Een uitspraak of een handeling zal sterk verschillend zijn ten opzichte van wat je zou doen als je nauw verbonden was met de andere persoon. De authenticiteit verandert je, omdat de authenticiteit uitgaat van veel meer informatie.
Zodra men meer en meer afgestemd raakt op de energieën die rondom ons zijn, zal de authenticiteit onvermijdelijk steeds meer komen. Niet omdat je een idee in je hoofd hebt, maar omdat het een natuurlijk effect is. Ze zal in harmonie komen met de wereld en de mensen om je heen. Dat kan niet anders. Want je bent gevoeliger voor wat er werkelijk is. Je respons, die onmiskenbaar overeenstemt met je authenticiteit, gaat dit allemaal in overweging nemen om te voelen wat de waarachtige beweging is vanuit jezelf.

Wat is op dit moment juist voor mij? Er is een uitspraak van een moderne Zenmeester. ‘Als je een goede echtgenoot wilt worden, dan moet je je vrouw worden. Als je een goede echtgenote wilt worden, dan moet je je man worden.’

Karmische verbinding

Michael Barnett zei eens: ‘Authentiek zijn is assimilatie. (Assimilatie is opgaan in de situatie, ofwel je aanpassen aan de normen en waarden van de omgeving waarin je op dat moment bent.) Je moet de ander assimileren in je eigen wezen. Dit is wat ik doe wanneer ik met energie werk. Ik assimileer mensen in mijn wezen en laat de leegte – wat ikzelf in essentie ben – op hen inwerken.’
En hij vertelt verder, terwijl hij de groep toespreekt waaraan hij ‘les’ geeft: ‘Er zijn hier nu veel mensen voor jou, niet alleen een minnaar, als je er een hebt, maar ook anderen. Voor velen onder jullie zijn er veel personen met wie je een zeer diepe karmische verbinding hebt. Ik heb met iedereen hier zo’n verbinding – natuurlijk, want je bent hier door mij.

Wat betekent dit? Het betekent dat als we allemaal onze relaties met mensen met wie we een sterke karmische band hadden, zouden gaan uitsplitsen, dan zouden we door lagen en lagen van verbazingwekkende realiteiten en verbindingen gaan voor we tot de eenheid kwamen. Niet enkel een relatie zoals de wereld die kent en erover praat. Dit soort relaties gaat veel verder dan de twee mensen zoals ze zijn in dit leven. Je gaat naar het punt van eenheid, maar langzaamaan. Je zult veel fantastische ervaringen hebben op weg naar de plek waar de totale samensmelting van de twee delen, jij en de ander, de realiteit uitmaakt.

Wat ooit één was, kan men nimmer scheiden!

Wetenschappers beweren dat als twee deeltjes of delen van een deeltje ooit één geheel hebben gevormd ergens in hun levens, en daarna worden gescheiden, met grote afstanden tussen hen in het Universum, dan zal elke ervaring of al wat één van deze deeltjes beïnvloedt, tegelijk ook het andere deeltje raken – gelijktijdig. Dus niet alsof er met lichtsnelheid een boodschap doorgezonden wordt, maar op hetzelfde moment. Je hebt twee deeltjes die zij aan zij leven. Je splitst ze en je stuurt hen uit in verschillende richtingen. Als je één deeltje raakt, zal ook het andere reageren, op datzelfde moment. Omdat ze ooit samen zijn geweest.
Als ik zeg dat je een sterke karmische verbinding met je geliefde en met vele anderen hier hebt, het liefhebben en de aantrekkingskracht daar gelaten, dan is dát de oorsprong van die verbinding.’

Wat ooit één was kan nimmer gescheiden worden

Tot zover Michael Barnett. Ter toelichting: iedereen die je op je pad tegenkomt en waar je mee te maken krijgt, heb je ooit een verbinding mee gehad. In welke vorm dan ook, de verbinding blijft ook al ben je gescheiden van elkaar. Michael noemt het ‘een karmische verbinding’. Wetenschappelijk is bewezen dat wat ooit één was nimmer gescheiden kan zijn. Wat jij doet, wat jou raakt, zal ook de ander raken, precies op datzelfde moment.

Hou daartoe altijd in gedachten wat Jezus ooit als advies gaf: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet… Wens een ander nimmer iets toe wat je jezelf ook niet zou toewensen. Want op dat zelfde moment wordt het door de ander (onbewust) ervaren.

Authentiek zijn is je aanpassen aan je omgeving. Voorbeelden: wanneer ik in een kledingzaak voor mezelf kleren aan het kopen ben, word ik vaak voor de verkoopster aangezien. Onderweg bij het toilet word ik voor de toiletjuffrouw aangezien. Waar ik ook ben, men denkt altijd dat ik een van ‘hen’ ben. Ieders leven bestaat uit vele ‘rollen’.
Speel het leven, mensen zijn vaak te serieus. Maak van je leven een blijspel, in plaats van een drama. Het leven hier op aarde is bedoeld als ervarings school, en ervaringen zijn soms geweldig en soms vreselijk, en alles wat daar tussen zit.

Het is zoals het is…

Wil je meer adviezen over hoe je authentiek kan zijn? Lees dan bij: https://www.daishadewijs.nl/van-depressief-naar-gelukkig-zijn/

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 27/02/2020

Reageren is niet mogelijk.