De psycholoog die patiënten genas, zonder hen te zien, de Huna Code…

Ho’oponopono is het basisprincipe van de Huna Code. Het is van oorsprong een onderdeel van de Huna traditie, een vergeving- en genezingsproces. Het betekent dingen goed maken, rechtzetten, transformeren, problemen oplossen. Het was Morrnah Nalamaku Simeona Kahuna Lapa’au (Hawaiiaans genezeres, 1913-1992) die het proces vereenvoudigde en meer openbaar maakte. Ho’oponopono zorgt ervoor dat ons ego op één lijn komt met ons Ware Zelf. Je spreekt het uit als Ho o pono pono.

Maak je vrij!

Velen van ons zijn gevangenen van het onderbewustzijn. Het zijn de opgeslagen programma’s in ons onderbewuste die het merendeel van ons handelen en onze gedachten beïnvloeden.
Wat is de oplossing? Vrijkomen van de ketenen van ons onderbewuste. Door een paar simpele zinnetjes te zeggen maak je contact met je bovenbewuste. Hierdoor worden de programma’s die het onderbewuste domineren definitief ‘weggebrand’.

Deze zinnetjes zijn:

  • Ik hou van je    (I Love You)
  • Bedankt           (Thank You)
  • Het spijt me     (I am sorry)
  • Vergeef me alsjeblieft    (Forgive me please)

Vooral wanneer er problemen in je leven zijn, zeg dan deze zinnetjes telkens weer. Je zult zien, dat op het moment dat je tegen jezelf of het Universum zegt ‘ik hou van je’, angst en ergernis verdwijnen. Door dit te zeggen komt er pure liefde en harmonie voor in de plaats. Als je Ho’oponopono, de basis Huna Code, in de praktijk brengt voel je je meteen beter. Het is alsof je een andere wereld binnengaat!

Het verhaal van de psycholoog die patiënten genas, zonder hen te zien.

Hoe kwam Joe Vitale in aanraking met Ho’oponopono? Hij had een verhaal gehoord over een psycholoog die patiënten kon genezen zonder ze te zien. De psycholoog werkte in een kliniek waar zwaar gestoorde criminelen werden behandeld. Voordat hij er kwam was het er een puinhoop. Staf die overspannen en ziek werd, veel onveiligheid, enz. Echter toen hij daar ging werken ging het beter. De patiënten genazen op miraculeuze wijze.

Het wonderlijke is dat de genezingen plaatsvonden zonder dat de psycholoog de patiënten zag. Hij deed een soort genezing op afstand. De psycholoog ging ervan uit dat de patiënten deel uitmaakten van zijn wereld en dat hij verantwoordelijk was voor alles wat deel uitmaakte van zijn wereld. En dat hij alles in zijn wereld kon genezen via de eenvoudige methoden van de Huna Code.
De psycholoog hoefde maar het dossier van een patiënt van die afdeling te bestuderen en vervolgens in zichzelf te kijken hoe hij de ziekte van die persoon had gecreëerd. Als hij vooruitgang boekte in zijn eigen genezing, genas de patiënt. Terwijl hij de dossiers van de patiënten bestudeerde zei hij:

  • I love you (tegen het Universum)
  • Please forgive me (voor de imperfecties in mijn wereld)
  • I am sorry (voor de imperfecties in mijn wereld)
  • Thank you (voor de mogelijkheid om de imperfecties te genezen).

Die psychiater was en is Dr. Hew Len! En Joe Vitale kwam hem op het spoor. Samen met hem heeft hij het revolutionaire boek Zero Limits geschreven. Dr. Ihaleakala Hew Len zegt: ‘Problemen kunnen worden opgelost zonder dat je hoeft te weten wat er aan de hand is! Wanneer je je dit realiseert en het weet te waarderen, geeft het je een heerlijk opgelucht gevoel en brengt het pure vreugde in je leven. Problemen oplossen is een aspect van het doel van ons bestaan.
Om problemen te kunnen oplossen, moeten we ons allereerst afvragen: ‘Wie ben ik, wie heeft hier de touwtjes in handen?’

De Huna Code helpt je om in je dagelijkse leven
de juiste keuzes te maken of beslissingen te nemen!

De zeven principes van de Huna Code

Dr. Serge Kahili King heeft de grondbeginselen van de Huna Code in zeven principes samengevat. In het Hawaïaans zijn deze principes in één woord samen te vatten. In het Engels en in het Nederlands is dit niet mogelijk en wordt het principe samengevat in een zin. Die zin is hieronder cursief gedrukt onder het Hawaïaanse woord voor het principe.

De principes van de Huna Code zijn:

Het eerste principe is IKE (spreek uit: Iekee).

De Wereld is zoals je denkt dat hij is (het Zien).

Gedachten creëren onze realiteit. Het is ons bewustzijn. Dit principe houdt in dat wanneer we onze gedachten en waar we in geloven veranderen, we daardoor ook onze ervaring van de wereld veranderen.

Het tweede principe is KALA:

Er zijn geen grenzen (het loslaten).

Ofwel: je bent volkomen Vrij! Met onze geest creëren we grenzen en limieten. Dit kan nuttig zijn, maar meestal niet. Het is dan handig om, indachtig het principe dat de Wereld is zoals je denkt dat hij is, nieuwe grenzen voor je zelf te stellen. Dit principe houdt ook in dat alles mogelijk is. Als je het kunt bedenken, dan kun je het ook verwezenlijken. De enige voorwaarde is, dat je beseft, ofwel bewust bent, dat alles met elkaar in verbinding staat en dat er wederzijdse beïnvloeding mogelijk is!

Zo kun je bijvoorbeeld bruikbare aanwijzingen op je levenspad vragen. Je levenspad zit vol met tekens, aanwijzingen, voortekens, adviezen, waarschuwingen, etc. Tekens die komen van je Hogere Zelf. Door je niet door grenzen te laten beperken, ga je die tekens op je pad daadwerkelijk zien. Het Hogere Zelf hélpt je om deze tekens te laten zien.

Deze Hogere Kracht zet iets in gang op een fijn energetisch level c.q. trilling, dat zich op zijn beurt omzet in aanwijzingen en gebeurtenissen op aarde. Vaak zijn we ons niet bewust van deze signalen en gaan we er dus aan voorbij.
Door je bewust te zijn van je Hogere Zelf of Hogere Kracht (de een noemt dit God, de ander de Bron, Het Licht, Boeddha en zo heeft het nog vele benamingen), onze Spirit-helpers (gidsen, engelen, krachtdieren, enz.), word je je bewust van de aanwijzingen die je krijgt om de stappen te nemen op je levenspad. Of om tot iets te komen, of om voorbereid op iets te zijn.

Laat je Ziel je helpen!

Je kunt dit heel bewust doen met een specifieke vraag over jezelf of een bepaalde situatie. Of dingen die je wilt, niet wilt, iets wat je aan wilt trekken, vermijden of neer wilt zetten in je leven. Je kunt het ook blanco doen; zonder vraag en overlaten aan je Hogere Zelf, je Ziel. De tekens kunnen op diverse manieren komen.
Bijvoorbeeld via stenen; deze geven je specifieke informatie. Die informatie kun je omzetten naar je Lagere of Midden Zelf ofwel ons aardse bewustzijn. In dit aardse bewustzijn zet deze energie zich om in woorden, gedachten, beelden, emoties en/of fysieke gevoelens. Hierdoor ontstaat begrip en inzicht. Door de inzichten klikt er iets in ons. Daarna komt de energetische overdracht; deze mengt zich met ons hele wezen en onze aura.

Deze energetische overdracht dringt diep door in ons lijf en onze Ziel. Daardoor ontstaat er een weten dat geen woorden nodig heeft. Energetische overdracht vindt plaats bij samensmelting met bijvoorbeeld die bepaalde steen. Maar het kan ook een boom, een dier, een kind, of een ander teken zijn. Op die manier weet je wat je kunt doen.
Vandaar: weet dat er geen grenzen zijn. Je bent verbonden met alles dat je ziet en niet ziet!

Simultaan = tegelijkertijd

Doordat ik als kind nogal fors was, kon ik geen kleren in de winkel kopen. Er bestond toen nog geen grote-maten-winkel. Mijn kleren werden gemaakt door een naaister. Deze naaister had, naar mijn mening, zo’n ouderwetse smaak dat ik al jong mijn eigen kleren begon te maken. Op 11-jarige leeftijd ontwierp en maakte ik mijn eigen kleding. De ontwerpen waren op dat moment zeer vooruitstrevend en nergens in een winkel te koop. Tot mijn verbazing kwamen deze zelfde ontwerpen, eerst sporadisch daarna volop, in de winkels te koop!

Ik hield van koken en bedacht op mijn veertiende recepten die je in geen enkel kookboek kon vinden. Even later zag ik dezelfde recepten verschijnen in magazines en later in de nieuwe keuken kookboeken. Ik snapte er niets van, elke keer dat ik dacht iets nieuws te hebben uitgevonden, was het even later ergens anders ook te zien of te koop!

Op 18-jarige leeftijd ontdekte ik hoe het kwam dat als ik iets nieuws bedacht dit even later ‘na werd gedaan’. Tenminste zo dacht ik er tot dan toe over. Toentertijd werkte ik op de Octrooiafdeling van de toenmalige AKU. Op die afdeling werkten vele ingenieurs c.q. uitvinders. Als één van deze mannen (het waren toen allemaal mannen) een uitvinding deed, moesten we meteen octrooi aanvragen, anders waren we misschien te laat. Degene die de aanvraag als eerste indiende, kreeg immers de rechten! De aanvraag tot octrooi bleef niet beperkt tot Nederland, het kon over de hele wereld zijn.

Door mijn functie ontdekte ik toen: dat wat ik nu denk, denkt iemand ergens anders op de wereld op dit zelfde moment precies hetzelfde! Dat hoeft zelfs niet één iemand te zijn. Het kunnen ook meerdere personen en op meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn. Wat je nu op dit moment denkt, denkt iemand anders ook precies op dat zelfde moment. Ofwel: als je nu denkt iets nieuws te bedenken, dan is het een paar seconden later al niet nieuw meer!

Is het mogelijk om uniek te zijn?

We willen graag uniek zijn, maar hoe kunnen we dat zijn als iemand anders hetzelfde denkt, doet, maakt, uitvindt, enz. als jij? Verschillende keren heb ik meegemaakt, dat ik iets nieuws uitgevonden dacht te hebben. Even later bleek een ander datzelfde te hebben ontwikkeld, gemaakt e.d.
Ik bedacht methoden om problemen op te lossen. Een jaar later ontmoette ik iemand die het op dezelfde wijze deed. Als je je dit beseft: dat wat je ook denkt of doet, jij daar nimmer alleen in bent, hoe zou jou dat kunnen helpen? Zou dat je streven naar iets veranderen in je leven tenietdoen? Maakt het je hulpeloos, kwetsbaar? Of maakt het je sterk, geeft het een gevoel van saamhorigheid? Wetende dat wat je ook doet of denkt, dat op datzelfde moment hetzelfde door iemand anders gedacht of gedaan wordt. Wat is jouw reactie daarop?

Mij maakt het actief, ik weet dan: als een ander het kan, kan ik het ook! Mij troost het: datzelfde dat ik nu meemaak, maakt een ander ook mee! Mij ondersteunt het: als ik er niet uitkom, komt een ander er ook niet uit! Mij geeft het gevoel: ik sta nooit ergens alleen voor!

Mijn tweelingziel

In de jaren negentig maakte ik een reis door de Verenigde Staten. Op een middag, in een klein stadje ontmoette ik een vrouw. Het leek wel of ik in een spiegel keek. Ze zag er precies zo uit als ik! We hadden andere kleren aan, maar zelfs de kleuren van de kleren kwamen overeen. Zij was, net als ik, zeer verrast en we kwamen met elkaar in gesprek.
We hadden allebei drie kinderen, een zoon, een dochter en een zoon. Haar werkzaamheden in de loop der tijd verschilden niet veel van wat ik had gedaan in mijn leven. Haar interesses waren gelijk aan die van mij. Haar leven was een complete afspiegeling van mijn leven!
Ik had al wel eens gehoord dat je ergens op de wereld een tweelingziel hebt, maar om je tweelingziel tegen te komen is toch wel een heel aparte ervaring!

Volgende week ga ik verder met de andere essentiële principes van de Huna Code!

Lieve groet,
Daisha

Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Bron: gedeeltelijk uit https://www.dirah.nl/hopo.htm

Gewijzigd op 13/12/2018

Reageren is niet mogelijk.