Tarot Les 9: de Kracht !

Algemene uitleg Tarot

De Kleine Arcana kaarten gaan over de kleine dingen in ons leven ofwel de dagelijkse dingen. De 56 kaarten zijn opgedeeld in vier ‘hoofdstukken’ van 14 kaarten, te weten de staven, bekers of bokalen, zwaarden en de munten (ook pentagrammen of pentakels genaamd).

Staven gaan over je innerlijke ontwikkeling, je wilskracht, je energie en je power.

Bekers (of bokalen) gaan over het sociale leven en het gevoelsleven, maar ook over de liefde, je intuïtie en je dierbaren.

Zwaarden zeggen iets over je verstand, je ego en de beslissingen die iedereen in het leven wel eens moet nemen.

Munten, pentakels, pentagrammen, gaan over alles dat waarde heeft of dat je tot waarde kunt maken. Zoals je werk, je eigenwaarde en je gezondheid. Ook je lichaam, dat sommigen tot waarde kunnen maken.

Vervolg Hofkaarten

Ridder – het Ik – de boodschapper: Dit heeft niet zozeer met een persoon te maken. Vandaar dat deze in het gewone kaartspel ook niet voorkomt. Het is meer iemands gedachten. Je wordt geconfronteerd met jezelf, met oude gewoonten en de weerstand van je omgeving. Het kondigt meestal een kenmerkende verandering in ons leven aan.
Het paard is een symbool van beweging in komen en naar buiten treden. Hoe vurig of wilskrachtig, zie je aan de kaart. De richting van het paard is belangrijk.

Naar links betekent: het onbekende tegemoet treden, risico’s nemen.

Naar rechts betekent: kondigt een zegebrengende boodschap aan, welke een belangrijke verandering in ons leven aankondigt.

Schildknaap – Page – het onbewuste – het jonge: De Schildknaap of Page vertegenwoordigt het jonge, het pas beginnende, het puberale. Het is aan het begin van een nieuwe weg of nieuwe ontwikkeling. Met betrekking tot volwassenen zegt het dat het kinderlijk eenvoudig is of het kinderlijke in of van jezelf. Veel levenslust en enthousiasme. Denk niet na, maar doe! Ofwel: oefening baart kunst. De richting van de Schildknaap is belangrijk.

Naar links: treedt het onbekende zonder aarzeling of angst tegemoet.

Naar rechts: kondigt een kenmerkende verandering aan.

 

We gaan naar de bespreking van de Grote Arcanakaart:

VIII de Kracht

8 de krachtIn het Verhaal van je Leven betekent bij VIII de Kracht:

Ook aan de puberteit komt een einde. Bij de een wat later dan de ander. Toch breekt het moment aan, dat je volwassen dient te worden. Het puberale, onstuimige gedrag zal weer beperkt moeten worden. Je zult je moeten leren beheersen. De Kracht laat zien dat je met liefdevolle, zachte dwang zelfs de leeuw in jezelf kunt temmen. Door niets of niemand laat je je weerhouden om je doel te bereiken. Het gaat nu echter met meer overleg en begrip. Het eindpunt wordt bereikt, het eindpunt van het kind-zijn. Je neemt afscheid van je opvoeders en betreedt het pad der volwassenheid.

Als je VIII de Kracht kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:

De Zegewagen bevrijdt ons van verborgen angsten en verlangens. Hij geeft ons innerlijke kracht. Stelt ons in staat rustig en zonder angst de confrontatie met eigen gevoelens aan te gaan. VIII de Kracht, de kaart die nu wordt besproken, laat de innerlijke driften temmen als eerste stap naar het verliezen van ons ego, zodat we straks het innerlijke pad via de Heremiet kunnen voortzetten!

VIII de Kracht opent onze persoonlijkheid, gepaard gaande met een gevoel van vrede, een liefde voor het leven zelf en een groot vertrouwen in het uiteindelijke resultaat. Alleen als we werkelijk geloven dat aan het proces van bewust worden grote vreugde is gebonden, kunnen we het doorzetten. Het is de tijd van geven en ontvangen in evenwicht te brengen. Het is de tijd van tegelijkertijd leraar en leerling zijn. Deze bewustwording leidt naar zelfontdekking. Ontdekken van wat je grenzen, wensen en mogelijkheden zijn.

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:

Les 1Les 2Les 3Les 4Les 5Les 6Les 7Les 8

Terug naar de beginpagina

 

 


Een paar tips:

  • Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.
  • Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.

 

Volgende week les 10: Je eigen weg gaan !