Tarot les 5: Er wordt een prestatie verwacht

Algemene informatie

De naam op iedere Tarotkaart van de Grote en Kleine Arcana heeft een betekenis, maar ook de getallen. Deze zijn dan zijn net zo belangrijk als de namen. Zie hier de betekenis hiervan:

0  = het ei – De Dwaas

De 0 is de cirkel der oneindigheid. Het centrale middelpunt. De oerbron van energie. Uit 0 (het ei) ontstaat alles en alles lost er weer in op. Het is de zwangerschap – een voorbode – het is er wel maar nog niet zichtbaar. Het heeft te maken met oneindigheid, grenzeloos en reizen. Het is zowel een begrenzing, als een ontbering. Het is het onzichtbare, de chaos, het geheel andere. Het is er en het is er niet.

1 of Aas  =  de opkomende zon  =  het nieuwe leven

De 1 of Aas is altijd het begin van iets en heeft te maken met een (niewe) start. Het symboliseert openbaring, bevestiging, het positieve en actieve beginsel, het ego. Het heeft te maken met impulsiviteit, met hartstocht, eerzucht, zelfvertrouwen, individualiteit, volharding. Het ego, het IK. Een zijn met de natuur. De 1 of het Aas is impulsief iets neer zetten ofwel iets zaaien. Niet teveel nadenken: doen!

2  =  de opkomende maan  =  verandering  =  introvert  =  plooibaarheid

De 2 is de voortzetting van 1, het is een belofte. De 2 is deelbaar, buigzaam en veranderlijk. Niets staat nog vast. Ook is er nog geen resultaat, maar het houdt de belofte in dat het iets moois voortbrengt. De 2 heeft te maken met emotionaliteit, moederschap en het scheppend beginsel. Het bestaat uit contrasten: actief en passief, mannelijk en vrouwelijk, positief en negatief. Dualiteit, wikken en wegen. Het draagt veranderingen en komende gebeurtenissen in zich. Het advies is: bezint eer ge begint. Wu Wei – doen door niets te doen!

3  =  jupiter  =  middaguur  =  extrovert  =  genieten van het leven

De 3 is het beginresultaat van iets, de eerste winst, datgene dat het eerste wordt bereikt. Het oogsten, groei, rijkdom, vermeerdering, hoop, optimisme, scherpzinnigheid en vrijgevigheid. Gezin: Vader, moeder en kind ofwel een compleet geheel. Het heeft altijd met meer dan één ding te maken. Vandaar de drie gestelden: denker, het gedacht, het ding. Verleden, heden en toekomst. Alle goede dingen in drieën!

4  =  negatieve zon  =  halverwege de middag  =  zwijgen  = gereserveerd zijn

De 4 brengt een resultaat teweeg, het wil een doel bereiken. Het is het getal der werkelijkheid en concentratie. De harde werker. Verwezenlijking, praktische resultaten, vitaliteit, trots, de materie is belangrijk. Het is ook het getal van: eerst zien en dan geloven. Handel vanuit orde en regelmaat, breng structuur aan.

In de astrologie is de betekenis van het vierkant: een moeilijk aspekt wordt van vier gelijke zijden belicht. Vierde dimensie. Vier jaargetijden. Vier maanfasen. Vier windstreken. Compleetheid. Het intellekt, beleid, logica, wetenschappelijk.

Volgende week gaan we verder met de andere getallen. Nu de betekenis van de volgende Grote Arcana kaart: De Keizer, de 4.

In het Verhaal van je Leven betekent de Keizer:

de keizerHet moment breekt aan dat de kleuter naar de basisschool moet. De 4 is het getal van de werkelijkheid, van orde, het waarnemen en de verandering. De Keizer is de autoriteit waar de kleuter aan dient te gehoorzamen. Het kind zal zich moeten leren beheersen om te kunnen functioneren in het collectief gebeuren. Er wordt een prestatie verwacht. De vrijheid van weleer dient nu omgezet te worden in een vast patroon, vaste tijden en bepaalde verantwoordelijkheden. Het lijkt alsof de ongeremde kleuter in een harnas moet worden gestopt. Het harnas van de maatschappij met regels en wetten.

Als je deze kaart kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:

Het is tijd om orde te scheppen in de chaos. Breng structuur aan in de kwestie en/of je dagelijkse leven. Dit kun je doen door de verantwoordelijkheid op je te nemen. En realistisch en nuchter de kwestie af te handelen. Het is de tijd om stabiliteit en zekerheid te bewerkstelligen, een tijd van verwezenlijking en succes.. Wees pragmatisch en zet je ideëen om in daden. Bekijk de situatie verstandig in plaats van emotioneel.

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:
Les 1Les 2Les 3Les 4

Een paar tips:

  • Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.
  • Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.

Volgende week les 6: Het onbewuste wordt bewust gemaakt!