Algemene informatie – les 15

Vervolg van ONTDEK JE KARMA MET TAROT

Iedereen heeft een – en soms meer – Karmakaart(en). Met deze kaart kun je zien wat de ‘rode draad’ in je leven is. Datgene wat in dit leven voor jou altijd van belang is. Je lessen, ervaringen die nodig zijn om je innerlijk te ontwikkelen. De Karmakaart is een richtingaanwijzer op je Pad van Innerlijke Ontwikkeling.

Zie voor de berekening van je Karmakaart les 14!

Door je karmakaart te kennen zul je gaan begrijpen welke kwaliteiten en mogelijkheden je Ziel heeft meegenomen. Bovendien zie je welke leerprocessen nog uitgediept dienen te worden en welke facetten je nog wilt overstijgen in dit leven. Daarbij kun je ontdekken met welke processen anderen te maken hebben, deze kunnen uiteraard zeer verschillend zijn van die van jou.

De betekenis van Karmakaart:

XI  De Gerechtigheid

Je hebt een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Je vooringenomenheid doet je echter nog wel eens te snel oordelen over anderen. Ontdek je eigen tekortkomingen. Ontwikkel je eigenwaarde. Leer daardoor anderen in hun eigen waarde te laten, wees objectief. Blijf niet vastzitten in oude patronen. Wie goed doet, goed ontmoet. Leer je dogmatische opvoeding te overstijgen, doorbreek de cirkel van vorige generaties!

Wees jezelf en geef ook anderen de kans zichzelf te mogen zijn.

XII  De Gehangene

Je hang naar zekerheid maakt je juist onzeker. Je verlangen naar vastigheid in je leven doet je juist in situaties belanden die ongrijpbaar voor je zijn. Ontdek de zin van jouw bestaan. Leer ook de negatieve aspecten van het leven te aanvaarden. Neem de dingen niet om hoe ze eruit zien, maar om wat ze in wezen zijn.

Overwin je afhankelijkheid, je zelfopoffering. Laat los dat verleden. Laat je zekerheden

los. Ga anders naar jezelf en het leven kijken.

XIII  De Dood

Door je intensieve levenswijze verlang je naar of kom je telkens weer in nieuwe uitdagingen terecht. Je innerlijk vuur laait soms zo hoog op, dat je jezelf ver(op)brandt!

Leer afstand te doen van de felheid van denken en handelen. Transformeer in een harmonieus liefhebbend mens. Leer het onvermijdelijke te aanvaarden.

Laat je geest ontwaken en vind geluk en innerlijke harmonie in het spirituele leven.

XIV   Gematigdheid

Je bent iemand van uitersten, of teveel of te weinig. Zoek geen macht, zoek geen eer, je zult het leven dan als ‘matig’ ervaren! Leer te geven én te nemen. Werk aan de ontwikkeling van je geest en je gezondheid. Het kan zijn dat je in je jeugd zo geleerd hebt je aan te passen, dat je een passieve levenshouding hebt aangenomen. Probeer in balans te komen, bewandel de middenweg. Heb geduld met jezelf en met andere mensen. Pas je aan aan de omstandigheden, hoe moeilijk het soms ook voor je is. Onderzoek jezelf, ontdek je creativiteit!

XV   De Duivel

Je voelt je aangetrokken tot situaties waar je eigenlijk een hekel aan hebt. Je faalangst dwingt je in omstandigheden die niet echt bij je passen. Je bent sterk aan verleiding onderhevig en verloochent jezelf om aardig gevonden te worden.

De Duivel is een moeilijk pad. Je humor kan je uit vele vervelende situaties redden. Kies niet de weg van de minste weerstand, handel niet tegen je gevoel in! Ontdoe je van de illusie het niet zelf te kunnen. Je hebt heel veel innerlijke kracht.

Ontdek deze kracht. Volg de weg van bewustwording!

XVI   De Toren

Deze mensen zijn een ‘ramp’ voor zichzelf. Het streven naar perfectie isoleert je van je werkelijke ik. De grootste les in je leven is te leren niet alles onder controle te willen hebben. Telkens weer worden ze door ‘het Licht getroffen’. Pas als je van je troon afkomt zul je dit Licht ervaren.

De onverwachte conflictsituaties, waarin je terecht komt, leren je telkens weer je te bevrijden uit je eigen boeien. Laat je begeleiden in het ontdekken van je eigen vrijheid!

XVII   De Ster

Je bent iemand die anderen volledig vertrouwt, verwacht dat zij net zo zullen zijn als jijzelf. Je bent hulpvaardig en hebt vele vrienden. Probeer echter niet te worden wat je niet bent, probeer te zijn zoals je bent. Wees tevreden met jezelf en vervul je ambities. Innerlijke woede kan je levensvreugde vernietigen. Word je bewust van je innerlijke kennis. Bevrijd je van je angsten.

Werp je zelfmedelijden af en word je bewust van je krachten. Verwacht niet dat anderen zijn zoals jij. Doe alleen datgene voor de ander wat je ook voor jezelf zou doen, dan kun je nimmer misbruikt worden. Heb jezelf lief!

XVIII  De Maan

Je bent een mens die naar vrijheid verlangt. Je durft deze weg niet goed op te gaan. Het risico dat je dit alleen moet doen boezemt je angst in. Je leeft dan nog liever met dagdromen. Beteugel je verbeelding, blijf de werkelijkheid zien. Ontwikkel je intuïtieve vermogens. Stel je open voor je kunstzinnige kwaliteiten. Verlaat je ego, neem afscheid van het oude, verwelkom het nieuwe!

XIX   De Zon

De Zonnemens ziet alles, beleeft vreugde in de natuur. Het zijn personen waar anderen zich graag aan koesteren. Ze hebben meestal succes. Tegenslagen brengen hen dan ook snel uit evenwicht. Je dient te leren dat het leven bestaat uit vallen en opstaan. Geef jezelf en anderen de ruimte om open en onbevangen te leven. Bij hoogtepunten horen diepe dalen. Maak het hoogtepunt niet zo hoog, dan is het dal daarna niet zo diep!

XX   Het Oordeel

Een kracht groter dan jijzelf zal je leiden. Telkens roept je innerlijk om jezelf en je leven te veranderen, maar je denkt dat je het niet kan. Oordeel niet zo streng over jezelf. Kom tot besef dat je de kwaliteit hebt om de zwakheden van anderen te zien. Leer anderen hier in te helpen in plaats van ze er op te wijzen! Word wakker, los je oude ik op. Hef je onzekerheid op, transformeer. Laat je inwijden in een hoger bewustzijnsniveau.

XXI   De Wereld

De Wereldmensen dienen ermee rekening te houden dat ze in dit leven er zijn voor ‘de hele wereld’. Niet om alle verantwoordelijkheden van anderen over te nemen, doch hen te leiden naar een leven in vreugde. Leer zorgeloos te zijn, leef je leven als een dans.

Lichtvoetig en vol muziek. Onderken je beperkingen, blijf niet bij de pakken neerzitten.

 

We gaan naar de bespreking van de Grote Arcanakaart:

XIV Matigheid

gematigdheidIn het Verhaal van je Leven betekent: Matigheid, Gematigdheid, de 14.
Met de Dood brak een nieuwe levensfase aan. Deze wordt voortgezet in de Matigheid. Innerlijk kom je in harmonie. Je hebt noch tekort, noch teveel. Het is in evenwicht. Je weet de middenweg te bewandelen, je hebt geduld. Je vindt de persoon of het werk, dat bij je past. Een fase van ontwikkeling van je geest. Je onderzoekt en vindt de harmonie in jezelf. Je voelt je gelukkig en vervult met plezier je dagelijkse taken. Je acties gaan gepaard met wijsheid en zelfbeheersing.

Als je XIV Matigheid kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:
Op de kaart zie je engel Michaël met het zonnesymbool op zijn voorhoofd, dat betekent innerlijke wijsheid, de kracht (vleugels) om boven alles uit te stijgen. Het levenswater wordt van de linkerhand (onbewuste/emotie) gegoten naar de rechterhand (bewuste, daadkracht) en omgekeerd. Emotie en daadkracht zijn in evenwicht. Dit kan je ook zien aan de voeten. Een voet op de aarde (vastigheid) en de andere voet in het water (beweging). Zo staan er diverse symbolen op de kaart van XIV Matigheid welke duiden op: innerlijk licht, wijsheid, begrip en kracht.

Het is een gelukbrengende kaart. Het betekent innerlijke harmonie verkrijgen en met plezier je taken vervullen. De kaart kondigt aan: evenwicht in zaken, in persoon, er komt of er is een aanvulling van wat ontbreekt. Het wijst op het juiste samenvallen van de omstandigheden. Bijvoorbeeld: de juiste persoon voor het juiste werk; verliefden die voor elkaar geschapen zijn.
Het is de kaart van geven en ontvangen. Verzoening, bemiddeling, geduld en kalmte, aanvaarding, aanpassing. Een gematigde, neutrale aanpak doet alles slagen. Doe wat je moet doen en wees neutraal.

 

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:

Les 1 tm 10 Les 11 Les 12 Les 13 Les 14


Een paar tips:

  • Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.
  • Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.

Volgende week les 16: De Duivel !