Algemene informatie – les 13

Vervolg van de kleuren

In de vorige les heb je de betekenis van een aantal kleuren kunnen lezen. Elke kleur heeft specifieke eigenschappen en betekenis. Of deze op de Tarotkaart wordt weergegeven of in je dagelijkse leven worden gebruikt, ze vertellen de energie, het doel en de stemming.
Kleuren bepalen ons dagelijkse leven, in de reclame en in bedrijven worden ze dan ook heel bewust toegepast. De kleren die je prettig vindt bepalen in welke stemming je bent en vertellen iets over je karakter. Elke kleur heeft speciale eigenschappen en deze kan je dan ook heel goed toepassen bij de aankleding van je huis. Of het branden van een kaars voor een bepaald doel.

BRUIN = aarde = bestendigheid

Bruin is de kleur van de aarde en hoort dan ook bij aardse zaken. Het planten en zaaien in rijke, bruine aarde om een vruchtbare groei te bewerkstelligen. Bruin is voor het aanroepen van speciale gunsten en het verstevigen van vriendschappen.

Aardse zaken zijn: het verkrijgen van financiële middelen, goede werkfunctie en, dit klinkt misschien vreemd: eigenwaarde!

PAARS = mystiek = vernieuwing

Paars is de kleur van idealisme en waardigheid, alsmede van opoffering. Deze kleur wordt gebruikt in een moeilijke situatie, waarbij gestreefd wordt naar succes en sociale verbondenheid. Maar ook bij het ontwikkelen van je derde oog, spirituele kracht, het zichtbaar maken van verborgen kennis. Macht krijgen, je eigen leven bepalen, stimulatie van helder denken, het ontworstelen uit tirannie.

ROZE = liefde = zacht

De kleur van de planeet Venus is, evenals rood, de kleur voor liefde. Maar nu van mens tot mens, zoals moeder/vader-liefde en platonische liefde. Deze kleur heeft te makem met romantiek, genezing van emoties, versterken van wilskracht, voor verkrijgen van genegenheid, partnerschap in huwelijk. Roze is de kleur van zachtzinnigheid en blijdschap, schoonheid en vriendelijkheid.

WIT = positief = zuiverend

Wit is de kleur van onschuld en maagdelijkheid. Wit wordt gebruikt om een situatie te zuiveren, het opwekken van spiritualiteit, bescherming tegen onwaarheden. Vereenvoudigen van moeilijke situaties, vrede brengen, om licht te krijgen in een langdurige kwestie.

ZWART = negatief = beschermend

De duisternis van de baarmoeder, de donkere nacht en de donkerte der aarde. De kleur van loutering, het verdrijven van kwade invloeden en depressies, bevrijden van tirannie. Afweren van negativiteit, doorbreken van banden, afstand scheppen tussen personen of situaties. Altijd een zwarte kaars brengen als het onweert, het beschermt je tegen blikseminslag.

Wanneer je een door en door zwarte kaars brandt, zuiver je de energie in de ruimte. Aan het druipen van de kaars kun je zien in welke mate de energie vervuild is.

KOPER = geld = vooruitkomen

De munten werden vroeger van koper gemaakt. Deze kleur is dan ook nauw verbonden met zakelijke kwesties. Je gebruikt de kleur om je financiële situatie te verbeteren, voor groeimogelijkheden in je huidige functie, vruchtbaar zijn in zaken en alle geldelijke doelen.

We gaan naar de bespreking van de Grote Arcanakaart:

XII De Gehangene

de gehangeneIn het Verhaal van je Leven betekent: De Gehangene, de 12.
In het hele leven is het zo dat na een zeer actieve periode een rustfase komt. Het zou anders tot een stress-situatie leiden. De Gehangene is deze rustperiode. Het is tussen je 35e en 45e levensjaar. Je gaat de dingen anders zien. Je neemt wat meer afstand van alles en gaat daardoor je leven beter overzien. Het is een nauwelijks opvallende, langzame verandering in je leven. Je oordeel verandert, je gaat je de zin van het leven realiseren. Vaak gaat het gepaard met het moeten nemen van moeilijke morele beslissingen. En je stuit op pijn en weerstand in jezelf, het loslaten van oude waarden kost soms moeite.

De houding van degene die aan het kruis hangt is precies dezelfde houding als bij kaart XXI De Wereld. Ook het getal 12 is het omgekeerde van 21. De betekenis van de Gehangene is dan ook precies het tegenovergestelde van de Wereld.

Als je XII De Gehangene kiest of als deze in je legging voorkomt, dan betekent het:
De handen achter de rug vormen samen met het hoofd een driehoek met de punt naar beneden. De betekenis van een kruis boven driehoek is: stof boven geest! Ofwel het aardse is nog belangrijk en vandaar dat de situatie is geëscaleerd of wordt vertraagd. Het advies is: wordt je bewust dat het aardse losgelaten dient te worden om een oplossing te bewerkstelligen. Een ommekeer in je denken is noodzakelijk. Je krijgt te maken met, of een langzaam proces of gedwongen rust nemen. Dit kan betekenen dat je door een fase van pijn of weerstand heen dient te gaan. De situatie is nu zo vastgelopen dat er even geen oplossing is. Komt tijd, komt raad!

Boodschap: ga het anders zien, zoek de diepere zin ervan. Ontdek de zin van je situatie,
ook de negatieve aspekten en leer daarmee om te gaan. De dingen niet nemen (accepteren)
om hoe het eruit ziet, maar om wat ze in weze zijn. Geen oude waarden willen vasthouden.

Heb je de vorige lessen gemist? Hier kan je ze vinden:

Les 1 tm 10 Les 11 Les 12


Een paar tips:

Print de lessen uit en bewaar ze. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt.

Wil je geliefden, familie, vrienden en kennissen mee laten genieten van de waardevolle gratis lessen Tarot? Stuur dan de nieuwsbrief van Radio Merlijn aan ze door, zodat ze zelf kunnen besluiten om een gratis abonnement te nemen.

 

Volgende week les 14: Het geluksgetal !