een Engel op Aarde

Jij bent de bron!

Ieder die zich op het spirituele pad bevindt is een voorbeeld, is een bron voor anderen! Stel je voor dat de hele wereld vandaag naar jou kijkt en jouw voorbeeld volgt in alles wat je denkt en doet. Zou dat op enigerlei wijze veranderen hoe deze dag voor jou gaat verlopen? Sta hier even bij stil, wacht tot je het antwoord weet en lees dan verder!

Dit is namelijk de werkelijkheid: de hele wereld, in ieder geval de wereld om jou heen – en dat is voor jou op dit moment de hele wereld – volgt jouw voorbeeld. Of je je er nu bewust van bent of niet. Zij kijken naar je en zij denken te zien wie jij werkelijk bent. Zij zien slechts datgene dat je naar buiten laat zien. Degene die je denkt te moeten zijn. Misschien omdat je er bij wilt horen, of om de goedkeuring van de ander te krijgen, of om liefde te ontvangen. Maar ben je deze persoon? In plaats van naar je bron, je essentie, kijken ze naar iemand die handelt vanuit zijn/haar denken. Immers, je handelt omdat je denkt zo te moeten handelen.

Durf jij te handelen vanuit je innerlijke bron? Handelen vanuit je innerlijke bron kan een ongemakkelijk gevoel geven. Je hebt namelijk geen referentiekader als het om je diepste kern gaat. Er is niemand om het aan te toetsen Het is immer JOUW diepste kern. Het is jouw natuurlijke staat van Zijn. We zijn zo gewend om onze handelingen te vergelijken c.q. te toetsen met anderen om ons heen, dat het heel ongemakkelijk kan aanvoelen om direct te handelen vanuit onze eigen essentie. Dus durf jij te handelen vanuit je diepste kern, ondanks dat je je ongemakkelijk voelt?

Meestal is de eerste reflex om het ongemakkelijke gevoel te voorkomen en ga je bedenken hoe je vanuit je comfort zone kunt handelen. Tegelijkertijd leef je dan niet meer vanuit je diepste kern, maar vanuit je ‘logisch’ denken. Wat de ander van je te zien krijgt is niet meer je essentie, niet meer degene die IS. De ander krijgt iemand te zien die denkt te moeten zijn. Handelen vanuit je bron, je diepste kern gaat meestal gepaard met dat ongemakkelijke gevoel, tenminste als je het niet gewend bent. Handelen vanuit je innerlijke bron, je essentie, hoeft niet logisch te zijn voor de ander. Wil je het dan toch voor de ander logisch maken, dan is het tegelijkertijd niet meer JIJ, je innerlijke bron! (Tip: Misschien dit een paar keer lezen om het goed tot je door te laten dringen).

Doorbreek de cirkel van na-apen

Na-apen is onze eerste stap om te overleven, iets dat heel natuurlijk voor ons is. Het zorgt dat je snel essentiële vaardigheden aanleert van anderen uit de groep. Handig bijvoorbeeld als er een auto aankomt en dat je dan leert dat niet oversteken de meest veilige actie is op dat moment. Wanneer iemand in de groep echter gedrag heeft aangeleerd dat niet in jouw voordeel is, bijvoorbeeld zelfdestructief gedrag, dan is na-apen juist niet meer bevorderlijk.

In beginsel doen wij mensen elkaar allemaal na. Kinderen doen hun ouders na, en ouders hebben weer hun ouders nagedaan. Uiteindelijk volgt men elkaars voorbeeld, tot dat je besluit uit deze cirkel van na-apen te stappen. En je besluit je authentieke zelf te zijn, te leven vanuit je innerlijke bron. Te leven zoals je in essentie bent!

Dat is geen kleine beslissing! Want je beslist niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld om je heen. De beslissing die je nu neemt, neem je voor alle mensen die nu om je heen zijn en degene die na jou komen. Zo neem je dus een beslissing voor velen, voorwaar geen kleine beslissing! Tegelijkertijd besluit je daarmee dat je handelingen gepaard mogen gaan – nee, zelfs moeten gaan – met een ongemakkelijk gevoel. Dat je je handelingen of datgene dat je zegt, niet meer logisch kunt verklaren! Of zelfs dat je het (vanuit de ander gezien) allemaal niet meer ‘op een rijtje’ hebt!

Je ontwikkelen naar een hoger level

Ik heb besloten mezelf in dit leven naar het hoogste niveau (dat ik kan bereiken) te ontwikkelen. Dat lukt me uiteraard niet als ik in gewoonte-patronen blijf. Is iets voor mij ‘gewoon’ geworden, dan moet ik wat anders doen, anders sta ik stil in mijn ontwikkeling. Het gewoon-doen ontwikkelt mij niet verder. Dat houdt tegelijkertijd in dat ik datgene waarbij ik me ongemakkelijk voel juist doe. Zo ben ik op weg om mezelf naar het hoogste niveau te ontwikkelen. Pas als ik dat heb bereikt wil ik sterven.

Een hoog niveau kun je op vele manieren bereiken. Bijvoorbeeld door jezelf te pushen om minstens één keer per dag of per week, iets te doen of te zeggen dat niet ‘gewoon’ voor je is. Op die manier haal je het meeste uit je innerlijke bron!
Een andere manier is om je leven te zien als een Inwijdingsweg. Een weg die met beproevingen samengaat, anders zou het geen inwijding zijn. Leergrage Zielen trekken regelmatig ongemakkelijke situaties aan. Soms veroorzaken ze zelf een situatie die niet bepaald prettig is, maar meestal komt het naar hen toe. Ofwel ‘overkomt’ hen dat. Zie het niet als dat het je overkomt, want dan heb je kans dat je je een slachtoffer gaat voelen van het leven. Leergrage Zielen zijn geen slachtoffers, maar krijgen kansen om zich naar het hoogste niveau te ontwikkelen.

Leergrage Zielen

Je kunt ook op deze wijze naar jezelf als Leergrage Ziel kijken: in vorige levens heb je veel meegemaakt, vaak traumatische ervaringen op zowel fysiek, emotioneel als geestelijk gebied doorstaan. Uiteraard heb je als Ziel daar veel van geleerd. Helaas weet je dat niet meer wanneer je incarneert, ofwel wanneer je hier weer op aarde wordt geboren. Zonde van de wijsheid die je in die andere levens hebt opgedaan. Daarom trekt een Leergrage Ziel veelvuldig situaties aan waarbij die innerlijke wijsheid weer naar boven kan komen. Je zou kunnen zeggen een soort reminder, een wakker maken van de wijsheid die al aanwezig is.

Soms denken Leergrage Zielen dat ze voor het een of ander worden gestraft. En gaan zich dan slachtoffer voelen van de vele vervelende situaties waar ze mee te maken krijgen. Jammer, want daar doe je jezelf tekort mee. De innerlijke wijsheid blijft dan diep in je verborgen zitten en kan je dan niet helpen om weer te genieten van je leven als Leergrage Ziel.

Een paar dagen geleden had ik een Leergrage Ziel op consult. Ze vertelde dat ze haar hele leven te maken had met dat dierbare mensen waar ze zich aan hechtte na korte tijd, na een paar jaar, stierven. Ze zei: ‘Ik heb zo’n groot verdriet in me dat ik wel de hele dag kan huilen.’ Ik vroeg haar: ‘Waarom zou je dit moeten meemaken in je leven?’ Ze kon er geen antwoord op geven, waarop ik vroeg: ‘Wanneer er zoveel dierbaren uit je leven zijn weg gegaan, ben je er dan onderhand niet gewend aan dat mensen sterven?’

Ik vertelde haar dat ik al heel jong werd geconfronteerd met het plotselinge overlijden van twee neefjes van mij. Beiden hadden ze leukemie, de één stierf binnen een jaar, de ander had een vreselijke lijdensweg van een paar jaar. Voor mij als kind van acht jaar was dit onbegrijpelijk. Al snel daarna stierf mijn lievelings-Opa. Ook werd ik al heel jong geconfronteerd met dat mijn lievelingsdieren stierven. Zo is dat mijn hele leven doorgegaan, nu op mijn 71ste zijn 53 dierbaren, echt dierbare mensen van me, naar het Licht gegaan. En vele lieve dieren.
Gelukkig zag deze mooie vrouw, nadat we er wat dieper op in zijn gegaan, dat ze op het moment dat een dierbare van haar ging sterven zij dit vol liefde en vredig zou kunnen begeleiden.

Ik wil niet meer leven

Rond mijn 21ste heb ik een paar jaar gehad dat ik het leven wat ik toen had niet meer aan kon. Ik wilde niet meer leven en heb meerdere pogingen gedaan om mijn leven te beëindigen. Waarbij de laatste poging bijna was gelukt. Op mijn 34ste kreeg ik te horen dat ik het laatste stadium van kanker had en dat ik nog maar drie maanden zou leven. Wat heb ik toen gevochten om te blijven leven. Het was niet eenvoudig om de kanker te overwinnen, maar ik wilde en zou blijven leven.
Toen begreep ik dat wanneer je gedachten hebt om zelfmoord te willen plegen, of dat je echt niet meer wil leven, dat het niets anders is dan dat je het leven van dat moment niet meer wil. De oplossing is dan, of om je leven drastisch te veranderen zodat je er vrede mee hebt, of in de overgave te gaan en het leven dat je hebt accepteren (dat in wezen ook overgave is!).

Geloof me, het leven zelf geeft je kansen om je innerlijke wijsheid weer te her-inneren. Daartoe krijg je soms heftige situaties om je wakker te maken. Zeker als je hardleers bent, zoals ik. Vaak val je daardoor van het een in het ander. Waar we meestal geen rekening mee houden dat het leven, net zoals het weer, seizoenen heeft. In de Bijbel kun je in Genesis hoofdstuk 41 vers 15 t/m 42 lezen over de vette en de magere jaren. ‘Eerst waren er 7 jaren waarin volop geoogst kon worden. Het voedsel werd in Egypte verzameld. Er braken vervolgens 7 jaren van hongersnood aan, niet alleen voor Egypte, maar ook omliggende gebieden. Tijdens die hongersnood werd het opgespaarde voedsel uitgedeeld, ook aan noodlijdende mensen uit omliggende gebieden, zoals Jakob en zijn huisgezin.’

Het geven en ontvangen in balans brengen

Ons leven bestaat ook uit vette en magere jaren, en vaak niet zeven maar soms wel tien jaar achter elkaar. Ik noem deze jaren liever: jaren vol mogelijkheden en jaren om pas op de plaats te maken. Zo is nu eenmaal de cyclus van het leven. In de jaren vol mogelijkheden is het de bedoeling dat je leert te geven. Alhoewel voor sommige mensen dat geen enkel probleem is. In de jaren om pas op de plaats te maken leer je te ontvangen. En dat kan, zeker voor Leergrage Zielen en Gevers een groot probleem zijn. De bedoeling is dat je het geven en ontvangen in balans brengt. Bij het geven voel je dat je leven zinvol is, bij het ontvangen maakt je het leven van de ander zinvol!

Ieder is geroepen om een voorbeeld te zijn voor de ander. En iedereen is weer een voorbeeld voor jou. Wees je bewust, dat alles dat je doet, wordt gevolgd door anderen. Jij bent verantwoordelijk voor het overbrengen naar anderen van: besluiteloosheid, angst, twijfel, maar ook levensvreugde, humor en gelukkig zijn.

Hoe is je leven op dit moment?

Hoe is je leven op dit moment? Leef je vanuit je innerlijke bron, net zoals een kind nog doet? Doe jij datgene dat je daadwerkelijk wilt doen? Of heb je jezelf in een illusie-wereld geplaatst? Doe jij de dingen, die je denkt te moeten doen?
Hoe zou jouw leven eruit zien wanneer je je bewust bent dat jij het voorbeeld bent voor anderen? Zou je dan nog steeds kicken op drama’s? Zou je nog steeds jezelf als een slachtoffer opstellen? Zou je nog steeds egoïstisch zijn? Zou je nog steeds degene zijn, die je denkt te moeten zijn?

Een voorbeeld voor de ander zijn betekent niet dat je meer bent dan de ander. Je gaat niet het spelletje met de ander spelen van: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’ Dat is namelijk ook niet zo. Hetgeen dat jij je nu bewust bent, heeft de ander, wellicht nog onbewust, ook in zich. Het is een kwestie van wakker maken, het is geen kwestie van iets vertellen dat de ander nog niet weet.

Wat is jouw rijkdom?

Wij allen zijn rijk! Rijk aan ervaringen uit vorige levens en daardoor hebben we een rijke wijsheid. Rijkdom bestaat niet alleen uit geld of bezittingen. Rijkdom is datgene waar je veel van hebt! Deel het uit!

Wat heb JIJ uit te delen aan anderen, wat is jouw rijkdom? Liefde? Blijdschap? Humor? Een luisterend oor? Medeleven, begrip? Hoeveel heb je hiervan uit te delen? Je zult zien: als je datgene dat je hebt, deelt met anderen komt het tienvoudig terug. Meestal in een andere vorm en dat kan ook in geld zijn!
Geld is een waarde, het staat voor eigenwaarde. Altijd geld tekort komen, betekent dat je tekortschiet aan eigenwaarde. Dat je je niet bewust bent, dat je een voorbeeld, de bron bent. Dat je niet degene bent die wat je bezit deelt met anderen! Ga je wijsheid, je kwaliteiten delen en je zal altijd genoeg geld hebben voor je primaire levensbehoeften.

Je kunt ook geld tekort komen doordat je denkt dat je het niet waard bent om geld te bezitten. Doordat je denkt dat je het niet waard bent om een voorbeeld te zijn. Ben jij degene die elke keer met tegenzin naar je werk toegaat? Hoe kun je dan uitdelen? Wat wil je dan uitdelen? Onvrede, tegenzin in datgene waar je mee bezig bent?
Vergooi je eigenwaarde niet aan dingen waar je niet achter staat. Je zult dan altijd een tekort in je leven ervaren! Als jij kiest voor een leven van ongelukkig zijn, in welke vorm dan ook, dan kan het geluk niet naar je toekomen. Het ongelukkig zijn, neemt immers de plaats van gelukkig zijn in!

Delen, delen, delen!

Waag de stap en wees het voorbeeld, de bron voor anderen. Laat zien wat je kunt doen om gelukkig te zijn. Ieder die bereid is het voorbeeld, de bron te zijn, zal altijd van alles genoeg hebben. Vanaf het moment dat jij besluit dat jouw leven niet van jezelf is, maar dat het de bedoeling is dat jij jouw leven deelt met anderen, zal God, het Universum er voor zorgen dat je altijd genoeg hebt om te delen. Hoe meer je deelt, hoe meer je zult krijgen om te delen!

Jij bent één geheel met anderen. Er is geen onderscheid tussen jou en de ander. Leef niet in de illusie dat jij gescheiden bent van anderen! Alles wat jij bent, wat jij hebt aan kwaliteiten en mogelijkheden, of wat jij doet is tegelijkertijd van en voor de ander c.q. anderen. Jij bent het voorbeeld voor de hele wereld. Als je je dat bewust bent, kan God, het Universum voor je zorgen. Er zal altijd genoeg voor je zijn. Of zit je op dit moment in de situatie dat het tijd is om te ontvangen? Ontvang dan, laat anderen jouw bron zijn, jouw voorbeeld!

Ben jij de Engel op Aarde die de aarde zo hard nodig heeft?

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je de gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staan mijn radioprogramma’s en iedere week wordt mijn blog er in vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 30/08/2018

Reageren is niet mogelijk.