een Warm Hart, Wijsheid en Reïncarnatie

Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat dit hun laatste leven is. Mijn vader wist heel zeker dat ieder mens slechts één leven had, namelijk je huidige leven. Wat ik ook zei, hoe ik het ook uitlegde, hij wilde er beslist niet aan dat hij nog een keer zou moeten terugkomen. Mijn moeder was daarin wat milder, en zei: Ik weet het niet, als het dan zo is dan wil ik…’ En dan kwam er een hele opsomming van wat voor een leven ze dan zou willen hebben.

Ooit had ik een gesprek met een zeer gelovige man. En hoe we er op kwamen weet ik niet meer, maar ineens ging het over reïncarnatie. Ook hij zei: ‘Dat bestaat niet, we hebben maar één leven en dat is dit leven. Vandaar dat we maar een kans krijgen om goed te leven. Daarvoor leef ik zo zuiver mogelijk. Ik wil niet naar de hel, want daar kom je dus nooit meer uit.’

Naar de Hemel of de Hel

‘Hoe lang moet je dan in de hel blijven?’ vroeg ik hem. Ja, daar had hij nooit over nagedacht. Deze man was/is inderdaad heel zuiver. Doet en deed ook veel voor mensen en nam kinderen die het niet goed hebben/hadden liefdevol in zijn huis op. Hij heeft zelf drie kinderen, en op het moment dat we dit gesprek hebben, voedt hij daarnaast nog vier kinderen (pubers) op.

Ons gesprek ging verder, en ik vroeg hem: ‘Toen je kinderen geboren werden, hadden ze toen alle drie exact hetzelfde karakter?’
‘Nee,’ zei hij ‘meteen kon je al verschillen zien, ze zijn alle drie heel anders.’ En hij vertelde wat de verschillen van de kinderen vanaf hun geboorte waren.
Ik vroeg hem: ‘Als er geen vorige levens zijn, hoe kan het dan dat alle drie de kinderen meteen bij de geboorte al zo verschillend zijn? Kan het dan niet zijn, dat ze al andere levens hebben gehad? En in dit leven daarmee verder gaan? Anders zouden ze toch met exact hetzelfde karakter en kwaliteiten op deze wereld zijn gekomen?!’

Hij was even sprakeloos en zei: ‘Zo mag ik niet van mijn geloof denken. Ik vind het ook moeilijk wat je nu zegt. Ik heb daar nooit over nagedacht, maar inderdaad hoe kan het dat mijn drie kinderen zo verschillend van karakter zijn? En dat niet alleen, ook hoe ze zich verschillend ontwikkelen. Ze zijn nu 11, 8 en 4 jaar oud, maar hebben totaal verschillende interesses.’
Verward ging hij bij me weg. Maanden later kwam hij erop terug, en zei aarzelend: ‘Het heeft me al die maanden beziggehouden, misschien heb je wel gelijk…’

Mijn laatste leven…

Sommige mensen zeggen dat dit hun laatste leven is. Mijn antwoord daar op is: ‘Voor mij zeker niet, want als Moeder Teresa, de Dalai Lama en anderen met een zeer hoog bewustzijn zeggen: ik kom nog een paar keer terug. Dan moet ik zeker nog een tiental keren terugkomen om vervolmaakt te kunnen zijn!’

Met de huidige Dalai Lama kwam ik al jong in aanraking. Niet dat ik hem ooit persoonlijk heb ontmoet, helaas niet. Toen ik me ging verdiepen in het boeddhisme kwam als vanzelfsprekend de Dalai Lama in mijn leven. Het fascineerde me hoe hij als tweejarige peuter gekozen kon worden als leider van het Tibetaanse volk. En op 14-jarige leeftijd – in 1949 – de verantwoording als politiek leider kreeg voor heel het Tibetaanse volk. Toen ik zijn geschiedenis las, was ik zelf 14 jaar oud (in 1961)!

De Dalai Lama acht ik zeer hoog. Zelfs hij is ervan overtuigd dat hij nog een keer naar de aarde terugkomt. Hoe kan ik me ooit meten met hem? Dat is onmogelijk! Zo’n wijze man, ontzettend veel meegemaakt, al vanaf zijn kindertijd. Zoveel verantwoordelijkheid op zijn schouders gehad en nog steeds. Hij is nu 85 jaar, maar hij bezoekt nog jaarlijks diverse landen met een zeer belangrijke boodschap!

De Dalai Lama Spreekt:

Voor veel mensen lijkt het erop dat bewuste vrede met zichzelf krijgen een enorme uitdaging is. Je druk maken over oorlog en armoede in de wereld komt dan op het tweede of derde plan. Maar de Dalai Lama stelt een formule voor die kan bijdragen aan allebei: onderwijs plus een warm hart. Hij zegt: ‘Alleen het vergaren van kennis is geen garantie om er te komen, met betrekking tot het realiseren van zowel innerlijke vrede als wereldvrede. Dus een warm hart is heel, heel erg essentieel.’

Hij vervolgt: ‘Combineer een warm hart met die briljante hersenen van ons. Combineer deze twee. Dan zullen allereerst mensen als individu gelukkiger, kalmer, en meer ontspannen worden, en dat zullen zij ook richting anderen zijn; hierdoor ontstaat een houding die automatisch meer vriendschap voortbrengt.
Een gelukkige gezinssituatie en een gelukkige samenleving; het hangt uiteindelijk voor een groot deel af van onze innerlijke vrede. Het draait om innerlijke vrede – en er is allerminst een garantie dat louter onderwijs of opleiding voor innerlijke vrede kan zorgen. Met een warm hart komt die innerlijke vrede er wel.’

Ik was een luie student…

Op 17 juni 2017 hield de 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, een openingstoespraak aan de Universiteit van Californië in San Diego. De rode draad in zijn toespraak was het idee dat wereldvrede afhankelijk is van innerlijke vrede – je kunt de wereldproblemen niet oplossen zonder eerst aan je eigen gevoelsleven te werken.
“Gerespecteerde oudere broeders en zusters en vooral jongere broeders en zusters, ik ben ontzettend blij om hieraan deel te nemen – ik ken het complexe woord niet. Ik ben begonnen met het leren van Engels in de jaren veertig van de vorige eeuw, maar het is nog steeds behoorlijk gebroken. Als boeddhistische monnik had ik het gevoel dat Engels niet strikt noodzakelijk was om het boeddhanisme te bereiken en sinds mijn kindertijd heb ik de neiging gehad om een luie student te zijn.

In de ontmoeting met jonge mensen zoals jullie, ben ik er me van bewust dat jullie de toekomst van de mensheid zijn. En hier en nu, aan het begin van de 21e eeuw, heb je de kans en de verantwoordelijkheid om een betere wereld te creëren, een gelukkigere wereld – een wereld zonder geweld of de gapende kloof tussen arm en rijk. Wij ouderen leven misschien niet lang genoeg om het te zien gebeuren, maar jullie wel.

Mensen zijn sociale dieren en sterk afhankelijk van elkaar. Klimaatverandering bedreigt ons allemaal. Het is een van die natuurlijke uitdagingen die ons leren dat we samen moeten werken en een gemeenschappelijke inspanning moeten leveren om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Een vreedzamere wereld en een vreedzamere eeuw vereisen dat we niet op wapens vertrouwen, maar op het ontwikkelen van een wijdverbreide innerlijke vrede.

Vertrouwen versterken

Als gevolg van je toegewijde studie ontvangen jullie vandaag jullie diploma’s. Ik feliciteer je. Nu moet je bedenken hoe je de kennis die je hebt opgedaan zult gebruiken, niet om problemen voor anderen te maken, maar om vrede te creëren. Wat een verschil zal maken is de hartelijkheid. Je hebt vastberadenheid en optimisme nodig, wilskracht en zelfvertrouwen. Het is mijn ervaring dat een hartelijke bezorgdheid voor anderen ons vertrouwen versterkt.

Kennis van de geest is relevant voor alle 7 miljard mensen die vandaag de dag in leven zijn, want we bereiken gemoedsrust door onze destructieve emoties aan te pakken op basis van het begrijpen van het hele systeem van onze emoties. Dit is niet gerelateerd aan het volgende leven, aan de hemel of de hel, maar aan dit leven hier en nu.

We ervaren geluk op een zintuiglijk niveau dat relatief kortstondig is. Maar blijvend geluk is gerelateerd aan onze gemoedstoestand. Omdat we bewuste wezens zijn met een geest, is het begrijpen van de werking van onze geest vandaag de dag net zo relevant en noodzakelijk als in het verleden. De oude Indiase psychologie was sterk ontwikkeld en kan ons nu, geloof ik, helpen. Ik moedig de moderne Indianen aan om hier aandacht aan te besteden, omdat we gelukkiger individuen, gelukkiger gemeenschappen en een gelukkiger mensheid kunnen creëren op basis van wijsheid en een warm hart. Dank u wel.”

Zijn leven, zijn missie

Zo was in het kort zijn leven:
De Dalai Lama, Tenzin Gyatso, is geboren in 1935.
Hij is de geestelijk leider van het Tibetaanse volk. Op tweejarige leeftijd werd hij erkend als de incarnatie van de 13de Dalai Lama, Thubten Gyatso. Zijn kloosteronderwijs ving aan toen hij zes jaar oud was.

Na de Chinese invasie van Tibet in 1949, 14 jaar oud, werd de jonge Dalai Lama verzocht om de volledige politieke macht op zich te nemen. Het brute neerslaan door Chinese troepen van de Tibetaanse nationale opstand in Lhasa in 1959 dwong de Dalai Lama om in ballingschap naar India te vluchten. Sindsdien leeft hij in Dharamsala in het noorden van India, waar nu de Tibetaanse Regering in Ballingschap zetelt.

Vanuit Dharamsala is hij onvermoeibaar blijven werken om een duurzame oplossing voor Tibet te vinden, middels oproepen aan de Verenigde Naties, aan staatshoofden en aan regeringen wereldwijd. Velen hiervan hebben het Chinese leiderschap met klem verzocht om in dialoog te treden met de Dalai Lama, als leider van het Tibetaanse volk. In 1987 stelde de Dalai Lama het Vijf-Punten-Vredesplan voor Tibet op, als eerste stap naar een vreedzame oplossing voor de verslechterende mensenrechtensituatie in Tibet.

De Dalai Lama heeft consistent het beleid van geweldloosheid bepleit tijdens zijn strijd voor Tibet. In erkenning voor zijn werk voor vrede en geweldloosheid werd aan de Dalai Lama in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. En in oktober 2007, ontving hij de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten, de Gold Medal van het Congres, in erkenning voor zijn inzet voor de mensenrechten.

Spiritueel leider

Op 75-jarige leeftijd, maakte de Dalai Lama bekend zijn politiek leiderschap over te dragen aan een democratisch gekozen leider. Hij wordt gerespecteerd als waarlijk geestelijk leider, wiens warmte, medeleven en wijsheid de harten van ieder die hij ontmoet beroert, en als een woordvoerder voor een medelevende en vreedzame oplossing voor menselijk conflict.

De Dalai Lama is een groot voorstander van interreligieuze dialoog en begrip. Hij heeft onvermoeibaar gewerkt om harmonie tussen de verschillende Tibetaanse boeddhistische scholen (Gelugpa, Nyingma, Kagyu en Sakya) tot stand te brengen, evenals met de traditionele Bon-religie van Tibet.
Minder bekend is de intense persoonlijke interesse van de Dalai Lama in wetenschap; hij heeft gezegd dat als hij geen monnik was, hij een ingenieur had willen zijn. Hij heeft een sterke interesse in leren over de nieuwste ontwikkelingen in de (neuro)-wetenschap.

De Dalai Lama heeft Nederland de laatste twintig jaar regelmatig bezocht. Hij was in Nederland in 1986, 1990, 1994, 1999, 2009, 2014 en 2018. In 1994 werd hem in Middelburg de Four Freedom’s Award van het Roosevelt Instituut toegekend.

Kortom zegt de Dalai Lama:

  • onderwijs vanuit een warm hart brengt innerlijke vrede, en hierdoor bereiken we wereldvrede
  • een vreedzamere wereld en een vreedzamere eeuw vereisen dat we niet op wapens vertrouwen, maar op het ontwikkelen van een wijdverbreide innerlijke vrede
  • een gelukkiger mensheid kunnen we creëren op basis van wijsheid en een warm hart
  • we bereiken gemoedsrust door onze destructieve emoties aan te pakken op basis van het begrijpen van het hele systeem van onze emoties
  • natuurlijke uitdagingen leren ons dat we samen moeten werken
  • combineer je briljante hersenen met een warm hart
  • dan zal je als individu gelukkiger, kalmer, en meer ontspannen worden, waardoor vriendschap ontstaat
  • je hebt hiervoor vastberadenheid en optimisme nodig, wilskracht en zelfvertrouwen
  • jonge mensen zijn de toekomst, zij kunnen een liefdevolle wereld verwezenlijken.

Voor mij is de Dalai Lama een voorbeeld hoe je je leven kunt leven vanuit Liefde, Vertrouwen en Optimisme. Ofwel wat er ook gebeurd: verlies nimmer de moed dat vrede (ooit) mogelijk zal zijn. Zeker in je omgeving, wanneer jezelf vanuit vrede leeft.
Wie weet kan hij ook voor jou een voorbeeld zijn!

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

 

Gewijzigd op 06/08/2020

Reageren is niet mogelijk.