Energetische Tips, hoe om te gaan met het Coronavirus…

Een oud spreekwoord luidt: zoveel mensen, zoveel meningen, maar ook zoveel mensen, zoveel mogelijkheden. Wat ik nu ga vertellen zal de een onzin vinden en de ander zal me bedanken voor de goede tips. Ook al vind je het onzin, lees het toch helemaal uit, je weet maar nooit wat je de komende weken ervan kan gebruiken.

Iemand mailde me vanmorgen – ik had haar een link toegestuurd met informatie over iets anders: ‘Dank je wel Daisha. Ik zal er later eens in grasduinen. Is nogal hectisch tegenwoordig met die Corona-virus. Van alle kanten worden berichten, webinars, healing, relaxatie- en ademoefeningen aangeboden. Bijna niet meer te volgen. Maar toch zeer lief en zeer nuttig voor velen.’

Ze heeft helemaal gelijk, op dit moment hoor je de hele dag bijna niets anders dan het coronavirus. Er wordt heel veel aangeboden van hoe je met het coronavirus om kunt gaan. En dan kom ik ook nog eens met informatie, je zult merken het is toch net even iets anders. Maar zoals gezegd: zoveel mensen, zoveel mogelijkheden. De RIVM geeft geweldige praktische tips met betrekking tot het coronavirus. Anderen geven handige oefeningen en helende adviezen. Maar hoe kun je er energetisch mee omgaan?

Dit brengt 2020 je…

In mijn blog van 1 januari jl. schreef ik het volgende: 2020 is de start van een zeer bijzondere cyclus in onze geschiedenis. En wij maken dat allemaal mee, we schrijven met z’n allen een stukje geschiedenis. In de toekomst zal men zeggen dat 2020 het begin van het keerpunt in de Mensheid lag. Het zaadje dat in de komende decennia gaat uitgroeien in een samenleving zoals we nu al wensen: échte interesse in en begrip voor elkaar, liefde wordt het uitgangspunt in plaats van ikke-ikke!

De aandacht wordt zeer sterk gericht op waar de 2 voor staat, namelijk:
Fysiek: gezondheid, voeding, een thuis bieden. Volgens Maslow hebben mensen allereerst behoefte aan eten, drinken, zuurstof, kleding, onderdak, enz., en ook andere zaken zoals seks, sport en comfort, om lichamelijk in evenwicht te zijn.
Je ziet het al ontstaan: diëten zijn uit, goede voeding is in. De luchtkwaliteit wordt sterk in de gaten gehouden en er worden maatregelen genomen om deze sterk te verbeteren. Seks – liefdevolle – mag weer, wordt zelfs als zeer gezond beschouwd. Het meer bewegen wordt geadviseerd, chemische producten in voeding worden geweerd, etc. etc.

Emotioneel: je veilig voelen, rust, orde, de behoefte aan vorm, aan zekerheid. De behoefte om bij een georganiseerde kleine of grote groep horen. Bijvoorbeeld het wij-samen in de buurtgemeenschap, of het gezin en/of bedrijf. Er gaat gewerkt worden aan het oplossen van eenzaamheid. Sociale betrokkenheid voor anderen door andere sociale wetten en/of we doen het zelf van mens-tot-mens.

Geestelijk: men gaat zinvol bezig willen zijn voor de samenleving, voor de natuur, de dieren etc., ofwel alles dat leeft. Hierdoor zal spiritualiteit een algemeen iets worden, en komt in de plaats van religie. Ook religieuze stromingen zullen spiritueel gericht worden. Al langer is bekend dat het woord ‘bidden’ vervangen is door het woord ‘mediteren’.

Ik leg in mijn blog nog meer uit, lees het maar. Waarom moet de mens altijd wakker geschud worden door een ramp, zoals nu met het coronavirus? Omdat we ons dan pas verantwoordelijk voelen voor elkaar? Diep in ons hart weten we toch dat we het niet alleen kunnen, dat we hier op aarde zijn om er voor elkaar te zijn!

Hier zijn de energetische tips hoe je met het coronavirus om kunt gaan:

Onze Aura

Ons energetisch lichaam, onze subtiele fijnstoffelijke aura, het energieveld dat ons fysieke lichaam (maar ook van plant of dier) omgeeft, neemt alles op van onze omgeving. Er wordt aangeraden om 1,5 meter op afstand te blijven van de ander. In wezen wordt er gezegd: laat de ander niet in je aura komen, want ook daardoor kun je besmet worden.

Mijn broer woont deels in Frankrijk en deels in Nederland. Hij is uit Frankrijk teruggekomen en vertelde dat de Fransen (en de Italianen) zich niet houden aan: geen hand geven, niet kussen, blijf op afstand. Hij zegt: het is geen wonder dat het daar meer verspreid is dan hier, men blijft elkaar omhelzen en kussen.

Energetische Voeding

Ons lichaam wordt gevoed met energetisch materiaal: voeding. In onze voeding zit – ofwel hoort – veel energie in te zitten, bestaande uit vitaminen en mineralen. Helaas zijn door het veelvuldig gebruik van de aarde en het bespuiten van de producten belangrijke voedingsstoffen geminimaliseerd. Biologische groenten en fruit staan altijd met hun wortels in de grond, ook in de kasteelt. Bovendien verspreidt een biologische boer natuurlijke mest over zijn land, dat zorgt voor krachtige voedingsstoffen voor de gewassen. Hierdoor wordt de natuurlijke kringloop bij biologische productie in stand gehouden. Gewassen krijgen daarnaast meer tijd om te groeien, waardoor de smaak en kwaliteit beter zijn.

Een voorbeeld van wat je koopt wanneer het niet biologisch is. Ons lichaam heeft dagelijks calcium nodig, ten opzichte van 1962 zit er bijvoorbeeld in de tomaat nog slechts 18% calcium van toentertijd. In de aardappel zit er vandaag de dag t.o.v. 1942 nog slechts 4% ijzer in. In het boek Censuur van dr. Gábor Lenkei kun je lezen hoe schrikbarend weinig vitaminen en mineralen in onze huidige voeding nog aanwezig is ten opzichte van jaren geleden! Trouwens een heel interessant boek over ‘wat je niet mag weten over je gezondheid.’

Dus: nu je toch niet op vakantie kunt gaan, of duur uit eten, besteed je geld aan goede gezonde voeding. Koop liever vijgen dan snoep, eet een lekkere avocado in plaats van een koekje.

Kinderen en het coronavirus

Waarom lopen gezonde kinderen bijna of geen gevaar om het coronavirus te krijgen? Omdat zij nog niet of nauwelijks verzuurd zijn en daardoor een sterk immuunsysteem hebben. Wil je bestand zijn tegen het coronavirus? Het wapen daartegen is een sterk immuunsysteem.

Kies voor biologische producten en zorg er voor dat je lichaam niet is verzuurd. Eet geen dingen die je lichaam verzuren: vermijd vlees, suiker, koffie, alcohol, sigaretten, etc. Ze creëren een omgeving waarin virussen en infecties floreren. Vermijd stress en straling. Neem dingen die het lichaam alkaliseren: groenten, noten, gefermenteerd voedsel, neem voldoende frisse lucht en geniet van de natuur. Bouw een gezond immuunsysteem op, én heb geen zure gedachten.

Verzuring van het lichaam

Dagelijks groeit ons bewustzijn over de werking van ons lichaam. Maar bij veel mensen is nog niet bekend hoe ons voedingspatroon en onze levensstijl de gezondheid op langere termijn kan beïnvloeden. Voeding, stress, medicijnen, overmatige spierbelasting produceren na verbranding zure afvalstoffen die uw lichaam kwijt moet om de zuurgraad van het bloed op een constant niveau te houden. Voorbeelden van zure afvalstoffen zijn urinezuren en melkzuren.

Om de zuurgraad van het lichaam optimaal te houden, moeten zure afvalstoffen worden afgevoerd. Dit doet het lichaam door deze uit te scheiden via de nieren, de longen en de huid. Daarnaast neutraliseert het lichaam zuurresten met behulp van onze lichaamseigen stof natriumbicarbonaat. Maar de hoeveelheid afvalzuren die dagelijks in het bloed vrijkomt is te groot om via de normale uitscheidingsorganen ons lichaam te verlaten. Het lichaam slaat de zuurresten dan op in het lichaam. Dit veroorzaakt zure ophopingen waardoor onze gezondheid risico’s loopt. Daarnaast kunnen belangrijke enzymactiviteiten niet plaatsvinden als het lichaam te zuur is.

Wanneer wij gezond ter wereld komen, bestaat ons lichaam voor 70% uit water en 30% uit sporenelementen en mineralen. Naarmate we ouder worden, nemen deze hoeveelheden af. Wist je dat ons lichaam al na het 40ste levensjaar voor de helft uit zure afvalstoffen kan bestaan? Hoe los je dat op?

Sjaak ten Velde beschrijft heel uitgebreid op zijn site wat de gevolgen zijn van verzuring. Ook hoe je verzuring kunt constateren en wat het belangrijkste is: hoe je het kunt oplossen. ‘Bij het onttrekken van mineralen uit de lichaamsweefsels ontstaan afvalstoffen, slakken genaamd. Deze slakken worden opgeslagen in de weefsels en hieruit verwijderd als het lichaam voldoende mineralen en water binnen krijgt. Een langdurig tekort aan mineralen heeft tot gevolg dat slakken in de weefsels opgeslagen blijven en hier de celstofwisseling belemmeren. Zo komt het lichaam in een neerwaartse spiraal van steeds verdere verzuring.’

Mineralen in onze voeding kunnen een verzurend of alkalisch effect hebben. Om te meten of een product je lichaam verzuurt of ontzuurt, wordt het product verbrand tot as en vermengt met water. Hiervan wordt de pH gemeten. Ter illustratie: citroensap is redelijk zuur, maar door de vele mineralen heeft het toch een sterk ontzurend effect op het lichaam.

Bij Sjaak ten Velde vind je een lijst met voedingsstoffen en hun ontzurende of verzurende werking. Een gebalanceerde voeding bestaat voor 60% uit alkalische en voor 40% uit verzurende producten. Een echte aanrader: lees wat Sjaak ten Velde schrijft over de verzuring van het lichaam en hoe dat op te lossen.

Angst en paniek

Er zijn zoveel onheilsberichten betreffende het coronavirus dat menigeen angstig of paniekerig is. Helaas ondermijnen negatieve gedachten je immuunsysteem en ze voorkomen dat ons helend vermogen wordt gebruikt.
Men zegt: ik voel me angstig. Angst is echter geen gevoel, angst komt uit je denken. Doordat je op een gegeven moment alleen nog luistert naar de negatieve gevolgen van het virus, ben je angstig of schiet je in de paniek. Het zou misschien al helpen wanneer je tegen jezelf zegt: ik denk me angstig. Je wordt je dan bewust dat je denken je aanzet tot de negatieve spiraal.

Nu vraag je waarschijnlijk: hoe kan ik dan mijn denken stopzetten? Door je te concentreren op je ademhaling, de tips te volgen die ik hier schrijf, datgene te lezen dat bijdraagt aan het versterken van je helend vermogen. Ons lichaam is slimmer dan je denkt. Onze cellen hebben zichzelf opgebouwd, en vernieuwen zich regelmatig. Ze weten precies wat ze moeten doen om jou gezond te houden. Maar omdat ons denken invloed heeft op ons lichaam, kunnen de cellen verkeerde informatie ontvangen. Ons lichaam heeft een groot zelfhelend vermogen. De kunst is om je lichaam de gelegenheid te geven dit vermogen tot een maximum te benutten.

Van kind af aan ben ik helderziend, en zag soms vreselijke ongelukken van tevoren aankomen. In mijn boek Stilte.. geboren in stilte kun je daar een paar voorbeelden van lezen. Mijn moeder vond het maar angstig als ik iets voorspelde en zei: ‘Wanneer jij wat zegt, gebeurt het ook nog, zeg het maar liever niet meer.’
Je kunt dit tweeërlei opvatten, net doen alsof het niet bestaat, de struisvogel. Of: het is inderdaad waar wat je zegt over jezelf, zo word je ook. Het negatieve denken heeft een negatieve invloed op je hele systeem. Je kunt je zelf ziek-denken!

Heal op Netflix

Nu de meeste mensen thuis zijn vanwege het werk of dat de kinderen thuis zijn, is het raadzaam om naar de zeer interessante documentaire Heal op www.netflix.com te kijken. De documentaire laat je op diverse manieren zien hoe de genezende werking van je geest je kan helpen. Onze geest is tot veel meer in staat dan waar je je in eerste instantie bewust van bent!

Sint Rochus

Je kunt natuurlijk ook de hulp inroepen van de heilige Sint-Rochus. Hij is de beschermheilige van besmettelijke ziekten. Niet zo’n bekende heilige, maar een zeer hulpvaardige die je zeker helpt wanneer je aan hem vraagt je bij te staan zodat het coronavirus je bespaard blijft. Wel elke dag tien minuten tot een kwartier met hem in gesprek gaan!

Aartsengel Rafaël

De goddelijke genezer Rafaël kun je oproepen om te voorkomen dat je besmet wordt met het coronavirus. Of als je denkt dat je het hebt kan hij je helpen om weer te genezen. Ook hier geldt: dagelijks – liefst twee keer per dag  -zijn hulp inroepen.

Zwarte kaars

Een eeuwenoud gebruik is het branden van een zwarte kaars tegen onheil. Vroeger had men geen bliksemafleiders maar wel door en door zwarte kaarsen. Deze zorgden ervoor dat de bliksem niet insloeg. De zwarte kaars bevrijdt je van negatieve gedachten. En verdrijft kwade invloeden zoals het coronavirus.
Hoe harder de kaars druipt, hoe sterker het nodig was. Gebruik zoveel mogelijk natuurlijke kaarsen, zoals bijvoorbeeld bijenwas, sojawas, stearine, etc. Brand geen paraffinekaarsen, deze zijn slecht voor je gezondheid. Door de kaarsen te branden smelten de negatieve invloeden als was voor…

Edelstenen en het virus

Al duizenden jaren worden edelstenen gebruikt tegen angst en bij gezondheidsproblemen, en nog veel meer. Elke edelsteen heeft een eigen energieveld, dat constant in beweging is. Door een edelsteen op je huid te dragen neemt je lichaam het trillingsgetal van de steen aan. Waardoor het zieke lichaam zichzelf weer kan herstellen of je geest ontvankelijk wordt voor datgene dat je wilt bereiken. Met het dragen van de steen gaat je lichaam het trillingsgetal van de steen (gedeeltelijk) overnemen. Zo kun je ook voorkomen dat je ziek wordt.

De ideale stenen tegen het coronavirus zijn onder andere: zwarte toermalijn, turkoois, rookkwarts en carneool. De zwarte toermalijn vind ik het meest effectieve tegen het coronavirus. Het is een krachtige beschermer tegen alles wat met negativiteit heeft te maken, maar vooral de beschermer van je immuunsysteem!

Het branden van Salie

Men noemt het smudgen, het is een reinigingsritueel van je huis of de aura van de mens. Het beste kun je witte salie gebruiken, deze is het meest krachtig. Bijvoet zou ook kunnen. Door je huis te reinigen met witte salie, verdrijf je negatieve energie uit je huis. De zogenaamde smudgestick steek je aan en de rook reinigt en verdrijft alles dat negatief (ook je doemdenken!).

Je ziet er zijn heel wat mogelijkheden om het coronavirus te voorkomen of te bestrijden. Er zijn er nog meer, zoals een Pentagram in je vensterbank leggen, deze zorgt ervoor dat het onheil niet bij je binnen komt. Nog iets, maar dat is vanouds een oosterse aanrader voor als je iets succesvol wilt creëren of iets te vieren hebt, doe het dan niet als je bent geboren op een:
Zondag, doe niets gunstigs op een vrijdag.
Maandag, doe niets gunstigs op een zondag.
Dinsdag doe niets gunstigs op een maandag.
Woensdag doe niets gunstigs op een dinsdag.
Donderdag, doe niets gunstigs op een zaterdag.
Vrijdag, doe niets gunstigs op een woensdag.
Zaterdag, doe niets gunstigs op een woensdag.

We leven in onzekere tijden. Terwijl veel landen de grenzen sluiten en drastische maatregelen nemen die een enorme impact hebben op het dagelijkse leven van mensen wereldwijd, blijf rustig, blijf (online) in verbinding met mensen om je heen, gebruik je humor. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Via Radio Merlijn kun je naar me luisteren, elke keer met mooie programma’s waar je moed uit kunt putten, ideeën op kunt doen, die rust in je leven brengen! En kom ook eens op de chat, heel inspirerend!

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

 

Gewijzigd op 19/03/2020

Reageren is niet mogelijk.