Even in de Toekomst Kijken

Wat je niet kunt zien, kan wel bestaan.

Ik ben ervan overtuigd dat er ergens in het Heelal wezens leven op een andere planeet. Dat het nog niet bewezen is, wil niet zeggen dat het niet bestaat. In 1926 verklaarde Professor A.W. Bickerton dat het een idioot en onmogelijk idee was om de maan te bereiken.
In 1935 schreef de gerenommeerde astronoom F.R. Moulton dat het een onuitvoerbaar plan was om de mens ooit door de ruimte te laten reizen. In 1957 verklaarde Dr. Richard van der Riet dat het klinkklare onzin was dat de mens ooit door de ruimte zou reizen. Acht maanden later cirkelde de Sputnik rond de Aarde.

In een afgelegen gebied in het noorden van Tibet liggen de ruïnes van Hsing Nu. Deze werden in 1725 ontdekt door Duparc. In deze stad stuitte de ontdekker op een groot aantal monolieten (eens bedekt met zilver), een piramide, een deel van een toren van blauw porselein en een koninklijk paleis waarin zich tronen bevonden met afbeeldingen van de zon en de maan. Ook werd er een grote melkwitte steen aangetroffen die omringd werd door prachtige tekeningen. En dan nu het verbazingwekkende vervolg.
In 1952 arriveerde er een Russische expeditie. Tibetaanse monniken wezen hen op oude documenten waarvan de beschrijving overeenkwam met die van Duparc. Maar, en hier komt het adembenemende deel, de steen, zo vertellen de documenten, zou ‘meegebracht zijn van de maan’.

Maansteen? Is het mogelijk? Zou de mensheid in het verre verleden inderdaad in staat zijn geweest om de Aarde te verlaten tijdens een vlucht naar de maan? Behoorden ruimtereizen tot de mogelijkheden van deze beschaving? Zijn er aanwijzingen? Die zijn er inderdaad. Aanwijzingen over de mogelijkheid tot het maken van ruimtereizen zijn te vinden in alle uithoeken van de wereld. Geschreven en mondelinge overleveringen zijn overal te vinden en ze lijken allemaal betrouwbaar. Er zijn meerdere vermeldingen in oude geschriften dat de mens in 2309 voor Christus, dus 4.328 jaar geleden al op de maan is geweest en ruimtereizen kon maken. Een opsomming van deze vermeldingen kun je hier lezen.

Of zouden er wezens van andere planeten hier op aarde op bezoek zijn geweest? En hebben zij de bewijzen meegenomen als cadeau voor de aardebewoners? Of als teken dat er in het Heelal meer bewoond is dan alleen de aarde?
Immers nieuw onderzoek onthult dat de maan zo’n 3,5 miljard geleden leefbaar is geweest. Ooit was er vloeibaar water op de maan, en er is nog steeds waterijs op de maan te vinden.

Het jaar 2219…

Het is arrogant van de mens dat hij of zij denkt de enige bewust levende wezens in dat hele grote Heelal te zijn. We lachen nu om de wetenschappers die vroeger dachten dat het heelal om de aarde draaide, maar veel wetenschappers hebben nog steeds een soortgelijke instelling, in een iets andere vorm. Wetenschappers hebben berekend dat het heelal bijna 14 miljard jaar oud is, terwijl onze aarde ‘slechts’ 4,5 miljard jaar oud is – dat is 4,5 en dan 8 nullen erachter. Overigens hoeveelheden die mijn verstand te boven gaan. Zeker als je als mens hooguit 80 à 90 jaar leeft. Je kunt dan, in de periode dat de aarde oud is, bijna 53 miljoen keer zijn gereïncarneerd. Dan kun je echt spreken van een oude Ziel!

Het land wordt slechts overkoepelend bestuurd door een Raad van Wijzen.

Laten we aannemen dat toen het Heelal ontstond er niet meteen leven was. In die 14-met-9-nullen-tijd zal er beslist ergens in het Universum andere planeten zijn waar ver ontwikkelde wezens hebben geleefd en wellicht nog ergens leven. De verhalen over Atlantis, die door vele mensen worden verteld, komen sterk overeen.

In het jaar 2219 zullen we het weten. Ik heb me afgestemd op het jaar dat nog 200 jaar ver weg ligt, en dat zag er mooi uit. Echt een jaar waarin ik beslist terug zal komen. Om datgene waarvan men nu al de ‘zaadjes’ ziet – die dan tot volle bloei zijn gekomen – mee te beleven. Ik hoop dat jij er dan ook weer bent, dan kunnen we samen het nog eens hebben over de tijd van nu. De tijd dat we als mens begonnen te veranderen naar androgyn.

Androgyn

De mens heeft zich al die jaren verder ontwikkeld tot androgyn. Het verschil tussen man en vrouw bestaat niet meer, uiteraard wel een verschil in karakters. Men is niet meer mannelijk en niet meer vrouwelijk. Onze lichamen, waar je nu nog duidelijk van kan zien dat je of man of vrouw bent, zullen bijna gelijke uiterlijkheden hebben.

Uit een rapport van 2016 blijkt dat momenteel 7% van de mensen homoseksueel is. Ofwel nu even 200 jaar vooruit lopend, in 2219 praat je niet meer van hetero, bi, homo, lesbienne, transgender of welke benaming dan ook. Wanneer je die woorden gebruikt, zal men je niet begrijpen. Men houdt van de ander als mens-zijnde. Ieder mens heeft dan de keuze om kinderen te baren of niet. Men kan dan zelfs buiten de baarmoeder een baby laten groeien, daar is men trouwens al mee bezig.

Liefde is in 2219 van mens tot mens, en niet afhankelijk – zoals nu – van welk geslacht je bent. Wij mensen verlangen allemaal naar vrede, naar harmonie, naar gelukkig zijn. Het zou ideaal zijn wanneer over 200 jaar alle mensen dat zouden hebben bereikt. Maar helaas zo functioneert het dan nog niet. Zolang men nog ontevreden is met zichzelf, en meestal daardoor met de situatie om zich heen, bestaat er onrust, agressie en zelfs oorlog.
Maar we gaan de goede kant op, nu is het in deze wereld 70% ‘oorlog’ – ook innerlijke oorlog is oorlog – en hebben we slechts voor 30% vrede. In 2219 zal het andersom zijn, laat ik niet te optimistisch zijn, dan is er 65% vrede en 35% onrust, opstanden, agressie, oorlog.

Het belang van een Hoger Bewustzijn

In de Satsang van de afgelopen keer heb ik uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat de mens zich ontwikkelt naar een hoger bewustzijn. (Ik zal dat in mijn volgende blog uitleggen.) Mensen die een hoger bewustzijn hebben houden rekening met zichzelf en evenzo met anderen. In het jaar 2219 leven grotendeels mensen met een hoger bewustzijn. Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat er meer vrede is en geen hongersnood, waar dan ook op aarde.

De wetenschap c.q. de medici erkennen dan al een paar jaar dat de mens een volledig mens is. Zowel fysiek, emotioneel, als mentaal zijn we een geheel, en men houdt rekening met de Ziel van de mens. En niet zoals nu dat wanneer men ziek is deelgebieden aanpakt en vooral aan symptoombestrijding doet. De holistische behandeling is al jaren gaande. Operaties worden zo min mogelijk uitgevoerd. En is het toch noodzakelijk, dan houdt men bij het opereren rekening met de meridianen, de lymfebanen en zelfs cellen worden als het even kan bespaard.

Loondienst, ofwel slavenarbeid, bestaat niet meer. Men kan zelf bepalen wanneer men van werk wil wisselen.

De medici worden betaald, zoals in China al eeuwen gebruikelijk is, zolang de mens gezond is. Wanneer men ziek is kan men gratis worden behandeld. Het heet immers ‘gezondheidszorg’, nu zou het ‘ziektezorg’ dienen te worden genoemd. Van zorg voor de gezondheid komt nu weinig terecht. Men gaat pas actie ondernemen als de mens ziek is. In 2219 is deze wijze van omgaan met de mens al tientallen jaren gewoon.

Economische en maatschappelijke veranderingen

Alle windmolens, zonnepanelen, aardgas en andere energie opwekking is al sinds 2149 not done. Het blijkt allemaal veel te veel risico’s te hebben. De afvoer van de restanten van de toen gebruikte energiesystemen vervuilden de aarde zodanig, dat men naarstig is gaan zoeken naar alternatieven. En die blijken er zelfs in 2019 al te zijn, namelijk energie opwekken door water en/of thorium energie.

Groenten en andere gewassen worden verbouwd in de daarvoor bestemde torens. Meestal tegen de gevels van de huizen waar men woont. Er is daardoor zoveel mogelijk natuurgebied ontstaan, waar de mens erg zorgvuldig mee omgaat. Is men dan allemaal vegetariër of veganist? Nee, dat niet en dat hoeft ook niet, dieren worden met liefde grootgebracht. Maar uiteindelijk zullen ze net als de mens op een gegeven moment sterven.

Het land wordt slechts overkoepelend bestuurd door een Raad van Wijzen. Iedere regio heeft zijn eigen bestuur en eigen wetten, zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Landelijk is er een orgaan die voor de logistiek zorgt, een ander orgaan die opkomt voor de rechten van de mens, en een die het bedrijfsleven volgt.
Bij de Raad van Wijzen kan men terecht wanneer er onderling grote meningsverschillen zijn, hun advies is bindend. Omdat dit orgaan als laatste wordt geraadpleegd, zal men eerst trachten er onderling uit te komen.

Het privé leven en onderwijs

De gezinssamenstelling bestaat meestal uit twee of drie personen. Twee volwassenen en een kind, of een volwassene met een kind. Degene die thuisblijft voor het kind wordt drie jaar doorbetaald. Voor één kind krijgt men 20% van het laatst genoten inkomen. Voor zes kinderen – en dat kunnen dus ook kinderen van anderen zijn – krijgt men 100%.

Tot de leeftijd van zes jaar is er geen verplicht leerstelsel. Men kan eventueel naar de opvang, deze bestaat uit maximaal 6 kinderen. De opvang is bij iemand thuis die meestal het eigen kind ook nog thuis heeft.
Onderwijs is gratis, ook de hogere opleidingen. Criminaliteit is er nog nauwelijks, er is geen armoede en ook geen ultieme rijkdom. Iedereen heeft ongeveer hetzelfde qua comfort.

Wat betreft het onderwijs: kinderen doen spelenderwijs kennis op. Schoolboeken bestaan niet meer, alles is digitaal. Zodra een kind een bepaald leerniveau heeft bereikt gaat deze naar het volgende niveau. Het is niet meer klassikaal, maar gebaseerd op hoe ver de leerling is.

Geen slavenarbeid meer…

We hebben voertuigen die geen geluid maken, ook in de fabrieken zijn de machines stil. Iedereen werkt effectief 30 uur per week, daarnaast is men – indien dit voor de persoon mogelijk is – min of meer verplicht om 6 tot 10 uur per week vrijwilligerswerk te doen. Men krijgt per uur betaald en zorgt zelf voor alle te betalen belastingen, etc.
Loondienst, ofwel slavenarbeid, bestaat niet meer. Men kan zelf bepalen wanneer men van werk wil wisselen. Men werkt door tot 70 à 75 jaar of langer. AOW bestaat niet meer, voor de oude dag heeft men zelf gezorgd. Vandaar dat de een eerder kan c.q. zal stoppen dan de ander.

Buitenaards is niet meer buitenaards, maar er is samenwerking met een andere planeet.  Er is een vrije uitwisseling qua kennis en handel. Men kan daar naar toe emigreren of mensen van de andere planeet kunnen hier komen wonen.

En toen stopte het… Wellicht komt er in de komende tijd meer informatie over het jaar 2219. Ik houd je op de hoogte!

P.s. Het kan wellicht een beetje deprimerend zijn dat we zolang moeten wachten op een betere wereld. Maar weet dat alles wat je nu doet om een zuiver en positief mens te zijn bijdraagt aan de wereld in 2219. Zonder alles wat we nu verbeteren zouden we straks niet zo’n geweldige toekomst hebben!

Lieve groet,
Daisha

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

 

Gewijzigd op 24/10/2019

Reageren is niet mogelijk.