Financiële problemen of lage eigenwaarde? Zo hef je de Gelofte van Armoede op…

Gelofte van Armoede Opheffen

We hebben allemaal meerdere levens voor dit leven gehad. Gebeurtenissen in die levens kunnen nog steeds van invloed zijn in dit leven. Vooral het afleggen van de Gelofte van Armoede kan in je huidige leven nog sterk van kracht zijn. Hoe weet je of je die ooit hebt afgelegd? Hoe kun je die eed ofwel gelofte opheffen? En wanneer je dat doet wat voor effect heeft dat dan? Op deze vragen krijg je hieronder antwoord, maar eerst een klein stukje geschiedenis hoe het mogelijk is dat je de Gelofte van Armoede hebt afgelegd.

Een stukje geschiedenis
Vanaf het allereerste begin van het christendom heeft men al de Gelofte van Armoede afgelegd. Niet alleen in het latere kloosterleven, men deed het al vlak na het overlijden van Jezus. Men wilde in navolging van Hem net zo leven als Hij had gedaan. Zowel mannen als vrouwen volgden de leefwijze van Jezus, die zijn hele leven arm en nederig was geweest. Er staat geschreven in Matheus 8,20: ‘Jezus zei tot hem: ‘de vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest, maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’

Uit de oudste periode zijn vooral de ‘woestijnmonniken’ bekend geworden. Deze mannen en vrouwen zochten een woonplaats in de woestijngebieden van het Midden-Oosten. Daar hielden ze zich bezig met gebed en met handwerk. Soms bleven ze er tijdelijk, soms hun hele leven. De meeste bekende woestijnmonnik is Sint Anthonius.
Het woord monnik komt uit het Grieks en betekent eenzaam of alleen. Als monnik of non nam je afstand van het stichten van een gezin.

Zonen werden al jong afgestaan

In vroegere tijden was het de gewoonte dat je je eerste zoon afstond aan God, ofwel de Kerk. Deze werd dan priester of monnik, dan wist je zeker dat je gezin gezegend was en bleef. De tweede zoon stond je af aan het land, en werd militair. De derde zoon nam later de boerderij van vader over.
Wanneer een dochter geen vrijer kon krijgen moest ze het klooster in. Of wanneer er veel dochters waren, dan moesten de jongste meisjes het klooster in, zodat de kosten van het gezin lager werden. Of als men vermogend was, dat later de erfenis niet over te veel kinderen verdeeld hoefde te worden.

Er waren vele redenen waarom zowel jongens als meisjes het klooster in gingen of moesten. Het kon zijn om onderwijs te krijgen, of om in een arm gezin het kind te kunnen laten overleven. Sommigen verbleven er tijdelijk, maar de meesten hun hele leven. Je was immers verzekerd van onderdak, eten en een stabiel bestaan. Dat laatste was in oude tijden niet voor velen weggelegd, het was vaak overleven in plaats van leven.

Veel ziekenhuizen zijn gesticht door nonnen of monniken. Vandaag de dag worden verpleegkundigen in Nederland daarom nog ‘zuster’ of ‘broeder’ genoemd: een verwijzing naar deze vroegere tijden.

Soberheid, kuisheid, gehoorzaamheid en geen bezit

In Nederland waren er alleen al honderden kloosters. Je begrijpt dat over heel Europa er gigantisch veel kloosters zijn geweest. In 1804 waren er 1 miljard mensen op de hele wereld, in 1927 waren dat er al 2 miljard ofwel 2.000.000.000. Zou er slechts 1% van deze mensen in het klooster zijn gegaan dan praten we over 20.000.000 ofwel 20 miljoen mensen. En dat gedurende eeuwenlang.
Wanneer je vele levens hebt gehad dan zit daar beslist een leven bij dat je bij het binnentreden van het klooster op een gegeven moment de Gelofte van Armoede moest afleggen. En misschien deed je dat wel in meerdere levens!

De Gelofte van Armoede houdt in dat je geen persoonlijk bezit mocht hebben. Dat je levensstijl zeer eenvoudig, sober en zuiver moest zijn. En dat je je leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid moest doorbrengen.
Onlangs werd nog in de 32ste Algemene Vergadering (1974-1975) gesteld: ‘dat we het niet beter hebben dan gezinnen met een bescheiden welstand, die ze enkel en alleen te danken hebben aan het harde werk van de kostwinner’.
Je deed deze gelofte in dat leven niet één keer, nee het moest zelfs enkele keren worden herhaald!

Voor eeuwig en altijd

De Gelofte voor Armoede legde je voor EEUWIG af, dat betekent dus zolang je Ziel leeft. Wanneer je deze gelofte hebt afgelegd zit er diep in je Ziel nog steeds deze gelofte. Wat betekent dat voor dit leven? Dat kan in je huidige leven diverse problemen veroorzaken.

Sowieso op het gebied van je financiën, maar ook op eigenwaarde. Op het gebied van financiën kun je zelf wel bedenken wat dat voor je betekent. Altijd maar sappelen om financieel de maand rond te komen, terwijl je geen buitensporige uitgaven doet. Op een gegeven moment zo knel komen te zitten dat je niet meer weet hoe je de aflossing van je leningen en maandelijkse rekeningen kunt betalen.

Vind je het heel gewoon om sober te moeten leven, je kent van jongs af aan niet anders? Durf je het salaris te vragen wat bij jouw functie past? Durf je als je gaat solliciteren jouw waarde in geld uit te drukken? Durf je überhaupt jouw waarde in geld c.q. materie uit te drukken? Zo niet, dan heb je beslist ooit in een vorig leven de Gelofte van Armoede afgelegd. Dat kan een vorig leven zijn, maar ook honderden jaren terug.

Eigenwaarde is gerelateerd aan ‘wat ben ik waard?’ Meestal uitgedrukt in materie. Bijvoorbeeld hoeveel salaris je krijgt voor je werkzaamheden. Of als je zelfstandig ondernemer bent, hoeveel je per uur vraagt voor je diensten c.q. werkzaamheden.
Wanneer je jaren hebt gestudeerd en je vraagt als zelfstandige het tarief van een ongeschoolde, dan doe je jezelf tekort. De kosten van je studie en de jaren dat je geen betaald werk kon doen loop je immers achter bij degene die na de middelbare school meteen aan het werk is gegaan. De reden dat je een te laag uurtarief vraagt kan zijn dat je de Gelofte van Armoede hebt afgelegd.

Sta je geluk niet in de weg!

Verbreek die gelofte, hef deze op. Immers een gelofte welke je in een vorig leven hebt gedaan, zou nu geen bestaansrecht meer moeten hebben. Echter hoe ouder je nu bent hoe lastiger het opheffen van die gelofte wordt. Maar het kan nog steeds. Beter nu dan dit probleem mee te nemen naar een volgend leven. Je zult merken wanneer je de gelofte terugbrengt naar dat vorige leven, dat op een gegeven moment je financiën weer stromen. In plaats van dat je bankrekening telkens in het rood staat. Dus dat er genoeg binnenkomt om je leven een beetje aangenaam te kunnen maken.

God heeft nimmer bedoeld dat we ons elke dag zorgen moeten maken. Hij schiep de aarde en zag dat het goed was. Hij wil juist dat we genieten van al het mooie dat God heeft gecreëerd, zodat we dienstbaar zijn aan Zijn creaties. Dus geen opoffering maar in vreugde er voor de ander en alles dat op aarde leeft zijn. Immers er wordt gezegd dat Jezus aan het kruis stierf omdat Hij er voor koos om alle schuld(en) van de mensen op zich te nemen. Deze onvoorwaardelijke Liefde zou voor ons een voorbeeld dienen te zijn. Zorgen hebben betekent meestal tegelijkertijd dat het ons geluk in de weg staat. En doordat je je zorgen maakt, kun je er tegelijkertijd ook niet meer zijn voor anderen.

Zo hef je de Gelofte van Armoede op!
Begin met een brief aan jezelf of aan God te schrijven. In die brief schrijf je hoe je leven tot nu toe is verlopen op financieel gebied en betreffende je eigenwaarde. Doe het zo gedetailleerd mogelijk, dus niet even vlug een brief schrijven zo van “Beste God, ik hef ‘m op!”, nee, doe er zelfs een paar dagen of een week over.
Wanneer je dat hebt gedaan, stel je in die zelfde brief op het eind dat je hierbij de Gelofte van Armoede opheft. Niet wil of gaat opheffen, want dan doe je het nog steeds niet. Dat je de eed die je hebt afgelegd toen was en dat je nu voor een ander leven hebt gekozen. Ook dit beschrijf je zo uitgebreid mogelijk.

Laat de brief vervolgens een paar dagen liggen en lees deze dan nog een keer. In de dagen er tussen kun je nog wat aanvullingen doen. Wanneer je de brief een laatste keer hebt gelezen moet er alles in staan om de gelofte krachtig op te heffen.

en dan…

Na de eerste dag dat je begonnen bent met schrijven, ga je naar een tuincentrum of plantenzaak. Daar koop je twee planten: één die voor jou armoede vertegenwoordigd, en één die voor jou betekent wat rijkdom is, of misschien zelfs overvloed.
Vraag me niet welke planten dat moeten zijn. Het is belangrijk dat je planten kiest die bij jouw energie passen, die voor jou armoede en welvaart betekenen. Dus ga ook niet Googlen op welke planten daarvoor zouden kunnen bestaan. Het is voor iedereen weer anders en je kunt hierin geen foute keuze maken.

Echt dit is heel belangrijk: kies niet met je verstand, maar met je gevoel (je intuïtie, je Ziel). Het is jouw ritueel, alles wat energie betreft moet bij jouw energie passen!

we zijn er nog niet, zo ga je verder…

Op een gegeven moment heb je je brief helemaal klaar, alles staat er in wat je kwijt wilde. Je hebt de planten gekocht en nu kun je met het ritueel beginnen. Neem daar ruim de tijd voor, je kunt dit ritueel alleen doen of samen met iemand die hetzelfde probleem heeft.
Begin het ritueel door even rustig te zitten, je ogen te sluiten en alles in gedachten nog eens door te nemen. Zonder dat je de brief hoeft te lezen, laat het allemaal in jouw energiesysteem geïntegreerd zijn!

De geschreven brief of zelfs verhaal verbrand je zodanig dat het geen brandgevaar oplevert. Dus in je gootsteen of in een stenen onbreekbare pot. Zorg ervoor dat je de as (droog) kunt verzamelen, want dit ga je straks om de plant van armoede strooien.
Je hebt van tevoren de plekken uitgekozen waar je de planten neer gaat zetten. De plant van armoede plaats je in je tuin, of op je balkon, ergens in een park of bos.

Het maakt niet uit of dat nu in de kou is of dat het aangenaam weer is. Het is de bedoeling dat deze plant op een gegeven moment afsterft. Zoals gezegd, strooi de as van je brief om de plant van armoede heen. Geef een stukje koek, brood of cake mee voor de Natuurgoden. Zodat zij ervoor zorgen dat je boodschap bij God aankomt.

Wanneer je dit hebt gedaan, zet je de plant van welvaart op je vensterbank. De komende weken verzorg je deze plant gewoon zoals dat bij de plant hoort. Elke dag er even bij stilstaan dat het nu op financieel gebied anders gaat worden.
Je sluit het ritueel af door te voelen wat het bij je heeft gedaan, dus weer even ogen dicht en stil-zijn. Voelt het goed of wil je er toch nog iets aan toevoegen. Zoals bijvoorbeeld een eigen bedachte mantra welke alles nog eens verstevigd.

Dit is heel belangrijk: wanneer het plantje is afgestorven, bedank het dat deze terwille van jou zich heeft opgeofferd. Bedank regelmatig het plantje van welvaart en het meest belangrijke; bedank het Universum of God voor de hulp die je is en wordt geboden.

Soms moet het nog een keer…

Hoe weet je nu of de Gelofte van Armoede is opgeheven? Wanneer de plant buiten op een gegeven moment is gestorven en jouw plant in de vensterbank nog steeds weelderig leeft, is de gelofte verbroken.
Mocht dit na enige tijd (bijvoorbeeld na twee maanden) niet zo zijn, dan heb je waarschijnlijk deze gelofte meerdere keren afgelegd. Dat betekent dat je dit ritueel net zo vaak moet doen, totdat de uitkomst is zoals deze moet zijn. De buitenplant afgestorven en de plant binnen nog heerlijk vitaal!

Heb je geen armoede en wil je dat ook niet krijgen? Volg dan deze vijf gouden regels:

  • Gooi nooit eten weg, want dan zal je arm worden. Houd een kliekjesdag. Of schaf liever dieren aan, deze kunnen eventueel alles wat overblijft opeten. Of geef het aan de buitenvogels. Of doe het bij de composthoop of de groene vuilnisbak. Veel Nederlanders lijken rijk te zijn, maar zitten tot over hun nek in de schulden. De belangrijkste reden hiervoor is het weggooien van eten.
  • Rijkdom stroomt van hoog naar laag. Ondanks dat je armoede moet vermijden, is het zeker niet de bedoeling dat je een vrek wordt. Geef minimaal 10% van je inkomen aan arme mensen of goede doelen.
  • Houd je niet bezig met negativiteit. Dat is voor doemdenkers, het maakt je arm.
  • Wanneer je zelfstandig bent, ben je wellicht ook een hulpverlener, maar in de eerste plaats een ondernemer en geen sociale instelling. Ofwel, je inkomsten komen van je klanten en niet vanuit een potje bij de overheid.
  • Pot je geld nooit op. Geld moet rollen, hoe harder geld rolt, hoe rijker je bent.

Ik wens je veel innerlijke rijkdom en dat alles naar je toekomt waarvoor je Ziel dit leven op aarde heeft gekozen!

Veel succes!

Lieve groet,
Daisha

Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

P.s.: Hier kun je meer lezen over de Gelofte van Armoede:
https://www.kusee.nl/franciscanessen/14-geloften.html

en: https://www.jezuieten.org/gelofte-van-armoede/

Bron geschiedenis: https://www.erfgoedkloosterleven.nl/kloosterleven/geschiedenis.html

Gewijzigd op 12/02/2019

Reageren is niet mogelijk.