Hoe kun je in je familie doorgegeven problemen oplossen? Volg de Huna Code!

Aandacht is energie, energie is aandacht!

In essentie betekent de Huna Code iets goed maken. In wezen betekent het het goed maken met onze ouders en voorouders. En het evenwicht herstellen met de mensen met wie je een relatie hebt, dus ook met jezelf. De Huna traditie zegt dat het oorspronkelijke doel is om het onrecht dat zich in iemands leven heeft voorgedaan te corrigeren, ook als het toeval was.
Voorbeeld: Je hebt iemand ernstig gekwetst. Dit kan door je woorden, door te roddelen of door je handelingen zijn gebeurd. Wanneer de Huna Code wordt toegepast zal degene die gekwetst is de ander onmiddellijk vergeven. Het is immers ongepast dat iemand langer schuld draagt dan nodig is.

De Huna Code van Vergeving is een zeer belangrijk gedachtegoed. Want wanneer we anderen vergeven, wie zijn we dan vergevingsgezind? Onszelf!
Ook in de Oosterse tradities kent men de traditie van vergeving en het opruimen van eventuele conflicten in de relaties met ouders, voorouders en familieleden. In Japan, China en de Huna traditie wordt het belangrijk geacht om problemen uit het verleden die je in relaties hebt gehad, met name met familieleden, op één lijn te krijgen en op te ruimen.

Tegelijkertijd zijn er misschien gezinspatronen die je niet wilt. Men heeft in een familie bepaalde regels waarvan men verwacht dat deze van generatie tot generatie worden opgevolgd. Door uitspraken als: ‘Dat doen we niet in onze familie,’ of ‘Dat is de manier waarop het in onze familie gebruikelijk is.’ worden thema’s vaak doorgegeven. Maar ook onverwerkte gevoelens, zoals verdriet, afwijzing, scheiding, moord, zelfdoding, of een andere kenmerken.

Voorbeeld: een oom van mij moest in de jaren veertig als soldaat vechten in Indonesië. Hij kreeg daar de opdracht dat zodra hij mensen zag, deze moest neerschieten. Dit zodat de patrouille die van plan was een dorp binnen te vallen niet verraden zou worden. Op een gegeven moment kwam er een moeder met een klein kind uit de struiken tevoorschijn. In een impuls schoot hij ze dood. Zwaar emotioneel beschadigd kwam hij naar Nederland terug. Hij trouwde, kreeg kinderen, maar kon het beeld van moeder en kind nimmer kwijt raken. Op een gegeven moment pleegde hij zelfmoord door met zijn auto tegen een boom op te rijden. Zijn zoon, die het beeld van wat de vader had verteld en het beeld van zijn verongelukte vader nimmer kon vergeten, pleegde toen hij zelf kinderen had ook zelfmoord.

Met het toepassen van de Huna Code kun je familie trauma’s oplossen.
Niet alleen voor de huidige generatie, ook voor de vorige en volgende generaties.

We dragen emoties mee van de belangrijke mensen in ons leven!

Het is wat ook de beroemde psychotherapeut Bert Hellinger zegt: In elke familie is er wel een ‘verstrikking’ (een probleem dat van generatie op generatie wordt doorgegeven). Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, mishandeling, alcohol verslaving, scheiding van ouders, etc.
Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Een dergelijke verstrikking leidt tot problemen c.q. stagnatie in het huidige leven van de persoon. In een familieopstelling kan de verstrikking aan het licht komen en worden opgelost.

De praktijk is: We dragen in ons onbewuste delen mee van de belangrijkste mensen in ons leven. Door toepassing van de Huna Code wordt datgene dat problemen veroorzaakt met hen ‘in orde’ gemaakt. Het proces is om onze genealogie op één lijn te brengen en op te ruimen en om de problemen in onze relatie met anderen in ons huidige leven op te ruimen. Doe je dat niet dan neem je, volgens de wet van reïncarnatie, deze problemen mee naar een volgend leven.

We gaan verder…

Ik ga verder met de zeven principes van de Huna Code.
Dr. Serge Kahili King heeft de grondbeginselen van de Huna Code in zeven principes samengevat, die in het Hawaïaans ieder in één woord zijn samen te vatten. In het Engels en in het Nederlands is dit niet mogelijk en wordt het principe samengevat in een zin. Die zin is hieronder cursief gedrukt onder het Hawaïaanse woord voor het principe. Vorige week beschreef ik het eerste en tweede principe, nu volgen de andere.

Het derde principe is MAKIA:

Energie volgt aandacht en aandacht volgt energie (concentratie).
Energie vloeit daarheen waar je aandacht is. Waar je je op focust.
Energie volgt aandacht en aandacht volgt energie. De basisgrondstof van het Universum is energie, alles bestaat uit energie. Of we het nu over onze computer hebben, materie zoals je stoel, ons fysieke lichaam, ons etherische lichaam of wat dan ook, de basis grondstof is dezelfde energie. Hieruit volgt ook dat alles ‘leeft’.

Onze aandacht richt zich automatisch op voorwerpen, mensen, situaties die rijk aan energie zijn. Een TV is zo’n energiebron, je aandacht wordt er automatisch naartoe getrokken. Een verlichte etalage trekt aandacht, een onverlichte etalage niet. Charismatische mensen trekken aandacht. Aandacht volgt dus energie. Omgekeerd is ook waar, energie volgt aandacht. Wanneer je je aandacht op iets richt, geef jij dat ‘iets’ energie!
Wanneer iemand een volle zaal binnenkomt, dan worden alle ogen van de zittende mensen op die persoon gericht. Met name omdat deze energie ook nog in beweging is en zij niet. En omdat je aandacht trekt c.q. krijgt, geef jij aandacht aan de zittende mensen. (Ofwel, ook al kijk je niet naar de zittende mensen, je voelt dat ze kijken. Door de vele energie die naar je toekomt, kun jij je behoorlijk ongemakkelijk voelen.)

Wanneer jij je aandacht ergens op gericht houdt, trek je energie aan van de wereld om je heen. Daardoor neemt dat waar je op gericht bent toe, het groeit. Wanneer je iets wilt creëren is daar energie voor nodig, energie is immers de basisgrondstof van alles. Hoe meer energie iets krijgt, hoe gemakkelijker en sneller het creatieproces verloopt.
Hieruit volgt dat als ik aandacht geef aan situaties die ik beschouw als negatief in mijn leven, zullen deze toenemen. Wanneer ik vecht tegen bepaalde situaties, helpt dat niet. Doordat ik mijn problemen aandacht geef worden ze alleen maar groter, dat werkt dus averechts. Toch hebben we geleerd om dat te doen.

Kijk maar eens hoe dit in je eigen leven werkt. Wanneer je je totaal richt op een probleem, lijkt het of er enkel nog dat probleem is. Wat gebeurt er met de ruimte die je jezelf toekent? Die krimpt, waardoor er geen ruimte is voor oplossingen of andere mogelijkheden. Wat gebeurt er met je gedachten? Er komt geen enkele creatieve gedachte meer bij je op en in het ergste geval ga je malen. Ook andere dingen raken in het slop omdat je alleen nog maar aandacht hebt voor het probleem.
Verleg je vervolgens je aandacht voorbij het probleem, naar het doel dat je wilt bereiken. Richt je je aandacht naar de oplossing, of richt je je aandacht op iets anders, dan komt er vanzelf een oplossing. Of je vindt een andere manier om het probleem op te lossen. Wanneer je je aandacht verplaatst voorbij het probleem, dan krijg je weer ruimte en in die ruimte ontstaan er kansen en mogelijkheden.

Kijk de komende tijd eens hoe dit principe in je leven werkzaam is. Waar geef je energie aan? Waar ben je op gericht? Neemt het toe of neemt het af? Observeer het, meer niet.
Denk hierbij maar aan een televisie die aanstaat, hoe je aandacht ernaar toe wordt getrokken. Zoals eerder gezegd als je jouw aandacht ergens op gericht houdt dan trek je energie aan van de wereld om je heen en daardoor neemt dat waar je op gericht bent toe. Heb je je aandacht op negatieve zaken gericht dan zullen die toenemen. Richt je je aandacht op positieve zaken dan gaan die toenemen. Richt je je aandacht op wat je niet kan, dan word je steeds onzekerder. Richt je je aandacht op wat je wel kan, dan krijg je steeds meer waardering voor jezelf en je zelfvertrouwen en eigenwaarde groeit.

Al vroeg worden we op school gestraft voor onze fouten, het is de rode pen die dat onderstreept. Terwijl wanneer onze sterke kanten meer aandacht zouden krijgen, de ‘zwakke’ kanten vanzelf sterker worden. Elke negatieve gedachten over jezelf brengt je in een negatieve spiraal. En uiteindelijk kan dat uitmonden in stress, burn-out, depressie, etc. Elke positieve gedachte over jezelf brengt vreugde, spontaniteit en innerlijke rust. Het helpt je om de negatieve spiraal om te buigen naar de positieve levensspiraal!

Het vierde principe is MANAWA:

Nu is het moment van kracht (power) (is aanwezigheid).
Het moment van kracht is Nu, aanwezigheid. Het hier en nu is alles wat je hebt. Het verleden is niet meer. Herinneringen die je hebt, heb je in het hier en nu. In die zin bestaan ze ook alleen in het nu. Je voorstelling van de toekomst bestaat ook alleen maar in het nu. Zowel het verleden als de toekomst worden dus NU geschapen. Je kunt je leven drastisch veranderen door dit principe toe te passen op je gedachten in het heden.

Het vijfde principe is ALOHA:

Liefhebben is gelukkig zijn met (het zegenen).
Ergens gelukkig mee zijn brengt geluk. Het Aloha-principe is sterk verbonden met helingsprocessen. Je houdt van iets in die mate dat je er gelukkig mee bent of gelukkig over bent. Het gedeelte van iets dat je niet leuk vindt, is het gedeelte waar je niet van houdt.
Met het derde principe in gedachte kun je je voorstellen hoe liefde toeneemt door je aandacht te richten op eigenschappen van iemand waar je gelukkig mee bent en hoe je liefde doet afnemen door je aandacht te richten op die stukjes waar je niet gelukkig mee bent. Zowel naar je partner, kinderen, ouders, enz. als naar jezelf!

Het zesde principe is MANA:

Alle kracht komt van binnenuit (het bekrachtigen).
Alle kracht komt van binnenuit, het zelfvertrouwen. Het woord Mana wordt vaak verkeerd begrepen en vertaald als energie. Mana is echter invloed en is in die zin nauw verbonden met je derde chakra. Hoeveel macht, invloed sta je jezelf toe te hebben? Ook hieraan is geen limiet (2e principe).

Het zevende principe is PONO:

Effectiviteit is de graadmeter voor waarheid (je opties).
Als het werkt dan is het waar. Flexibiliteit. Dit principe houdt in dat we gebruiken wat resultaat geeft, ongeacht uit welke filosofie het stamt en de wetenschappelijke verklaarbaarheid doet er ook niet toe. De vraag is “werkt het?” en zo ja, dan gebruiken we het. Het zevende principe houdt ook in dat er altijd een andere manier is om iets te doen.

Bronnen: Urban Shaman (boek) door Dr. Serge Kahili King; http://www.huna.org/ en http://www.ancienthuna.com/ho-oponopono.htm

Volgende week: de Aloha Spirit ( is Levens Liefde). In het Hawaiiaans betekent Aloha veel meer dan enkel ‘Hallo’ of ‘Tot Ziens’ of ‘Liefde’. Haar diepere betekenis is ‘het vreugdevol (oha) delen( alo) van de levens-energie (ha) op dit moment (alo)’. Bij het deelnemen aan deze energiestroom word je één met de Universele Kracht die de Hawaiianen ‘Mana’ noemen. De liefdevolle toepassing van deze onvoorstelbare Kracht is het geheim achter het verkrijgen van werkelijke gezondheid, geluk, welvaart en succes.

Lieve groet,
Daisha

Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

 

Gewijzigd op 20/12/2018

Reageren is niet mogelijk.