Bewust Zijn, Hoger of Groter?

 

Er zijn vier gradaties van bewustzijn: het onderbewuste, het bewuste, het hogere bewuste en het supra bewustzijn. Vier verschillende fasen waar binnen je denkt en handelt. Iedereen, bijna iedereen, ontwikkelt de eerste twee fasen, het onbewuste en het bewuste.  De derde fase, het hogere bewustzijn, dénkt men soms bereikt te hebben. Vaak blijkt in de praktijk dat uitsluitend de kennis en het ego hoger zijn geworden. De woorden ‘hoger bewustzijn’ roepen dat ook op. Je denkt dat je hoger bent als je meer weet, over meer onderwerpen kunt (mee)praten. De ervaring leert dat soms juist de meest eenvoudige, de minst gestudeerde, mensen een hoger bewustzijn hebben.

Neem mijn Oma bijvoorbeeld, geboren op de prachtige datum 25 december 1900. Een Engelendatum en ze was ook een Engel. Zoals in haar tijd gebruikelijk was, mocht ze slechts een paar jaar naar de lagere school. Net genoeg om te leren lezen en schrijven. Ze was echter een leergierig jong meisje en ook al moest ze op jonge leeftijd uit werken, het was nooit zomaar werken. Wat ze deed, deed ze met haar volledige aandacht. Wat ze hoorde, sloeg ze op en vergat ze nooit meer. Ze kon goed luisteren, écht luisteren. Ze kon achter woorden horen wat er werkelijk werd verteld. En als ze iets niet begreep, vroeg ze het of dacht ze er net zolang over na totdat ze het begreep.

Mijn Oma voedde haar achttien kinderen in liefde op. Begreep waarom het ene kind anders was dan het andere. Elk kind werd van jongs af aan opgevoed in zelfvertrouwen en eigenwaarde. Elk kind mocht zijn of haar eigen leven leven. Studeren of juist niet, vroeg trouwen of de wijde wereld intrekken. Ieder kind kreeg precies die aandacht, welke nodig was om zich te ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid. Mijn Opa droeg daar ook zijn steentje aan bij.
Twee mensen, geen opleiding en toch zoveel kennis. Kennis van het leven zelf, bewust van ieders mogelijkheden en onmogelijkheden. Mijn Opa was een eenvoudige fabrieksarbeider. Door iedereen ontzettend gewaardeerd omdat hij, net zoals mijn Oma, een gouden hart had. Toen hij veel te vroeg overleed, met 63 jaar, zat de kerk bomvol om hem een laatste groet te brengen. Velen huilden openlijk, ook mensen die hem slechts een enkele keer hadden meegemaakt. Hij liet tijdens zijn leven bij iedereen een onuitwisbare indruk achter. Dat was duidelijk te zien bij zijn begrafenis.

Hoe meer je je bewustzijn ontwikkelt, hoe hoger dit wordt. Of is het groter? Het woord ‘hoger’ schept verwachtingen en verwarring. Mensen streven verlichting na, onder andere omdat ze dan een Hoger Bewustzijn zouden krijgen. Ze voelen zich daardoor hoger dan anderen,  onbereikbaar geworden voor de gewone mens. Ze hebben de idee, dat wat ze uitdragen slechts door een paar mensen kan worden begrepen. En zo praten ze dan ook, moeilijke woorden gebruikend, terwijl ze vaak niet beseffen dat ze slechts kennis, geleerde kennis – kennis van een ander –  aan het uitdragen zijn.
Degene die zich op een gegeven moment de Verlichte noemt, is wellicht verlicht als hij of zij bij een lamp zit, maar zeker niet zoals dit wordt bedoeld. Als je Verlicht bent, praat je daar niet over. Als je een man bent, stel je je toch ook niet voor als: Hallo, ik ben Karel, een man! Dat doe je alleen als je denkt dat de ander je voor iets anders aanziet. Als je er echter mee zit, dat de ander je niet op ‘waarde’ weet te schatten, dan ben je zeker niet verlicht.

Je zult een werkelijk verlicht persoon nimmer over zichzelf horen zeggen dat hij of zij verlicht is. Deze heeft het zo eigengemaakt dat  het niet meer ‘een staat van zijn’ is. Het is niet iets statisch, het is een levenswijze, dat zich elke dag ontvouwt en verder ontwikkelt. De verlichte mens heeft een zodanig groot bewustzijn dat wat hij vertelt door iedereen wordt begrepen. Hij of zij praat de algemene Universele taal, de taal der Liefde. Deze man of vrouw heeft zo’n groot bewustzijn dat zijn woorden door iedereen begrepen worden, omdat het geen kennis maar wijsheid is. Echte wijsheid!

Laten we de naam ‘Hoger Bewustzijn’ veranderen in een ‘Groter Bewustzijn’, want dat is het ook. Hoe meer je je bewust wordt, hoe groter je bewustzijn is. En het supra bewustzijn dan? Dat is wijsheid vergaart in vorige levens en verder ontwikkelt in dit leven. Wijsheid, niet uit boeken, maar door heel bewust te leven. Woorden die je spreekt, komen voort uit bewuste ervaringen. Handelingen die je doet, doe je vanuit liefde en wijsheid. Wijsheid die door iedereen kan worden verkregen en die door iedereen wordt begrepen!

Wees groot in het klein zijn en klein in het groot zijn !

Lieve groet,
Daisha 

 

Gewijzigd op 26/02/2017

One Response to “Bewust Zijn, Hoger of Groter?”

  1. yves

    Hartelijk bedankt Daisha voor deze wijze woorden.

    liefs,yves

Reageren is niet mogelijk.