Inwijding voor Leergrage Zielen

Leergrage Zielen staan vooraan wanneer de avontuurlijke levens worden uitgedeeld. Ik stel me zo voor dat God zegt: ‘Lieve Zielen, hier heb Ik een leven dat spannend en vol belevenissen zit. Een leven waarbij je je nimmer zult vervelen, waar je hoogtepunten in kunt beleven, maar ook diepe dalen. Dit leven zit zo vol facetten welke met het leven zelf te maken hebben, dat je qua ontwikkeling wel tien levens in één leven doormaakt. Het is één groot Inwijdings Pad, zo’n ouderwetse zoals in de tijd van het oude Atlantis, Lumerië of Egypte. Zielen, wie van jullie wil dit leven?’

Nieuwsgierig naar waarom God de Zielen bijeengeroepen had, stond ik daar vooraan. Aangezien ik energieverspilling jammer vind, stak ik gauw mijn vinger op. Tien levens in één leven, geweldig leek me dat. Naast mij stonden nog een hele rij Zielen. Zielen die net als ik de grootste Inwijding in hun Zieleleven wilden beleven, ook zij staken de vinger op. Misschien stond jij wel naast mij in de rij en ging je ook dit grote avontuur aan.
Alhoewel ik hier op aarde ontdekte dat God wel vaker een oproep doet om zo’n krachtig, bewogen en niet eenvoudig leven aan te gaan. Dus het kan ook zijn dat je voor mij of na mij hier op aarde het commitment met God aanging om alles uit je leven te halen dat maar mogelijk is.

Wat betekent Inwijding?

Het woord Inwijding betekent letterlijk: iemand bekend maken met geheime, verborgen dingen en bovenaardse dingen doen. Dat sprak me wel aan, als Ziel leek me dat bovenaardse geweldig, contact met alle Zielen, een direct contact met God! Maar Inwijding betekent ook proeven afleggen, offers brengen, je bewijzen dat je het waard bent om ingewijd te worden. De consequenties van dit laatste heb ik me toen niet genoeg gerealiseerd. Zo ontdekte ik hier op aarde dat het leven vaak niet eenvoudig is. En dat het in één seconde anders loopt dan je zou willen.

Vorige week nog, we hadden op vrijdagavond een bruiloft. Vanwege dat het nog best aardig weer was, werd deze buiten gehouden. De bruiloft was heel gezellig en ik had dan ook niet in de gaten dat mijn longen de vochtige buitenlucht niet konden verdragen (Ik heb COPD). Om een lang verhaal kort te maken, een paar dagen later lag ik met een zeer ernstige longontsteking en hoge koorts in het ziekenhuis. ’s Middags om kwart voor vijf naar de huisarts, een uur later aan de hartbewaking. Door de heftige longontsteking is mijn hart op hol geslagen. Rustig ligggend was mijn hartslag 180 per minuut. Helaas heeft de cardioloog het niet meer goed gekregen. Dus dit krijgt nog een vervolg.

Jezelf bemoedigen

Het enige dat nog goed aan mijn lichaam was, was mijn hart. Vorig jaar werd nog geconstateerd dat ik een sporthart had. Tja, als je als Ziel is gekomen om ALLES mee te maken, dan maak je ook alles mee, zowel lichamelijk, emotioneel en geestelijk, niets blijft je bespaard.
Hoe nu verder? Gewoon zoals altijd, schouders naar achteren, hoofd omhoog, borst(en) vooruit en het beste van alles maken. Er voor zorgen dat mijn leven de meest mooie momenten in zich heeft. Mijn humor helpt daarbij en ook de vele bemoedigende gesprekken die ik met mezelf voer.

Onze Ziel komt naar de aarde om haar Inwijdingsweg verder te vervolgen. Ze kan al heel wat hebben geleerd in andere levens, maar nog net niet genoeg. Onze Ziel wil dit leven leven met alle facetten die het leven ons biedt. Niet om hel en verdoemenis over onszelf af te roepen, maar onszelf ontwikellen, er uit leren wat we als Ziel willen leren. Om dan aan het eind van ons leven terug te kijken en te ontdekken hoe waardevol ons leven is geweest.

Hoe kun je een Inwijding beleven in dit leven?

Een mens kan nimmer een ander mens inwijden. Een mens kan wel de ander wijden. Meestal doen priesters, lama’s en andere geestelijken dat. Hoog bewuste personen, dat hoop ik tenminste, wijden is een heilig gebeuren, een zegening. Je kunt iemand slechts wijden c.q. zegenen met datgene dat je zelf reeds hebt bereikt.

Er zijn vele Inwijdingswegen. Tarot, bijvoorbeeld, is een zeer waardevol Pad. Het zijn niet zomaar kaarten waar je wat mee doet. Het is het leven leren, het is een enorm hoge stap in je ontwikkeling. De opleiding Tarot Therapeut die ik je bied is een krachtige inwijdingsweg, een inwijding in het leven zelf!
De wijsheid die ik je in deze opleiding leer kan je in geen enkel boek vinden. Sowieso kan van oudsher échte wijsheid slechts mondeling worden doorgegeven. Je kunt in boeken kennis vinden, maar geen wijsheid. Er is mij vaak gezegd c.q. gevraagd: schrijf een boek over Tarot! Je hebt weet er zoveel van, maar helaas dat kan niet: het is namelijk geen kennis, maar wijsheid!

Wijsheid komt vanuit de Ziel

Kennis is een opeenstapeling van feiten, van informatie. Je kunt kennis aanleren, maar het blijft in je verstand. Wijsheid zijn inzichten, onderlinge verbanden begrijpen, in je dagelijkse leven gebruiken en er naar handelen. Wijsheid komt vanuit de Ziel.
Wijsheid is niet in een paar zaterdagen te vatten. Vandaar dat ik de opleiding Tarot niet korter kan geven, zodat het goedkoper wordt. Ik heb het hele jaar nodig om die wijsheid bij je over te brengen. En jij hebt het hele jaar nodig om deze wijsheid in jezelf te laten wortelen en groeien. Om je de onderlinge verbanden te laten zien in relaties, in de gebeurtenissen in je leven, je missie hier op aarde, om je hét LEVEN te laten begrijpen!

Niet alleen je eigen leven, maar ook van de mensen om je heen. Om voor de rest van je leven te weten: waarom en hoe het zo is als het is.
Tarot werkt via beelden, terwijl de I Tjing – ook een oeroud Inwijdings Pad – meer via woorden werkt. Om het leven te leren leven kunnen we vele wegen gaan. Elke opleiding en activiteit die ik je bied, zoals de Opleiding Energetisch Therapeut, de Transformatie Academie, de seminars, Satsang, etc. zijn gebaseerd om je in te wijden in het Leven zelf!

Hoe en waarom dit alles als een inwijdingsweg werkt, heb ik reeds eerder over geschreven, zie bij “Waarom maken Tarot, I Tjing & Pendelen je tot een gelukkig mens?’

Ons Zielenleven

Van jongs af aan ben je bekend met het fenomeen Ziel. Jonge kinderen hebben nog een innig contact met hun Ziel. Op een gegeven moment gaat men naar school en krijgt men veelvuldig te maken met praktische kennis. Door deze programmatie wordt de Ziel slechts tot iets vaags voor je. Zodra je kennis wordt bijgebracht, praktische, wetenschappelijke kennis, verdwijnt de kennis van de Ziel naar de achtergrond. Je leert te presteren, te bewijzen dat iets waar is. In plaats van ‘een zeker weten’ wordt het ‘ik wil het zeker weten’.

Op een gegeven moment biedt je leven allerlei tegenslagen. Door jezelf veroorzaakt of het komt van buitenaf. Je kunt dit zien als beproevingen. Je laat dingen achter je, die je tot dan toe belangrijk vond. Je kunt dit vergelijken met offers brengen. Hierdoor keer je elke keer weer een klein stukje terug naar het contact maken en hebben met je Ziel.

Voedsel voor de Ziel !

Je wordt je bewust zoals je tot nu toe leefde, zo wil je het niet meer.
Maar ja, wat dan?
Plato (ca. 427 v. Chr. –  347 v.Chr.), een ingewijde in de Mysteriën des levens, vervat de Inwijding als volgt:
“De Ziel wordt gelouterd door de rechtvaardigheid na te streven; dat is de eerste voorwaarde voor haar ontwikkeling. Door toepassing en verbreiding van het schone bereikt zij het geestelijk Schone. Door het begrip van het Ware na te streven, bereikt zij de zuivere kern, besloten liggend in de zuivere geest, het begin der dingen. Zij wordt zich bewust van haar onsterfelijkheid door overeen te stemmen met haar goddelijke beginsel. Indien zij daarmede overeenstemt, bereikt zij de volmaaktheid”

Hij meent dat de kennis van de Inwijding een reden van bestaan geeft voor je idealisme. Volmaaktheid en Idealisme ziet hij als één en dezelfde en wel degelijk is idealisme bij hem dus: het brood der Ziel. Iemand, die op deze wijze wordt ingewijd, vindt dus zijn hele leven lang voedsel voor zijn Ziel. Uit zichzelf, in zichzelf, bij zichzelf.
We kunnen dit vergelijken met de hedendaagse inwijdingen. Dat wat je hoort, of leert of ontvangt moet je tot levenslang voedsel strekken. Indien wij dus – in het algemeen – ergens onze spirituele behoefte bevredigen, moet dit voor ons een levenslange troost blijven.

Een Inwijding is dus heel wat meer dan iets dat zomaar georganiseerd is of een ceremonie of iets religieus, of iets geheimzinnigs. Inwijding is je weer in contact brengen met je Ziel. Het beroert je Ziel. Of de Inwijding door het leven zelf wordt gedaan of je neemt deel aan een Inwijdingsweg. Het zal je niet meer loslaten, ook al denk je er misschien niet meer bij na. Er is een vlammetje in je geplant, een zaadje, dat steeds groter kan worden. Zo groot als je zelf toestaat.

Een diamant die in ieder aanwezig is!

Je ZIEL wordt namelijk ingewijd, wat de mens daarmee doet is eigenlijk van geen belang. Het blijft in je en komt tevoorschijn als je het nodig hebt.
Dit wist men al in de oudheid. Het is nooit de ene mens die de andere inwijdt, maar het is de Ziel die proeft of het gegeven, het aangebodene, haar bevalt. Wanneer het overeenkomt met wat de Ziel voor ogen heeft, neemt je Ziel het aan en integreert het in jouw leven. Als een kostbaar iets, een diamant die zorgvuldig aanwezig blijft.
Een aards mens vraagt geheel iets anders dan een waarachtig Zielenmens: een aards mens zoekt aardse bevrediging. De Ziel zoekt voedsel om te kunnen leven.

De Inwijding, die je dagelijks kunt beleven, is dus als voedsel voor de Ziel. Onze Ziel streeft naar idealen, dat hoeven geen hoogstaande doelen te zijn. De één heeft het ideaal zijn of haar kinderen zo goed mogelijk op te voeden. De ander helpt de mensheid en dat kan op vele manieren. Dat kan ook een betaalde baan als hulpverlener zijn. De hulpverlener waarvan men voelt die is er helemaal voor jou en niet om een baan te hebben van 9 tot 5.
Of je wordt politicus met het ideaal de menselijkheid weer in ons land te krijgen en niet uitsluitend lettend op cijfertjes. Moet je eens beleven wat je daar in allemaal kunt meemaken, volop beproevingen en offers brengen. Maar het is geweldig voedsel voor de Ziel!

Verlies nimmer je ideaal, laat je hart raken!

Als iemand zijn ideaal verloochent, verraadt hij het beste dat hij bezit, als iemand zijn ideaal verliest, is hij armer dan ooit en gaat hij honger lijden. De Zielen lijden dan honger, de lichamen kunnen zich voeden met brood. Maar een mens leeft uit meer dan brood alleen, nietwaar?
Het zijn de zoekers, de hunkeraars, degenen die nostalgie hebben naar een verloren land, naar een ideaal, die, indien ze niet gevoed worden, ziek of depressief worden. Het worden ingewijd is een voorrecht voor degenen die, zoals Plato zei: streven naar rechtvaardigheid, naar het schone en naar het ware.

Leergrage Zielen streven er naar om zoveel mogelijk Zielenvoedsel in dit leven tot zich te nemen. Dat kan op de moeilijke manier door vallen en weer op te staan. Door telkens weer moeilijke situaties de baas te worden. Het kan echter ook op een makkelijke manier: door je te laten begeleiden op je levensweg.
Ik bied je daartoe een aantal mogelijkheden, maar er zijn elders meer wegen. Voel waarmee je Ziel resoneert, waar je hart door wordt geraakt. Dan is dat nu voor jou dé Inwijdingsweg!

Volgende week vertel ik hoe je een Inwijdingsweg kunt herkennen en uit welke stappen deze bestaat.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Heb je hier een vraag over? Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

 

 

Gewijzigd op 30/08/2018

Reageren is niet mogelijk.