Japan en onze Moeder Aarde

 

Vorige week, 11 maart 2011, zijn we opgeschrikt door het vreselijke geweld van de aardbeving en de tsunami in Japan. De beelden die we zagen waren indrukwekkend, ongelooflijk, verbazend en oversteeg ons bevattingsvermogen. Een zeeschip werd als een speelgoedbootje opgetild en kwam zeven kilometer landinwaarts terecht. Een vloedgolf van water en modder dat alles vernietigde en meenam wat het tegenkwam. Duizenden mensen kwamen hierbij om, duizenden mensen gewond, rouwen en hebben alles verloren. Een ramp, zo groot dat het in staat is om zelfs vijanden te verbroederen.
De reacties daarop waren onder andere: ‘De aarde slaat terug.’ Alsof de aarde onze vijand is.
‘Dat komt er van als we de aarde misbruiken.’ Alsof wij, nietige mensen, in staat zijn de aarde te kunnen misbruiken.
‘We moeten de aarde helen, liever zijn voor de aarde.’ Prachtige uitspraken, maar is het voor ons mensen mogelijk macht te hebben over ‘onze’ Moeder Aarde?
Vervolgens zou HAARP verantwoordelijk zijn voor het opzettelijk creëren van deze desastreuze aardbevingen. Een ander zegt weer: ‘Zie de Maya’s voorspelden het einde van de wereld, dit is het begin.’
En zo wordt uit deze ramp het voordeel gehaald dat men eindelijk wordt gehoord. Het spreekwoord ‘de een zijn dood, is de ander zijn brood’ is hier volop van toepassing.

Geloven we deze uitspraken, zijn we zo onnozel? Waarom wil een mens overal macht over hebben? Is het niet genoeg dat we bij machte zijn om ons leven te leven?
De aarde bestaat naar schatting zo’n 4,5 miljard jaar. Een getal met vele nullen. Al die tijd heeft de aarde zich gehandhaafd, wat er ook gebeurde. Meteoriet inslagen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, droogte, overstromingen en alles dat je maar kunt bedenken.
Was het ‘handhaven’? Of is het een natuurlijk proces, dat alles komt en gaat? Net zoals wij geboren worden en weer doodgaan. En tussen die twee gebeurtenissen, die zeker zijn, zit een heel onzeker komen en gaan, ups en downs.
Laten we onze plek op aarde weer zien zoals deze is. We zijn ongeveer negentig jaar te gast hier op aarde. Uitgenodigd door het leven zelf. De aarde is niet van ‘ons’. We kunnen de aarde niet bezitten als zijnde ons eigendom. We kunnen de aarde niet misbruiken, manipuleren, helen of vernietigen. Dat wat we doen, doen we onszelf aan.
Kappen we bossen, dan komt er een woestijn. Daar heeft de aarde geen probleem mee, deze kan goed bestaan met een woestijn. De aarde hoeft geen graan, vruchten of gras te laten groeien. Wij mensen hebben vruchtbare grond nodig om ons te voeden.
Veroorzaken we luchtvervuiling, dan kan de aarde nog steeds bestaan. Wij mensen hebben echter schone lucht nodig om onze longen gezond te houden.
Geef de macht weer terug aan de aarde. Zie de aarde als een gastvrouw, waar je welkom bent. Laat in de korte tijd dat je er bent geen rotzooi achter. Hoe zou jij het vinden als mensen bij je op bezoek komen en van je thuis een bouwval maken?

 

Wat de ramp in Japan ons leert, is dat we immens nietig zijn. Niet in staat om ons te wapenen tegen het natuurlijke gebeuren. Een gebeuren dat al miljarden jaren bestaat en dat nog miljarden jaren zo door zal gaan. Altijd zijn er tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, orkanen en andere natuurrampen geweest. Alleen was er lang geleden nog geen internet, tv, enz. Door de media worden we er zo mee geconfronteerd dat we denken dat het alleen nu is. Juist nu de angstberichten dagelijks te horen zijn dat de wereld een grote shift gaat maken. Laat je niet in de luren leggen door mensen die deze ramp gebruiken om nog meer angst te zaaien.
Slaat de aarde terug? Nee, het is een natuurlijk proces dat al eeuwenlang voorkomt. Lief zijn voor de aarde? Ja, maar dan omdat dat ons mensen ten goede komt. De aarde helen? Onmogelijk, maar je kunt wel jezelf helen door een gezonde leef atmosfeer te creëren.

Het is vreselijk wat er in Japan is gebeurd en nog gaande is. Laten we de mensen die daarbij betrokken zijn in onze gedachten (gebeden) gedenken en kracht sturen. Laten we ze alle steun geven waartoe we in staat zijn.
En laten we vooral erkennen dat we elkaar nodig hebben hier op aarde. Dat we één zijn met elkaar, vandaar ook je medeleven. Innerlijk voel je dat hun leed jouw leed is. Erken je nietigheid als mens en tegelijkertijd je grootsheid als één groot geheel.
We zijn niet tegen de natuur opgewassen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat onze natuurlijke omgeving gezond is en blijft. Samen met elkaar, zonder angst, dan ervaren we de hemel op aarde!

Een lijst van slechts ‘enkele’ aardbevingen, sommige gepaard gaande met een tsunami, van de laatste honderd jaar. Er zijn er veel meer geweest.
Lissabon, 1755 – Schaal van Richter 9,0 – Aantal doden: 100.000
Ecuador, 1906 – Schaal van Richter: 8,8 – Aantal doden: ruim 1.000
San Fransisco, 1906 – Schaal van Richter: 7,8 – Aantal doden: 3.000
Vapararaiso, 1906 – Schaal van Richter: 8,6 – Aantal doden: 20.000
Gansu, China, 1920 – Schaal van Richter: 8,6 – Aantal doden: 200.000
Tokio-Yokohama, 1923 – Schaal van Richter: 8,3 – Aantal doden: 140.000
Chillan, Chili, 1939 – Schaal van Richter: 8,3 – Aantal doden: 28.000
Erzincan, Turkije, 1939 – Schaal van Richter: 7,9 – Aantal doden: 33.000
Alaska, 1957 – Schaal van Richter: 8,6 – Aantal doden: onbekend
Chili, 1960 – Schaal van Richter: 9,5 – Aantal doden: 32.290
Alaska, 1964 – Schaal van Richter: 9,2 – Aantal doden: 131
Tangshan, China, 1976 – Schaal van Richter: 7,5 – Aantal doden: 242.000
Noordoost Iran, 1978 – Schaal van Richter: 7,7 – Aantal doden: 25.000
Noordwest Armenië, 1988 – Schaal van Richter: 6,9 – Aantal doden: 25.000
Noordwest-Iran 1990 – Schaal van Richter: 7,3 – Aantal doden: 50.000
West Turkije, 1999 – Schaal van Richter: 7,4 – Aantal doden: 17.000
Gujarat, India, 2001 – Schaal van Richter: 7,7 – Aantal doden: 20.000
Bam, Iran, 2003 – Schaal van Richter: 6,5 – Aantal doden: 43.000
Zuidoost Azië, 2004 – Schaal van Richter: 9,3 – Aantal doden: 283.100
Kasjmir, Pakistan, 2005 – Schaal van Richter: 7,6 – Aantal doden: 75.000
Oost China, 2008 – Schaal van Richter: 7,9 – Aantal doden: 88.000
Haïti, 2010 – Schaal van Richter: 7,0 – Aantal doden: ruim 300.000
Japan, 2011 – Schaal van Richter: 9,0 – Aantal doden: nog onbekend

Luister ook naar het internet radioprogramma
‘Onze Ziel en Moeder Aarde’
hierin vertel ik over de rol van onze ziel:
zondag 20 maart 2011 om 21.00 uur via www.radiomerlijn.nl

Alleen zijn we nietig, samen zijn we groots!

Lieve groet,
Daisha

Gewijzigd op 03/01/2012

Reageren is niet mogelijk.