je Brein Bepaalt je Leven!

Wat ik nu ga vertellen kan schokkend voor je zijn. Het kan zelfs dat je anders gaat denken over jezelf, over je leven en over anderen. Het anders denken kan je helpen wanneer je nu niet lekker ‘in je vel zit’, gestrest bent of je leven niet zo is als je zou willen. Wanneer dat zo is, raad ik je aan om het onderstaande zelfs een paar keer te lezen. Het kan je namelijk naar de staat van gelukkig-zijn brengen!

We hebben geen vrije wil

Uit diverse onderzoeken van neurowetenschappers en neuropsychologen blijkt dat wij als mens niet uit vrije wil een besluit nemen, maar dat ons brein (ons verstand) dat voor ons doet. Wetenschappers hebben via hersenscans ontdekt en zichtbaar gemaakt dat beslissingen in onze hersenen worden genomen, zelfs een aantal seconden voordat we ons dat bewust zijn.

In het artikel van Nemo Kennislink lees je dat hersenonderzoeker en neurobioloog Dick Swaab ervan overtuigd is dat wij geen vrije wil hebben. ‘Er bestaat geen twijfel over dat wij het gevoel hebben ons gedrag weloverwogen te sturen’, zegt Dick Swaab. ‘Uit de wijze waarop onze hersenen zich ontwikkelen en de manier waarop wij onze beslissingen nemen, blijkt dit gevoel echter slechts een plezierige illusie te zijn. Het gevoel van vrije wil ontstaat doordat onze rechterhersenhelft onbewust een beslissing neemt en de linker hemisfeer, achteraf, een al dan niet logisch verhaaltje maakt over de vraag waarom we dit besluit hebben genomen.’

‘Ons brein bepaalt wat we doen.’ meent ook neurowetenschapper Victor Lamme van de Universiteit van Amsterdam, ‘Onze gedachten, meningen en intenties hobbelen daar achteraan. Daarom zijn wij makkelijk te manipuleren en weet een hersenscan beter wat we willen dan dat we dat zelf weten.’
‘Ons gedrag en de keuzes die wij maken zijn een optelsom van vooral onbewuste drijfveren en emoties. Wij denken weliswaar dat we zelf bepalen wat we doen, maar niets is minder waar. Wij zijn irrationele wezens, gedreven door onbewuste drijfveren en motieven, die ongemerkt worden gemanipuleerd door de wereld om ons heen.’

Ons verstand bepaalt…

Kortom, alom erkende wetenschappers hebben de mening dat wij zelf geen keuze maken, maar ons verstand. Als dit zo zou zijn, wat doet onze hersenen dan bepalen wat we gaan besluiten. Tenslotte heeft alles een bron waar het vandaan komt, dus ook onze hersenen.
Ook daar hebben de onderzoekers een mening over, namelijk dat ons brein besluit naar aanleiding van onze programmatie. Het geprogrammeerde in de opvoeding, vanuit onze omgeving, vanuit onze ervaringen in het leven, alles dat we tot dan toe hebben meegemaakt, etc. etc.

Wanneer dat zo is betekent het ook dat we onszelf weer kunnen deprogrammeren. Ofwel wanneer we door deze programmatie zijn afgeweken van onze wezenlijke Goddelijke kern, kunnen we daarnaartoe weer terugkeren. Wanneer je continu piekert, twijfelt, in angst leeft, niet gelukkig bent, etc. hoe kun je je dan deprogrammeren naar je Goddelijke kern? Hoe kun je dan terugkeren naar je essentie, je missie en het contact met je Ziel?

…en onze Ziel dan?

Daar heeft Dr. Vijai S. Shankar een advies voor in zijn uitgebreide artikel over de Ziel:
‘Er moeten eerst twee vragen worden opgehelderd. De eerste is, wie is het die luistert (naar de impuls)? Luistert de mens naar zijn Ziel of luistert de Ziel naar wat de mens te zeggen heeft? Van de Ziel wordt gezegd dat het God vertegenwoordigt of God zelf is. Dus is de vraag wie er luistert gemakkelijk beantwoord.

Het is ondenkbaar dat God Zijn oor te luister moet leggen bij de mens. Maar dit is wel wat gebeden juist lijken te suggereren. De gebeden van de mens zijn een indicatie dat God van de mens moet horen hoe het leven gemanaged zou moeten worden. De instructies komen in de vorm van een gebed en lijken op een verzoek, maar het zijn niettemin aanwijzingen van de mens voor God. Dit toont niets anders dan een gebrek aan vertrouwen in God of in het leven aan.’

Vrijheid van gedachten

Dr. Vijai S. Shankar geeft in het artikel ‘Wat is vrijheid’ het volgende advies:
‘Ten eerste is het een kwestie van waar de mens van houdt of niet van houdt. Daarom, als voorkeur en afkeer wijselijk worden begrepen, dan is de kwestie over. En zal vrijheid van de betekenissen van gedachten het resultaat zijn.

Voorkeur en afkeer zijn primair tegengestelden. Tegengestelden zijn woorden met betekenissen die tezamen bestaan en die niet gescheiden zijn van elkaar. Dit betekent dat elk woord in een tegenstelling betekenis verleent aan het andere woord. Als zij gescheiden zouden zijn, dan zouden zij niet in staat zijn om betekenis aan elkaar te verlenen. De mens zou dan niet in de positie zijn om te weten wat de woorden betekenen.
Op het moment dat deze realisatie bij de mens begint door te dringen, zal hij dankbaar zijn voor de betekenis van afkeer. Want het stelt hem in staat om te begrijpen waar hij van houdt. Wat impliceert dat de mens nergens van zou houden, de betekenis van afkeer niet zou bestaan. Feitelijk is dit toepasbaar op elke voor de mens bekende tegenstelling.’

Marcus Stegmaier benadrukt dit nog eens in eigen woorden: ‘Zonder het slechte zou het goede niet opgemerkt worden door de geest. De geest functioneert in dualiteit, gebaseerd op tegenstellingen. De wens om de slechte gedachten uit te roeien, zou ook de goede wegsturen. Het is simpel, toch probeert de mens om ‘positief te denken’ zonder op te merken dat het onmogelijk is om ook maar iets positiefs te kunnen waarderen zonder het negatieve.’

Positief versus negatief

Drs. Pieter Langedijk schreef ooit (zijn site bestaat helaas niet meer): ‘Vanuit het hart leven betekent positief naar jezelf en anderen kijken. Wist je dat positief denken niet alleen bijdraagt aan je geestelijke gezondheid, maar ook aan je lichamelijke gezondheid?

Bij positieve gevoelens lijkt de tijd sneller te gaan. De tijdsbeleving is ook anders, leuke dingen lijken sneller te gaan. Terwijl bij vervelende dingen, de tijd niet op lijkt te schieten. Zoals wachten bij een bushalte, in een rij bij de bank of supermarkt, voor een lift, bij een tandarts, enz.
Als men iets ‘moet’ doen, kan men dat vergelijken met een fietser, die tegen de wind in moet fietsen. Als men dan ook nog slappe spieren heeft, is men snel moe. Als men iets leuk vindt, vooral als men ergens enthousiast over is, kan men dat vergelijken met een fietser, die de wind in de rug heeft.’

Als klinisch psycholoog introduceerde Pieter Langedijk tal van nieuwe behandelwijzen, die inmiddels gemeengoed zijn. Hij legde gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal uit. Toen hij ermee begon, werd het nog beschouwd als een vorm van zwarte magie. Nu is de halve bevolking gefascineerd door behandelmethoden tegen stress, ADHD, faalangst, hoog gevoeligheid via lichaamsaanraking, vitaliteit massage, natuurgeneeskunde en paranormale geneeswijzen.
Dat was voor een groot deel het werk van klinisch psycholoog Pieter Langedijk, die 3 oktober 2011 op 79-jarige leeftijd overleed. Vlak voor zijn overlijden vertelde hij zijn beide dochters wat hij zag in de andere dimensie: ‘Engelen, gidsen, bollen, planeten, aura’s en energievelden, overal is liefde, vreugde, wijsheid en inzicht.’ Hij zag dat hij mensen nog beter kon helpen vanuit deze nieuwe dimensie.

Het houdt je jong van lichaam én geest!

Positieve gevoelens hebben een positieve invloed op je lichaam, negatieve een negatieve invloed. Dit blijkt heel duidelijk als men gevoelige apparaten op iemand aansluit, zoals de bekende leugendetector. Positief in het leven staan heeft een positieve invloed op je lichaam. Je zelf herstellend vermogen en je immuunsysteem hebben baat bij positieve gedachten.

Negatieve gevoelens veroorzaken innerlijke stress. En negatieve invloeden van buitenaf komen makkelijker binnen. Ook je uiterlijk en de conditie van je huid verslechtert, waardoor je er ouder uit gaat zien. Positief in het leven staan, zonder dat je het negatieve buitensluit, ofwel het negatieve accepteert zoals het is, zorgt voor een heldere geest. Het komt je emoties ten goede.

Wordt een puber

Je hoeft geen geluk te hebben om gelukkig te zijn!Puberteit is eigenlijk niets anders dan dat de persoon zich gaat deprogrammeren van de programmatie tot dan toe. Wanneer een tiener heftig pubert is dat voor de ouders niet eenvoudig om mee om te gaan. Of de ouder gaat het zien als het opbouwen van de eigen IK van de dochter of zoon. Wanneer je het niet al te veel stuurt c.q. beperkt, dan hoeft het niet te escaleren in verslavingen etc.

Alles dat je doet om je bewustzijn te verhogen, ofwel te verdiepen, draagt bij aan de staat van gelukkig zijn. Gelukkig kun je namelijk niet worden, er is geen weg daarnaartoe. Je kunt er wel toe besluiten, namelijk door je hersenen te deprogrammeren van negatieve gedachten over jezelf en/of je leven.

Oorlog? Liever niet…

Weet je dat je niet met je ogen ziet, maar met je brein? Je ogen zijn de lenzen die de beelden op een ingewikkelde manier naar je brein brengen. En je brein – zoals al eerder gezegd: je geprogrammeerde brein – maakt daar dan wat van. Dus alles dat je denkt te zijn is een illusie, is verbeelding. Het is niet de werkelijkheid, het is je geprogrammeerde denken. Geprogrammeerd door anderen, of door jezelf.

Wanneer twee mensen naar hetzelfde kijken, vanuit hetzelfde gezichtspunt, zullen ze allebei wat anders zien. Omdat ons brein er ‘denk’-beelden van maakt. Onze focus op bepaalde aspecten laten daardoor wat anders zien dan dat de ander ziet. Niet alleen door de programmatie vanuit het verleden, ook door je huidige situatie.
Wanneer je een discussie hebt met iemand, een andere mening dan de ander, laat het voor wat het is. Je kunt natuurlijk jouw zienswijze er over zeggen, maar wordt niet boos of geïrriteerd wanneer deze niet wordt onderschreven door een ander.

Oorlog hebben we al genoeg op de wereld. Dus maak geen ‘oorlog’ met iemand omdat deze op dat moment een andere denkwijze heeft dan jij. Met het bovenstaande heb ik uitgelegd waarom dat is. Heb ook geen innerlijke oorlog, wanneer de ander het niet met jou eens is. Een innerlijke oorlog kan op een gegeven moment ook een uiterlijke oorlog worden.

Dé werkelijkheid kan nimmer bestaan

Besef dat we allemaal in een illusie leven en dat dé werkelijkheid niet KAN bestaan. Waarom niet? Wanneer je je dat nu nog afvraagt, lees dan nog een keer wat ik met dit artikel probeer uit te leggen.

Heb je hier nog vragen over? Wil je ze me mailen: daisha@radiomerlijn.nl of daisha@wellenberg.nl

Zelfbeheersing is iets dat we zien als een beperking van onze vrijheid, stelt theosofie.net. Maar zoals Swami Ranganathananda opmerkte, ‘De slaaf stoort zich aan discipline, de vrije mens verwelkomt echter elke gelegenheid tot zelfdiscipline. Het is de weg om wilskracht te krijgen, ruimdenkende sympathie, een edel karakter en daardoor in alle opzichten een sociale en geestelijke doelmatigheid’ (The Message of the Upanishads, blz. 202). Discipline bevrijdt ons uit de slavernij van onze begeerten, en is essentieel voor menselijke groei:

Waak over je gedachten,
             straks worden ze je woorden.
Waak over je woorden,
            straks worden ze je daden.
Waak over je daden,
            straks worden ze je gewoonten,
Waak over je gewoonten,
            straks worden ze je karakter.
Waak over je karakter,
            straks wordt het je bestemming.

Maak van jouw werkelijkheid nimmer dé werkelijkheid
dan mag alles bestaan zoals het is en iedereen zijn zoals men is!

Lieve groet,
Daisha

Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

Gewijzigd op 23/05/2019

Reageren is niet mogelijk.