je Ziel kiest bewust de Tijdsperiode hier op Aarde, de jaren 1900 – 1919

je Ziel kiest bewust de Tijdsperiode hier op aarde! Als Ziel bepaal je in welke gezin en land je terecht wilt komen. Het land dat je kiest is aantrekkelijk vanwege de cultuur, maar ook hoe het zich economisch ontwikkelt gedurende je leven. Je Ziel kiest speciaal dit bepaalde land uit om in geboren te worden. Hierin wil je je ontwikkelen, werken, je dagelijkse leven leiden en omgaan met de financiële situatie van dat land. Kortom alles wat met de innerlijke ontwikkeling van de mens te maken heeft.jaren-1900-1919-6

Ben je een bouwer, dan kom je in de periode dat er gebouwd moet worden. Ben je een volger, dan hoort daar een andere periode bij. De mensen die bijvoorbeeld in de jaren veertig van de 20ste eeuw zijn geboren zijn bouwers, natuurlijk een enkeling uitgezonderd. Zij namen daartoe onder andere de volgende kwaliteiten mee: discipline, volhardend doorgaan, soms zelfs ten koste van de gezondheid. Het is voor hen heel moeilijk mensen te begrijpen die in de jaren negentig zijn geboren.

Waarom kwam je in deze tijdsperiode?

Het gezin waar je voor kiest, en ook de familie, vrienden en anderen hebben te maken met de omgang met anderen. Je leert daarin je sociale vaardigheden te ontwikkelen. De religie waar je in geboren wilt worden heeft met het geestelijke aspect van het leven te maken. Alle drie bij elkaar is de ontwikkeling van je bewustzijn, de vrijheid of onvrijheid van denken en van je totale Zijn.

Wat ik nu ga vertellen heeft betrekking op de mensen die in Nederland zijn geboren of al in hun vroege jeugd in Nederland zijn komen wonen. In andere landen zijn er weer andere factoren waar je rekening mee dient te houden. Bijvoorbeeld als je in Zwitserland wordt geboren of in Thailand dan is er uiteraard een groot verschil qua levensritme, godsdienst, cultuur en normen en waarden. België is een beetje vergelijkbaar met Nederland.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie in onze persoonlijke ontwikkeling begin ik met de eerste decennia van de 20e eeuw. De invloeden van deze decennia zijn namelijk door onze ouders en/of voorouders doorgegeven, en hebben nog steeds invloed op ons huidige functioneren. De ontwikkelingen die in deze decennia plaatsvonden zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van de ‘nieuwe’ mens. Immers toen al ontstond de weder opkomst van spiritualiteit.

New Age, de nieuwe spirituele tijd!

De basis van de New Age beweging kunnen we al vinden bij Helena Blavatsky (31 juli 1831– 8 mei 1891), jaren-1900-1919-5George Gurdjieff (januari 1866 – 29 oktober 1949), Edgar Cayce (18 maart 1877 – 3 januari 1945) en anderen. New age gaat uit van een holistisch mens- en wereldbeeld: alles hangt met alles samen. In de jaren 70, dus zo’n 80 jaar later wordt het pas algemeen goed. Een terugvinden van het bewustzijn dat al ver voor onze jaartelling reeds aanwezig was. Eerdere leraren die er waren zijn: Boeddha, Confusius, Plato, Hermes, Hercules, Rama, Mithras, Vyasa, Krishna, Jezus Christus, etc., etc.

Natuurlijk is er in elke eeuw wel iemand opgestaan om het wij-denken te introduceren. Zoals bijvoorbeeld Hildegard von Bingen (1098-1179). Ze waren echter met te weinig en zo duurde het nog tot de jaren 60 van de vorige eeuw voordat er op een grotere schaal aandacht aan werd besteed. Toch hadden deze ‘druppels’ invloed op de mensheid.

De meeste mensen van begin 20e eeuw waren volgers en leefden om te overleven. Dit door werkeloosheid, armoede en woningnood. Door de bewustmaking van enkelen kon in de volgende decennia de innerlijke opstand tegen de onderdrukking komen. Om vervolgens de zichtbare opstand te verwezenlijken. Elke druppel heeft invloed, elke gedachte heeft invloed, elk mens heeft invloed. In ieder geval in kleine kring en zoals in gebleken is het pas jaren later op een grote schaal merkbaar.

Leergrage Zielen !

De mensen, geboren in de eerste decennia van de 20ste eeuw, wisten zich in de oorlog 1940-45 aan de omstandigheden aan te passen. Door hun flexibel zijn en het meemaken van de vele veranderende omstandigheden, raakten ze niet in paniek en leerden hun kinderen wat vrijheid werkelijk was. Namelijk vrijheid van geest!

Ik begin met de mensen die in de eerste twee decennia zijn geboren, de periode 1900 tot 1919. Mijn Oma is op 25 december 1900 geboren, mijn Opa in 1898. Het is de tijd van de eerste Montessorischool, het eerste vliegtuig, de eerste elektrische trein, de eerste helikoptervlucht, de eerste auto’s. Alles was bijna het eerste, de ontwikkelingen gingen zo snel dat men wel flexibel moest zijn om alles bij te kunnen houden. Bovendien zouden ze rond hun vijftiende in een oorlog terecht komen.jaren-1900-1919-3

Het zijn Zielen die kwamen om veel mee te maken, op alle gebieden, zowel op aards level als sociaal en geestelijk. Leergrage zielen, die een snel bewustzijns ontwikkelingsproces wilden beleven. Zij moesten kunnen delen of het in ieder geval leren. Men had meestal een groot gezin, er was armoe en een groot verschil tussen arm en rijk. Je moest nederig zijn, anders had je geen werk en doen wat er van je werd gevraagd. En dan toch je eigen gang gaan, want veel controle was er niet. Werkgevers namen gewoon aan dat je je schouders er onder zette voor weinig geld. Deze mensen groeiden van arm zijn naar in hun ogen grote rijkdom, zoals bijvoorbeeld in de jaren 50 en 70 van de 20ste eeuw.

Tijd bestond nog niet…

Mijn grootouders en velen in deze tijd geboren zijn in hun hart opstandelingen, in hun gedrag aanpassers. De opstand kon je aan kleine dingen merken. Zoals bijvoorbeeld dat Meneer Pastoor niet in de mooie kamer werd ontvangen, wat toen gebruikelijk was, maar gewoon tussen het gezin in de woon-eetkeuken. Ze accepteerden geen tweedehandskleding die door de kerk werd ingezameld voor de grote gezinnen. (Mijn Opa en Oma hadden achttien kinderen.) Meneer Pastoor werd netjes de deur uitgezet als hij weer eens eiste dat er nog meer kinderen moesten komen.

De mensen die in deze periode geboren zijn, kunnen de ouders van je ouders zijn. Zij hebben ongetwijfeld een stempel op je ouders gedrukt. Verborgen verzet, niet direct zeggen waar ze het niet mee eens zijn, maar wel de signalen daarvan afgeven.

Hardwerkende en zuinige no-nonsens mensen die de verspilling van voedsel en goederen van de huidige tijd niet kunnen begrijpen. Men werkte zes dagen per week en vaak tien uur per dag. Er was een groot verschil tussen de rijke mensen en de eenvoudige arbeider. De arbeider die meestal een paar baantjes tegelijk had om met het gezin rond te kunnen komen.

jaren-1900-1919-2De vele wetten die werden ingevoerd had men zich maar aan te houden. De Gezondheids- en Woningwet die eisten dat krotwoningen vanwege de zogenaamde onhygiënische situatie werden afgebroken, waardoor woningnood ontstond. De Leerplichtwet werd in 1901 ingevoerd, waardoor kinderen tussen de 6 en 12 jaar verplicht werden om naar school te gaan. Terwijl ze voor die tijd vaak meehielpen om het gezin draaiende te houden. Alhoewel er geen scherpe controle op was, immers met 70 kinderen in de klas en een leerkracht merk je niet dat er een ontbreekt.. Zodat menig kind al vanaf negen à tien jaar aan het werk ging.

Er is volop werk, helaas slecht betaald. Het gemiddelde weekloon is ongeveer 15 gulden, terwijl dat in de jaren twintig steeg naar rond de 50 euro. De eerste steenkolenmijn wordt in deze periode geopend, spoorwegen worden veelvuldig aangelegd, er komt een vliegveld en wegen worden aangelegd.
In 1909 werd de dienstplicht ingevoerd, waardoor één zoon tijdelijk geen financiële bijdrage kon leveren aan het gezin.

Tijd bestond tot voor kort niet, ieder dorp had zijn eigen tijd. Men keek op de kerkklok en deze haalde de tijd weer weg van de zonnestand. Maar door het vele verkeer dat op gang kwam, zowel treinen als auto’s, werd de Amsterdamse tijd vanaf 1 mei 1909 de enige juiste tijd in ons land.

Eerste Wereldoorlog 1914-1918

De Eerste Wereldoorlog die in de jaren 1914 – 1918 woedde heeft een grote impact op de mensen die in deze periode zijn geboren. De oorlog maakte een eind aan de eeuwenlange wereldwijde alleenheerschappij van bepaalde grote heren. De VS profileert zich als nieuwe wereldmacht. In deze oorlog komen naar schatting tien miljoen mensen om het leven. Nog steeds worden zeven miljoen mensen daarvan vermist.jaren-1900-1919-4

Tot het begin van de 20e eeuw mochten in Nederland alleen mannen stemmen, tenminste als ze voldeden aan bepaalde eisen ofwel rijk waren. Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. Daarbij werd het kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen mogelijk gemaakt, maar het actief algemeen kiesrecht werd alleen voor mannen opengesteld. Terwijl de Grondwet het mogelijk maakte dat het actief kiesrecht ook voor vrouwen gold. In 1918 werd Suze Groeneweg voor de SDAP als eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen.

In september 1918 diende het Kamerlid Hendrik Pieter Marchant een initiatiefwet in tot instelling van actief kiesrecht voor vrouwen, dat onder druk van de revolutionaire bewegingen in Duitsland en ook in Nederland in 1919 wordt aangenomen. Vrouwen konden bij de verkiezingen van 1922 voor het eerst van het kiesrecht gebruik maken. De partijen die zich zo lang tegen het vrouwenkiesrecht hadden verzet, de protestantse en katholieke partijen, bleken er groot profijt van te hebben.

De eerste feministen

De eerste feministen Wilhelmina Drucker, Annette Versluys-Poelman en Aletta Jacobs, leden van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht – opgericht in 1894 – zorgden er voor dat vrouwen kiesrecht kregen. Het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen werd uiteindelijk met de grondwetswijziging van 1922 in de Grondwet opgenomen.
Mede door de Eerste Wereldoorlog en de Reformbeweging hadden de korsetten hun langste tijd gehad: vrouwen namen de arbeidsplaatsen van de mannen over in de oorlogsindustrie en droegen hierdoor gemakkelijke kleding en bij de reformkleding stond een gezond lichaam voorop en de kunstmatige wespentaille paste niet in dit beeld.

jaren-1900-1919-1Mensen die in deze periode zijn geboren hebben ouders die weinig tijd voor hen hebben. Ze moeten dan ook een stevig en zelfstandig karakter hebben om hier mee om te kunnen gaan. Geen tijd voor knuffels, emoties of prachtige gesprekken, men leerde zich aan te passen en het beste er van te maken.
In deze periode worden mensen geboren die niet anders weten dan dat je moet doen wat er wordt gezegd. Volgers, vaak dogmatisch, doemdenken. Vrijheid kennen ze niet, ze zijn zelfs bang voor vrijheid. Vrijheid is verantwoordelijkheid dragen en dat kan heel angstig zijn. En toch is er zoals reeds gezegd een innerlijke opstand.

Je begrijpt dat er hierdoor twee uitersten zijn: degenen die in opstand komen en de mensen die nog in het oude systeem blijven hangen. Deze laatste groep zal het grootste zijn. Men is immers nog op oude wijze opgevoed: je aanpassen aan de omstandigheden en vooral je mond houden.

De volgende keer: De opstand van de vrouwen!

Lieve groet,
Daisha

P.s. Heb je hier vragen over? Stuur ze naar daisha@radiomerlijn.nl en ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’ te beluisteren bij Radio Merlijn !

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je abonneren op mijn blogupdates.

Lonen in de 20ste eeuw: https://pure.uva.nl/ws/files/3061486/10868_UBA002000460_12.pdf

Bron: Wikipedia

Gewijzigd op 05/03/2019

Reageren is niet mogelijk.