jouw Zijn redt de Wereld !

Alles op aarde stroomt van hoog naar laag. Dat is de wet van de zwaartekracht ofwel de wet van de aarde. Zolang wij hier op aarde leven, geldt deze wet voor iedereen. In Wikipedia staat hierover: ‘De zwaartekracht is een aantrekkende kracht die twee massa’s op elkaar uitoefenen. Het is een op elk voorwerp naar beneden werkende kracht – naar het middelpunt van de aarde – evenredig met de massa van het voorwerp. De zwaartekracht is op astronomische afstanden in nog sterkere mate de overheersende kracht. Bijvoorbeeld tussen de aarde en de maan, tussen de zon en alle planeten en zelfs tussen sterrenstelsels. Waardoor de uitdijing van het heelal tegengewerkt wordt. De zwaartekracht, die verantwoordelijk is voor het vallen van bijvoorbeeld een appel, zorgt er eveneens voor dat de maan of een satelliet in een baan om de aarde blijft. Dat de aarde zelf in een baan om de zon blijft draaien, en dat de zon op zijn beurt samen met alle andere sterren van de Melkweg om een zeker middelpunt heen blijft draaien.’

Met andere woorden, alles op aarde draait om het middelpunt, om de essentie. Alles dat werkt in het grote Universum, werkt op die manier ook in ons leven. Wij zijn immers onderdeel van het Universum. Dat is bepalend in familieverband, in onszelf, naar onze nazaten, naar onze omgeving, in alles dat we doen, enz.

De kracht tussen ons en onze voorouders is enorm

De kracht tussen onze voorouders en onszelf is groot. Wanneer we de wet van de aarde volgen, is deze kracht zelfs groter dan die tussen onze ouders en ons. Immers hoe verder de afstand, hoe sterker de kracht toeneemt. Hoe meer generaties voor ons, hoe meer kracht wij in onszelf kunnen ontwikkelen. Zodat – net zoals in het heelal – er geen uitdijing plaatsvindt, zodat er geen innerlijke verscheurdheid komt.

jouw ZijnAlles stroomt van hoog naar laag… Boven op de berg ligt een laagje sneeuw, de zon maakt het tot een waterstroompje. Hoe verder het naar beneden stroomt hoe harder het water gaat stromen en in volume toeneemt. Onderaan de berg wordt het een woeste watermassa dat zich een weg baant door het landschap. Echter hoe verder het stroomt hoe breder en rustiger de waterstroom wordt.
Zo zou het ook met onze generatie dienen te zijn. Ooit zijn wij als bacterie*) ontstaan, vervolgens hebben wij ons ontwikkeld tot mens, voor 70% bestaande uit water. Wij zijn nazaten van oorspronkelijk woeste en ruige verre voorouders, gekomen om ons als mens te ontwikkelen naar een persoon met een open mind en in vrede met elkaar levend. Wie weet komt de mensheid ooit zo ver.

Zo kom je hogerop

Wat is de moraal van dit verhaal? Dat is dat elke generatie een steeds bredere ofwel open mind zou dienen te hebben. Levend vanuit een rustige innerlijk stromende energie. De werkelijkheid is dat het bij velen anders is. Ouders worden bekritiseerd, de rug toegekeerd en op een gegeven moment verbreekt het kind het contact met de ouder of ouders.
Het kan ook zijn dat de ouder het contact verbreekt en het kind de rug toekeert. Wanneer het kind dan hetzelfde zou doen, is dat funest. Funest, omdat je je dan als kind afsnijdt van de oerkracht, ofwel je essentiële innerlijke kracht. Er ontstaat dan een innerlijke verscheurdheid in de persoon.

Kan het kind dan wel de verbinding in stand houden, ook al heeft de ouder deze verbroken? Jazeker, een verbinding is meer een soort inhaken. Dat is het bewustzijn van de blijvende verbinding met je (voor)ouders, ook al zie je ze nooit meer. De bergbeklimmer slaat een haak in de berg om hogerop te komen. Zou hij dat niet doen, dan heeft hij kans naar beneden te glijden en te verongelukken. De berg maakt geen contact met de bergbeklimmer en toch ook weer wel. De berg is zich niet bewust dat de haak in hem is geslagen en weert zich dan ook niet.

Wij, kinderen van onze vorige generatie, dienen te beseffen dat wij de brede en rustige rivier kunnen zijn. Hier op aarde gekomen om breder en rustiger te handelen, breder te oriënteren, te gedragen, ons te ontwikkelen enz. Breder en meer open minded te zijn dan vorige generaties. Je kunt stellen: wij zijn gekomen om onze ouders en voorouders te overstijgen. Of beter gezegd: de Ziel kwam om zichzelf te overstijgen via onze ouders c.q. voorouders.

Wat is er mis met carrière maken?

Sommigen weten dit en denken dat het overstijgen carrière maken is. Nu is er niets mis met carrière maken. Maar wel als men hoger op de maatschappijladder is geklommen dan de ouders, zich vervolgens op de borst slaan en gaan neerkijken op de ouders. Denkende dat ze het hebben gemaakt, dan zijn ze niet hoger gekomen maar juist afgedaald. Met name wanneer ze, om zover te komen, nauwelijks tijd hebben voor hun kinderen of partner. Zich niet beseffend dat carrière maken uitsluitend met de mens heeft te maken en niets met de Ziel. De mens sterft, de Ziel blijft eeuwig leven. Met andere woorden: carrières verdwijnen in het niets, vergaan tot stof, opgevreten door de wormen – ofwel worden overgenomen door de mensen die na hen komen.

jouw Zijn 2Het enige dat blijft bestaan is wanneer we iets voor de mensheid, voor het Grote Geheel, hebben gedaan. Dat we iets hebben nagelaten dat voor velen betekenis heeft en van belang is. Zoals bijvoorbeeld het nalaten van woorden met levenswijsheid, door de Ziel gesproken. Daden waar men generaties later nog de revenuen van heeft. Schilderijen gemaakt vanuit de Ziel, enz.
Alles dat vanuit de Ziel ontstaat, is voor het Grote Geheel. Ook al lijkt het soms alleen voor onszelf te zijn. Alles dat vanuit ego, vanuit denken, vanuit het menselijke ontstaat, is slechts voor jezelf. Dit verdwijnt, vervluchtigt, verdampt bij je overlijden of heel spoedig daarna.

Mijn advies is: keer nimmer je (voor)ouders of een van je (voor)ouders de rug toe. Het afkeuren van hen is tegelijkertijd jezelf de rug toekeren. Overstijg, wees groter als mens en Ziel door bewust te leven met een open geest. Iemand die open minded is laat zich niet belemmeren door zijn overtuigingen of ervaringen. Wanneer je met een open geest in de wereld staat, sta je open voor andere ideeën, meningen, mensen en levenswijzen.

Het overstijgen van jezelf betekent dat je anderen accepteert en respecteert in hun Zijn. Je hoeft niet iemand te begrijpen, om respect voor die persoon te hebben. Je hoeft niet te zijn zoals de ander, om de persoon te accepteren.

Jouw Zijn redt de Wereld

Het is onmogelijk om gelukkig te zijn als je je afsnijdt van de stroom. Dan is het zoals een boom, die afgesneden is van zijn wortels, deze wankelt. En bij het minste of geringste valt de boom om. Zelfs als je een dam opwerpt in de levensstroom, kun je je al niet meer verder ontwikkelen als Ziel. De bedoeling van ons leven is juist om de woeste stroom, die van bovenaf komt of uit onszelf, te geleiden naar rustig vaarwater.

Hoe? Door een brede visie te hebben, rustig de uiterlijke onrust accepteren. En door je innerlijke onrust te onderkennen en te overstijgen. Door te begrijpen dat ouders niet alleen zijn gekomen om jou de mogelijkheid te geven je verder te ontwikkelen dan zijzelf. Nee, zij zijn ook gekomen om zich via jou te ontwikkelen. Niet doordat je hen gaat opvoeden zoals je kinderen opvoedt. Dat werkt niet, nee, door jouw Zijn help je hen en door hen te accepteren hoe zij Zijn. Door wat ze ook naar je doen, de weg naar jou open te laten. Door zelf niet het contact te verbreken, maar te kijken welke mogelijkheden er zijn om met hen contact te hebben en te houden. Zodra jij hen de rug toekeert, staat de ontwikkeling zowel van jezelf als die van je ouders stil.

Schenk aandacht aan je ontwikkeling. Pak met beide handen alles aan dat je in dit leven verder brengt. Hoeveel levens wil je nog gaan? Wil je het paradijs alvast op aarde ervaren? Begin vandaag, overstijg jezelf en ‘be the change you wish to see in the world’!

Lieve groet,
Daisha

*) De mens stamt af van een bacterie (Bron: raarmaarwaar.nl)

P.s.: Volgende week ga ik weer verder met Keukentafel Psychologie!

In Vragenuur, en dat is elke eerste dinsdag van de maand, beantwoord ik vragen, ook over Keukentafel Psychologie. Je kunt dit daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren: Daisha Live via internet zender Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl
Stuur je vraag – dat kan ook over andere zaken gaan –  met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen naar daisha@radiomerlijn.nl  En op de eerste dinsdag van de maand wordt deze dan in het programma beantwoord!

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over Keukentafelpsychologie? Hier kun je je abonneren op mijn blogupdates.

 

 

Gewijzigd op 11/12/2016

One Response to “jouw Zijn redt de Wereld !”

 1. Jawi

  Lieve Daisha,

  Wat een mooie blog!
  Hij raakt me. Dank je wel.

  Knuffel,
  Jawi

Reageren is niet mogelijk.