Keukentafel Psychologie hfdst. 13 Ben je Hoog Gevoelig?

Mensen zijn gevoeliger geworden

Wanneer ik mij afstem op de 19e eeuw, zie ik dat misschien 3% van de kinderen hoog gevoelig was. Iedere decennia daarna is dit percentage met een paar procent toegenomen. Het ene decennium wat minder en dan het ander. Echter sinds de jaren tachtig, en zeker negentig, worden er elk jaar weer meer gevoelige kinderen geboren. Op dit moment zijn zeker driekwart van de kinderen die worden geboren hoog gevoelig.
Heel mooi, want zij zullen de ontwerpers en de dragers van de nieuwe wereld zijn. Een wereld waar de vrede steeds meer een plaats gaat innemen.

HooggevoeligHelaas zijn opvoeders, leerkrachten, werkgevers, leidinggevenden, etc. nog niet genoeg bekend met hoe om te gaan met deze kinderen c.q. volwassenen. Kordaatheid wordt vaak gezien als arrogantie. Wanneer een kind de zin van iets niet inziet, of dat nu een leervak is of een handeling, zal deze daardoor ook niet geïnteresseerd zijn. Dit wordt meestal betiteld als luiheid. Terwijl het kind geen marionet wil zijn, marionetten die klakkeloos navolgen van wat regeerders of anderszins eisen. Je begrijpt, met marionetten zullen we geen vrede bewerkstelligen.
We leven nog steeds in een prestatiemaatschappij, dat betekent een grote pressie op gevoelige kinderen (en volwassenen). Waardoor het kind dichtslaat en zich niet meer kan concentreren op de lesstof. Ook dat wordt gezien als luiheid of gezien als dat het kind geen concentratie vermogen heeft! Kinderen die slim zijn moeten klassen overslaan en mogen geen kind meer zijn. Kortom, terwijl er zoveel hoog gevoelige kinderen en volwassenen zijn, is de maatschappij er nog steeds niet klaar voor.

Hooggevoeligen hebben ruimte nodig

In nieuwe woningen is de eetkamer zo klein dat je nauwelijks 60 cm per persoon aan tafel plaats hebt. Terwijl de aura van een hoog gevoelig persoon ver uitstaat, meer dan die 60 cm. Dat betekent dat, als je naast elkaar zit, je in elkaars aura vertoefd. Eten, gezonde voeding is niet alleen belangrijk voor ons lichaam, maar ook voeding voor de geest. Het is daarom belangrijk dat je op zo’n moment de ruimte hebt om de voeding bewust te kunnen consumeren. Om dat te kunnen, moet je wel in ‘je eigen ik’ kunnen zitten!

Wanneer de personen ongeveer een gelijke energie hebben, zal dat niet meteen storend zijn. Maar gelijke energieën vind je zelden in één gezin. Leergrage Zielen, hoog gevoelige Zielen, zijn naar de aarde gekomen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen. Ervaringen doe je op in situaties die voor jou onbekend en vaak zelfs onbemind zijn. Vandaar dat er meestal tegenstrijdige karakters in één gezin worden geboren. De één is rustig, de ander heeft veel energie en kan niet stilzitten. De één overpeinst, de ander wil ‘kletsen’. Het moment van eten is voor de één een moment van rust en concentratie, voor de ander is het heerlijk met elkaar gesprekken te hebben. Je begrijpt, dat hoe oud of jong men ook is, hierdoor irritaties kunnen komen. Maar er is meer, waardoor er in het gezin onrust kan heersen.

Relaties staan onder spanning

Door de moeilijke financiële jaren, die we nog steeds niet achter de rug hebben, staan vele relaties onder spanning. Men is meer bezig met overleven, dan leven. Met: hoe houden we het hoofd boven water? Kunnen we deze maand wel de rekeningen betalen? Het schoolgeld van de kinderen, en alles dat er bij komt kijken, moet hard voor worden gewerkt. Er is voor velen helaas niet voldoende werk. Ja, vrijwilligerswerk genoeg, maar dat wordt niet betaald.

Relaties kunnen ook onder spanning staan doordat men te snel is gaan samenwonen. De lichamelijke aantrekkingskracht was zo groot dat je niet buiten elkaar kon, tenminste niet buiten de seks. In iedere relatie is seks op een gegeven moment niet meer dagelijks ‘hot’. Het wordt of op een gegeven moment als gewoon ervaren. Of men is zo druk met overleven dat er geen tijd meer voor is. Eigenlijk dat er geen tijd meer voor wordt gemaakt. Er komen kinderen die uiteraard aandacht nodig hebben. En voor je het weet, wordt seks een onbelangrijk aspect van de relatie. Terwijl regelmatige seks juist voor de verbinding tussen partners kan zorgen.

Wat altijd belangrijk blijft in een gezin is dat je niet alleen de ouder, de opvoeder bent, maar je bewust blijft dat je man- c.q. vrouw-zijn ook aandacht nodig heeft. Als dat wordt verwaarloosd vlucht men in druk, druk, druk zijn of men wordt ondergedompeld in het almaar werken om de  financiële lasten te kunnen dragen.

Nieuwe huizen niet geschikt voor hoog gevoeligen

Dat nieuwe huizen kleiner worden gebouwd dan in de jaren 60/70 om ze betaalbaar te houden, is begrijpelijk. Maar ideaal is het niet, want hoog gevoelige mensen hebben ruimte en rust nodig. Daarbij zijn de huizen vaak naar buiten toe goed geïsoleerd, maar niet naar de buren. Je hoort bij wijze van spreken als ze op de wc zitten, laat staan wanneer ze de tv aan hebben of hard praten.

Bij hoog gevoelige mensen, jong en oud, werken de zintuigen tien keer zo sterk. Dat betekent dat prikkels van buiten af heel sterk worden ervaren. Dus ook de geluiden van de buren of spanning tussen de ouders, of de prestatiedruk op school, werk, etc. etc. En ga je zelf maar na, wanneer er continu prikkels zijn word je geïrriteerd, opstandig of je ‘pikt’ bijna niets meer. Het gevolg is: onrust, disharmonie, discussies, geen onwil maar onmacht, het niet meer zien zitten, depressie, tegen de draad in zijn, geen medewerking, spanning, enz.

hoog gevoeligConstateer een feit, geen fout !

Hoe los je dit nu op? Het slechts constateren dat het zo is, heb je natuurlijk niets aan. Toch wel, door heel bewust te ontdekken waardoor de disharmonie in het gezin, aan tafel of in de relatie ontstaat is belangrijk!
Waarom? Begrijpen, ofwel begrip hebben van wat de oorzaak is, is de eerste stap naar herstel. De tweede stap is de wil om de situatie te veranderen en daarbij geduld te hebben dat dat niet in één dag, week of maand mogelijk is. Volg de situatie waarin je zit eerst heel bewust. Nog voordat je besluit iets te gaan veranderen. Zie hoe de energieën op elkaar inwerken. Welk obstakel heeft de meeste invloed? Ontdek ook het waarom.

Men heeft de neiging om meteen van alles te gaan veranderen, doe dat niet. Want hierdoor ontdek je niet meer de essentie van de onrust, datgene dat werkelijk de oorzaak is. Zodat het ook niet kan worden weggenomen. Volg heel bewust jouw rol in het geheel, hoe anderen op je reageren. Vraag jezelf af waarom, zonder daarbij een oordeel te vormen over jezelf of de ander. Constateer een feit en geen fout.

Kinderen de hoek in

Ik kom uit een familie met grote gezinnen. Voor de kinderen – tot en met ongeveer tien jaar – was er, als we gingen eten, in een hoek altijd een aparte plek. Zeker wanneer er visite was. Dat betekende niet dat we in een hoekje werden geduwd. Nee, een hoek geeft beschutting, veiligheid en een geborgen gevoel. Je had als kind een eigen ruimte om kind te mogen zijn.
De druk van de continue oplettendheid van de volwassenen was er niet. We mochten tijdens het eten zijn wie we waren en hoefden ons niet als volwassenen te gedragen. Dat alleen al brengt rust onder kinderen. Door de kleinere behuizing – en soms doordat het tussen de ouders niet goed zit – gaat de aandacht continu naar de kinderen. Hoe zou jij het als volwassene vinden wanneer twee mensen (of nog erger, je leidinggevende) je de hele tijd volgen, in alles wat je doet?

Hiërarchie belangrijker dan deuren en ramen

De energie aan tafel is belangrijker dan de energie van de omgeving. Wanneer je er niet aan kan ontkomen om met de rug naar een raam of deur te zitten, kies daar dan toch voor. De hiërarchische plek aan tafel blijft belangrijker dan het vermijden van een raam of deur. Je kunt ook bij het raam, wanneer daar tenminste ruimte voor is, een plant achter de persoon zetten. Of werk met een mooi kamerscherm of een laag muurtje. Laat je inspireren door je creatieve geest!

Afgelopen dinsdag was het Vragenuur in mijn Daisha Live. In het programma heb ik vragen beantwoord betreffende de Keukentafel Psychologie. Altijd interessant om er naar te luisteren.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: In het programma Zielsverwanten, elke zaterdag om 20.00 uur, beantwoord ik vragen. Je kunt dit daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren via Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl
Heb je een vraag? En dat kan over allerlei kwesties gaan, jezelf, je gezin, werk, familie, droom, gezondheid, etc. stuur deze met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen naar daisha@radiomerlijn.nl  Privacy is verzekerd, ik noem geen naam of geboortedatum in het programma.

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over Keukentafelpsychologie? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

 

 

Gewijzigd op 13/06/2019

Reageren is niet mogelijk.