Keukentafel Psychologie, hfdst 2 Harmonie aan Tafel

Waarom…?

Al heel jong begon ik te vragen: Waarom… ? Mijn ouders en oppassers werden er helemaal gek van. Het waren dan ook vragen waar men vaak het antwoord niet op wist. Omdat ik toch het waarom wilde weten, observeerde ik, las vanaf mijn tiende de encyclopedie in plaats van leesboeken. En als ik het daar niet uit kon halen, ging ik net zolang op onderzoek uit totdat ik het waarom ‘ontdekte’.

Een gewoonte die mijn hele leven is gebleven. Elke zaterdag verzorg ik het programma Zielsverwanten via Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl Vorige week was er een vraag over een Led TV. Geen vraag die je zo snel bij een helderziende neer zou leggen. De luisteraars weten echter inmiddels dat je met alle soorten vragen kunt komen. Ik zoek net zolang totdat ik een to-the-point antwoord kan geven. Kom ik er niet uit – dat is in acht jaar tijd slechts twee keer gebeurd – dan zeg ik dat.

Waardoor disharmonie?

Zo heb ik ook de harmonie aan tafel ofwel de disharmonie onderzocht. Ik ontdekte dat disharmonie aan tafel voortkomt uit het feit dat men een plek in de ‘groep’ wil veroveren. Waarom? Ach daar zijn zoveel redenen voor. Omdat men onzeker is, aandacht wil, zich buitengesloten voelt, niet gewaardeerd of gerespecteerd ervaart, etc. Zo heeft ieder zijn of haar redenen.

Het is net zoals bij onze schapen. Wanneer de leider verzwakt, wordt er net zo lang door de rest van de groep met de koppen tegen elkaar gebotst totdat de sterkste heeft gewonnen.

Men reageert onbewust op energie

Elke plaats aan tafel heeft een eigen, duidelijk bepalende, energie. Niet alleen aan tafel, ook in een kring van mensen – staand of zittend. Wanneer ze bij je op gesprek of bezoek komen of bij een sollicitatiegesprek. En deze energie wordt – onbewust – gevolgd.

Daarom eerst een paar basisbegrippen van de energie van de plek.

Het verschil tussen rechts en links

Wanneer iemand aan je rechterkant zit schenk je daar meestal meer aandacht aan dan iemand die aan de linkerkant van je zit. Let er maar eens op, wanneer je met een paar mensen samen bent. Het maakt niet uit of dat bij een heerlijk diner is, in een kring van mensen of bij een vergadering. De mens is geneigd eerder rechts aandacht te geven dan links.

De mensen tegenover de voorzitter of kostwinner zijn (onbewust of bewust) tegen. Daarom gaan ze ook op de plaats van de oppositie zitten. Komt dat omdat de meeste mensen rechtshandig zijn? Nee, ook linkshandige mensen hebben die voorkeur. Slechts zo’n 10 tot 15 procent van de mensen is linkshandig en hebben de linkerhand als voorkeurshand. Echter wanneer iemand links is, blijft de rechterkant van het lichaam bestuurd worden door de linkerhersenhelft. Rechts is de actieve kant van je, vandaar dat je de personen die rechts van je zitten eerder aandacht geeft dan links.
De mensen die links van je staan of zitten laat je dus inderdaad meer ‘links liggen’, zoals het spreekwoord ook zegt.

Ondersteuner c.q. meevoelende persoon

Welke plek is van de ondersteuner c.q. meevoelende persoon?
De linkerkant van de mens, de kant van het hart, is de gevoelskant, de kant van creativiteit en beeldvorming. Degene die aan de linkerkant van iemand staat, loopt of zit biedt automatisch ondersteuning aan de persoon rechts. Dat betekent dat mensen die links van het hoofd zitten minder aandacht nodig hebben, omdat ze sowieso ondersteunend zijn.

Je kunt dat goed zien bij wandelaars. We wonen vlak tegen de dijk van de IJssel aan. De IJsselvallei is een unieke plek en dat vinden meer mensen. Vooral in het weekend, en zelfs bij slecht weer, zijn er wandelaars. De rechtse persoon loopt heerlijk vrij te stappen, degene die links loopt draagt in 90% van de gevallen de rugzak. Ofwel is de verzorger, de ondersteuner.

Mag men bij een bijeenkomst c.q. vergadering zelf een plek uitkiezen dan zullen de mensen die zich of nog geen mening hebben gevormd of het er mee eens zijn over wat besproken gaat worden aan de linkerkant gaan zitten. In een gezin zijn dit de rustige mensen c.q. kinderen. De leider of kostwinner kan ze dus min of meer ‘links laten liggen’, ze vragen nauwelijks aandacht.

De actieve of opstandige persoon

harmonie-webWelke plek is van de actieve of opstandige persoon?
De rechterkant van de mens is de praktische, de actie en analyserende kant. En energie werkt zo dat mensen die rechts gaan zitten niet alleen zelf actiever zijn, maar ook actie van jou verwachten. Dus de voorzitter of het hoofd van de tafel aan het werk willen zetten. Bij een vergadering zijn het de mensen die niet tegen zijn, maar zeker niet vóór met wat er wordt besproken.
In een gezin werkt dit net zo, het zijn de pubers die een eigen mening willen vormen. En dat doe je door discussies te voeren. Ergens nog klein kind willen zijn – verzorgd willen worden – en toch al volwassen willen zijn zonder de verantwoordelijkheid van een volwassene kunnen of willen dragen.

De oppositie

De mensen tegenover de voorzitter of kostwinner zijn (onbewust of bewust) tegen. Daarom gaan ze ook op de plaats van de oppositie zitten. De voorzitter of kostwinner kan felle tegenstand verwachten en dient over een sterke overtuigingskracht te bezitten om deze mensen in hun plannen mee te krijgen.

Hoe krijg je harmonie aan tafel – in het gezin of in het bedrijf?

Wanneer je het gezin op een rij zet, dan staat vader daar als eerste. Moeder aan zijn linkerkant (aan de kant van het hart van haar man). De oudste zoon links van de moeder, de oudste dochter aan de kant van het hart van hem, enz. Maar ja zo kun je moeilijk aan een rechthoekige of vierkante tafel gaan zitten.
De leider, kostwinner, of de oudste aan tafel, heeft sowieso altijd de plek aan het hoofd van de tafel. Zie in een eerder hoofdstuk welke plek dit is en waarom.

Degene die het gezin of de groep mede begeleidt – de moeder, secretaris of secretaresse, de adviseur – heeft de plaats links van het hoofd. Daarnaast, aan de linkerkant, de mensen die opstandig kunnen zijn. Zij krijgen de ‘rustplaats’ toebedeeld en ervaren (onbewust) dat ze er bij horen. Ze zitten immers aan de hartkant van zowel het hoofd als de ondersteuner. Doordat ze op de energie plek zitten van ‘betrokken zijn bij alles’ – ook al is dat onbewust – zíjn ze ook daadwerkelijk meer betrokken bij wat er gaande is. Dat kan met betrekking tot het gezin zijn, de voorstellen bij een vergadering, etc.

Aan de overkant van het hoofd komen de mensen die sowieso ondersteunend zijn. Zo voorkom je eindeloze discussies ofwel oppositie. Degene die men het beste aan de rechterkant van het hoofd kan zetten is de eregast. Iemand die zo verrukt is dat hij daar mag zitten, dat hij sowieso het hoofd zal ondersteunen. In een gezin zit daar het oudste meisje, tenminste wanneer ze de taak van het oudste meisje serieus neemt. Van oudsher is het oudste meisje de ‘tweede moeder’. Bij een vergadering zit daar de rechterhand van de voorzitter, degene die na de vergadering het besprokene dient uit te voeren of in gang dient te zetten. En daarnaast weer de ‘rustige’ mensen.

Plaats bepalen of zelf laten kiezen?

Wanneer je de tafelschikking heel bewust doet, kun je dus harmonie creëren. Wanneer iedereen zelf de plaats aan tafel mag kiezen, dan krijg je een hele andere situatie zoals ik al beschreef. Men neemt dan de plaatsen in zoals men zich voelt in datgene wat er gaande is: de opstandigen gaan aan de rechterkant van het hoofd zitten, de rustigen aan de linkerkant, de felle tegenstanders tegenover het hoofd. Heeft de leider, de kostwinner, moeite met verantwoordelijkheid nemen, dan zal deze links van het hoofd gaan zitten. Je kunt, om te traceren hoe men in de situatie staat, de mensen zelf hun plaats laten kiezen. Maar dat kan betekenen dat er totale onrust of zelfs escalatie kan ontstaan.

Volgende week beschrijf ik enkele praktijk voorbeelden.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: In het programma Zielsverwanten, elke zaterdag om 20.00 uur, beantwoord ik vragen. Je kunt dit daarna nog de hele week bij ‘Gemist’ beluisteren via Radio Merlijn www.radiomerlijn.nl
Heb je een vraag? En dat kan over allerlei kwesties gaan, jezelf, je gezin, werk, familie, droom, gezondheid, etc. stuur deze met voornaam en geboortedatum van de betrokken personen naar daisha@radiomerlijn.nl  Privacy is verzekerd, ik noem geen naam of geboortedatum in het programma.

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over Keukentafelpsychologie? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates.

 

 

Gewijzigd op 22/10/2020

Reageren is niet mogelijk.