Kies verstandig!

 

Nog een paar dagen en dan gaan we kiezen welke partijen de komende periode gaan regeren. Er zijn, zoals altijd, ook weer nieuwe partijen. Ik weet dat het merendeel van hen geen kans maakt bij de komende verkiezingen, maar toch maakt het mij ongerust. Het gedachtengoed dat een paar partijen verspreiden is onjuist en roept op tot oproer. Juist nu we stabiliteit nodig hebben. Hun denkwijzen zijn gebaseerd op oude achterhaalde ideeën. En wat ze verkondigen is beslist niet waar.
Een paar nieuwe partijen willen dat er een basisinkomen wordt ingevoerd. Ze stellen daar diverse bedragen voor, de één wat meer dan de ander. De SOPN verkondigt: iedereen onafhankelijk. Als er iets afhankelijk maakt, is het wel het basisinkomen. Immers: Wie betaalt bepaald! Een oud gezegde dat nog steeds van toepassing is. Als iedereen een gelijk basisinkomen heeft, dooft men de spirit en blijft er slechts een hoopje mens over. Dus zeker geen Mens en Spirit (MenS). Gelukkig heet de andere partij de Partij van de Toekomst, dus blijft het in de toekomst en zal het door hen nooit worden verwezenlijkt.

Waarom dan toch die ongerustheid? Laat ik eerst vertellen waarom ik er nooit achter zal staan – en daarom me zeker niet kan verenigen met het partijprogramma van deze partijen. Plato beschrijft in ongeveer 400 jaar v. Chr. in zijn boek ‘Staat’ het idee van een klasseloze maatschappij. Een maatschappij waarin mensen al hun bezittingen met elkaar delen. Toentertijd ook hun vrouwen en kinderen. Vanaf die periode heeft men het meerdere malen geprobeerd in te voeren, het liep slechts uit op onderdrukking en oorlog.
Zo ontstond in de vorige eeuw, of misschien al daarvoor, het communisme. Een prachtige ideologie, gericht op een socialistische samenleving, waarbij eenieder produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. We weten allemaal hoe dit op een gegeven moment is geëscaleerd.

Zolang de hebzucht in de mens nog hoogtij viert, is het onmogelijk om een samenleving van ‘alles delen met elkaar, in gelijke porties’ te realiseren. Het zal, zoals de geschiedenis al bijna 2.500 jaar laat zien, uitmonden op macht en onderdrukking. Zoals ik al eerder zei: wie betaalt bepaald!
Als je een vredelievende samenleving wilt creëren, begin dan niet met een idee uit de oudheid. Dat toen niet werkte en nooit heeft gewerkt. Met iedereen een gelijk basisinkomen zal de één inderdaad nemen naar behoefte en die zijn dan ineens heel groot. De ander voelt zich niet meer gemotiveerd om nog iets te produceren. Als je je kinderen duizend euro zakgeld per maand geeft, komt er niets terecht van studeren, laat staan van een vakantie baantje. Niet dat men verkondigt dat kinderen dit moeten krijgen, maar volwassenen worden weer kinderen als het ze makkelijk wordt gemaakt. Helaas blijkt dat telkens weer in de praktijk.

Maak mensen niet afhankelijk – van wat dan ook – je haalt de motivatie weg om iets tot stand te brengen. En dat hebben we nu juist zo hard nodig. Mensen die hun verantwoordelijkheid durven te nemen en gemotiveerd zijn. We hebben bouwers nodig die hun handen laten wapperen in plaats van ‘handjes ophouders’.
Dan zijn er ook kreten zoals ruilhandel, geen geld meer, alles samen delen en diensten ruilen. Zie je het al voor je in een stad zoals Amsterdam met 1 miljoen mensen. Mooie achterhaalde ideeën, toen we nog steden hadden met zo’n 10.000 inwoners. En toen werkte het ook al niet.
Je kunt wel merken dat de mensen van MenS niet uit een ondernemersgezin komen. Anders zouden ze aan de zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) zeker niet de eis stellen dat ze per maand een halve week als vrijwilliger moeten werken. Een succesvol ondernemer is per definitie al meer dan een halve week per maand als vrijwilliger bezig. Daardoor hebben ze juist succes. Hun werkweek bestaat meestal uit ongeveer zestig uur, waarvan zeker twintig uur besteed wordt om voor de klant een luisterend oor te zijn of net even meer service te bieden. Dit zijn werkzaamheden waar geen inkomsten tegenover staan.

Laat je niet in de luren leggen door de kreet dat er een groot verschil is tussen arm en rijk. Het is een niet onderbouwde kreet. Het is allang bekend dat veel van die zogenaamde rijke mensen soms zelfs onder de armoedegrens leven.
Deze kreten leiden tot oproer, gebaseerd op niets. De partijen die dit roepen hebben niets wetenschappelijk onderzocht. Eén kandidaat, als tweede op de lijst van een nieuwe partij, roept dat rijk armer moet worden. Hijzelf woont in een straat met sociale woningbouw, profiterend van de lage huur die men daar betaalt. In die straat zag ik grote dure auto’s voor de deur staan. Het is maar waar je je geld aan uitgeeft, aan pronken tegenover de buren of aan de studie van je kinderen.

Laten we alsjeblieft de ‘rijken’ in ons land houden, zodat de uitkeringen, de PGB’s, de pensioenen en alle andere noodzakelijkheden betaald kunnen worden. Want geloof me, als er weer een belastingverhoging komt, dan zullen velen naar het buitenland gaan. Groot gelijk, want wie gaat er nu driekwart van zijn inkomen afstaan?

Kies verstandig aankomende woensdag 12 september. Geen onzin zoals de hypotheekaftrek helemaal afschaffen. Men vergeet daarbij even dat door de bijtelling van het eigen woning forfait de aftrek al minder wordt en in vele gevallen zelfs voor de inkomstenbelasting grote voordeel oplevert. Dat deze aftrek er in andere landen niet is, is appels met peren vergelijken. Zij hebben weer andere gunstige voorwaarden voor koopwoningen. Verplichte aflossing is een goede zaak, dus wel annuïteiten hypotheken. Het zou toch jammer zijn dat er nog meer bedrijven failliet gaan, omdat er geen huizen meer verkocht worden. Van de woningbouw zijn zoveel bedrijven afhankelijk, dat de werkloosheid gigantisch zou stijgen als de hypotheekrente aftrek helemaal vervalt.

Als we met z’n allen verstandig kiezen, dan hebben we gegarandeerd een regering die het nu een keer de hele periode volhoudt.

Ik wens je veel wijsheid!
Lieve groet,
Daisha

P.s.: Benieuwd naar mijn Voorspelling over de aankomende verkiezingen? Luister dan dinsdag 11 september 2012 om 21.00 uur naar mijn radioprogramma, via www.radiomerlijn.nl

 

Gewijzigd op 06/09/2012

Reageren is niet mogelijk.