Leven is Liefde, Liefde is Leven! Huna Code & de Aloha Spirit

De Aloha Filosofie – de Huna Code

Naarmate onze kracht naar een hoger niveau groeit, zullen onze capaciteiten ook groeien. De paradox is dat naarmate onze eigen macht toeneemt, we er steeds minder van gebruiken. Hoe krachtiger we worden, hoe krachtiger onze woorden zijn, hoe meer aandacht we moeten besteden aan wat we doen met onze acties, gedachten en woorden. (De Huna Code voor gevorderden.)

 • De wereld is wat je er zelf van denkt 
 • Er zijn geen grenzen
 • Energie stroomt naar waar de aandacht op is gericht
 • Het moment van kracht is in het Nu
 • Liefhebben is gelukkig zijn met
 • Alle kracht komt van binnenuit
 • Het resultaat is de maatstaf voor de waarheid
  Dr. Serge Kahili King

Leven is Liefde

Het begrip Aloha Spirit (Levens Liefde) is de bekendste verwijzing naar de warme en gastvrije ontvangst waarvoor de Hawaiiaanse Eilanden zo beroemd zijn. Het heeft echter ook betrekking op een krachtige methode waarmee elk probleem kan worden opgelost, elk doel bereikt kan worden en elke geestelijke of lichamelijke toestand die gewenst wordt bereikt kan worden.

In het Hawaiiaans betekent Aloha veel meer dan enkel ‘Hallo’ of ‘Tot Ziens’ of ‘Liefde’. Haar diepere betekenis is ‘het vreugdevol (oha) delen (alo) van de levensenergie (ha) op dit moment (alo)’.

Bij het deelnemen aan deze energiestroom word je één met de Universele Kracht die de Hawaiianen ‘Mana’ noemen. De liefdevolle toepassing van deze onvoorstelbare Kracht is het geheim achter het verkrijgen van werkelijke gezondheid, geluk, welvaart en succes. Het gemak waarmee deze Kracht toegepast kan worden en voor je kan werken is zo groot, en tegelijkertijd zo eenvoudig, dat je zou denken dat het te mooi is om waar te zijn. Laat uiterlijke schijn je niet bedriegen, neem de tijd om het uit te proberen!

Zo word je Krachtig!

Deze methode is de krachtigste ter wereld en ook al is het buitengewoon eenvoudig, toch zal het niet eenvoudig zijn, omdat je jezelf telkens weer moet herinneren het te gebruiken, en dan ook nog eens heel vaak. Dit geheim is al keer op keer aan de mensheid gegeven. Het geheim is:

Zegen iedereen en alles dat uitdrukt wat je zou willen verwezenlijken. 

Dat is alles! Echter iets dat zo eenvoudig is, vereist verdere uitleg. De zegen geven aan iets betekent het bevestigen of benadrukken van een positieve kwaliteit, eigenschap of toestand. Met de bedoeling dat hetgeen dat gezegend wordt zich zal vermeerderen, in stand zal blijven of zich zal voordoen. Zegenen verandert je leven werkelijk, of geeft je wat je wilt, en wel om drie redenen:

 1. Allereerst roept de positieve aandacht van je geest de scheppende, positieve Kracht van het Universum op.
 2. Ten tweede richt de zegen je energie naar buiten waardoor meer Kracht door je heen stroomt.
 3. Ten derde: als je de zegen richt op anderen in plaats van op jezelf, omzeil je mogelijk onbewuste angsten over wat je voor jezelf zou willen hebben. Dit met het effect dat door deze gerichte aandacht een positieve invloed wordt uitgeoefend op dat zelfde in je eigen leven.

Het mooie van deze manier is dat het zegenen van anderen zowel hen als jezelf helpt.
Zegenen kan door aanraking of door middel van visualisatie gebeuren. De meest gebruikte en gemakkelijkste manier is door de zegening uit te spreken. De belangrijkste mondelinge zegeningen zijn:

Bewondering: Dit is het geven van complimenten of lof aan iets dat je opvalt, bijvoorbeeld ‘wat een prachtige zonsondergang’, ‘Ik hou van die bloem’ of ‘je bent zo’n prachtig mens.’

Bevestiging: Dit gebruik je vooral ter vermeerdering of ter voortduring van een toestand. Voorbeeld: Ik zegen de schoonheid van deze boom; gezegend is de gezondheid van mijn lichaam. 

Waardering: Dit is een uitdrukking van dankbaarheid over iets bestaands of iets dat zich heeft voor gedaan. Voorbeeld: Ik dank je voor je hulp; Ik dank de regen voor het bevochtigen van het land. 

Verwachting: Dit is een zegen naar de toekomst. Voorbeeld: We zullen een heerlijke maaltijd hebben; Ik zegen jouw toegenomen inkomen; bedankt voor mijn geweldige partner, Ik wens je een goede reis; moge je altijd de wind in de rug hebben.

Zo heb je de meeste profijt van de zegening…

Om het meeste profijt te hebben van de zegening is het noodzakelijk om op te houden met een gewoonte die hieraan afbreuk doet: verwensen!
Dit is niet hetzelfde als vloeken of het zeggen van lelijke woorden. Het heeft betrekking op het tegengestelde van zegenen, namelijk:
* het bekritiseren in plaats van bewonderen,
* het in twijfel trekken in plaats van bevestigen,
* de schuld geven in plaats van waarderen,
* je zorgen maken in plaats van het met vertrouwen tegemoetzien.

Op deze manier wordt het effect van de zegening verzwakt. Dus hoe meer je verwenst des te moeilijker zal het zijn en des te langer zal het duren voordat het goede van de zegening zich zal uiten. Aan de andere kant hoe meer je zegent des te minder kwaad zal verwensing kunnen doen.

Doelen en wensen

Verder zijn hier nog wat mogelijke vormen van zegening voor uiteenlopende doelen en wensen. Pas ze zo vaak en veel toe als je wilt!
Gezondheid: Zegen alle gezonde mensen, dieren en ook planten; alles dat op een goede manier gemaakt of gebouwd is; ook alles dat een overdaad aan energie afgeeft of uitstraalt.

Geluk: Zegen alles dat goed is; het goede in alle mensen en alle dingen; alle tekenen van geluk die je ziet, hoort en voelt in mensen en dieren; alle mogelijkheden om gelukkig te zijn die je om je heen ziet.

Voorspoed: Zegen alle vormen van voorspoed in je omgeving, met inbegrip van alles dat door geld is ondersteund of ontstaan; al het geld dat je hebt in wat voor vorm dan ook; en al het geld dat in de wereld in omloop is.

Succes: Zegen alles dat bereikt en afgerond is (zoals gebouwen, bruggen, en sportevenementen); alles dat goed aangekomen is op de plaats van bestemming (zoals schepen, vliegtuigen, treinen, auto’s en mensen); alle uitingen van vooruitgang of volharding; alle tekenen van vreugde en plezier.

Vertrouwen: Zegen alle vormen van vertrouwen in mensen en dieren; alle vormen van kracht in mensen, dieren en objecten (inclusief staal en beton); alle vormen van stabiliteit (zoals bergen en hoge bomen); en alle vormen van doelgerichte kracht (inclusief grote machines, hoogspanningsleidingen).

Liefde en vriendschap: Zegen alle vormen van zorg en opvoeding, betrokkenheid en ondersteuning; alle harmonieuze relaties in de natuur of in architectuur; alles dat verbonden is met of in aanraking is met iets anders; alle vormen van samenwerking zoals in spel of op het werk; en alle uitingen van gelach en plezier.

Innerlijke Vrede: Zegen alle vormen van rust, stilte, kalmte en sereniteit (zoals stil water of windstille lucht); alle uitzichten (horizonnen, sterren, de maan); alle vormen van schoonheid, zichtbaar, hoorbaar of tastbaar; helderen kleuren en vormen; de details van natuurlijke of vervaardigde voorwerpen.

Spirituele Groei: Zegen alle vormen van groei, ontwikkeling en verandering in de natuur; de overgangen van schemering en dageraad; de bewegingen van de zon, maan, planeten en de sterren; de vlucht van de vogels in de lucht; en de beweging van wind en zee.

Voel je vrij…

Deze voorbeelden zijn om je te leiden als je niet gewend bent aan zegenen, voel je vrij om ook andere vormen te kiezen. Houdt voor ogen dat elke kwaliteit, kenmerk of toestand gezegend kan worden. (Bijvoorbeeld: je kunt de zegen uitspreken over dunne polsen en slanke dieren om gewichtsvermindering te bereiken.) Ongeacht of het bestaan heeft, nu bestaat of enkel in je voorstellingsvermogen bestaat.
Zelf heb ik de Zegenkracht gebruikt om mijn lichaam te genezen, mijn inkomen te vergroten. Diverse vaardigheden te ontwikkelen, een diepe liefdevolle relatie met mijn partner en kinderen op te bouwen, en een wereldwijd netwerk op te bouwen van werkers aan de vrede vanuit de Aloha Kracht. Juist omdat dit zo goed voor mij heeft gewerkt, deel ik dit met je. Draag het zoveel mogelijk uit naar anderen als je kunt.

Op welke manier kun je het vermogen tot zegenen vergroten? Er bestaat een methode die op Hawaii toegepast wordt die je vermogen tot zegenen verbetert door je persoonlijke energie te vergroten. Deze eenvoudige ademhalingsmethode, die ook wordt gebruikt bij het gronden van jezelf, bij centrering in jezelf, bij meditatie en genezing. Het vereist geen speciale plek of houding en het kan stilstaand of bewegend worden gedaan, of je nu bezig bent of rust, met open of gesloten ogen.

Op Hawaii wordt deze methode Pikopiko genoemd omdat piko zowel hoofdkruin als navel betekent. De Methode:

 1. Wees je bewust van je natuurlijke ademhaling (die kan veranderen doordat je je aandacht erop richt, maar dat maakt niet uit!)
 2. Wees je bewust van de kruin op je hoofd en navel, door aanraking, of het richten van je aandacht daarop.
 3. Vervolgens richt je de aandacht op je kruin tijdens de inademing en tijdens de uitademing richt je je aandacht op je navel. Blijf op deze manier ademen, zolang als je dat wilt.
 4. Als je ontspannen bent, in je centrum (gecentreerd), en/of vol energie, stel je dan voor dat je omringd bent door een onzichtbare wolk van licht of een elektromagnetisch veld, en dat je ademhaling de energie van deze wolk laat groeien, laat toenemen.
 5. Stel je dan voor dat het te zegenen onderwerp omringd is door een deel van dezelfde energie die jou omringt.

Tot zover Dr. Serge Kahili King, tot zover de serie over de Huna Code. Er is nog veel meer over te vertellen, wil je de originele teksten dan raad ik je aan om de sites die hier onderaan staan te bezoeken. Het is in het Engels, maar wie weet hoeft het alleen maar in je wakker gemaakt te worden, dan zal je het zeker begrijpen. Alles dat ik tot nu toe heb geschreven over de Huna Code is zeer oude wijsheid. Wellicht ligt het opgeslagen in je Ziel, her-inner je het, het brengt je de Hemel op Aarde!

Verrijk je leven!

Misschien heb je vroeger geleerd om voor en na de maaltijd een gebed op te zeggen. Het was het zegenen van de fysieke voeding, en tegelijkertijd je bewust maken dat voeding niet alleen fysiek is, maar ook geestelijk invloed heeft. Bidden was voor mij altijd een rustpunt in het bij ons thuis drukke dagelijkse leven. De kerk was mijn toevluchtsoord om even alleen met mezelf te zijn. Gelukkig mocht ik al jong zelf bepalen of ik wel of niet naar de kerk ging.
Zegenen heeft vele vormen en ik weet zeker dat je enkele daarvan regelmatig doet. Het compliment dat je vanuit je hart geeft, de welgemeende kus of omhelzing bij het begroeten, het aandachtig luisteren naar iemand die het moeilijk heeft.

Aan het begin van Satsang begroet ik altijd iedereen. Het is niet alleen maar verwelkomen, het is het zegenen dat men zich hier thuis voelt. Wanneer Satsang eindigt vraag ik aan de mensen of ze mij gedag willen zeggen. Het hoeft niet, men kan ook zo weglopen, maar ik vind het wel fijn want dan kan ik hen de zegen meegeven voor onderweg en de komende tijd.
Ik zeg dit laatste er nooit bij, waarom niet? Het meest belangrijke vind ik dat men mij uit vrije wil gedag zegt en niet om wat er wordt meegegeven. Vanaf 1992 geef ik elke maand Satsang, er is zelden iemand zo weggelopen. Onbewust, ofwel de Ziel weet, kent de essentie van het zegenen!

Sommige mensen vinden het moeilijk om wanneer men komt of gaat gedag te zeggen. Misschien jij ook wel, wanneer je dit nu leest hoop ik dat je over je schroom heenstapt en je je leven verrijkt doordat jij zegent en tegelijkertijd wordt gezegend!

Ik wens je een gezegend 2019!
Lieve groet,
Daisha

The Aloha Spirit is vertaald uit: The Little Pink Booklet of Aloha Het Kleine Roze Boekje van Aloha door Serge Kahili King.
Dr. Serge Kahili King, is de auteur van dit boekje. Hij is doctor in de psychologie en Algemeen Directeur van Aloha Internationaal. Hij reist over de hele wereld als schrijver en leraar op het gebied van zelfontwikkeling en de Hawaiiaanse cultuur. Voor meer informatie over Dr. King en zijn werk, kun je vinden op www.huna.net of www.huna.org  Aloha Internationaal is een niet commercieel, wereldwijd netwerk van vredestichters die zich wijden aan de uitoefening en promotie van de Aloha Spirit.

Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

 

Gewijzigd op 27/12/2018

Reageren is niet mogelijk.