Moeder Aarde heeft meer Invloed op je dan je voor mogelijk houdt!

Moeder Natuur

Onze prachtige Moeder Aarde is daadwerkelijk een Moeder voor allen. Je staat er wellicht niet iedere dag bij stil, maar we leven met zijn allen op een hele bijzondere planeet. Er zijn natuurlijk veel planeten, maar onze Moeder Aarde is, zover we weten, de enige planeet waar mensen, dieren en planten kunnen leven.

Moeder Aarde zorgt ervoor dat onze Ziel zich op deze unieke plek verder kan ontwikkelen. Ze voedt ons, niet alleen met voeding maar ook door zuurstof te produceren. En net zoals elke Moeder begeleidt ze ons en heeft ze invloed op ons levenspad. Meer dan je waarschijnlijk voor mogelijk houdt.
Net zoals ieder mens heeft de aarde meridianen, deze worden leylijnen genoemd. Leylijnen zijn energiebanen die energie rond de aarde transporteren. Waar de leylijnen samenkomen zijn ze (extra) krachtig, deze plekken worden leycentra of krachtplaatsen genoemd. Onze voorouders waren bekend met deze krachtige plaatsen. Daarom treft men op de plaats waar een aantal leylijnen elkaar kruisen een kerk of ander oud heiligdom aan.

De meest bekende voorbeelden hiervan zijn Stonehenge in Engeland, Piramides van Gizeh in Egypte, maar ook de dolmens & menhirs van Weris en de hunebedden in Drenthe. Maar niet alleen daar, ieder dorp en stad had in de oude tijden een heilige plaats. In de Middeleeuwen waren dit vooral de kerken en kathedralen. Voor die tijd waren dat de heilige bomen, tempels, heilige heuvels, enz. Iedere streek heeft wel één of meer heiligdommen, nog steeds…

Krachtige Energielijnen

In de Prehistorie, de Middeleeuwen, en in de tijden ertussen, wisten de mensen dat dit plekken waren waar iets bijzonders aan de hand was. Ze herkenden deze bijzondere plaatsen door bijvoorbeeld het gedrag van dieren. Ook kon men aan de bomen zien dat het anders was dan op andere plekken. Maar men wist het vooral doordat veel meer contact had met de natuur dan de mensen van nu.
En toch…, er zijn de laatste decennia vele (hoog) gevoelige kinderen geboren. Ook zij zijn zeer gevoelig voor de energieën van Moeder Aarde.

Leylijnen zijn kilometerslange rechte lijnen die dwars door het landschap lopen en oude bouwwerken met elkaar verbinden. Waar leylijnen elkaar kruisen (ze kunnen alle kanten op gaan en hoeven niet per se rechte lijnen te zijn, alhoewel de rechte lijnen wel de meest voorkomende en de bekendste zijn) ontstaan krachtplaatsen of leycentra. De (positieve) energie die hier geconcentreerd is, is voor iedereen voelbaar en van nut, mits je er gevoelig voor bent.

Lekker slapen doe je tegen de leylijnen van de aarde in!

Je ziet de leylijnen uitsluitend door bijvoorbeeld bomen die op die lijn staan of gebouwen. Door de bomen te observeren kun je de krachtplekken ontdekken. Wanneer de stam van een boom ongeveer 60 cm tot 100 cm boven de grond zich splitst in twee of soms zelfs meer bomen, dan heb je een zeer bijzondere krachtplek. Heerlijk om tegen zo’n boom te leunen en jezelf met nieuwe energie weer op te laden. Probeer het maar eens.

Helaas zijn vanwege Ruimte voor de Rivier hier op het terrein van de Wellenberg tweeëndertig prachtige bomen omgekapt. Waarvan een tiental duidelijk lieten zien dat ze op zo’n krachtplek te stonden. Menigeen heeft zich in de loop der jaren weer nieuwe energie kunnen opdoen bij zo’n heilige boom. We hebben gelukkig nog een enkele boom, na vele besprekingen hierover, met moeite kunnen behouden.

Hoog Gevoelig

Door middel van onzichtbare energie-lijnen zijn wij mensen met elkaar verbonden, maar ook sterk met Moeder Aarde. De leylijnen van de aarde lopen van Oost naar West, en van Zuid naar Noord. In het Oosten gaat de zon op, in het Westen gaat deze onder. De energielijn van de aarde begint in het Oosten het sterkst, en zwakt af in het Westen.
In het Zuiden staat de zon op het hoogste punt en in het Noorden (’s avonds c.q. ’s nachts) is deze niet meer zichtbaar. Vandaar dat de energielijn van de aarde in het Zuiden het krachtigst is en in het Noorden weer afzwakt.

Wanneer je met je hoofd naar het Oosten of het Zuiden slaapt, slaap je onrustiger dan wanneer je met je hoofd naar het Westen of het Noorden ligt. Ook al is de mens niet meer zo nauw verbonden met de natuur als vroeger, wij zijn nog steeds in onze genen de oorspronkelijke oerbewoners.
Hoog gevoelige mensen, hoog gevoelige kinderen – met name jonge kinderen – slapen onrustig of krijgen zelfs nachtmerries wanneer het hoofd tijdens het slapen gericht is naar het Oosten of het Zuiden. Ook huisdieren kunnen heel gevoelig zijn in welke richting hun kop ligt als ze slapen.

Onze Lizzy, de kleine Chihuahua, sliep heel onrustig. Elke keer kwam ze uit haar mand wanneer ik ’s nachts naar het toilet moest. En moest ze meerdere keren per nacht uitgelaten worden. Sinds een paar weken hebben we haar bench anders gezet en slaapt ze met haar koppetje naar het westen. Vanaf dat moment hoor je haar ’s nachts niet meer, ze slaapt in een keer door!
Vroeger was het heel gebruikelijk dat de begraafplaats in het Westen van het dorp of de stad gelegen was. Zo konden de Zielen rust krijgen, en gingen ze ’s nachts niet spoken.

De grond waarop je woont

Als je in het bos een wandeling maakt en het begint plotseling te onweren, doe dan het volgende:
De eiken moet je wijken,
en de beuken moet je zeuken (zoeken).

Eiken waren vroeger heilige bomen, deze worden namelijk het meeste getroffen door de bliksem. De Germanen dachten dat daardoor de eik een rechtstreekse verbinding had met de dondergod Thor, een Goddelijke boom dus.

Vroeger werden rond boerderijen steevast zomereiken als bliksemafleider geplant. Bosbouwer Ad Olsthoorn van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek vertelt: ‘Dat komt vooral doordat eiken veel bredere vaten hebben dan beuken. Vaten zijn gangetjes onder de bast die bomen gebruiken om water en voedingsstoffen te transporteren. Een eik bevat door die bredere vaten meer water dan een beuk, geleidt daarom beter en kan dus beter dan een beuk als bliksemafleider worden gebruikt.’

Wist je dat de grond waarop je woont een sterke invloed heeft op je zijn. Kan ook niet anders, we hebben het over ‘gegrond zijn’, ons niet kunnen ‘aarden’, aan de ‘grond genageld staan’, door de ‘grond zakken’, etc.
Hoog gevoelige mensen zullen moeilijk ‘aarden’ op sterke kleigrond. Het is te zwaar voor de subtiele energie van de hoog gevoelige. Al jaren vertel ik over de diverse gronden welke invloed deze hebben op ons mensen.

In de nieuwsbrief van Nina Elshof beschreef Nina dat heel treffend en uitgebreid. Ik laat haar nu aan het woord: ‘Kleigrond heeft een andere kwaliteit en een ander effect dan zandgrond. Het verschil wordt met name bepaald door de aanwezige hoeveelheid water en silicium. Klei bevat veel water, en water maakt een plek koud en onttrekt levensenergie aan gebouwen en bewoners. Het bouwen op kleigrond en in uiterwaarden werd vroeger om die reden gemeden. Of als er gebouwd werd, waren dat vaak huizen die bestemd waren voor arbeiders.

Klei is energetisch en ook letterlijk zwaar. Het is sterk verdicht omdat het bestaat uit slib van de rivieren; kleine deeltjes die mee dwarrelen in de stroom van het water en neerslaan op de bodem bij overstroming van de rivier. Doordat het zo verdicht is, laat het een eenmaal aangenomen vorm niet makkelijk meer los. Het is ‘jonge’ grond.

Silicium (afgeleid van het Latijnse silex = ‘vuursteen’) is een informatiedrager bij uitstek en brengt licht en bewustzijn. De hogere zandgronden, die veel silicium bevatten, genoten vroeger juist de voorkeur als vestigingsplaats voor een nederzetting. Het is een opmerkelijk fenomeen dat af te lezen is aan hoe de oude steden in Nederland gegroeid zijn: altijd bevindt de oude stadskern zich op de ‘hoge’ zanderige oever van de rivier. Pas in later jaren werd een noodzakelijke sprong over de rivier gemaakt om de stad ruimte te geven om verder uit te breiden. Zandgrond is veel droger en energetisch licht. Het is helemaal niet zo verdicht als klei; letterlijk is het los zand dat makkelijk uit elkaar valt en weer een andere vorm aanneemt.

Waar je woont en je het fundament van je bestaan wilt grondvesten, heeft een grote invloed op wie je bent en kunt zijn. We denken heel vaak dat dat te maken heeft met de sociale omgeving of het karakter van een stad. En dat is zeker waar. Maar daaraan ten grondslag (what’s in a name) ligt dus ook letterlijk de grond, de bodem waarop deze stad of dit dorp gebouwd is.’
Tot zover Nina Elshof

Welke grond past bij jou?

In Nederland hebben we meer dan alleen maar klei of zand, we hebben gemengde grond, veen, leem en löss. Ben je een ‘zweverig’ type en wil je je meer aarden, ga dan beslist ergens wonen waar kleigrond is. Je zult in het begin moeilijk je draai kunnen vinden, maar na enige tijd zal je meer geaard zijn, zelfverzekerder en standvastiger. Je ontwikkelt je wilskracht en je doorzettingsvermogen.

Ben je gevoelig dan is kleigrond te zwaar voor je. Je kunt daardoor zelfs depressief worden. Het trekt je de grond in, de donkere aarde in. Wanneer je lang op kleigrond woont ga je op een gegeven moment alles veel te donker zien c.q. nemen. Gevoelige mensen kunnen beter op gemengde grond wonen, zowel op klei en zand. Gemengde grond kun je herkennen doordat er zowel akkerbouw als grasland op mogelijk is.

Gemengde grond geeft je de aarding van de klei en het lichte, zonnige karakter van het zand. Meestal vindt men een dikke laag klei vlak langs de rivieren, vooral langs de oude Rijn, de Maas en de Waal. Terwijl hier, de Wellenberg, langs de IJssel slechts een kleine laag klei is met daaronder al gauw het zand. Bij de afgravingen in 2014 voor Ruimte voor de Rivier was dit duidelijk te zien.
Dit komt doordat de IJssel ‘pas’ 1500 jaar geleden is ontstaan. Ontstaan door een plotselinge natuurlijke wijziging van de rivierloop van de Rijn ontstond. De Rijn bestaat al van ver voor onze jaartelling en heeft door de eeuwen heen een dikkere laag klei geworpen op de gronden ernaast. Voordat de IJssel ontstond hadden in de ijstijd (200.000-130.000 jaar geleden) de gletsjers vanuit Scandinavië tot in het midden van Nederland een uitgestrekt zandgrondgebied gemaakt.

De veenweiden spugen evenveel CO2 uit als 2 miljoen uitlaten.

Veen is een aparte grondsoort, dat niet van het ene op het andere moment is ontstaan. De veenbodem is gedurende een lange periode vanuit een moeras is ontstaan. De Nederlandse moerassen zijn ontstaan door water dat niet weg kon spoelen. Uiteindelijk groeiden er diverse plantensoorten in deze moerassen en deze planten zijn uiteindelijk doodgegaan. Hierdoor kwamen de planten onder water te liggen, waar het niet mogelijk is om te verteren. Dit zorgde voor een laag dode planten en deze laag werd door de jaren heen steeds dikker. Uiteindelijk verdwijnt al het water en is het hele moeras gevuld met een laag dode planten. Vanaf dit moment kan er worden gesproken van een veenbodem.

Door het afgraven van veengronden is met name in Noord-Nederland een totaal nieuw landschap ontstaan. De veengronden zijn afgegraven omdat daarmee de kostbare turf kon worden gemaakt, in die tijd een gewilde brandstof. Door die uitgravingen ontstonden er veel plassen, want om veen te kunnen afgraven, moesten er eerst waterwegen worden aangelegd voor de ontwatering en het transport. Zo ontstonden kanalen, waarlangs mensen huizen en boerderijen gingen bouwen. Hieruit komen de zogenaamde lintdorpen voort.

In een artikel in Trouw kun je het volgende lezen: De veenweiden spugen evenveel CO2 uit als 2 miljoen uitlaten. Je begrijpt dat wanneer je lang op veengrond woont het niet goed is voor je gezondheid. Teveel stikstof verzuurt de natuur, en uiteraard de mens. Stikstof op zich is niet slecht, maar wel teveel. Dat betekent niet alleen vele fysieke klachten, maar ook emotioneel en geestelijk.

Wil je binnenkort verhuizen oriënteer je dan niet alleen op het huis, maar ook op de grond waarop het huis staat. Past de grond bij jou en je huisgenoten? Hier kun je zien waar de diverse grondsoorten in Nederland zijnhttps://florum.nl/grondsoorten/grondsoorten-nederland/#Zes%20bodemsoorten%20in%20Nederland

Lekker slapen is erg belangrijk voor je gezondheid

Voor je vanavond gaat slapen kijk even naar welke richting je hoofd ligt. Want goed slapen is net zo belangrijk als gezonde voeding. Hoeveel je slaapt heeft grote invloed op zowel je lichaam als je geest. Na één nacht slecht slapen merk je al de gevolgen. Je bent sneller chagrijnig, prikkelbaar, moe, kan minder goed nadenken en ook je concentratie is mijlenver achteruit gegaan. Vandaar, goed slapen is ontzettend belangrijk.

Lieve groet,
Daisha

P.s.: Heel interessant om te lezen is: https://ijsselid.nl/gebiedsomschrijving-het-natuurlijke-landschap-van-de-ijsselvallei

P.s: Heb je een vraag, en dat kan over van alles zijn. Stuur deze naar daisha@radiomerlijn.nl Ik beantwoord je vraag in mijn radioprogramma ‘Zielsverwanten’. Elke week op zaterdag om 20.00 uur te beluisteren via Radio Merlijn ! En daarna nog de hele week bij Uitzending gemist. Vermeld wel je geboortedatum er bij en/of van de betrokkenen plus voornaam. Ik vertel deze niet in de uitzending, dus privacy verzekerd.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Hier kun je je gratis abonneren op mijn blogupdates. Of ontvang elke week informatie over mijn radioprogramma’s, hier kun je deze gratis nieuwsbrief aanvragen. Daarin staat ook iedere week mijn blog vermeld, dus dat is twee in één!

 

Gewijzigd op 20/11/2019

Reageren is niet mogelijk.